Nước biển mênh mong không đong đầy tình Mẹ ...

Tuesday, November 2, 201000:00(View: 9067)
nuoc_bien_menh_mong
Quà Tặng Tâm Hồn

Khổ
: 27cm X 80 cm

Giấy: Nền trắng xuyến chỉ, Lụa gấm bọc ngoài

Câu Thư pháp:Nước biển mênh mong không đong đầy tình Mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha


Giá: $20, Shiping: $5

blank


Hoặc liên lạc:

Trực tiếp: Hạnh Tuệ

Email: tuedang79@gmail.com

Cell (T-Mobile): (619) 278 9837


Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear