Ý nghĩa ba ngày vía đức Quan Thế Âm Bồ-tát

Friday, November 12, 201000:00(View: 15465)

Ý nghĩa ba ngày vía đức Quan Thế Âm Bồ-tát - Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

Tiếp Xúc Với Sự Sống

Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
(View: 366)
y-nghia-hieu-thao
HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng trong Đại Lễ Vu Lan, Tại Chùa Phật Đà ngày 10/8/2014
(View: 987)
dao-duc-cua-phat-giao
Kinh Vô Lượng Nghĩa - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 695)
phat-duoc-su1
Kinh Viên Giác - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 595)
quan-am
Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 673)
bo-tat-quan-am
Kinh Phổ Môn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 671)
phat-duoc-su
Kinh Dược Sư - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 602)
dia-tang
Kinh Địa Tạng - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 940)
thich-tam-thien
Do TT Thích Tâm Thiện thuyết giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV
(View: 1632)
ht-phuoc-tinh
Do HT Thích Phước Tịnh giảng dạy trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 4 được tổ chức tại San Diego, CA, Hoa Kỳ
(View: 837)
ht-thich-thai-sieu-40
Do HT Thích Thái Siêu giảng dạy tại Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV từ ngày 29/5 đến 02/6/2014.
(View: 475)
luc-dieu-phap-mon-1
HT Thích Thông Hải giảng dạy tại Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV
(View: 984)
tt-tam-hanh
Do TT Thích Tâm Hạnh giảng dạy tại Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV
(View: 568)
img-0100
Do HT Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ IV
(View: 833)
hinh-anh-cac-lop-hoc-93
TT Thích Đức Trí thuyết giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ IV
(View: 951)
le-khai-mac-khoa-tu-hoc-phat-phap-bac-my-iv-72
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần thứ IV; Ngày 01/06/2014 tại San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 995)
nguyen-sieu
HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 4 - 2014
(View: 1338)
hoasen
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Lần 6 của GĐPT Thiện Trí - Thụy Sỹ
(View: 1054)
van-vat-hap-dan
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Lần 6 của GĐPT Thiện Trí - Thụy Sỹ
(View: 1712)
hanh-tue
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Lần 6 của GĐPT Thiện Trí - Thụy Sỹ
(View: 1028)
hinh-hai-sac-tuong
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Lần 6 của GĐPT Thiện Trí - Thụy Sỹ
(View: 1502)
life-of-the-buddha17-thumbnail
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, ngày 9-3-2014
(View: 3114)
hinh-tam-the-phat-7
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng trong Lễ Rằm Thượng Nguyên tại Chùa Phật Đà ngày 16/2/2014
(View: 1619)
duoc-su-luu-ly-quang-vuong-phat
Kinh Đại Bảo Tích - Phương Tiện Đại Thừa - HT Thích Nhất Chân giảng
(View: 2132)
giao-thua-chua-phat-da-2014-36-thumbnail
Đọc Thơ Ngày Tết - HT Thích Nguyên Siêu giảng tại Chùa Phật Đà - Ngày mùng 3 tết Giáp Ngọ 2014
(View: 3162)
quanam
Cách Học Phật - HT Thích Nhất Hạnh giảng
(View: 1763)
tinh-do
Kinh Di Lặc Thường Sinh - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1942)
thanhdao
Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1956)
phat-duoc-su-1
Kinh Di Giáo - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2024)
phat93-thumbnail
Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo - Bài giảng của HT Thích Nguyên Siêu tại Chùa Phật Đà ngày 05/01/2014
(View: 2178)
phat-phap
Kinh Đại Bảo Tích - Nhập Thai Tạng - HT Thích Nhất Chân giảng
(View: 2111)
guardian
Kinh Đại Bảo Tích - Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ - HT Thích Nhất Chân giảng
(View: 2300)
phat-di-lac
Kinh Đại Bảo Tích - Bồ Tát Di Lặc - HT Thích Nhất Chân giảng
(View: 1919)
phat-thich-ca
Kinh Duy Ma Cật - HT Thích Nhất Chân giảng
(View: 1916)
tuong-phat-co-58
Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật - HT Thích Nhất Chân giảng
(View: 1953)
phat90-thumbnail
Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT Thích Nhất Chân giảng
(View: 2068)
adidaphat61
Kinh Diệu Huệ Đồng Nữ - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2015)
sen9-thumbnail
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Vạn Hạnh - San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 01/12/2013
(View: 1783)
hong-danh-sam-hoi
Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Cảnh Giới - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1806)
adidaphat61
Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1892)
bat-dai-nhan-giac
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2130)
chu-hieu-trong-dao-phat
Không Nên Ngộ Nhận Phật Giáo - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2030)
tayphuongtamthanh19
Khai Thị - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2255)
phatvathanhchung01
Học và Hành Phật Pháp - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1936)
hoathienphap
Hoa Thiện Pháp - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1997)
tinh-do
Giới Thiệu Tịnh Độ - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1653)
phat64-thumbnail
Giới Thiệu Long Thơ Tịnh Độ - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1999)
phat8-thumbnail
Giết Gì Được An Ổn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1812)
phat84-thumbnail
Giá Trị và Phương Pháp Tu Học - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1987)
phat86-thumbnail
Giải Quyết Sinh Tử - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2226)
phat80-thumbnail
Được Mất - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2300)
phat9-thumbnail
Đạo và Đời - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1976)
phat93-thumbnail
Duyên Lành Phật Pháp - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2576)
phat90-thumbnail
Có Nên Lạy Trời Không - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1917)
phat92-thumbnail
Còn Có Thời Gian - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1875)
chua-vien-giac-18
Công Năng Trai Giới - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1997)
chua-vien-giac-54
Công Đức Hành Hương - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1888)
buddhist
Chư Tổ Tịnh Độ - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2216)
chu-hieu-trong-dao-phat
Chữ Hiếu Trong Đạo Phật - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2106)
thanhdao
Chuyển Hóa - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 2006)
dia-tang-bo-tat
Chớ Ngộ Nhận Phật Giáo - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng