Đạo Làm Người

Saturday, December 11, 201000:00(View: 31183)
Đạo Làm Người - Giảng sư: ĐĐ Thích Phước Tiến

Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
(View: 603)
Pháp Thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà vào Chủ nhật ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Mùi 2015
(View: 106)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Tịnh Tâm - New York 15/3/2015
(View: 99)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Tịnh Tâm - New York 15/3/2015
(View: 405)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Vạn Hạnh 2015
(View: 302)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Quảng Hương 2015
(View: 475)
Pháp Thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân vào Chủ nhật ngày mùng 4 Tết Ất Mùi 2015
(View: 1360)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà
(View: 1304)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà, Ngày 01/02/2015
(View: 892)
Ý Nghĩa Sự và Lý các bài kệ - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 1091)
Ý Nghĩa Sám Hối - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 1006)
Ý Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 626)
Ý Nghĩa Phật Chuẩn Đề - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 285)
Ý Nghĩa Ngôi Chùa Mới - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 331)
Ý Nghĩa Linh Sơn - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 321)
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 335)
Ý Nghĩa Lễ Cầu Siêu - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 416)
Ý Nghĩa Kinh A Di Đà - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 385)
Ý Nghĩa Đèn Dược Sư - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 270)
Ý Nghĩa Đạo Phật - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 650)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 25/01/2015
(View: 1001)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Nhân pháp hội Liên Trì ngày 11/1/2015
(View: 1689)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân Khóa Tu Bát Quan Trai ngày 20/12/2014
(View: 1099)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 21/12/2014
(View: 1732)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển Thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 13/12/2014
(View: 1975)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Thiền đường Mây Từ - Westminster, California, Hoa Kỳ - Ngày 14/12/2014
(View: 860)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ - Ngày 14/12/2014
(View: 1983)
Đạo Tràng Liên Trì - Westminster, California, Hoa Kỳ của Đạo hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền - Ngày 11/12/2014
(View: 1287)
Chùa Liên Hoa Las Vegas do SC Thích Nữ Hoa Tâm Trụ trì
(View: 1393)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Do HT Thích Như Điển hướng dẫn - Thuyết Pháp tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose do TT Thích Minh Bảo trụ trì
(View: 1154)
Pháp Thoại này do HT Thích Như Điển và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fermont ngày 7/12/2014
(View: 1552)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Giác Trí thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fremont 07/12/2014
(View: 1054)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Hạnh Đức thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose ngày 03/12/2014
(View: 967)
Do HT Thích Thái Siêu thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá ngày 02/12/2014
(View: 1007)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 23/11/2014
(View: 2145)
Pháp thoại này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 15/11/2014
(View: 2674)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 11/9/2014
(View: 1762)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Trí thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1089)
Pháp thoại này do NS Thích Nữ Hương Quang thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1992)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1729)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1643)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 957)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 958)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1635)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 19/10/2014.
(View: 975)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa tu Bát Quan Trai ngày 19/10/2014
(View: 1469)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia
(View: 2744)
Tín Tâm Minh - Do HT Thích Phước Tịnh thuyết giảng
(View: 1118)
Bài này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, trong khóa tu Niệm Phật ngày 04/10/2014
(View: 1206)
Phát Bồ Đề Tâm Văn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 938)
Niết Bàn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 786)
Niệm Phật Yếu Nghĩa - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 871)
Niệm Phật Tối Thắng - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1329)
Nhất Tâm Bất Loạn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1092)
Enlightenment refers to the full comprehension of a situation... Dalai Lama
(View: 1411)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Thứ bảy, ngày 20/9/2014
(View: 759)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Chủ Nhật, Ngày 21/9/2014
(View: 963)
Nhập Bồ Tát Hạnh - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1611)
Nhân Quả - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1762)
Muốn Thoát Khổ Đau - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 794)
Mười Điều Tâm Niệm - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
Quảng Cáo Bảo Trợ