Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật

Sunday, January 23, 201100:00(View: 7338)
Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai

Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
(View: 555)
Pháp Thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà vào Chủ nhật ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Mùi 2015
(View: 53)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Tịnh Tâm - New York 15/3/2015
(View: 54)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Tịnh Tâm - New York 15/3/2015
(View: 363)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Vạn Hạnh 2015
(View: 266)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Quảng Hương 2015
(View: 455)
Pháp Thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân vào Chủ nhật ngày mùng 4 Tết Ất Mùi 2015
(View: 1341)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà
(View: 1287)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà, Ngày 01/02/2015
(View: 884)
Ý Nghĩa Sự và Lý các bài kệ - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 1077)
Ý Nghĩa Sám Hối - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 989)
Ý Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 626)
Ý Nghĩa Phật Chuẩn Đề - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 284)
Ý Nghĩa Ngôi Chùa Mới - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 324)
Ý Nghĩa Linh Sơn - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 315)
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 330)
Ý Nghĩa Lễ Cầu Siêu - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 400)
Ý Nghĩa Kinh A Di Đà - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 382)
Ý Nghĩa Đèn Dược Sư - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 265)
Ý Nghĩa Đạo Phật - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 645)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 25/01/2015
(View: 999)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Nhân pháp hội Liên Trì ngày 11/1/2015
(View: 1671)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân Khóa Tu Bát Quan Trai ngày 20/12/2014
(View: 1085)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 21/12/2014
(View: 1725)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển Thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 13/12/2014
(View: 1967)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Thiền đường Mây Từ - Westminster, California, Hoa Kỳ - Ngày 14/12/2014
(View: 855)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ - Ngày 14/12/2014
(View: 1968)
Đạo Tràng Liên Trì - Westminster, California, Hoa Kỳ của Đạo hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền - Ngày 11/12/2014
(View: 1280)
Chùa Liên Hoa Las Vegas do SC Thích Nữ Hoa Tâm Trụ trì
(View: 1382)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Do HT Thích Như Điển hướng dẫn - Thuyết Pháp tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose do TT Thích Minh Bảo trụ trì
(View: 1145)
Pháp Thoại này do HT Thích Như Điển và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fermont ngày 7/12/2014
(View: 1544)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Giác Trí thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fremont 07/12/2014
(View: 1049)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Hạnh Đức thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose ngày 03/12/2014
(View: 957)
Do HT Thích Thái Siêu thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá ngày 02/12/2014
(View: 1006)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 23/11/2014
(View: 2137)
Pháp thoại này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 15/11/2014
(View: 2671)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 11/9/2014
(View: 1750)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Trí thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1084)
Pháp thoại này do NS Thích Nữ Hương Quang thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1980)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1724)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1635)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 952)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 953)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1634)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 19/10/2014.
(View: 969)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa tu Bát Quan Trai ngày 19/10/2014
(View: 1465)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia
(View: 2728)
Tín Tâm Minh - Do HT Thích Phước Tịnh thuyết giảng
(View: 1111)
Bài này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, trong khóa tu Niệm Phật ngày 04/10/2014
(View: 1202)
Phát Bồ Đề Tâm Văn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 935)
Niết Bàn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 785)
Niệm Phật Yếu Nghĩa - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 870)
Niệm Phật Tối Thắng - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1323)
Nhất Tâm Bất Loạn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1089)
Enlightenment refers to the full comprehension of a situation... Dalai Lama
(View: 1409)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Thứ bảy, ngày 20/9/2014
(View: 756)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Chủ Nhật, Ngày 21/9/2014
(View: 960)
Nhập Bồ Tát Hạnh - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1607)
Nhân Quả - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1755)
Muốn Thoát Khổ Đau - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 789)
Mười Điều Tâm Niệm - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
Quảng Cáo Bảo Trợ