Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Tỳ Ni Nhật Dụng

Thursday, September 23, 201000:00(View: 22619)
Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
(View: 658)
Pháp Thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà vào Chủ nhật ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Mùi 2015
(View: 152)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Tịnh Tâm - New York 15/3/2015
(View: 150)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Tịnh Tâm - New York 15/3/2015
(View: 427)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Vạn Hạnh 2015
(View: 328)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Quảng Hương 2015
(View: 495)
Pháp Thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân vào Chủ nhật ngày mùng 4 Tết Ất Mùi 2015
(View: 1379)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà
(View: 1323)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà, Ngày 01/02/2015
(View: 897)
Ý Nghĩa Sự và Lý các bài kệ - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 1093)
Ý Nghĩa Sám Hối - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 1024)
Ý Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 632)
Ý Nghĩa Phật Chuẩn Đề - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 285)
Ý Nghĩa Ngôi Chùa Mới - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 336)
Ý Nghĩa Linh Sơn - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 329)
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 349)
Ý Nghĩa Lễ Cầu Siêu - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 425)
Ý Nghĩa Kinh A Di Đà - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 388)
Ý Nghĩa Đèn Dược Sư - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 272)
Ý Nghĩa Đạo Phật - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 667)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 25/01/2015
(View: 1002)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Nhân pháp hội Liên Trì ngày 11/1/2015
(View: 1694)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân Khóa Tu Bát Quan Trai ngày 20/12/2014
(View: 1099)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 21/12/2014
(View: 1736)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển Thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 13/12/2014
(View: 1980)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Thiền đường Mây Từ - Westminster, California, Hoa Kỳ - Ngày 14/12/2014
(View: 863)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ - Ngày 14/12/2014
(View: 1994)
Đạo Tràng Liên Trì - Westminster, California, Hoa Kỳ của Đạo hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền - Ngày 11/12/2014
(View: 1295)
Chùa Liên Hoa Las Vegas do SC Thích Nữ Hoa Tâm Trụ trì
(View: 1401)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Do HT Thích Như Điển hướng dẫn - Thuyết Pháp tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose do TT Thích Minh Bảo trụ trì
(View: 1160)
Pháp Thoại này do HT Thích Như Điển và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fermont ngày 7/12/2014
(View: 1560)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Giác Trí thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fremont 07/12/2014
(View: 1059)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Hạnh Đức thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose ngày 03/12/2014
(View: 967)
Do HT Thích Thái Siêu thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá ngày 02/12/2014
(View: 1007)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 23/11/2014
(View: 2145)
Pháp thoại này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 15/11/2014
(View: 2675)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 11/9/2014
(View: 1764)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Trí thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1093)
Pháp thoại này do NS Thích Nữ Hương Quang thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1994)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1733)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1645)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 959)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 958)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1636)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 19/10/2014.
(View: 977)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa tu Bát Quan Trai ngày 19/10/2014
(View: 1477)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia
(View: 2751)
Tín Tâm Minh - Do HT Thích Phước Tịnh thuyết giảng
(View: 1123)
Bài này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, trong khóa tu Niệm Phật ngày 04/10/2014
(View: 1207)
Phát Bồ Đề Tâm Văn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 941)
Niết Bàn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 789)
Niệm Phật Yếu Nghĩa - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 872)
Niệm Phật Tối Thắng - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1330)
Nhất Tâm Bất Loạn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1095)
Enlightenment refers to the full comprehension of a situation... Dalai Lama
(View: 1412)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Thứ bảy, ngày 20/9/2014
(View: 761)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Chủ Nhật, Ngày 21/9/2014
(View: 964)
Nhập Bồ Tát Hạnh - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1620)
Nhân Quả - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1769)
Muốn Thoát Khổ Đau - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 796)
Mười Điều Tâm Niệm - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
Quảng Cáo Bảo Trợ