anh-dep-phat-giao-196-thumbnail
(View: 8827)
Nơi bình yên - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-195-thumbnail
(View: 8279)
Như cá cần ao - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-192-thumbnail
(View: 9178)
Nhận diện cuộc đời - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-191-thumbnail
(View: 9151)
Ngưỡng cửa cuộc đời - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
lotus-thumb14130052-thumbnail
(View: 9370)
Mùa sen bất tận - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
muahoauudamno
(View: 9564)
Mùa hoa Ưu Đàm nở - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
thienduongtuoitho-thichthienthuan-thumbnail
(View: 8537)
Mong trở lại thiên đường tuổi thơ - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-188-thumbnail
(View: 9825)
Lời thề - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-183-thumbnail
(View: 8428)
Học và tu - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-182-thumbnail
(View: 7760)
Học đạo quý vô tâm - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-181-thumbnail
(View: 8673)
Đổi đời - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-180-thumbnail
(View: 11832)
Có chăng ý trời - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-179-thumbnail
(View: 7736)
Con đường bình an - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
9
(View: 10241)
Công Đức Ngũ Giới - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
phat280-thumbnail
(View: 11257)
Chiếc Bóng Lặng Thầm - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-202-thumbnail
(View: 10833)
Bến Đời - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
anh-dep-phat-giao-221-thumbnail
(View: 11846)
Ai Trói Buộc - ĐĐ Thích Thiện Thuận giảng
thap-bat-la-han-3-thumbnail
(View: 8901)
Thập bát La-hán - Giảng tại Viện Chuyên Tu, Làng Vạn Hạnh - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
nghinmatnghintay-thumbnail
(View: 7608)
Nghìn mắt nghìn tay - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
golden-buddha-bangkok-thailand-54238597-thumbnail
(View: 7478)
Đối trị lòng ích kỷ - Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành (Thủ Đức) ngày 31-05-2009 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
row-of-golden-buddha-statue-in-thailand-buddha-temple-65189779-thumbnail
(View: 8995)
Vạn lý độc hành - Giảng tại chùa Phù Châu (Tiền Giang) ngày 02-05-2009 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
yellow-meadow-72980719-thumbnail
(View: 6446)
Còn đó chút quê nhà - Giảng tại chùa Long Khánh (An Giang) ngày 19-04-2009 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
silhouette-of-buddha-statue-thailand-57005483-thumbnail
(View: 7246)
Bóng chiều tà - Giảng tại chùa Tây Long (Phú Thọ) ngày 12-04-2009 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
kuan-yin-image-of-buddha-chinese-art-72400813-thumbnail
(View: 7593)
Giọt nước cành dương - Giảng tại Quan Âm Phật Đài (Bạc Liêu) ngày 16-04-2009 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
buddha-statue-against-peaceful-sky-59735392-thumbnail
(View: 7544)
Nuối tiếc - Giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
branch-of-japanese-cherry-blossom-19890943-thumbnail
(View: 6719)
Bên cạnh cuộc đời - Giảng tại chùa Xuân Đồng (Đồng Nai) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
giant-standing-buddha-monywa-myanmar-11765195-thumbnail
(View: 9520)
Nợ - Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành ngày 06-11-2008 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
sitting-buddha-3501708
(View: 7922)
Phước vô lậu - Giảng tại Viện Chuyên Tu – Làng Vạn Hạnh ngày 27-09-2008 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
giant-statue-of-buddha-in-hong-kong-2868276-thumbnail
(View: 7854)
Đừng là giọt nước tràn ly - Giảng tại chùa Bồ Đề - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
lotus-25607617-thumbnail
(View: 6636)
Đổ nghiệp - Giảng tại chùa Long Khánh (Bình Dương) ngày 14-06-2009 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
8665962-golden-buddha-statue-with-beautiful-background-thailand-thumbnail
(View: 6628)
Bể ái nghìn trùng - Giảng tại chùa Phật Học (Cần Thơ) ngày 24-06-2009 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
standing-buddha-image-with-the-gesture-of-forbidding-the-relatives-from-fighting-42673042-thumbnail
(View: 8073)
Lời tỉnh thế của người xưa - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
close-up-picture-of-a-buddha-bronze-statue-44333779-thumbnail
(View: 6704)
Hướng về tương lai - Giảng tại chùa Phật Quang (Trà Vinh) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
warm-colors-of-cherry-blossom-flowers-against-the-setting-sun-in-washington-dc-50979457-thumbnail
(View: 7773)
Sân khấu cuộc đời - Giảng tại chùa Long Quang (Cần Thơ) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
linhson8-thumbnail
(View: 7612)
Thuyền không bến - Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Gia Lai) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
tukhucvulan-thumbnail
(View: 9305)
Tình đời ý đạo - Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành (Thủ Đức) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
7087811-pink-cherry-blossom-with-yellow-background-in-spring-garden-thumbnail
(View: 8361)
Ước hẹn - Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành (Thủ Đức) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
generic-zen-stone-buddha-statue-with-light-shinning-on-the-figure-53772109-thumbnail
(View: 8028)
Vị thầy thuốc ở phương Đông - Giảng tại Viện Chuyên Tu – Làng Vạn Hạnh - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
hanhtrinh-thumbnail
(View: 7169)
Vị Thánh Ni đầu tiên - Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành (Thủ Đức) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
7341405-buddha-at-buddhamontol-thumbnail
(View: 8140)
Về nơi cuối cùng - Giảng tại chùa Từ Ân (Phú Yên) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
5601324-nature-park-scenery-in-spring-pagoda-on-the-lake-shore-photo-realistic-vector-illustration-thumbnail
(View: 7228)
Về chùa - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
lotus-thumb12859796-thumbnail
(View: 9951)
Tìm quên - Giảng tại chùa Hải Ấn (Nha Trang) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
2476617-golden-statue-of-buddha-thumbnail
(View: 8760)
Luân hồi - Giảng tại Tịnh xá Ngọc Thành (Thủ Đức) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
lotus-thumb13159819-thumbnail
(View: 6391)
Hạnh vô úy - Giảng tại chùa Long Khánh (Quy Nhơn) - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
lotus-thumb10493375-thumbnail
(View: 5218)
Chiến thắng lòng mình - Pháp đàm tại Viện Chuyên Tu – Làng Vạn Hạnh ngày 27-12-2008 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
giataicuame-thumbnail
(View: 7006)
Gia tài của mẹ - Giảng tại chùa Từ Nghiêm ngày 03-12-2008 - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
tian-tan-giant-buddha-hong-kong-china-15634933-thumbnail
(View: 7954)
Ý niệm về chữ "Pháp" - Giảng ngày 31-05-2008 tại Viện Chuyên Tu - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
buddha-388993-thumbnail
(View: 8398)
Xuất gia - Giảng ngày 17-01-2008 tại Viện Chuyên Tu - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
rape-field-1096578-thumbnail
(View: 7119)
Ước vọng xa xôi - Giảng ngày 26-07-2008 tại Viện Chuyên Tu - Làng Vạn Hạnh - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
bagan-myanmar-60612859-thumbnail
(View: 7254)
Sáu pháp hòa kính - Giảng ngày 28-06-2008 tại Viện Chuyên Tu - Làng Vạn Hạnh - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
littlesheep-lotus-low-8607-thumbnail
(View: 6260)
Những bước thăng trầm - Giảng ngày 29-03-2008 tại Viện Chuyên Tu - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
huge-buddha-statue-45467839-thumbnail
(View: 4079)
Đấng Điều Ngự - Giảng ngày 26-04-2008 tại Viện Chuyên Tu Vạn Hạnh - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
giant-buddha-statue-in-hong-kong-41713156-thumbnail
(View: 4307)
A-la-hán và Bồ-tát - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
marble-buddha-statue-70456336-thumbnail
(View: 5184)
Lời hối lỗi - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
colored-autumn-in-beautiful-czech-national-park-sumava-europe-62392270-thumbnail
(View: 7707)
Về đâu khi bão giông - Giảng tại chùa Vạn Linh - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
buddha-thumb14524370-thumbnail
(View: 5493)
Mộng và thực - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
hazy-sunset-by-buddha-statue-thumb2481286-thumbnail
(View: 5638)
Tiếng chuông thức tỉnh - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
bong-may-thumbnail
(View: 7156)
Bóng Mây - Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
Quảng Cáo Bảo Trợ