Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi

Sunday, May 29, 201100:00(View: 62003)


Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi
Thơ: Thích Viên Lý; nhạc: Mộng Lan
Trình bày:
Trọng Nghĩa
Trích từ Album Nhiệm mầu từng hạt nắng rơi


Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
Quảng Cáo Bảo Trợ