Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
View Counts
4,084,804

Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi

Sunday, May 29, 201100:00(View: 62190)
Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi


Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi
Thơ: Thích Viên Lý; nhạc: Mộng Lan
Trình bày:
Trọng Nghĩa
Trích từ Album Nhiệm mầu từng hạt nắng rơi


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ