Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi

Sunday, May 29, 201100:00(View: 62031)
Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi


Nhiệm mầu từng giọt nắng rơi
Thơ: Thích Viên Lý; nhạc: Mộng Lan
Trình bày:
Trọng Nghĩa
Trích từ Album Nhiệm mầu từng hạt nắng rơi


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
Quảng Cáo Bảo Trợ