Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Louisiana (LA)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 4186)
Louisiana (LA)

CHÙA BỒ ĐỀ
Trụ trì: Thầy Thích Chúc Bảo
4386 Lincoln st.
New Orleans, LA 70131 USA
Tel. (504) 392-0327 - Cell: (504) 408 9211


CHÙA TỪ BI
Hội Thân Hữu Phật Tử
7124 Calumet
Baton Rouge, LA 70805 USA
Tel (504) 357-9935/637-8962

CHÙA TAM BẢO
4040 W. Brookstown Dr.
Baton Rouge, LA 70805 USA
Tel. (504) 357-2653

THANH TỊNH ĐẠO TRÀNG HUỆ MINH
333 Willowrook Dr.
Gretna, LA 70056 USA
Tel. (504) 393-1944

CHÙA LIÊN HOA
1731 STUMPF BLVD.,
GRETNA, LOUISIANA 70056
Phone: (504) 227-0781
Tru Trì: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tâm

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 10787)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10537)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM