Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Virginia (VA)

Saturday, October 2, 201000:00(View: 4868)
Virginia (VA)

VIRGINIA (VA)

PHẬT BẢO TỰ
Thượng Tọa Thích Minh Tuyên
4701 Back Lack Rd
Annan Dale, VA 22002 USA
Tel. (703) 522-1251

TRUNG TÂM VẠN HẠNH
Ðại Ðức Thích Trí Tuệ
7605 Bullrun Dr.
Centraville, VA 22020 USA
Tel. (703) 968-8460

CHÙA HOA NGHIÊM
9105 Backlick Rd.
Fort Belvoir, VA 22060 USA
Tel./Fax. (703) 781-4306

CHÙA VẠN PHƯỚC
Ven. Thích Thiện Hương
6054 Leesburg Pike
Falls Church, VA 22041 USA
Tel. (703) 671-8684

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 10790)
Danh sách Địa Chỉ Tự Viện ở Hoa Kỳ: Hiện nay, danh sách này chưa được đầy đủ tất cả các cơ sở tự viện...
(View: 10538)
Danh Mục Tự Viện ở TP Sài Gòn, Việt Nam
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM