Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Phật Giáo Tổng Quan

Saturday, January 17, 201507:51(View: 23534)
Phật Giáo Tổng Quan

Lời mở đầu

Trong kỳ Đại Hội Cư Sĩ do Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa, Tổng Vụ Trưởng Tổng Hội Cư Sĩ tổ chức ngày 25-27/4/2003 tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại ở Texas, các tham dự viên thuộc nhiều giáo phái, hệ phái Phật Giáo tại Hoa Kỳ muốn có một tập sách về Phật Giáo bằng hình thức vấn đáp về giáo lý, hành trì Phật Giáo và những vấn đề liên quan đến Phật Giáo như lịch sử truyền thừa, văn hóa, bối cảnh chính trị v.v… Một số tham dự viên yêu cầu tôi thực hiện tập sách này.

Sau khi trở về nhà, tôi đã dành thì giờ gom góp tài liệu, thâu thập ý kiến của Chư Tăng Ni cũng như Phật tử thuộc mọi thành phần để soạn thảo tập PHẬT GIÁO TỔNG QUẢN, nhìn Phật Giáo một cách tổng quát qua hình thức 600 câu hỏi và trả lời liên quan đến giáo lý, phương thức hành trì, lịch trình phát triển của Phật Giáo từ ngày Phật nói bài Pháp đầu tiên tại Vườn Lộc Uyển, Ấn Độ cho đến bây giờ, trải qua một không gian rộng lớn, một thời gian trên 2500 năm, xuyên qua những đoạn đường lịch sử, văn hóa của các nước tiếp nhận Phật Giáo, đến các vấn đề văn hóa, xã hội, chính trị thời đại.

Mặc dù chúng tôi cố gắng tìm tòi, nghiên cứucố gắng trình bày một cách khách quan, nhưng chắc chắn không làm sao tránh khỏi lỗi lầm, khuyết điểm, vì vậy PHẬT GIÁO TỔNG QUẢN không phải là một tài liệu đầy đủ, hoàn hảo, không phải là tiếng nói chính thức của bất kỳ thành phần hay tổ chức Phật Giáo nào.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Đại Đức Thích Minh Chí và các thiện hữu tri thức đã giúp nêu ra một số câu hỏi, cám ơn chư Tăng Phật Học Viện Quốc Tế đã vui lòng xuất bản tập sách này; cám ơn Đại Đức Thích Phước Niệm đã giúp trình bày tập sách và thiết kế hệ thống vi tính mới.

California ngày 25, tháng 12, 2003

Trần Quang Thuận cẩn bạch.

MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUÁT

 1. Tại sao em để ý đến Phật Giáo?

 2. Có phải vì những lý do trên em trở thành Phật tử?

 3. Sau khi em đã tìm hiểuquyết định chấp nhận giáo lý Phật, em phải làm gì để trở thành người Phật Tử?

 4. Tại sao em gia nhập tổ chức Phật Giáo? Không gia nhập có được không?

 5. Tại sao em quy y Tam Bảo?

 6. Tam Bảo là gì?

 7. Có bao nhiêu phương thức Quy Y Tam Bảo?

 8. Muốn Quy Y Tam Bảo phải trải qua nghi lễ nào?

 9. Tin Tam Bảo, quy y Tam Bảo có khác gì cầu thánh thần che chở, phù trợ?

 10. Sau khi em đã quy y, đã nhận một vị Thầy làm bổn sư, em có thể quy y với một vị khác nhận làm bổn sư?

 11. Ngũ Giới là gì? Phải chăng Ngũ Giới là nền tảng của đạo đức Phật Giáo?

 12. Em chỉ ăn chay một tháng bốn ngày, những ngày khác ăn mặn, như vậy em có phạm tội sát sinh không?

 13. Tại sao em phải ăn chay vào ngày Rằm, Mồng Một v.v… Ăn những ngày đó có phước nhiều hơn?

 14. Chữa lành một vết thương hay trị dứt một căn bệnh thật ra cũng giết chết vô số vi trùng, như vậy có phạm giới sát sinh không?

 15. Em thấy chư Tăng giáo phái Nguyên Thỉ ăn mặn, như vậy họ thiếu từ tâm hay sao?

 16. Nếu mọi người đều ăn chay, sông biển sẽ đầy dẫy hải sản, mặt đất sẽ đầy cầm thú, lấy chỗ nào cho người sinh sống, đó là chưa nói đến bệnh hoạn có thể lan tràn?

 17. Quan niệm phải trái, đúng sai của các tôn giáo khác đều dựa vào mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa, Phật Giáo không tin vào Đấng Tạo Hóa thì lấy gì làm căn bản cho nền đạo đức?

 18. Trong giới thứ nhất nói về việc không sát hại sinh linh. Vô lẽ ruồi muỗi sinh bệnh hoạn cũng không giết? Vô lẽ kẻ xâm lăng đất nước cũng không trừ?

 19. Phật Giáo có vẻ quá quan tâm đến sâu bọ, ruồi muỗi, côn trùng?

 20. Giới thứ ba là không được tà dâm. Thế nào là tà dâm?

 21. Ăn ở với người trước khi cưới có phải là tà dâm?

 22. Giới thứ tư không nói dối. Làm thế nào sống trong thế giới này mà không nói dối?

 23. Giới thứ năm không uống rượu. Dùng một tí rượu thì có hại gì?

 24. Năm giới cấm không cho ta làm, có tính cách phủ định, tiêu cực. Tại sao không có giới nói ta phải làm gì?

 25. Em được lợi lạc gì sau khi quy y Tam Bảo, thọ trì Ngũ Giới?

 26. Em có một người bạn muốn em theo tín ngưỡng của người ấy. Thực ra em không mấy hứng thú, nhưng người bạn của em vẫn không để cho em yên. Em phải làm gì đây?

 27. Một người bạn khác của em yêu người khác tín ngưỡng, muốn đi đến hôn nhân, nhưng gia đình và người bạn đường tương lai muốn người bạn em cải đạo. Phải làm sao đây?

 28. Em có nên nói cho người bạn em nghe về giáo lý Phật?

 29. Thế nào gọi là người Phật Tử chân chính? Thế nào mới gọi là người Phật tử hộ đạo?

 30. Em thấy đời sống của chư Tăng Ni giản dị, thanh tịnh, em rất mến mộ, nhưng đạo lý từ bỏ thế gian có trái ngược với trách nhiệm tập thể, phát triển xã hội?

 31. Nếu ai cũng đi tu, như vậy loài người sẽ bị diệt vong?

PHẦN II: NGUYÊN KHỞI

 1. Phật Giáo xuất phát từ thời kỳ nào, trong hoàn cảnh nào?

 2. Phật là ai? Chúng ta biết gì về đời sống của Ngài?

 3. Em đọc sự tích Phật nói Phật giáng sinh bên hông phải của hoàng hậu Ma Gia. Như vậy có phải là thần thoại không?

 4. Phật lịch khởi đầu từ khi nào?

 5. Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã đi đến đâu, giảng dạy bao nhiêu lần? Ngài dùng ngôn ngữ gì để nói pháp?

 6. Ngài nói Pháp nhiều như vậy tại sao Ngài lại nói không nói một lời Pháp nào hết?

 7. Trong Kinh có kể câu chuyện Phật thấy chư Tăng không hòa hợp bỏ vào rừng sâu ba tháng, lại có Kinh nói trong ba tháng ấy Ngài lên cung trời Đâu Suất giảng kinh cho Thánh mẫu Ma Gia nghe, câu chuyện nào đúng?

 8. Trong cuộc đời đức Phật, thời kỳ nào quan trọng?

 9. Đức Phật có bao nhiêu đệ tử?

 10. Cộng đồng Phật Giáo phát triển như thế nào?

 11. Nếp sống của chư Tăng Ni thời nguyên thỉ như thế nào? Nếp sống ấy có thay đổi qua thời gian?

 12. Tại sao Tỳ Kheo Ni phải thọ trì nhiều giới hơn Tỳ Kheo? Tại sao Tỳ Kheo Ni phải tuân thủ Bát Kính Pháp, trông có vẻ kỳ thị, bất công đối với phái nữ?

 13. Giáo lý của Phật qua thời gian có bị thay đổi?

 14. Sự thay đổi về giới luật như thế nào? Lời Phật dạy (Kinh) có bị diễn dịch khác nhau qua thời gian?

 15. Khuynh hướng dị biệt về việc thâm nhập Phật lý xuất hiện vào thời kỳ nào?

 16. Chủ trương của Trưởng Lão Bộ có gì thay đổi trong Kỳ Kết Tập III, thời vua A Dục và về sau?

 17. Vai trònếp sống của phái Thuyết Nhật Thiết Hữu Bộ trong thời kỳ Ấn Độ bị ngoại xâm vào thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên như thế nào?

 18. Phật Giáo Ấn Độ dưới thời vua Kanishka như thế nào?

 19. Phật Giáo Ấn Độ có bao nhiêu giáo phái, hệ phái?

 20. Phật Giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng có bao nhiêu giáo phái?

 21. Nói một cách tổng quát, Phật Giáo có bao nhiêu giáo phái chính?

 22. Kinh điển của Phật Giáo Nam Tông là gì?

 23. Phật Giáo Đại Thừa xuất hiện ở đâu, vào thời kỳ nào?

 24. Những kinh điển căn bản của Đại Thừa Phật Giáo là gì?

 25. Mật Tông xuất hiện vào thời kỳ nào? Những kinh điển căn bản của Mật Tông là gì?

 26. Đức Phật có viết những lời dạy của Ngài thành văn hay truyền chỉ đệ tử Ngài ghi chép thành văn?

 27. Ngoài giáo phái Theravada, các giáo phái Phật Giáo khác có Tam Tạng kinh điển riêng không? Và những bộ Tam Tạng ấy viết bằng chữ gì?

 28. Có thể cho em biết hiện nay nước nào có Tam Tạng Kinh Điển?

 29. Em muốn biết những điểm sai khác căn bản giữa Phật Giáo Tiểu ThừaPhật Giáo Đại Thừa.

 30. Sự sai biệt giữa Đại ThừaTiểu Thừa là do giáo lý hay do thực hành?

 31. Nếu em học giáo lý Tiểu Thừathực hành Đại Thừa hay ngược lại thì em thuộc giáo phái nào?

 32. Em muốn biết về những di tích khảo cổ chứng minh Phật Giáo thời nguyên thỉ như thế nào?

PHẦN III: PHẬT GIÁO TRUYỀN ĐẾN CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 1. Phật Giáo làm thế nào được tồn tại và phát triển một cách nhanh chóng trong vòng 500 năm sau Phật nhập diệt?

 2. Trong đà phát triển, bành trướng Phật Giáo, vai trò của hàng Tăng Ni như thế nào?

 3. Tại Trung Quốc và các nước khác, Phật Giáo dựa vào thế lực nào để bành trướng?

 4. Phật Giáo Ấn Độ - Vị vua nào ủng hộ Phật Giáo,vị vua nào bức hại Phật Giáo?

 5. Phật giáo truyền đến nước nào đầu tiên? Và sau đó là những nước nào?

 6. Cho em biết về phái đoàn Phật Giáo đến Tích Lan vào thời vua A Dục.

 7. Tích Lan cũng có Đại Thừa Phật GiáoKim Cang Thừa?

 8. Quốc vương Tích Lan nào ủng hộ Phật Giáo, quốc vương nào chống đối, bức hại Phật Giáo?

 9. Phái đoàn thứ tám do hai đại đức Sina và Uttara đến Miến Điện nhu thế nào?

 10. Niên đại Phật Giáo truyền đến Miến Điện theo các sử liệu khác ghi như thế nào?

 11. Cho em biết về sự thịnh suy của Phật Giáo Miến Điện.

 12. Còn về Thái Lan? Cho em biết sơ qua về sự hình thành quốc gia Thái.

 13. Phật Giáo đến Thái Lan vào thời đại nào? Và sự thăng trầm của Phật Giáoquốc gia Thái như thế nào?

 14. Phật Giáo Thái Lan có những đặc điểm gì?

 15. Em muốn biết sơ qua về Phật Giáo Cao Miên.

 16. Phật Giáo Lào như thế nào?

 17. Các quốc gia trước đây theo Phật Giáo như Nam Dương, Mã Lai, Chiêm Thành, bây giờ Phật Giáo tại các nước ấy như thế nào?

 18. Phật Giáo Trung Hoa có thời rất hùng mạnh. Làm thế nào một tôn giáo ngoại lai lại có thể chuyển hóa một nước lớn với nền văn hóa cổ kính như Trung Quốc để biến nước này thành nuớc Phật Giáo, cung cấp đời sống tinh thần cho hàng trí thức cũng như quần chúng bình dân?

 19. Với những trở ngại lớn tại Trung Quốc làm sao Phật Giáo vượt qua được?

 20. Phật Giáo Trung Hoa có nhiều giáo phái hơn Phật Giáo Ấn Độ?

 21. Xin cho biết thời vàng son và thời pháp nạn của Phật Giáo Trung Hoa. Nguyên nhân gì đã làm cho Phật Giáo Trung Hoa hưng thịnh và nguyên nhân gì khiến cho Phật Giáo Trung Hoa gặp tai nạn?

 22. Phật Giáo truyền vào Đại Hàn thời kỳ nào?

 23. Phật Giáo Đại Hàn có bao nhiêu giáo phái?

 24. Phật Giáo Đại Hàn lâm pháp nạn vào thời kỳ nào?

 25. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, tình trạng Phật Giáo Đại Hàn như thế nào?

 26. Tình trạng tôn giáo tại Nam Hàn hiện nay như thế nào?

 27. Phật Giáo đã có lúc là quốc giáo, đóng góp rất nhiều cho gia tài văn hóa và sự phồn vinh của Đại Hàn, thiền sư Đại Hàn đã có vị làm quốc sư Nhật Bản, tại sao lại có hiện tượng này?

 28. Sự đóng góp của Cơ Đốc Giáo vào nỗ lực tân tiến hóa Đại Hàn?

 29. Phật Giáo Nhật Bản như thế nào?

 30. Phật Giáo Nhật Bản có bao nhiêu Tông, Phái?

 31. Trong số 13 Tông, 56 Phái, Tông Phái nào hiện nay còn sinh hoạt mạnh tại Nhật?

 32. Trong 7 Tông Phái, Tông Phái nào hoạt động mạnh về mặt xã hội?

 33. Xin cho biết về phái Tân Tăng Nhật Bản.

 34. Những đặc điểm của Phật Giáo Nhật Bản.

 35. Tình hình Cơ Đốc Giáo tại Nhật Bản như thế nào?

 36. Xin cho biết qua về Phật Giáo Tây Tạng. Phật Giáo truyền đến Tây Tạng vào thời kỳ nào?

 37. Sự liên hệ giữa Tây TạngTrung Quốc vào thế kỷ 20 như thế nào?

 38. Phật Giáo Tây Tạng có bao nhiêu ngôi chùa, bao nhiêu tăng chúng, bao nhiêu giáo phái?

 39. Khi nói đến Phật Giáo Tây Tạng là nói đến Mandala. Vậy Mandala là gì?

 40. Câu thần chú Om Mani Padme Humý nghĩa gì?

 41. Danh từ Hoạt Phật thường được sử dụng trong Mật Giáo Tây Tạng, xin cho biết ý nghĩa?

 42. Xin cho biết về Phật Giáo Mông Cổ.

 43. Xin cho biết về Phật Giáo Vùng Trung Á.

 44. Sự đóng góp của chư Tăng Trung Á vào việc hoằng truyền đạo pháp tại Trung Quốc như thế nào?

 45. Em không ngờ tại Nga cũng có Phật Giáo. Xin cho biết về Phật Giáo Nga.

 46. Hiện tình Phật Giáo Nga như thế nào?

 47. Xin cho biết tình hình Phật Giáo tại châu Âu?

 48. Từ thế kỷ thứ 13 đến giữa thế kỷ thừ 19, người Tây Phương đã nhìn Phật Giáo với nhãn quan như thế nào?

 49. Ai là người Âu Châu tiên phong nghiên cứu Phật Giáo?

 50. Học giả Phật Giáo Châu Âu thuộc bao nhiêu trường phái?

 51. Phật Giáo đến Âu Châu trải qua bao nhiêu thời kỳ?

 52. Xin cho biết qua hiện tình Phật Giáo tại Pháp.

 53. Tại Pháp có bao nhiêu trường đào tạo Tăng Ni, Phật Tử?

 54. Xin cho biết hiện tình Phật Giáo tại Hòa Lan (Holland).

 55. Xin cho biết hiện tình Phật Giáo tại Ái Nhĩ Lan (Ireland).

 56. Xin cho biết hiện tình Phật Giáo tại Anh.

 57. Xin cho biết hiện tình Phật Giáo tại Ý.

 58. Xin cho biết hiện tình Phật giáo tại Đan Mạch (Denmark).

 59. Xin cho biết hiện tình Phật Giáo tại Hung Gia Lợi (Hungary).

 60. Xin cho biết hiện tình Phật Giáo tại các nước khác ở Âu Châu và Đông Âu.

PHẦN IV: PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 1. Hiện tình Phật Giáo tại Úc và Tân Tây Lan (New Zealand) như thế nào?

 2. Em là một Phật Tử người Việt, nhưng em không rõ lắm về Phật Giáo Việt Nam. Trước khi nói đến Phật Giáo Việt Nam, có thể cho em biết sơ qua về lịch sử Việt Nam?

 3. Xin cho biết vài nét chính về thời kỳ tiền sử của Việt Nam.

 4. Xin cho biết về thời đại sơ sử, độc lập cổ đại.

 5. Nước Văn Lang có phải là nước Việt Nam thời Hùng Vương?

 6. Phật Giáo truyền vào Việt Nam vào thời kỳ nào?

 7. Dựa vào tài liệu nào mà Gs Lê Mạnh Thát cho rằng Phật Giáo đến Việt Nam vào thế kỷ thứ hai, thứ ba trước kỷ nguyên?

 8. Phật Quang là vị sư đầu tiên tại Việt Nam và Chử Đồng Tử là người Phật Tử Việt Nam đầu tiên?

 9. Núi Quỳnh Viên tại Cửa Sót phải chăng là địa điểm Phật Giáo đầu tiên? Núi Quỳnh Viên và Cửa Sót tọa lạc tại đâu?

 10. Ngoài ra còn có tài liệu gì nói về niên đại Phật Giáo truyền vào Việt Nam trước kỷ nguyên?

 11. Kinh sách gì lưu hành tại Việt Nam thời bấy giờ?

 12. Trong thời kỳ Bắc thuộc từ năm 111 trước Công Nguyên đến 905, tình hình chính trị và Phật Giáo như thế nào?

 13. Sau thời Tiền Hán nước ta bị triều đại Trung Hoa nào cai trị?

 14. Vào thời kỳ này chính tình Việt NamPhật Giáo như thế nào?

 15. Xin khai triển thêm về đặc tính Phật Giáo Việt Nam thời Hậu Hán.

 16. Sau thời Hậu Hán, Việt Nam dưới ách thống trị Trung Hoa vào triều đại nào? Tình hình chính trị và Phật Giáo thời kỳ này như thế nào?

 17. Sau Mâu Tử có những nhân vật Phật Giáo thượng thặng nào?

 18. Sau Đông Ngô, Việt Nam bị triều đại Trung Hoa nào cai trị? Tình hình chính trị và Phật Giáo vào thời kỳ này ra làm sao?

 19. Mẫu người lý tưởng của Phật Giáo thời Hùng Vương thế kỷ thứ hai, thứ ba trước kỷ nguyên cho đến thời Mâu Tử, thế kỷ thứ hai sau kỷ nguyên là gì? Là A La Hán Bồ Tát, Phật?

 20. Trong bối cảnh lịch sửvăn hóa ấy, Mâu Tử định nghĩa Phật như thế nào?

 21. 144. Sau nhà Tấn, nước Việt Nam dưới ách thống trị của triều đại Trung Hoa nào? Tình hình chính trị và Phật Giáo vào thời điểm này ra làm sao?

 22. Ở trên có đề cập đến lãnh vực âm nhạc Phật Giáo Việt Nam xuất hiện vào thế kỷ thứ hai hay thứ ba. Mỹ nghệ Phật Giáo được phát tirển như thế nào?

 23. Sau thời gian độc lập 60 năm, Việt Nam lại bị Trung Quốc tái xâm chiếm, dưới ách thống trị của triều đại Trung Hoa nào? Chính tình và tình hình Phật Giáo Việt Nam vào thời điểm này ra làm sao?

 24. Từ năm 905 đến năm 1009 là thời kỳ thiết lập kỷ nguyên độc lập, tự chủ của Việt Nam. Xin cho biết sơ qua chính tình Trung Hoa, Việt Nam vào thời kỳ ấy.

 25. Xin cho biết tình hình Phật Giáo Việt Nam vào kỷ nguyên xây dựng độc lập, tự chủ.

 26. Theo sử sách, thời Lý, Trần là thời đại hoàng kim của Phật Giáo. Xin cho biết sơ qua về tình hình chính trị vào thời kỳ này.

 27. Xin cho biết tình hình Phật Giáo dưới thời nhà Lý.

 28. Xin cho biết về Hội Láng còn được duy trì cho đến ngày nay tại Hà Nội.

 29. Xin cho biết thêm về Minh Không thiền sư chữa bệnh tâm thần cho vua Lý Thần Tông.

 30. Xin cho biết thêm yếu tố Mật Tông vào thời kỳ này.

 31. Tình hình chính trị thời Trần (1226-1400) như thế nào.

 32. Xin cho biết tình hình Phật Giáo dưới thời Trần.

 33. Xin cho biết thêm về tình hình chính trị thời Hậu Trần và thời Lê Quý Ly cướp ngôi nhà Trần lập nên nhà Hồ năm 1400.

 34. Tình trạng Phật giáo dưới nhà Hồ như thế nào?

 35. Tình hình Việt NamPhật Giáo dưới ách cai trị của nhà Minh Trung Hoa như thế nào?

 36. Xin cho biết tình hình chính trị Việt Nam thời Lê sau khi Lê Lợi dẹp tan quân Minh lên làm vua năm 1428.

 37. Xin cho biết tình hình chính trị nhà Mạc và Hậu Lê.

 38. Chính tình Việt Nam thời Nam Bắc Triều như thế nào?

 39. Xin cho biết tình hình chính trị thời Trịnh Nguyễn phân tranh.

 40. Xin cho biết sự nghiệp của các Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

 41. Xin cho biết sự nghiệp của các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

 42. Trong tình hình chính trị phức tạp, chiến tranh liên miên này tình hình Phật Giáo như thế nào?

 43. Tình trạng Phật Giáo ở Đàng Ngoài.

 44. Tình trạng Phật Giáo ở Đàng Trong.

 45. Trong thời kỳ này sự liên hệ giữa Việt Nam – Đàng Ngoài cũng như đàng Trong - với ngoại quốc như thế nào?

 46. Chữ Việt được La Tinh hóa vào thời kỳ nào?

 47. Tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 17, tình hình tôn giáo như thế nào?

 48. Tại Mỹ Châu tình hình tôn giáo như thế nào vào thế kỷ thứ 17?

 49. Tình hình Việt Nam vào thế kỷ thứ 18 như thế nào? Sự nghiệp của Tây Sơn ra làm sao?

 50. Tình hình Phật Giáo thời Tây Sơn như thế nào?

 51. Tình hình chính trị Việt Nam dưới thời Nguyễn như thế nào?

 52. Tình hình Phật Giáo dưới thời Nguyễn ra làm sao?

 53. Chính tình Việt Nam từ thập niên 1940 đến ngày ký Hiệp Định Genève chia đôi đất nước như thế nào?

 54. Ông Ngô Đình Diệm được Quốc Trưởng Bảo Đại mời làm Thư Tướng vào thời điểm nào?

 55. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm có giữ lời thề Tận Trung Báo Quốc?

 56. Những tai biến trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

 57. Vào thời điểm này tình hình Phật Giáo ra làm sao?

 58. Xin cho phép ngứt ngang ở đoạn này để hỏi xem lời kêu gọi thống nhất Phật Giáo cách đây hơn nửa thế kỷ đến bây giờ đã bước được đoạn đường nào? Tại sao khó khăn như vậy?

 59. Xin trở lại tình hình Phật Giáo từ thập niên 1940.

 60. Vụ treo cờ Phật Giáo tại Huế nhân ngày Phật Đản năm 1963 xảy ra như thế nào?

 61. Cộng Sản, CIA ném lựu đạn vào quần chúng Phật Tử trước Đài Phát Thanh Huế?

 62. Lệnh không cho treo cờ tôn giáo ngoài khuôn viên cơ sở tôn giáo là lệnh chung cho tất cả các tôn giáo tại Việt Nam chứ riêng gì đối với Phật Giáo?

 63. Sau vụ Đài Phát Thanh Huế, Phật Giáo đã phản ứng như thế nào?

 64. Cho phép em cắt ngang tại đây dể nhờ giải đáp một thắc mắc: hành động tự thiêu cũng là hành động sát sinh, như vậy có phạm giới sát sinh không?

 65. Thắc mắc kế tiếp: Dư luận cho rằng Hòa Thượng Thích Quảng Đức bị ép tự thiêu, bị tiêm thuốc trước khi tự thiêu?

 66. Xin trở lại tình hình 1963.

 67. Chính quyền có thi hành những lời cam kết được ghi trong Bản Thông Cáo Chung?

 68. Phật Giáo phản ứng như thế nào trước sự bội ước của chính quyền?

 69. Trước những đau thương, uất nghẹn của Phật Tử, chính quyền và dân chúng có thái độ gì?

 70. Sở dĩ chính quyền phải dùng biện pháp mạnh vì phong trào Phật Giáo do Cộng Sản điều động?

 71. Sau Cách Mạng 1 tháng 11, 1963, chính trường Việt Nam sôi động. Cho em biết vài điểm chính về tình hình chính trị lúc bấy giờ.

 72. Tại sao chính trường sôi sụp sau Cách Mạng 1/11/63? Vì thiếu lãnh đạo anh minh?

 73. Phật Giáo Việt Namphản ứng gì về chủ trương hòa bình nêu trên?

 74. Chính quyền đã đối xử với Phật Giáo như thế nào sau cuộc vận động đòi hỏi Quốc Hội Lập Hiến được chính quyền chấp nhận?

 75. Cho em biết về nền Đệ Nhị Cộng Hòa.

 76. Trong kỳ bầu cử Tổng Thống – Phó tổng Thống, Thượng Nghị Viện năm 1967, những liên danh ứng cử viên sử dụng danh xưng và biểu tượng như thế nào?

 77. Tòa Thánh La Mã trong chủ trương hòa bình cho Việt Nam đã hành hoạt như thế nào?

 78. Cộng Sản và Hoa Kỳ có phản ứng gì?

 79. Phản ứngvai trò của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà trong hòa đàm Ba Lê như thế nào? Dân chúng Hoa Kỳ và thế giớiphản ứng gì?

 80. Để đối phó với tình thế, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phản ứng như thế nào?

 81. Tình hình quân sự, chính trị tại Việt Namhoạt động của Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống Việt Nam năm 1971 như thế nào?

 82. Sau Hiệp Định Ba Lê tình hình chính trị, quân sự liên quan đến Việt Nam như thế nào?

 83. Cho phép em đặt câu hỏi: Dư luận cho rằng vì Phật Giáo mà chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ?

 84. Dư luận khác hay lời buộc tội khác cho rằng vì chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ nên kéo theo sự sụp đổ của Miền Nam?

 85. Trong những cuộc biểu tình, tuyệt thực đòi chính phủ Nguyễn Cao Kỳ, có việc đem Phật xuống đường, làm như vậy có nghiêm chỉnh không?

 86. Dư luận cho rằng những cuộc đấu tranh của Phật Giáo do cán bộ Cộng Sản nằm vùng giật dây?

 87. Phật Giáo sau 1/11/1963 liên tục đấu tranh chống Nguyễn Khánh, Trấn Văn Hương, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu, rồi lại đấu tranh đòi hòa bình. Tại sao liên tục đấu tranh? Biến tôn giáo thành tổ chức chính trị.

PHẦN V. GIÁO LÝ.

 1. Phật Giáo là gì?

 2. Phật Giáo là một triết học?

 3. Cho em biết sơ qua những đặc điểm của Phật Giáo.

 4. Phật xuất gia bỏ vợ, bỏ con như vậy có phải thiếu tinh thần trách nhiệm đối với gia đình?

 5. Phật đã nhập diệt cách đây trên 2500 năm, làm sao Ngài có thể giúp đỡ chúng ta?

 6. Nói đến quyền năng, Đức Phật phải chăng là một đấng thần linh, một chúa trời tạo thiên lập địa?

 7. Nói về Tam Giới, như vậy Đạo Phật cũng tin vào thiên đường, địa ngục như Cơ Đốc Giáo?

 8. Nếu Đức Phật không phải là một thiên thần vạn năng, tại sao dân chúng cúng vái, cầu khẩn, thờ tự, bái lạy Ngài?

 9. Có người cho Phật Tử sùng bái ngẫu tượng (idol), thờ cúng thần linh?

 10. Tín đồ Phật Giáo vào chùa đốt vàng mã, xin xăm. Như vậy có phải mê tín dị đoan hay không?

 11. Ở trong làng em có một ông thầy có vợ, có con, ở chùa nhưng không trường trai, giữ giới, thường hay làm lễ cúng tế cho dân làng. Em có nên đến chùa thầy ấy dâng hương, lễ Phật, tham dự lễ?

 12. Nếu Đạo Phật tốt như vậy tại sao một số quốc gia Phật Giáo lại lạc hậu, nghèo nàn?

 13. Phật Giáo nói nhiều về từ bi, tại sao không thấy hoạt động tích cực về mặt xã hội.

 14. Tại sao Phật Giáo có nhiều giáo phái?

 15. Phải chăng Phật Giáo phù hợp với khoa học?

 16. Giáo lý căn bản của Phật là gì?

 17. Trung đạo phải chăng là sự chiết trung giữa khổ và vui, giữa trái và phải, giữa thiện và ác? Một đạo lý hàng hai?

 18. Trong Kinh Chuyển Pháp Luân sau khi Đức Phật nói về Trung Đạo, Ngài thuyết giảng thêm đạo lý gì?

 19. Tại sao con đường này gọi là chánh đạo?

 20. Trong Kinh Chuyển Pháp Luân có nói thêm về đạo lý gì nữa?

 21. Đạo Phật nói đời là khổ, như vậy xem cuộc đời có vẻ bi quan lắm sao?

 22. Đạo Phật chủ trương diệt dục, cho đó là nguyên nhân của khổ đau. Nhưng nếu không có dục lấy đâu có động cơ tiến thủ, xã hội như vậy sẽ mãi mãi trong tình trạng hoang sơ?

 23. Trong đạo lý Tứ Đế, Phật đề cập đến cảnh giới Niết Bàn thanh tịnh, nơi mọi ham muốn không còn nữa. Vậy Niết Bàn là gì? Nằm ở đâu?

 24. Ngoài đạo lý Trung Đạo, Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Đức Phật có dạy thêm đạo lý nào nữa không?

 25. Xin giải thích thêm cho những từ ngữ như vô minh, hành, v.v…

 26. Danh từ Phật học làm em choáng váng. Về thân người có khi gọi là Thân Tứ Đại, có khi gọi là Thân Ngũ Uẩn, có khi gọi là Thân Lục Giới là nghĩa như thế nào?

 27. Xin cho biết thêm về giáo lý Ngũ Uẩn.

 28. Quan điểm của các học phái Ấn Độ lúc Phật còn tại thế khác với đạo lý Thập Nhị Nhân Duyên như thế nào?

 29. Như vậy người Phật Tử không tin có đấng Tạo Hóa?

 30. Nếu không có đấng Tạo Hóa thì thế giới, vũ trụ, con người, vạn vật từ đâu mà có?

 31. Đức Phật giải thích sự hiện hữu của vũ trụ như thế nào?

 32. Không có dấu hiệu của Đấng Tạo Hóa, vậy thì những phép lạ xuất hiện phải giải thích ra làm sao?

 33. Trên thế giới có rất nhiều người tin ở Đấng Bề Trên như vậy chắc chắn phải có Đấng Bề Trên ở hình tướng này hay hình tướng khác?

 34. Nếu Phật Tử không tin ở đấng Tạo Hóa thì họ tin gì?

 35. Nếu không có Đấng Bề Trên thì làm sao ta biết được điều gì là thiện, điều gì là ác? Ai là quan tòa xét cho hoạt động gọi là thiện, ác?

 36. Người ta lợi dụng tôn giáo chứ tôn giáo có bảo họ làm như vậy đâu?

 37. Làm sao em biết phải theo tôn giáo nào hay bậc thầy nào?

 38. Như vậy quá khó. Em nhỏ, chưa có kinh nghiệm, học vấn thấp kém, làm sao quan sát, kiểm chứng, gạn lọc?

 39. Ở trên có đề cập đến đạo lý Thập Nhị Nhân Duyên với yếu tố đầu tiên là Vô Minh. Như vậy phải chăng vô minhnguyên nhân đầu của hiện hữu, của sự khổ đau?

 40. Trong đạo lý Thập Nhị Nhân Duyên, ở duyên thứ 12 là Lão Tử (già, chết) nói chết không phải là chấm dứt sự sống, chấm dứt nguồn sinh lực, mà chỉ là kết thúc một hình thức sống, một giai đoạn sống. Em muốn biết tại sao có người sống lâu, có người chết yểu?

 41. Em vẫn còn hoang mang. Em muốn được trả lời ngắn gọn, con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu?

 42. Làm thế nào tâm thức có thể chuyển từ thân này đến thân khác?

 43. Phải chăng con người mãi mãi tái sinh làm người?

 44. Yếu tốquyết định ta sẽ sinh vào thế giới nào?

 45. Ta có thể thay đổi nghiệp?

 46. Nói về luân hồi, em không thấy có bằng chúng gì sau khi chết em sẽ tái sinh.

 47. Ngoài giáo sư Stevenson, còn có nhà khoa học nào tin ở thuyết Nhân Quả, Luân Hồi?

 48. 258. Sau đạo lý Thập Nhị Nhân Duyên, Luân Hồi, Nghiệp Báo, Phật dạy gì thêm cho 5 ông Kiều Trần Như?

 49. Xin cắt nghĩa thêm cho em về giáo lý Vô Thuờng và Vô Ngã.

 50. Những giáo lý đề cập ở trên có thể gọi là giáo lý căn bản, phổ cập trong Phật Giáo Nam Tông cũng như Phật Giáo Bắc Tông. Trong những đề tài căn bản ấy, em muốn biết cách nhìn của các giáo phái Phật Giáo.

 51. Thế nào là đạo lý Tam Thân?

 52. Trong vô số Phật, em thường nghe đề cập đến năm vị Phật cùng Bồ Tát và thánh Tara trong Mật Giáo. Xin giải thích về điểm này.

 53. Em thấy sự hóa hiện của chư Phật, chư Bồ Tát có vể thần bí, xa dần hình ảnh quen thuộc của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni.

 54. Giáo lý Phật Giáo bao la, liên quan đến nhân sinh quan, vũ trụ quan, đến phương thức hành trì. Có cách nào tóm gọn cho em hiểu sơ qua được không?

 55. Cho em biết qua về Câu Xá Tông.

 56. Nội dung của bộ luận Câu Xá như thế nào?

 57. Cho em biết đại cương giáo nghĩa của Câu Xá Tông.

 58. Cho em biết về Thành Thật Tông.

 59. Cho em biết về bộ Thành Thật Luậngiáo nghĩa Thành Thật Luận.

 60. Cho em biết về Pháp Tướng Tông.

 61. Xin cho biết sơ qua về việc hình thành Pháp Tướng Tông.

 62. Xin cho biết giáo nghĩa của Pháp Tướng Tông.

 63. Cho em biết về phái Tam Luận Tông.

 64. Cho em biết về diễn trình thành lập Tam Luận Tông tại Trung QuốcNhật Bản.

 65. Xin cho biết sơ qua về giáo nghĩa của Tam Luận Tông.

 66. Xin cho biết về Hoa Nghiêm Tông.

 67. Xin cho biết qua diễn trình thiết lập Hoa Nghiêm Tông tại Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản.

 68. Xin cho biết đại cương giáo nghĩa Hoa Nghiêm.

 69. Xin cho biết về Thiên Thai Tông (Pháp Hoa Tông).

 70. Xin cho biết việc hình thành Thiên Thai Tông.

 71. Xin cho biết sơ qua về giáo nghĩa Thiên Thai Tông.

 72. Xin cho biết về Chân Ngôn Tông.

 73. Xin cho biết diễn trình thành lập Chân Ngôn Tông hay Mật Tông tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản.

 74. Xin cho biết giáo nghĩa Chân Ngôn Tông hay Mật Tông.

 75. Cho em biết về Thiền Tông.

 76. Cho em biết về sự hình thành Thiền TôngẤn Độ.

 77. Cho em biết về sự hình thành Thiền Tông tại Trung Quốc.

 78. Cho em biết về sự hình thành Thiền Tông tại Nhật Bản.

 79. Cho em biết về tôn chỉ của Thiền Tông.

 80. Có nguời đọc sách thiền thấy câu “Ngộ Phật đả Phật, ngộ ma đả ma” rồi họ “Thỏng tay vào chợ” bất cần đời, sống buông thả, như vậy có phải là nếp sống thiền?

 81. Nơi hành thiền có khi gọi là Cửa Thiền, có khi gọi là Cửa Không, có khi gọi Cánh Cửa Mở Thẳng Vào Tâm là ý nghĩa gì?

 82. Cho em biết về Tịnh Độ Tông.

 83. Cho em biết sự hình thành của Tịnh Độ Tông.

 84. Cho em biết thêm về các giáo phái Tịnh Độ Tông tại Nhật.

 85. Xin cho biết yếu nghĩa của Tịnh Độ Tông.

 86. Xin cho biết yếu nghĩa sai khác giữa các tông phái Tịnh Độ Tông Nhật Bản.

 87. Xin cho biết về Nhật Liên Tông.

 88. Xin cho biết tiến trình hình thành Nhật Liên Tông.

 89. Xin cho biết giáo nghĩa của Nhật Liên Tông.

 90. Xin cho biết về Tân Luật Tông.

 91. Xin cho biết tiến trình hình thành Tân Luật Tông tại Nhật Bản.

 92. Xin cho biết yếu nghĩa của Tân Luật Tông Nhật Bản.

 93. Em thấy nhức đầu quá, có cách nào tóm tắt yếu nghĩa khác nhau của các tông phái Phật Giáo?

 94. Phật Giáo chi thành Tông Phái, Hệ Phái dựa vào nền tảng nào?

 95. Tăng Ni Phật Tử có thể thay đổi phương thức hành trì? Có thể dung hợp phuơng thức hành trì?

 96. Thiền Lâm Tế, Tào Đông, Thiên Thai khác nhau như thế nào?

 97. Làm thế nào Phật Giáo trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ lúc bấy giờ có thể trong một thời gian ngắn hạn lan rộng nhiều nơi trên Ấn Độ với hàng nghìn Tăng Ni, với hàng triệu tín đồ?

 98. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật lịch sử phải chăngĐức Phật duy nhất của Phật Giáo?

 99. Giáo lý hay mà không thực hành thì có lợi ích gì không?

 100. Trước không gian vô hạn, thời gian vô cùng, tấm thân nhỏ bé của con người này có khả năng gì để đạt được mục tiêu tối thượng, xa vời của Phật Giáo?

 101. Trên thực tế, lịch sử loài người là chuỗi dài chiến tranh, ngay cả chiến tranh tôn giáo!

 102. Phải chăng Tam Tạng Kinh điển bao gồm tất cả giáo lý của Phật?

 103. Tại sao Đức Phật không giảng dạy hết giáo lý của Ngài cho hàng đệ tử?

 104. An vui Niết Bàn? Em còn quá mập mờ về Niết Bàn mặc dầu trên có đề cập. Xin cho biết thêm về Niết Bàn.

 105. Làm sao cá có thể tản bộ trên đất liền? Làm sao đạt được cảnh giới Niết Bàn? Làm sao dứt hết khổ đau?

 106. Đức Phật đã thành đạo, đã diệt trừ tất cả các nghiệp, tại sao Ngài vẫn còn bị tai họa?

 107. Tam học là gì?

 108. Cuộc đời của em đầy đau khổ? Học Phật, nghe Pháp nói nhiều về khổ làm cho em đôi khi muốn chấm dứt nó đi cho rảnh nợ đời.

 109. Đôi khi quá đau khổ em hồi tưởng đến những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu hay mơ tưởng đến tương lai sáng lạn hơn, khiến em cảm thấy bớt đau khổ.

 110. Muốn hành trì Phật Đạo em phải làm gì?

 111. Em thấy giữ gìn giới luật thật khó khăn, đôi khi miễn cưỡng mà em phải làm đó thôi.

 112. Giới là nền tảng đạo đức học Phật Giáo?

 113. Em nghe nói về thiền định, nhưng thiền định đối với em quá xa lạ.

 114. Đức Phật nhờ thiền địnhchứng đắc đạo quả. Thiền định đã đem lại hỷ lạc như thế nào?

 115. Cho em biết sơ qua kinh nghiệm hành thiền, chứng đạo của đức Thế Tôn?

 116. Đức Phật thành đạo do tu thiền Nam Tông hay Bắc Tông?

 117. Trong Kinh có đề cập đến Tứ Thiền Thiêný nghĩa như thế nào?

 118. Cho em biết chữ Thiền trong Phật Giáo.

 119. Cho em biết sơ qua về phương thức hành thiền.

 120. Cho em biết thêm phương thức hành trì quán chiếu về thân?

 121. Cho em biết thêm phương thức hành trì quán chiếu về cảm thọ?

 122. Cho em biết thêm phương thức hành trì quán chiếu về Tâm?

 123. Cho em biết thêm phương thức hành trì quán chiếu về pháp?

 124. Có bao nhiêu phương thức thiền?

 125. Xin nói thêm về phương thức Từ Bi quán.

 126. Thực hành Từ Bi Quán được lợi ích gì?

 127. Phải chăng trí tuệ phát sinh nhờ thiền quán là một trong Tam Học Giới Định Tuệ?

 128. Em thấy tu thiền quán khó khăn quá, em chỉ muốn tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sinh.

 129. Gần đây em thấy báo chí Mỹ đề cập nhiều về thiền. Họ đã khám phá được gì?

 130. Chỉ cho em phương thức hành thiền, giản dị, dễ thực hành nhất?

 131. Ngoài phương thức ngồi thiền kiểu One Stop Sale ở Convention Center, cho em biết phương thức thực hành thiền cho người sơ cơ.

 132. Mười sáu đề tài quán chiếu của bốn đối tượng Thân, Thọ, Tâm Pháp là gì?

 133. Tại sao phải đếm hơi thở từ 1 đến 10? Tại sao phải có 16 đối tượng làm cho khó tập trung tư tưởng, khó tập trung quán chiếu?

 134. Muốn ngồi thiền phải biết điều hòa thân. Điều hòa thân bằng cách nào?

 135. Làm thế nào để điều hòa hơi thở?

 136. Làm thế nào để điều hòa tâm?

 137. Giới luật là một phần quan trọng trong Tam Học. Giới luật của Tăng Ni do Phật chế ra cùng một lúc hay thêm bớt tùy thời?

 138. Em thấy Tăng Ni Bắc Tông trong mùa An Cư Kiết Hạ, chư Tăng Nam Tông giữ giới không ăn quá giờ ngọ. Tại sao chỉ ăn một bữa? Tại sao chư Tăng Ni Bắc Tông chỉ giữ giới này vào mùa An Cư Kiết Hạ?

 139. Em thấy giới luật phân chia Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, phân chia Tăng Già với Cư Sĩ có vẻ phiền toái và hơi bất công?

 140. Cách phân chia cấp bậc trong Tăng Ni như Đại Đức, Thượng Tọa, Hòa Thượng phải chăng tạo thành ranh giới làm cản trở tinh thần tập thể của Tăng Già?

 141. Phân chia Tăng Già, Cư Sĩ tạo thành hàng rào ngăn cách, vừa không thể hiện tinh thần bình đẳng, vừa làm cản trở cho việc cảm thông và hoằng truyền chánh pháp?

 142. Em muốn biết về ý nghĩa và phương thức hành trì Bồ Tát Đạo.

 143. Muốn xuất gia phải hội đủ điều kiện gì?

 144. Người xuất gia có phải là thành viên chính thức của Tăng Già? Muốn làm thành viên chính thức của Tăng Già phải hội đủ điều kiện gì?

 145. Nghi lễ Nam TôngNghi Lễ Bắc Tông khác nhau ở điểm nào?

 146. Nếu có thể xử dụng âm nhạc truyền thống vào nghi lễ Phật Giáo tại sao không dùng dụng cụ âm nhạcâm nhạc hiện đại vào nghi lễ Phật Giáo?

 147. Những lễ chính của Phật Giáo là lễ gì?

 148. Chiêm bái có phải là một phương thức hành trì quan trọng trong Phật Giáo?

 149. Tại sao các chùa Việt Nam không thờ tượng tổ Khương Tăng Hội, Tỳ Ni Đa Lưu Chi những vị có công lớn cho Phật Giáo Việt Nam, lại thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma?

 150. Cho em biết về Lá Cờ Phật Giáo?

 151. Trong chùa thờ nhiều tượng Phật, Bồ Tát, A La Hán, v.v… Trước hết cho em biết có bao nhiêu loại hình tượng?

 152. Xin cho biết về Tam Thế Phật.

 153. Chùa Tây Tạng còn thờ 5 vị Phật nữa. Xin cho biết về 5 vị Phật này.

 154. Xin cho biết về các vị Bồ Tát

 155. Xin cho biết về các tôn tượng A La Hán.

 156. Có rất nhiều đệ tử Phật chứng quả A La Hán, tại sao trong chùa Trung Hoa và Việt Nam chỉ thờ 18 vị với những hình tướng có vẻ kỳ dị?

 157. Em thấy hình tượng của các vị Hộ Pháp, có vị trông dữ tợn, có vị trông hiền hòa, là ý nghĩa gì?

 158. Tuồng như Tây Tạng còn có thờ Tứ Thiên Vương Thần?

 159. Phật Tử các nước, nhất là Phật Tử Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan khi đến chùa thường đến bảo tháp lễ bái, trong khi Việt Nam không có tập quán ấy, lý do tại sao?

 160. Có bao nhiêu loại Bảo Tháp?

 161. Cách kiến trúc Bảo Tháp như thế nào?

 162. Phật Tử các nước thường thường đến các thánh tích hành hương chiêm bái, Phật Tử Việt Nam ít đi hành hương chiêm bái thánh tích, tại sao có hiện tượng này?

 163. Xin cho biết về ý nghĩa thánh địa đối với người Tây Tạng.

 164. Xin cho biết về ý nghĩa thánh địa dối với người Trung Hoa.

 165. Xin cho biết sự sai biệt giữa tu viện, tự viện, chùa, thảo am và cốc.

 166. Xin cho biết những biểu tượng Phật Giáo quan trọng như Tòa Sen, Tòa Sư Tử.

 167. Xin cho biết ý nghĩa của Bánh Xe Pháp.

 168. Người Tây Tạng còn có biểu tượng Bánh Xe Thời Gian?

 169. Ý nghĩa Bánh Xe Sinh Tử của người Tây Tạng như thế nào?

 170. Người Tây Tạng dùng Bánh Xe Cầu Nguyện như thế nào?

 171. Người Tây Tạng còn có Cờ Cầu Nguyện?

 172. Tràng hạt có phải là một biểu tượng?

 173. Nguồn gốc của xâu chuỗi hay tràng hạt phát xuất từ đâu?

 174. 384. Tăng Ni Phật Tử Tây Tạng xử dụng Giải Khăn Khata. Giải Khăn Thiêng này tượng trưng cho gì?

 175. Chư Tăng Tây Tạng khi làm lễ xử dụng Quyền Chùy và Chuông Tay. Xin cho biết ý nghĩa của Quyền Chùy.

 176. Xin cho biết ý nghĩa của Chuông Tay.

 177. Hai pháp khí Quyền Chùy và Chuông Tay sử dụng riêng hay sử dụng chung?

 178. Em thấy đôi khi chư Tăng làm lễ bắt ấn. Cho em biết sơ qua về Thủ Ấn?

 179. Có bao nhiêu loại ấn?

 180. Ngoài ra còn có thủ ấn khác và cách bắt ấn như thế nào?

 181. Chư Tăng Ni, Phật Tử khi gặp nhau chào hỏi, hai tay chấp lại để ngang ngực, đó có phải là một loại Thủ Ấn?

 182. Phật Giáo Thiền Tông diễn tả hành trình tu chứng qua bản Thập Ngưu Đồ. Có thể cho em biết một cách tổng quát về Thập Ngưu Đồ?

 183. Xin cho biết nội dung của Thập Ngưu Đồ.

 184. Cho em biết ý nghĩa của hình đồ 1.

 185. Xin cắt nghĩa hình đồ 2.

 186. Cho biết ý nghĩa hình đồ 3.

 187. Cho biết ý nghĩa hình đồ 4.

 188. Xin cho biết giai đoạn hai trên đường tu chứng sau khi đã điều phục được nội tâm. Cho biết ý nghĩa của hình đồ 5.

 189. Xin cho biết ý nghĩa của hình đồ 6.

 190. Xin cho biết ý nghĩa của hình đồ 7.

 191. Trong giai đoạn 3, hành trình tu chứng được diễn đạt như thế nào? Cho biết ý nghĩa của hình đồ 8.

 192. Cho biết ý nghĩa của hình đồ 9.

 193. Xin cho biết ý nghĩa của hình đồ 10, hình đồ cuối cùng của diễn trình tu chứng.

 194. Em tham dự nhiều buổi lễ Phật Giáo, nhưng không biết ý nghĩa. Trước hết nghi lễ có phải do Phật chế ra?

 195. Phật Giáo có bao nhiêu Đại Lễ?

 196. Phật Giáo có bao nhiêu nghi lễ, hội hè đình đám?

 197. Có bao nhiêu nghi lễ hội hè đình đám trong Phật Giáo Nam Tông? Lấy Thái Lan làm tiêu biểu?

 198. Cho em biết nghi lễ Phật Giáo liên quan đến đám cưới tại Thái Lan.

 199. Cho em biết nghi lễ Phật Giáo liên quan đến sinh nhật tại Thái Lan.

 200. Cho em biết nghi lễ cầu an tại Thái Lan.

 201. Nghi lễ tân gia của người Thái như thế nào?

 202. Lễ Táng, Đám Ma, Hỏa Táng của người Thái như thế nào?

 203. Lễ Hỏa táng của chư Tăng gọi là gì? Tại sao chư Tăng khi viên tịch có vị hỏa táng, có vị nhập tháp?

 204. Xin cho biết nghi lễ làm tại chùa gồm những nghi lễ gì?

 205. Cho biết nghi lễ quốc gia tại Thái.

 206. Xin cho biết nghi lễ Phật Giáo tại các nước theo Mật Giáo, điển hình là Tây Tạng.

 207. Xin cho biết về Lễ Đản Sinh của thánh tăng Padmasambhava.

 208. Xin cho biết lễ Cầu Cơ ở Tây Tạng.

 209. Xin nói sơ qua về Thần Cơ Cachum.

 210. Xin cho biết về Thần Cơ Karmasar.

 211. Xin cho biết về Thần Cơ Lhaka.

 212. Xin cho biết về Thần Cơ Nagpa.

 213. Xin cho biết nghi lễ Phật Giáo Trung Hoa và Việt Nam.

 214. Xin cho biết sơ qua về Lễ Thất Thất Trai Tuần.

 215. Phương thức gì làm cho vong hồn được siêu thoát?

 216. Làm sao biết được vong hồn người chết được siêu thoát hay chưa được siêu thoát.

 217. Tại sao phải cầu siêu mỗi năm khi đến ngày giỗ dầu người thân đã qua đời hàng chục năm?

 218. Nếu người thân đã quá vãng và đã đi đầu thai trong vòng 49 ngày, vậy tụng kinh cầu nguyện cho người ấy thì người ấy có lợi ích gì không?

 219. Xin cho biết sơ qua về Lễ Cúng Cô Hồn Chẩn Tế.

 220. Lễ Cúng Cô Hồn Chẩn Tế được tổ chức vào dịp nào?

 221. Thường thường vào dịp Lễ Vu Lan, Phật Tử đến chùa dâng lễ, cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ. Vậy Cửu Huyền Thất Tổ là chỉ cho những bậc tổ tiên nào?

 222. Xin cho biết ý nghĩa Lễ Sám Hối.

 223. Sám Hối có hết tội lỗi không? Sám Hối khác với Rửa Tội của Cơ Đốc Giáo như thế nào?

 224. Xin cho biết Lễ Thủy Lục Pháp Hội.

 225. Nghi lễ xuất gia, thọ giới giữa Nam TôngBắc Tông có khác nhau không?

 226. Xin cho biết về Đại Giới Đàn của Phật Giáo Trung Hoa.

 227. Xin cho biết cách tổ chức Đại Giới Đàn, cách huấn luyện giới tử truớc khi thọ giới tại Trung Quốc.

 228. Ai là người đứng đầu Đại Giới Đàn.

 229. Giới Đàn Sai Di, Sa Di Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di diễn tiến như thế nào?

 230. Giới Đàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni được chuẩn bị và diễn tiến như thế nào?

 231. Giới Đàn Bồ Tát được tổ chức như thế nào?

 232. Lễ Đốt Hương trên đầu cúng dường ngôi Tam Bảo được tổ chức vào lúc nào?

 233. Ở những nơi nào không có Tam Sư, Thất Chứng, vô lẽ người muốn xuất gia cũng không được.

 234. Sau giới đàn rồi còn phân biệt Tỳ Khoe Thủ, Tỳ Kheo Vĩ, Sa Di Thủ, Sa Di Vĩ có quá hình tướng, giai cấp quá không?

 235. Vai trò của âm nhạc trong nghi lễ Phật Giáo, trong nếp sống tôn giáo.

 236. Vai trò thi ca trong văn học Phật Giáo.

 237. Vai trò hội họa, điêu khắc, kiến trúc trong mỹ nghệ Phật Giáo

 238. Vai trò kịch nghệ, trình diễn, phim ảnh trong văn học Phật Giáo.

 239. Sự liên hệ giữa Phật GiáoẤn độ Giáo như thế nào?

 240. Sự liên hệ giữa Phật GiáoKỳ Na Giáo (Jainism) như thế nào?

 241. Sự liên hệ giữa Phật GiáoKhổng Giáo như thế nào?

 242. Sự liên hệ giữa Phật GiáoLão Giáo như thế nào?

 243. Sự liên hệ giữa Phật GiáoThần Đạo tại Nhật Bản như thế nào?

 244. Xin cho biết diễn trình chuyển hóa Thần Đạo của Phật Giáo Nhật Bản như thế nào?

 245. Sự liên hệ giữa Phật GiáoHồi Giáo.

 246. Sự liên hệ giữa Phật GiáoCơ Đốc Giáo.

 247. Gần đây các nhà học giả Cơ Đốc cho biết chúa Jesus có thời đến Ấn Độ học Phật Pháp?

 248. Theo lịch sử Cơ Đốc Giáo thì chúa bị đóng đinh trên cây thánh gíá, làm sao trở về Ấn Độ và mất tại Kashmir?

 249. Câu chuyện về Barlaam và Josaphat viết trong thánh điển Martyrologium không khác gì chuyện Thái Tử Tất Đạt Đa. Xin cho biết sự liên hệ như thế nào?

 250. Sự liên hệ giữa Phật GiáoCơ Đốc Giáo đó được liên tục và êm đẹp qua thời gian?

 251. Sự liên hệ giữa Phật GiáoCơ Đốc giáo sau thời Marco Polo như thế nào?

 252. Phải chăng Columbus là nguời đầu tiên khám phá ra Tân Thế giới (Mỹ Châu)?

 253. Bằng chứng gì để nói đại sư Hui Shan đến Mỹ Châu năm 458?

 254. Tại Bắc Mỹ có di tích gì làm bằng chứng Phật Giáo đã đến Tân Thế Giới trước Columbus.

 255. Trước khi Columbus đến Tân Thế Giới, dân số và đời sống của dân bản xứ như thế nào?

 256. 466. Khi đến Tân Thế Giới, Columbus làm việc gì đầu tiên và diễn trình Cơ Đốc hóa dân bản xứ như thế nào?

 257. Đối với các nước Á Châu, các chính quyền thuộc địa đã đối xử như thế nào với tín ngưỡng cổ truyền của dân bản xứ, xin đơn cử một thí dụ.

 258. Vào giữa thế kỷ thứ 20 Giáo hội Thiên Chúa La Mã thay đổi lập trường với các tôn giáo khác?

 259. Hàng giáo phẩm Thiên Chúa La Mã và các giáo phái Cơ Đốc nhận định về Giáo Hoàng John Paul II thế nào?

 260. 470. Các nhà truyền giáo Cơ Đốc ngoài việc tryền giáo có đem lại lợi ích gì cho các quốc gia họ đến?

 261. Sau biến cố 9/11/2001 đã có sự xích lại gần giữa Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo?

 262. Xin cho biết thêm về liên hệ giữa Phật GiáoThiên Chúa Giáo La Mã qua Cộng Đồng Vatican II?

 263. Xin cho biết những điểm sai khác căn bản giữa Phật GiáoCơ Đốc Giáo?

 264. Có những điểm giống nhau giữa Phật GiáoCơ Đốc Giáo?

 265. Từ Bi của Phật GiáoBác Ái của Cơ Đốc Giáo giống nhau ở chỗ nào?

 266. Giữa Phật GiáoCơ Đốc Giáo có thể có sự đối thoại nghiêm chỉnh?

 267. Linh Mục Thomas Merton có thể là nhịp cầu giữa Phật GiáoCơ Đốc Giáo?

 268. Thể chế tu viện là dây liên hệ thiết yếu giữa Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo?

 269. Sự liên hệ giữa Phật GiáoPhật Giáo Hòa Hảo như thế nào?

 270. Tại sao gọi là Phật Giáo Hòa Hảo?

 271. Giáo lýhành trì của Phật Giáo Hòa Hảo như thế nào?

 272. Nhưng Thần Tú đâu có hủ hóa Phật Giáo?

 273. Cách quy y, thờ tự và nghi lễ Phật Giáo Hòa Hảo như thế nào?

 274. Sự liên hệ giữa Phật GiáoCao Đài Giáo như thế nào?

 275. Giáo lýhành trì của Cao Đài Giáo như thế nào?

 276. Em thấy giáo lý của Đạo Cao Đài gần với Thông Thiên Học với Đại Ngọc Cơ, Xây Bàn; gần với Lão Giáo với biểu tượng Bát Tiên, Tứ Linh, Quả Càn Khôn, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng; gần với Do Thái quan niệm nước Việt Nam, dân Việt Nam được Ngọc Hoàng Thượng Đế chọn với sứ mạng phục hồi đạo lý nguyên thỉ; giống Cơ Đốc Giáo với 12 vị Tông Đồ?

 277. Tình hình Phật Giáo Việt Nam hiện nay ở Việt Nam như thế nào?

 278. Cũng dưới chính thể Cộng Sản tại sao các tôn giáo khác không gặp những khó khăn như Phật Giáo?

 279. Trong những cuộc tranh đấu, trong các phong trào vận động, Phật Giáo thường dùng từ ngữ Dân Tộc và Đạo Pháp làm như chỉ có Phật Giáo mới là dân tộc còn những tôn giáo khác, những chủ thuyết khác đều phi dân tộc?

 280. Các nhà lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam thường nói Phật Giáo nằm trong lòng dân tộc là muốn nói gì?

 281. Chủ trương của Phật Giáo với dân tộc Việt Nam như thế nào?

 282. Phật Giáo sau nhiều thế kỷ suy thoái có đủ sức vận động dân tộc trong chủ trương trên?

 283. Thế nào là chuẩn bị hành trình? Chuẩn bị đảo chánh? Chuẩn bị cướp chính quyền?

 284. Sau ngày 30-4-1975, một số người Việt Nam di tản đến các nước trên thế giới tị nạn, đa số đến Mỹ, trong đó có những người theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ lúc nầy đã có Phật Giáo chưa?

 285. Phật Giáo đến Hoa Kỳ vào thời điểm nào? Ai là kẻ tiền phong?

 286. Xin cho biết người Mỹ nào để ý đến Phật Giáo đầu tiên?

 287. Các nhà trí thức Hoa Kỳ lúc bấy giờ, vào cuối thế kỷ thứ 19, nhìn Phật Giáo như thế nào?

 288. Tập thơ Phật Giáo nào đã làm cho độc giả Mỹ xúc động?

 289. Phật Giáo truyền đến Âu Châu, Mỹ Châu trải qua bao nhiêu giai đoạn?

 290. Cộng đồng Phật Giáo ngoại quốc nào đến Mỹ đầu tiên?

 291. Trên 400 ngôi chùa của người Trung Hoa xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19 hiện nay còn tồn tại?

 292. Hiện nay tại Hoa Kỳ có những ngôi chùa Trung Hoa đồ sộ được xây dựng vào thời kỳ nào?

 293. Phật Giáo Nhật Bản đến Hoa Kỳ vào thời kỳ nào?

 294. Thiền sư Soyen Shaku, người truyền bá thiền học đầu tiên tại Hoa Kỳ có đệ tử nào sáng giá?

 295. Thiền sư Nyogen Senzaky, đệ tử của Soyen Shau có truyền tâm pháp cho đệ tử nào không?

 296. Ngoài thiền sư Soyen Shaku dòng thiền Lâm Tế đến Hoa Kỳ hoằng đạo, có vị sư Nhật Bản nào thuộc dòng Lâm Tế từ Nhật đến Hoa Kỳ hoằng đạo?

 297. Ngoài phái đoàn thiền sư Soyen Shaku đến Hoa Kỳ năm 1905, có phái đoàn thiền nào đến Mỹ kế tiếp?

 298. Người phụ nữ nào có công truyền thừa thiền học tại Mỹ?

 299. Dòng thiền Tào Động hoằng đạo tại Hoa Kỳ như thế nào? Ngoài ra còn có thiền phái Nhật Bản nào khác tại Hoa Kỳ?

 300. 510. Hoa Kỳ có một dòng thiền do Ni cô Jiya Kennett thành lập. Xin cho biết sơ qua về dòng thiền này?

 301. Tịnh Độ Tông đến Hoa Kỳ vào thời kỳ nào? Diễn trình phát triển Tịnh Độ Tông tại Hoa Kỳ như thế nào?

 302. Xin cho biết về các sắc thái của Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông Nhật Bản đến Hoa Kỳ vào thời kỳ nào? Diễn trình phát triển ra làm sao?

 303. Mật Giáo Tây Tạng có bao nhiêu giáo phái chính? Có bao nhiêu giáo phái Mật Giáo tại Hoa Kỳ?

 304. Ai là người đầu tiên mang Mật Giáo Tây Tạng đến Hoa Kỳ? Vị này thuộc hệ phái Mật Giáo nào?

 305. Hệ phái Nyingma đến Hoa Kỳ hoạt động như thế nào?

 306. Các giáo phái Mật Giáo Nhật Bản tại Hoa Kỳ như thế nào?

 307. Nhật Liên Tông của Nhật Bản truyền đến Hoa Kỳ khi nào?

 308. Phải chăng hoạt động của Soka Gakkai không thuần túy tôn giáo?

 309. Phật Giáo Theravada (Nguyên Thỉ) đến Hoa Kỳ năm nào? Hoạt động như thế nào? Ai là người đầu tiên dịch tài liệu tiếng Pali ra tiếng Anh? Hội Pali Text Society thành lập năm nào?

 310. Thông thường mỗi khi Phật Giáo đến đâu đều hội nhập vào văn hóa xứ ấy, làm phong phúdần dần chuyển hóa. Phật Giáo Mỹ trên diễn trình chuyển hóa đã gặt được kết quả gì đáng kể?

 311. 521. Xin cho biết sắc thái đặc biệt của Phật Giáo Hoa Kỳ?

 312. 522. Ảnh hưởng của Phật Giáo đối với đại chúng Hoa Kỳ như thế nào?

 313. Phật Giáo Việt Nam đến Mỹ vào thời điểm nào? Ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam đầu tiên được tạo dựng tại Hoa Kỳ là ngôi chùa nào?

 314. Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển như thế nào?

 315. Sau Hòa Thượng Thiên Ân viên tịch năm 1980, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ hoạt động như thế nào?

 316. Ngoài Tổng Hội, Phật giáo Việt Nam có tổ chức nào khác?

 317. Như vậy đầu năm 1979 Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ có hai tổ chức: Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Giáo Hội Tăng Già Việt Nam Hải Ngoại, ngoài ra còn có tổ chức nào khác?

 318. 528. Xin cho biết sự hình thành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

 319. 529. Ngoài bức tâm thư, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu có gửi lời nhắn nhủ nào nữa cho Tăng Ni Phật Tử hải ngoại?

 320. 530. Sau khi nhận được tâm thư của Hòa Thượng Thích Đôn Hậu và Giáo Chỉ của Hội Đồng Lưỡng Viện trong nước, chư Tăng Ni Phật Tử hải ngoại đáp ứng như thế nào?

 321. 531. Tại sao Giáo Chỉ của Hòa Thượng Đôn Hậu không kêu gọi Phật tử đoàn kết, hợp nhất?

 322. Đại Hội thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ được tổ chức ở đâu? Ngày tháng năm nào? Bao nhiêu đại biểu tham dự? Ai vắng mặt?

 323. Xin cho biết cơ cấu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

 324. Để sinh hoạt Phật sự được thuận lợi, Hoa Kỳ được chia thành bao nhiêu Miền? Với danh xưng gì?

 325. Xin cho biết thành viên và quyền hạn cũng như trách nhiệm của Hội Đồng Đại Diện.

 326. Xin cho biết thành viên và quyền hạn cũng như trách nhiệm của Hội Đồng Giám Luật.

 327. Xin cho biết thành viên và quyền hạn cũng như trách nhiệm của Hội Đồng Giám Sát.

 328. Xin cho biết thành viên và quyền hạn cũng như trách nhiệm của Hội Đồng Điều Hành.

 329. Xin cho biết thành viên và quyền hạn cũng như trách nhiệm của Đại Diện Miền.

 330. Xin cho biết sự liên hệ giữa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhật Hải Ngoại tại Hoa Kỳ và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà.

 331. Trong các văn kiện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ có kèm theo Văn Phòng II Viện Hóa Đạoý nghĩa gì?

 332. Xin cho biết sự liên hệ giữa Giáo Hội Trung Ương và Giáo Hội Đơn Vị Cơ Sở địa phương về mặt hành chánh, tài chánh, pháp lý như thế nào?

 333. Xin cho biết thành quả của Phật Giáo Việt Nam nói chung tại Hoa Kỳ? Những vị sư nào có ảnh hưởng lớn với cộng đồng Phật Tử Hoa Kỳ?

 334. 544. Xin cho biết hiện tình Phật Giáo tại Canada, Trung và Nam Mỹ.

 335. Kinh sách Phật Giáo bằng chữ Nho, chữ Pali, hay dịch ra tiếng Việt bằng từ ngữ quá xưa, em đọc mà không hiểu mấy.

 336. Em thấy vào Chánh Điện phải cởi giày, dép để ngoài cửa trông có vẻ luộm thuộm, mất trật tự, thiếu trang nghiêm, đôi khi giày dép bị lạc hay bị mất.

 337. Vào chùa tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật mà mặc Âu phục, ngồi dưới đất thật hết sức bất tiện, nhăn áo quần, không thoải mái tí nào.

 338. Các nhà lãnh đạo Phật Giáo nói Phật Giáo và dân tộc Việt Nam dính liền nhau, hòa hợp cùng nhau thế mà tại một số chùa không có chương trình dạy tiếng Việt, dạy lịch sử, văn hóa Việt?

 339. Trong 28 năm qua sinh sống ở Mỹ, mặc dầu với nhiều cố gắng của Tăng Ni, Phật Tử, của các anh chị trưởng, số lượng đoàn viên Gia Đình Phật Tử vẫn còn khiêm nhượng. Làm thế nào để cải tiến?

 340. Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đang bước theo dấu chân của Phật Giáo Trung Hoa đến Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 19?

 341. Phật Giáo Tây Tạng tại Hoa Kỳ với số lượng Tăng ít ỏi, với dân số Tây Tạng không đông mà họ tổ chức được nhiều trung tâm huấn luyện, nhiều thiền viện hướng dẫn Phật Tử Hoa Kỳ. Giáo phái Nhật Liên tại Hoa Kỳ thành lập ít nhất 60 đoàn Sinh Viên Phật Tử tại các trường Đại Học Hoa Kỳ. Phật Giáo Việt Nam có bao nhiêu thiền viện dạy người ngoại quốc, bao nhiêu Trung Tâm huấn luyện, bao nhiêu đoàn Sinh Viên Phật Tử, Học Sinh Phật Tử tại Hoa Kỳ?

 342. Muốn duy trì và phát triển cần hội nhập vào văn hóa xã hội địa phương. Phật Giáo Việt Nam đã có thành quả gì trong nỗ lực hội nhập ở Mỹ?

 343. Quan điểm của Phật Giáo về chiến tranh và hòa bình như thế nào?

 344. Quan niệm về môi sinh của Phật Giáo như thế nào?

 345. Phật Giáo đối với các vấn đề chủng tộc, màu da như thế nào?

 346. Phật Giáo đối với vấn đề ngừa thai, phá thai như thế nào?

 347. Phật Giáo đối với vấn đề tự do luyến ái và đồng tính luyến ái như thế nào?

 348. Phật Giáo nhìn người mắc bệnh AIDS, những kẻ vô gia cư (homeless) với cặp mắt như thế nào?

 349. Phật Giáo đối với những người nghiện cần sa, ma túy, nghiện rượu như thế nào?

 350. Phật Giáo đối với vấn đề nghèo khổ, bệnh tật như thế nào?

 351. 561. Phật Giáo đối với phong trào Nam Nữ Bình Quyền như thế nào? Giải quyết vấn đề Ni Bộ ra làm sao?

 352. Phật Giáo đối với đời sống gia đình, con cái của Phật Tử như thế nào?

 353. Đối với luật pháp, nhất là đối với án tử hình, Phật Giáoquan niệm hay thái độ như thế nào?

 354. Phật Giáo đối với vấn đề chính trị như thế nào? Phật Giáo làm chính trị?

 355. Lý thuyết chính trị Phật Giáo như thế nào?

 356. Nhưng đó là lý thuyết chính trị Ấn Độ, còn triết học chính trị Phật Giáo như thế nào?

 357. Bốn phương thức trị dân được diễn dịch như thế nào?

 358. Kinh sách Phật nào nói về nghệ thuật trị dân?

 359. Đức Phật đã nói bài Pháp nào để khai triển những đức tính cần thiết của bậc quân vương?

 360. Tư tưởng bình đảng dân chủ của Phật Giáo được thể hiện như thế nào trong cộng đồng Phật Giáo?

 361. Tư tưởng bình đẳng dân chủ của Phật Giáo được thể hiện như thế nào trong thể chế chính trị?

 362. Triết học chính trị Phật Giáo giống với triết học chính trị Khổng Giáo ở điểm nào?

 363. Triết học chính trị Khổng Giáo dựa vào phụ hệ, vào thuyết Tam Cương, Ngũ Thường có khác với tư tưởng chính trị dân chủ của Phật Giáo?

 364. Phật Giáo là đạo xuất thế. Đức Phật bỏ ngai vàng xuất gia tìm đường giải thoát, như vậy chính trị đâu phải là trọng tâm của Phật giáo?

 365. Trong lịch sử Phật Giáo đã có những vị nào, những nhà chính trị nào đem đạo lý Phật áp dụng vào đời sống chính trị?

 366. Có một số đề tài nóng bỏng thời đại liên quan đến Phật Giáo, có cho phép em được hỏi không? Đọc lịch sử Ấn Độ, em thấy Phật Giáo Ấn Độ bị 4 pháp nạn. Pháp nạn cuối cùng hay pháp nạn 4 sau khi quân Hồi tiến chiếm Ấn Độ, Phật Giáo hầu như vắng bóng. Câu hỏi được đặt ra là Ấn Độ giáo cũng như Phật Giáo đều bị quân Hồi cưỡng bách, tại sao Ấn Độ Giáo tồn tạiPhật Giáo hầu như mất bóng nơi xứ Phật đản sinh?

 367. Liên quan đến câu hỏi trên. Em đọc lịch sử Phật Giáo Trung Hoa dưới thời Mao Trạch Đông. Cũng dưới chế độ Cộng Sản, cũng chịu tai ương thời Cách Mạng Văn Hóa, tại sao cuối thời Mạn Thanh, số lượng chư Tăng trên 750,000, chùa chiền trên 250,000, nhưng sau Cách Mạng Văn Hóa, số lượng chư Tăng chỉ còn 200,000, chùa chiền chỉ còn 9,000, trong khi đó tín đồ Tin Lành 700,000 trước Cách Mạng Văn Hóa, sau Cách Mạng Văn Hóa lên đến trên 10,000,000?

 368. Trong thời nhà Trần số lượng chư Tăng trên 30,000 trong tổng dân số chừng khoảng 5,000,000, thế mà vào thời Nam Bắc Phân Tranh, ở Đàng Ngoài chỉ nghe đến ngài Chân Nguyên, ở Đàng Trong chỉ nghe đến ngài Liễu Quán, vậy bóng dáng của 300,000 chư Tăng ở đâu mà toàn các vị tổ Trung Hoa đến hoằng đạo?

 369. Phật Giáo vào cuối nhà Trần có gặp Pháp Nạn?

 370. Vua A Dục, vua Khaniska Ấn Độ, vua Lương Võ Đế, Tùy Dạng Đế Trung Hoa, vua Lý Công Uẩn, Trần Nhân Tông Việt Nam đã để lại những thành công rạng rỡ cho quốc gia, cho Phật Giáo, nhưng khi những triều đại này xuống dốc kéo luôn sự suy vong của Phật Giáo trong khi đó đế quốc La Mã của Constantine, đế quốc Frankish của Charlemagne sụp đổ không kéo theo sự sụp đổ của Cơ Đốc Giáo. Tại sao?

 371. Muốn chuyên chở tinh thần Phật Giáo trong lãnh vực chính trị, Phật Giáo có đội ngũ cán bộ được huấn luyện kỹ càng để thi hành nhiệm vụ?

 372. Kinh nghiệm Tích Lan, Miến Điện, Cao Miên cho chúng ta bài học gì?

 373. Cho phép em trở lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ/Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Xin cho biết truyền thống và cơ cấu tổ chức.

 374. Dùng danh từ thống nhất mà có thực sự thống nhất?

 375. Hiện nay Phật Giáo có vẻ phân hóa trong nước cũng như ngoài nước. Làm thế nào có thể thống nhất?

 376. Nếu Phật giáo không thống nhất làm sao có đủ khả năng giải thể chế độ Cộng Sản?

 377. Hiện nay người xuất gia rất ít. Giáo Hộichương trình gì để bổ khuyết?

 378. Thiếu người xuất giagiới luật Phật Giáo quá nghiêm khắc? Tại sao Phật Giáo Việt Nam không thành lập giáo phái Tân Tăng như Nhật Bản?

 379. Giáo Hội Phật Giáo Việt NamGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khác nhau ở chỗ nào?

 380. Nhiều người nói hiện nay có nhiều vị Tăng Ni từ Việt Nam ra ngoại quốc gọi là để học đạo, hoằng đạo mà thực sự là làm công tác tôn giáo vận? Có nên tìm hiểu lý lịch, theo dõi hoạt động của những vị Tăng Ni này?

 381. Em nghe có một số quý Thầy khi nói chuyện với Phật Tử cao niên thường gọi họ là con, xưng mình là Thầy, đôi khi nói chuyện với những người không phải Phật Tử cũng xưng hô như vậy, phải chăng đây là quy luật thiền môn?

 382. Gần đây trong những nghi lễ Phật Giáo, đặc biệt tại quốc nội, có lễ rước chư Tăng với lư hương tàng lọng. Phải chăng đó là hình thức truyền thống? Tại thôn quê dân chúng nghèo khó có đủ tiền thuê tàng lọng?

 383. Trong những buổi lễ công cộng mời quan khách, đại diện các tôn giáo bạn, khi chư Tăng vào Hội Trường, người xướng ngôn viên thường mời Phật Tử, quan khách, đại diện các tôn giáo đứng dậy chấp tay nghênh đón. Mình là chủ lại bảo quan khách đứng lên nghênh đón mình?

 384. Sau những buổi lễ, chùa thường mời quan khách, Phật Tử ở lại thọ trai. Tại sao chư Tăng Ni ngồi bàn riêng mà không ngồi chung với quan khách, Phật Tử? Chư Tăng Ni, theo giới luật, không thể ngồi dùng cơm chung với người đời?

 385. Phật Giáo trước nền văn minh Abraham. Văn minh Abraham như thế nào?

 386. Sau khi được Chúa ban cho Vùng Đất Hứa, cuộc sống của Abraham như thế nào?

 387. Chúa đã thử thách Abraham như thế nào?

 388. Braham, biểu tượng của Đức Tin Tuyệt Đối.

 389. Vai trò tôn giáo trong xu thế hoàn cầu hóa.

 390. Phật Giáo trong thế kỷ 21.

· Tài liệu nghiên cứu và trích dẫn


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29116)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5459)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 9412)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 29108)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 29230)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7084)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 10564)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 11102)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 10309)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 10505)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 31342)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8646)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 50701)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 9370)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 9393)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9591)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 9364)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11580)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 14423)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 20345)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8441)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 6235)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 9399)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 10535)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 11607)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 15047)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 15243)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12534)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 13716)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10646)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12482)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 13372)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 8272)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10847)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 10314)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14862)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12654)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14779)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11522)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10911)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 10536)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14632)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 10157)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12905)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10844)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 11289)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13694)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11113)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11550)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 13149)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 19090)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 12004)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10050)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 19061)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 13045)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 18529)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15804)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 12621)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 30661)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10932)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM