Thông Tin Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu - Hoa Kỳ 2011

Wednesday, March 30, 201100:00(View: 18520)
Thông Tin Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Châu - Hoa Kỳ 2011

Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn từ Âu Châu tại Hoa Kỳ

từ ngày 29-03-2011 đến 09-05-2011

{Thông Tin Đầy Đủ và MP3} {Chương Trình Tại Florida và mp3}new2

img_6683 1. Las Vegas:
 [Đạo tràng Phổ Quang], [Chùa Liên Hoa]
2. Orang County: [Chương Trình]

3. San Jose: [Niệm Phật Đường Freemont] [Tịnh Thất Hòa Bình]

4. Houston: [Chương Trình]
5. Oklahoma: Thiền Viện Chánh Pháp [Chương Trình]
6. Minnesota: Chùa Phật Ân [Chương Trình, hình ảnh và mp3
7. Philadenphia: Chùa Linh Quang [Chương Trình]; Chùa Phật Bảo [Chương Trình]

8. Chicago: Chùa Trúc Lâm [Chương Trình] (Hình Phật Ngọc) (Hình Hoằng Pháp)
9. Florida: Chùa Hải Đức [Chương Trình]{Hình}, Chùa Từ Quang
{Hình}new2
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant