Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Phần Nghĩa

Friday, April 1, 201100:00(View: 7819)
Phần Nghĩa

Một lòng triệu thỉnh:

Ác vàng tên ruỗi, thỏ bạc thoi đưa,

nhớ cốt nhục đã chia ly,

thấy anh hồn còn đâu đó.

Một lần triệu thỉnh, lư bén danh hương,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ , một vị thần hồn.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

Một lòng triệu thỉnh:

Xa trông núi thanh tú,

gần nghe nước lững lờ,

xuân đi hoa còn đó,

người về chim chẳng bay.

Đôi lần triệu thỉnh,

vài lượt dâng hương,

tiến bạt hương linh, tánh

____ huý____ ,

một vị thần hồn.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

Một lòng triệu thỉnh:

Đời nổi trôi giấc mộng,

thân rỗng tuếch chẳng bền,

nương sức từ Tam bảo,

mở được lối siêu thăng.

Ba lần triệu thỉnh,

mấy lượt chiêu vong,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ ,

một vị thần hồn.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

Thỉnh 12 Loại Cô Hồn

 

1/ Một lòng triệu thỉnh:

Mấy trào đế chúa, nhiều đời hầu vương,

chín trùng cung điện nguy nga,

hùng cứ giang sơn vạn dặm.

 

Chiến hạm về tây,

ngàn năm vương khí còn đâu,

xe loan đi bắc,

năm nước tiếng oán chưa tan.

 

Hỡi ôi, đỗ quyên thảng thốt hoa đào nguyệt,

máu nhuộm cành cây hận mãi hoài.

 

Như vậy các bậc hầu vương bá tước,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

2/ Một lòng triệu thỉnh:

Dựng đàn bái tướng,

lập tiết phong hầu,

sức dời kim đảnh ngàn cân, t

hân đắp trường thành muôn dặm.

 

Trướng hùm sương lạnh,

công lao hạn mã chiến binh,

gió lặng địch lui,

không phụ phan long hoài vọng.

 

Hỡi ôi, tướng quân chiến mã còn đâu nữa,

hoa đồng cỏ nội vấn vương sầu.

 

Như vậy các bậc anh hùng tướng soái,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

3/ Một lòng triệu thỉnh:

Năm triều tài tuấn,

trăm quận hiền lương,

ba năm thanh bạch làm quan,

một mảnh lòng trung báo chúa.

 

Châu nam huyện bắc, lìa xa đất tổ quê cha,

góc biển chân trời, viễn táng bồng lai hoang đảo.

 

Hỡi ôi, quan huống đìu hiu theo dòng nước,

ly hồn mờ mịt cách Dương quan.

 

Như vậy các bậc văn quan tể phụ,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

4/ Một lòng triệu thỉnh:

Cửa vàng tài tử, nhà trắng thư sinh,

thám hoa rảo bước rừng văn,

vấn đáp vào ra học viện.

 

Đom đóm thắp đèn, ba năm chữ nghĩa công phu,

nghiên sắt mài mực, mười năm ứng thí đắng cay.

 

Hỡi ôi, bảy thước lụa hồng đề tên họ,

một chén đất vàng thốt văn chương.

 

Như vậy các bậc văn nhân cử tử,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

5/ Một lòng triệu thỉnh:

Xuất trần thượng sĩ,

phi tích cao tăng,

chuyên tu ngũ giới tịnh nhân,

phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

 

Hoa vàng trúc biếc,

không đàm bí mật chân thuyên,

trâu trắng tôi đen,

diễn thuyết khổ không diệu kệ.

 

Hỡi ôi, canh ba trăng lạnh qua song cửa,

nhà thiền leo lét ánh đèn khuya.

 

Như vậy các bậc Thích tử tri y,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

6/ Một lòng triệu thỉnh:

Mũ vàng dã khách, cốt cách nhà tiên,

tu chơn trong động đào nguyên,

dưỡng tánh trên cồn lãng uyển.

 

Ba hoa chín luyện, thiên tào chưa hứa đề danh,

bốn đại vô thường, địa phủ khó dung chuyển hạn.

 

Hỡi ôi, quán ngọc sương hàn lò đơn lạnh,

đàn tế phong sầu hoa hạnh mong .

 

Như vậy các bậc huyền môn đạo sĩ,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

7/ Một lòng triệu thỉnh:

Giang hồ khách trọ,

nam bắc giao thương,

kiếm tiền muôn dặm bôn ba,

chứa của ngàn vàng mua bán.

 

Phong ba bất trắc,

thân chôn bụng cá còn chi,

đường đi khó phòng,

mạng táng đường dê hung hiểm.

 

Hỡi ôi, phách trệ ngẫn ngơ mây phương bắc,

hồn khách mơ màng nước trời đông.

 

Như vậy các bậc lữ khách tha hương,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

 8/ Một lòng triệu thỉnh:

Áo nhung chiến sĩ, ra trận thanh niên,

đánh nhau dưới ngọn cờ hồng,

giết giặc trong rừng đao sáng.

 

Trống vàng vừa thúc, phút chốc bức phá vòng vây,

thắng bại chưa phân, trận địa thịt da vung vãi.

 

Hỡi ôi, cát vàng văng vẳng nghe quỉ khóc,

xương trắng ngậm ngùi chẳng ai thâu.

 

Như vậy các bậc chiến sĩ trận vong,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

 

9/ Một lòng triệu thỉnh:

Mang thai mười tháng, ngồi cỏ ba hôm,

trước mừng loan phụng hòa minh,

sau mong hùng bi hiệp mộng.

 

Đau bụng rên la, cát hung chỉ một đường tơ,

ngói ngọc chưa phân, mẹ con đều vào cõi chết.

 

Hỡi ôi, mưa giông dập vùi cành hoa nở,

mây mù che lấp ánh trăng treo.

 

Như vậy các bậc sản nạn huyết hồ,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

 

10/ Một lòng triệu thỉnh:

Bốn phương man rợ,

đui điếc ngọng câm,

nhọc siêng bỏ mạng dân đen,

ganh tỵ hại thân tỳ thiếp.

 

Khinh khi Tam bảo, tội khiên chất chứa hà sa,

ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Hỡi ôi, đêm dài mù mịt khi nào sáng,

u quan man mác biết về đâu.

 

Như vậy những hàng sân ngoan bội nghịch,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

11/ Một lòng triệu thỉnh:

Cung vi mỹ nữ,

khuê các giai nhân,

mặt dồi son phấn khoe nhan,

áo tẩm hương ngây tranh sắc

 

Mây tan mưa tạnh,

hồn phiêu kim cốc đào viên,

trăng khuyết hoa tàn,

ruột đứt mã ngôi dịch quán.

 

Hỡi ôi, phong lưu thuở ấy còn đâu nữa,

dương biếc cỏ thơm lạnh đầu lâu.

 

Như vậy các bậc quần thoa phụ nữ,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

12/ Một lòng triệu thỉnh:

Ăn mày đói lạnh,

người tù thê lương,

gặp cơn thuỷ hoả hại thân,

chạm mặt hổ lang bỏ mạng.

 

Treo cổ độc dược,

ngàn năm oán khí chưa tan,

đánh đập khảo tra,

một điểm kinh hồn còn mãi.

 

Hỡi ôi, thước kêu sương khói biếc mưa chiều,

lá vàng thu hắt quạ cô liêu.

Như vậy các bậc thương vong hoạnh tử,

một loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn,

vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

 

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn,

vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

 

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

 

Xin nguyện,

nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn,

bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

 

Vừa rồi triệu thỉnh đã quang lâm, nay có điệp văn kính nên tuyên đọc.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7009)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 57313)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 77267)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 22025)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 12494)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 26623)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25095)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 36246)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 31890)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 41148)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 46154)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18258)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 140173)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15275)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18257)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 8648)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 16757)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 48024)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 26608)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 20850)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 58141)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23505)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 71885)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 23586)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 32191)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12247)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 22913)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 18340)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 23868)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 9708)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25069)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 23402)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 19755)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 117844)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 37263)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13204)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 22860)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 40520)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46172)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 30477)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 16383)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 21854)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 77566)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 15826)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14532)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 55659)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 25379)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21047)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 24337)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23046)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 59214)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 25757)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 17742)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 15736)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 17984)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 18942)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 17698)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 43470)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15487)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15256)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều