Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Về Thăm Chùa Xưa

Monday, April 25, 201100:00(View: 80257)
Về Thăm Chùa Xưa
Về Thăm Chùa Xưa
Trích từ: CD cổ nhạc "Đường Vào Đạo"
Do: Dương Kinh Thành biên tập
Nhạc: Giác An - Vọng cổ: Dương Kinh Thành - Trình bày: Minh Phụng


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều