Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Mục Liên cứu mẹ

Tuesday, April 26, 201100:00(View: 111865)
Mục Liên cứu mẹ
MỤC LIÊN CỨU ME
S
áng tác: Huệ Trí
Ca sĩ: Hoàng Duy

I. Đức Thế tôn từ… bi. Xin chứng cho tâm thành
Thương mẫu thân đọa đày, chịu ngục hình khổ đau triền miên.
Vô Gián nơi A Tỳ linh hồn Người đớn đau ngày đêm.

Chầu 1:

Thương mẹ hiền đọa đày bao ngày đói khát
Bát cơm thâm tình . Lòng con hiếu xin dâng.
Để cho mẫu thân no lòng . Nhưng nào ngờ có ăn được đâu.
Cơm đưa chưa tới miệng đà hóa thành lửa than còn đâu.

Chầu 2:

Lòng con đau đớn xót xa . Biết sao đáp đền thâm ân
Cúi xin đức Phật từ bi . Ban pháp Phật nhiệm mầu huyền vi .
Cứu mẹ thoát A Tỳ khổ đau .

II. Ơi hỡi Mục Kiền Liên! Ta cảm thương cho Người

Đây pháp Vu Lan bồn, đạo nhiệm mầu cứu cho mẹ cha
Ta thuyết cho muôn người cùng thực hành báo ân mẹ cha


Chầu 1:

Vu Lan bồn chính là ngày rằm tháng 7
Chư tăng hội về, mười phương oai đức vô biên
Hãy mau chí tâm cúng dường và nguyện nhờ phước ơn 10 phương.
Cứu cho mẫu thân của Người thoát A Tỳ khổ đau cầm giam.

Chầu 2:

Nhờ công ơn đức Thế Tôn, mẫu thân sanh về Thiên cung
Sống nơi cõi Trời an vui. Thoát A Tỳ ngục hình khổ đau.
Oi Vu Lan nhiệm mầu huyền vi

Chầu 1 của II

Ơn sinh thành vô vàn to lớn
Sánh như biển trời. Lòng con ghi nhớ ai ơi!
Giữ cho hiếu ân vuông tròn. Luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha.
Đêm đêm thắp nhang nguyện cầu cha mẹ hiền sống lâu cùng con.


Chầu 2 của II

Còn khi cha mẹ đã mất đi. Chấp tay lạy cầu 10 phương.
Cứu cho linh hồn mẹ cha. Bao ngục hình đọa đày thoát qua.
Vãng sanh về A Di Đà Tây phương.
Như Đức Mụ Kiền Liên Cứu Mẹ Thoát A Tỳ Khổ Đau

Reader's Comment
Saturday, June 2, 201207:00
Guest
Sáng tác của bạn rất hay. Tôi cũng muốn học hát bài này trong dịp Vu Lan. Tôi đang ở Mỹ, khó kiếm người đàn. Xin bạn vui lòng cho tôi xin phần nhạc đệm. Cảm ơn quý Web master, tác giả Huệ Trí và ca sĩ Hoàng Duy rất nhiều.
Sau đây là e-mail của tôi:hoaloan@hotmail.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM