Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Ánh Đạo Vàng

Wednesday, May 11, 201100:00(View: 159968)
Ánh Đạo Vàng


Ánh Đạo Vàng
Nhạc sĩ: Hằng Vang - Trình bày: Tuấn Tài
Trích từ Album
Trăng Tròn Tháng Tư

Từ ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La Vệ, Tất Đạt Đa Thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi.

Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ, Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm Đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoát mình chiếc áo nâu sòng.

Rừng núi ca vang muôn tia hào quang chiếu sáng bóng Ngài. Chim vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy Bổn Sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại. Đức Từ Bi Ngài gieo ánh sáng Đạo Vàng.

Đời dương thế si mê tham giận lầm lỗi. Con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng sanh.Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant