Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kính Mến Thầy

Friday, May 13, 201100:00(View: 122961)
Kính Mến Thầy


Kính Mến Thầy
Nhạc sĩ: Dương Xuân Dưỡng - Trình bày: Thảo Trinh
Trích từ Album Mùa Sen Nở


Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Hôm nay Thầy về đây
Chúng con xin kính chào Thầy
Trong giờ phút vui này
Chúng con biết làm gì đây
Chúng con nguyện tinh tấn
Diệt tan tham sân hận
Ánh đạo hằng mong tiến đến dần.
Dù bao nhiêu gian khổ
Dù gặp nhiều nguy khó
Lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ.
Thầy là bóng cây che mát chúng con
Thầy là con thuyền thanh lương
Đưa chúng con đến bờ thơm hương
Thầy theo đạo hạnh pháp vương
Treo gương tròn sáng soi 10 phương.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant