Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Phật Đà Ngày 15/5/2011

Sunday, May 15, 201100:00(View: 7629)
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Phật Đà Ngày 15/5/2011
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
AZCPOS - Order online directly to POS system
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều