Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Tụng Hằng Ngày

Tuesday, May 17, 201100:00(View: 127480)
Kinh Tụng Hằng Ngày
Reader's Comment
Monday, June 27, 201608:32
Guest
nghe được bài kinh thầy tụng nhẹ cả người NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thưa các thầy cho con được chia sẻ
Wednesday, October 21, 201515:38
Guest
chào các anh chi .
làm ơn cho mình hỏi thăm minh muốn nghe kinh hàng ngày thì nên nghe nhung kinh nào . mong các anh chỉ giúp cam ơn nhieu
Saturday, June 6, 201516:47
Guest
Mình đang gặp khó khăn nên thường nghe tụng kinh để tinh thần đc thoải mái hơn. Qua đó biết thêm về phật giáo
Tuesday, May 13, 201409:27
Guest
Nam Mo A Di Da Phat.
Nam Mo A Di Da Phat
Nam Mo A Di Da Phat
Tuesday, May 13, 201409:21
Guest
giong thay tung nghe am, rat hay
Wednesday, September 4, 201307:00
Guest
A Di Đà Phật!
Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc,
Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam trường tồn thịnh vượng,
Cầu nguyện cho cha mẹ quá vãng của đệ tử Nguyễn Xuân Huy - PD: Nguyên Phát được vãng sanh cực lạc.
Cầu nguyện cho mẹ đệ tử còn hiện tiền thân tâm thường an lạc, sống trong ánh đạo vàng của Như Lai.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật.
Friday, March 14, 201407:00
Guest
hay
Tuesday, February 18, 201408:00
Guest
Rat hay
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 6155)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 5678)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 23418)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 5996)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 38501)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 10966)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7213)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 10731)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 8515)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 13364)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 15405)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 72569)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 48239)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 25971)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 49380)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 29700)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 61720)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 59176)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 106809)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 45784)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 32641)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 37777)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 58388)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 28295)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 249387)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 55461)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 55739)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 53739)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58375)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 32872)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 39474)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 31308)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 28667)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30198)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28023)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30232)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20549)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 49399)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54642)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 100599)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 42318)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 33969)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 90745)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41153)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 27676)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22052)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 38681)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 110130)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 30811)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39943)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25171)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 23672)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 20328)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 32951)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19337)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 30908)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 26945)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 37352)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 13571)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 44781)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều