Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Con tàu giải thoát chúng sinh

Thursday, May 19, 201100:00(View: 9528)
Con tàu giải thoát chúng sinh

CON TÀU GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

Một con sóng những điều ước nguyện dựa trên giáo khoa
của Truyền thống Shangpa Kagyu Vinh quang
Kalu Rinpoche - Thanh Liên dịch

Đức Phật Kim blankCương Trì

 

 Ôi Đức Vajradhara (1) và hai dakini hiện thân sự nhận thức nguyên sơ,

Khyungpo Naljor, (2) các Đạo sư gốc và Đạo sư dòng truyền thừa,

Ôi Samvara, Hevajra, Guhyasamaya, và Mahamaya,

Ôi các dakini của năm bộ, Đấng Bảo hộ Hành động-Nhanh chóng và Remati,

Bốn thị giả vâng lời và tập hội như đại dương những vị bảo hộ kết buộc lời thệ nguyện,

Mọi suối nguồn của sự quy y, Tam BảoTam Căn,(3)

Con khẩn cầu, xin nghĩ tưởng tới con từ phạm vi của sự vô hình.

 

Nhờ năng lực của chân lý trong sự gia hộlòng bi mẫn của ngài

Và nhờ năng lực của mọi đức hạnh mà con tích tập trong ba thời,

Con khẩn cầu, xin nhanh chóng đáp ứng mọi ước nguyện con biểu lộ

Trong đời này và mọi cuộc đời sắp tới của con.

 

Sự sinh ra cao quý, tự dothuận lợi này thật khó có được.

Cầu mong con không lãng phísử dụng nó một cách có ý nghĩa.

Trong việc quán chiếu về những điều phù du, không bền vững, và biến đổi,

Nguyện con không màng đến sự nhàn nhã và cắt đứt những mối bận tâm.

 

Bằng cách đi đến chỗ nhận thức sâu sắc những kết quả của thiện hạnhác hạnh, bất kể tầm quan trọng của chúng,

Nguyện con có thể duy trì những hoạt động của nhân và quả.

Bằng cách thấu hiểu nỗi khổ trong ba cõi sinh tử,

Nguyện con phát triển sự xả ly để lìa bỏ phạm vi sinh tử luân hồi,

 

Trong đời này, trong những đời sau, và trong bardo,(4) trong mọi lúc,

Nguyện con và những người khác tìm ra nơi trú ẩn trong việc quy y Tam BảoTam Căn.

Nguyện lòng từ và bi phát khởi tận đáy lòng con

Đối với tất cả sáu loài chúng sinh, những cha mẹ của con, bao la như bầu trời vô hạn.

 

Ở một chốn không người trong núi non, nơi có đủ mọi điều kiện thuận lợi

Nguyện con nhất tâm thực hànhđạt được chóp đỉnh của kinh nghiệmchứng ngộ.

Nguyện các Lạt ma linh thánh phú tặng những năng lực viên mãn

Xin đoái tưởng tới con trong mọi cuộc đời sắp tới.

 

Nguyện trong tim con phát khởi lòng tôn kính và sùng mộ không giả tạo

Đối với Lạt ma gốc (Bổn sư), thân tướng thực sự của Đức Phật.

Mạn đà la của các Bổn Tôn xuất hiện tự nhiên và luôn luôn hiện diện;

Khi hiểu rằng con là mạn đà la này, nguyện con củng cố hình tướng chói lọi của nó.

Chỉ bằng cách thực hiện các thực hành nghi lễ của các Lạt ma, Bổn Tôn, dakini và vị bảo hộ,

Nguyện con diện kiến các ngài thật rõ ràng.

 

Với hỉ lạc và hơi ấm không thể cưỡng nổi hừng hực trong thân con

Nguyện thiền định về lạc-không được củng cố trong tâm con.

Nhờ thấu hiểu rằng mọi hiện tượng như những giấc mộngmê hoặc

Nguyện sự mê lầm và bám chấp vào các ý niệm về thực tại hoàn toàn bị tiêu diệt.

Vào ban đêm nguyện con nhận ra rõ ràng trạng thái mộng mà không cần nỗ lực

thực hành sự tinh lọc, tăng trưởng, hóa hiện, chuyển hóa, và chính xác trong việc tri giác các đối tượng đặc biệt.

 

Trong bóng tối sâu dày của vô minh, ngu si và giấc ngủ

Nguyện con nhận ra và trì giữ các trạng thái sâu xachói sáng của sự quang minh tuyệt đối,

Nguyện con thông suốt những loại khác nhau của sự chuyển di,

Pháp Thân, Lạt ma, Bổn Tôn, ánh sáng Pháp giới, cõi trời, và những thứ khác.

Nhờ sự xuất hiện tự nhiên của mỗi một trong ba thân và bằng việc thực hành không trệch hướng

Nguyện ba thân được thể nhập trong trạng thái hiện hữu trung gian.

 

Bốn lỗi lầm lắng dịu một cách tự nhiên, bốn thân hiện diện đầy đủ:

Trong đời này nguyện con trực tiếp thấu suốt mahamudra (Đại Ấn), bản tánh của sự hiện hữu.

Nhờ sự tôn kính và sùng mộ Lạt ma của con, nhờ hiểu rõ các hình tướngâm thanh là các Bổn Tôn và thần chú,

Và nhờ hiểu rằng các hình tướngtrạng thái tâm thì giống như những mê hoặcgiấc mộng,

Nguyện con đưa mọi kinh nghiệm vào con đường tâm linh.

 

Nhờ các nữ hoàng tôn quý nhảy múa trong cõi lạc-không

Nguyện con thông suốt con đường phát triển và thành tựudu hành tới cõi linh thiêng của các ngài.

Thân xác tự nó không có sự sống, tâm thức thấu rõ sự bất sinh bất tử:

Nguyện con trực tiếp thấu hiểu sự bất tử và kết quả không sai lạc.

 

Nguyện con nhìn thấy rõ ràng thân tướng cao quý của Lạt ma và vị bảo hộ là một

đạt được thành tựu siêu việtthành tựu bốn loại hoạt động.

 

Bằng phương tiện của các năng lực làm an địnhgia hộ ngang bằng chư Phật,

Nguyện con xua tan mọi bệnh tật và thống khổ của chúng sinh.

Nguyện cuộc đời, công đức, năng lực, ảnh hưởng, kinh nghiệm, và sự hiểu biết trực tiếp của con

Dâng trào như những con sông trong mùa mưa lũ.

Để con là sự hỗ trợ tối hảo cho Giáo lýchúng sinh

Nguyện năng lực của con trải rộng khắp ba cõiba thế giới.

Để có thể tiêu diệt những kẻ thù phát triển khắp mười lãnh vực

Nguyện sức mạnhnăng lực của con trong các thần chú phẫn nộ hừng hực như lửa đỏ.

 

Nguyện con và chúng sinh hoàn toàn tịnh hóa mọi hành vi bất thiện

Mà chúng con đã mắc phạm, dù là sự bất thiện trong bản chất hay bởi việc thọ giới.

 

Nguyện con có thể làm cho nhiều chúng sinh được hạnh phúc

Bằng cách hiến tặng họ của cải, Giáo Pháp, và sự an toàn.

Nguyện con luôn luôn có thể duy trì các kỷ luật đức hạnh

Của các giới nguyện giải thoát cá nhân (Biệt giải thoát) và sự thọ giới Bồ Tát và những hứa nguyện Kim Cương thừa.

Ngay cả vì lợi lạc của một chúng sinh duy nhất, nguyên con nhẫn nại kham chịu

Việc bằm nát thân con thành mười triệu mảnh trong vô số kiếp.

Trong việc thực hành con đường siêu việt dẫn tới tự do cho tất cả chúng sinh

Nguyện con cũng có sự kiên trì nồng nhiệt như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nguyện con củng cố sự tĩnh lặng, nội quánthiền định vững chắc

Trong Pháp Thân, hiện thể thuần tịnh của tâm, sự quang minh tuyệt đối không giới hạn.

Nguyện con có một trí tuệ viên mãn như Đức Văn Thù

Về mọi hiện tượng trong sinh tửniết bàn.

 

Nguyện con viên mãn mọi Giáo Pháp mà con thực hành,

Dù đó là Kinh điển hay Mật điển của Tân Phái hay Cựu Phái.

Nguyện con có một thân tướng hảo hạng, ngôn ngữ du dương, một cuộc đời vinh quang,

Năng lựccủa cải, một trái tim từ ái, và cuốn hút tất cả những ai nhìn thấy con.

 

Nguyện con trở thành sáu viên bảo ngọc của thế giới và như tám người đánh xe

Cho Giáo lý của Đấng Chiến Thắng và đặc biệtdòng truyền thừa Shangpa.

 

Vào lúc chết, nguyện không có nỗi thống khổ,

Với những cầu vồng và xá lợi xuất hiện, nguyện con là một người dẫn dắt chúng sinh.

Ngay khi con lìa bỏ cuộc đời, nguyện con được sinh ra

Trong Cõi Cực lạc trước sự hiện diện của Khyungpo (1) và con cái ngài.

Ngay khi con sinh ra ở đó, nguyện con thành tựu quả vị thứ mười (thập địa)

Và sau đó đạt được giác ngộ siêu việt viên mãn.

 

Không ngơi nghỉ trong các trạng thái tận diệt của sự hiện hữu hay an bình,

Nguyện con làm lợi ích tất cả chúng sinh như các Đấng Chiến Thắng và con cái của các ngài.

Nguyện tất cả những ai có mối quan hệ với con

Qua việc nhìn thấy, lắng nghe, hồi tưởng, xúc chạm, qua thực phẩm hay Giáo Pháp

Được sinh trong hàng đệ tử đầu tiên được điều phục của con.

Nguyện con đổ xuống một trận mưa giáo lý Đại thừa

con đường trực tiếp của Kim Cương thừa trên tất cả những ai được điều phục.

Cuối cùng, nguyện một mình con an lập

Mỗi một và mọi chúng sinh trong Phật quả.

Chừng nào con và những người khác chưa đạt được Phật quả

Nguyện chúng con không gặp các chướng ngại về Giáo Pháp dù chỉ trong chốc lát.

 

Nguyện tất cả sáu loài chúng sinh nhận được

Mọi hạnh phúcđức hạnh mà con có.

Trên nền tảng của hạnh phúcđức hạnh đã có được như thế

Nguyện họ luôn luôn hạnh phúc và hỉ lạc.

Nguyện mọi hành vi bất thiện, che chướng và đau khổchúng sinh

Được thẩm thấu trong con; nguyện con kinh nghiệm khổ đau.

Bởi con kinh nghiệm khổ đau đó, nguyện tất cả chúng sinh

Không bao giờ gặp khổ đau, điều bất thiện hay sự che chướng.

 

Nhờ cảm hứnggia hộ của Tam BảoTam Căn,

Nhờ sức mạnhnăng lực của các dakini, các vị bảo trợHộ Pháp,

Nhờ năng lực của điều bất biếnchân thực tối thượng

Nguyện mọi ước nguyện mà con đã biểu lộ được đáp ứng nhanh chóng.

 

Con hồi hướng những hạt giống đức hạnh của sự hình thành các ước nguyện như thế

Cho tất cả những bà mẹ của con như không gian vô hạn.

Nguyện tất cả chúng con thoát khỏi đau khổ, đạt được hạnh phúc siêu phàm,

Và đồng thành tựu Phật quả.

 

Lời cầu nguyện này được biên soạn vào năm Thổ Thìn (1928) bởi Karma Rangjung Kunchab (Kalu Rinpoche), người giữ vị trí cuối cùng trong dòng truyền thừa của Truyền thống Shangpa Vinh quang.

Cầu mong lời nguyện này mang lại lợi ích to lớn cho chúng sinh.

 

 MANGALAM

Chú thích:

(1) Vajradhara (Kim Cương Trì): hiển lộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kim Cương thừa. Ngài có sắc xanh dương và cầm một chày và chuông bắt chéo trên trái tim, tượng trưng cho sự hợp nhất của phương tiện thiện xảotrí tuệ. Trong các truyền thống Kagyu và Shangpa Kagyu, đệ tử đồng nhất Lạt ma của họ với hiển lộ này của tâm giác ngộ.

(2) Khyungpo Naljor: Đạo sưhọc giả Tây Tạng thế kỷ mười một, người thiết lập truyền thống Shangpa Kagyu trên nền tảng các giáo lý ngài đã nhận từ Niguma, Sukhasiddhi và những vị Thầy khác ở Ấn Độ.

(3) Tam Căn: Ba Cội gốc, đó là Guru (Đạo sư), cội gốc của các sự gia hộ; Yidam (Bổn Tôn), cội gốc của sự thành tựu; và Dakini, cội gốc của hoạt động giác ngộ.

(4) Bardo: Theo “Giải thoát nhờ sự Lắng nghe Trong Trạng thái Trung gian” do Đức Liên Hoa Sanh biên soạn, có sáu bardo (trạng thái trung gian): bardo lúc chết, bardo kinh nghiệm thực tại, bardo tái sinh, bardo cuộc đời (hay bardo tâm thức bình thường khi thức), bardo thiền định và bardo giấc mộng.

Nguyên tác: “The Chariot for Travelling the Path to Freedom – The Life Story of Kalu Rinpoche”
Kenneth I. McLeod dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ và chú giải.
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

Source: thuvienhoasen
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2542)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Ca Nguyễn Du - HT Thích Như Điển
(View: 1989)
Phật Giáo Việt Nam Tại Châu Âu - HT Thích Như Điển
(View: 4353)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Văn Học Thời Trần - Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 4535)
Emily Elizabeth Dickison là nhà thơ lớn của Mỹ trong thế kỷ thứ 19. Bà sống phần lớn cuộc đời trong cô độc.
(View: 2623)
Ni Giới Việt Nam Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ - Thích Nữ Giới Hương. Hồng Đức Publishing. 2020
(View: 2130)
Tác phẩm “Xây dựng hạnh phúc gia đình” của Hòa thượng Thích Thắng Hoan là cẩm nang hướng dẫn xây dựng hạnh phúc cho người Phật tử tại gia.
(View: 8875)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 4120)
Ai đã truyền Việt Nam Phật Giáo qua Trung Quốc: Khương Tăng Hội, người Việt Nam. Vào năm nào: năm 247 tây lịch.
(View: 2807)
Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý bản PDF - Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 6952)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 5280)
Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác - hồi ký về một ngôi chùa đã đi vào lịch sử Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Viên Giác Tùng Thư 2019 - Nhà xuất bản Liên Phật Hội
(View: 25435)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam
(View: 4623)
Tôi đặt bút bắt đầu viết "Lời Vào Sách" nầy đúng vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 1995 sau khi tụng một thời kinh Lăng Nghiêmtọa thiền tại Chánh điện.
(View: 4324)
Có lẽ đây cũng là một trong những viễn ảnh của tâm thức và mong rằng những trang sách tiếp theo sẽ phơi bày hết mọi khía cạnh của vấn đề, để độc giả có một cái nhìn tổng quát hơn.
(View: 4751)
Ai trói buộc mình? Không biết có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó với chúng ta chưa? Đến chùa học pháp hay đi tu chỉ để cầu giải thoát. Mục đích tu hoặc xuất gia là cầu giải thoát sinh tử. Giải thoát có nghĩa là mở, mở trói ra. Cầu giải thoát là đang bị trói. Nhưng ai trói mình, cái gì trói mình? Khi biết mối manh mới mở được.
(View: 3951)
Sống Trong Từng Sát Naphương pháp thực tập sống tỉnh thức, sống và ý thức về sự sống trong từng mỗi phút giây. Đây là phương thức tu tập dựa trên tinh thần Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm.
(View: 3999)
Nguyên bản: How to practice the way to a meaningful life. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(View: 6035)
Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa (Phóng tác lịch sử tiểu thuyết vào cuối đời Lý đầu đời Trần) HT Thích Như Điển
(View: 3959)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 84 Tháng 11/2018
(View: 10259)
Nhẫn nhục là thù diệu nhất vì người con Phật thực hành hạnh nhẫn nhục thành thục, thì có thể trừ được sân tâm và hại tâm, là nhân tố quan trọng để hành giả thành tựu từ tâm giải thoátbi tâm giải thoát.
(View: 20584)
Tác giả: Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm và kể chuyện, Nguyễn Minh Tiến hiệu đínhgiới thiệu
(View: 5453)
Cảm Đức Từ Bi - tác giả Huỳnh Kim Quang
(View: 6242)
Một bản dịch về Thiền Nhật Bản vừa ấn hành tuần này. Sách nhan đề “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả Matsubara Taidoo. Bản Việt dịch do Hòa Thượng Thích Như Điển thực hiện.
(View: 5341)
Tuyển tập “Bát Cơm Hương Tích” của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là một phần lớn của đời tác giả, ghi lại những gì Thầy mắt thấy tai nghe một thời và rồi nhớ lại...
(View: 5290)
Quyển sách "Hãy làm một cuộc cách mạng" trên đây của Đức Đạt-lai Lạt-ma khởi sự được thành hình từ một cuộc phỏng vấn mà Ngài đã dành riêng cho một đệ tử thân tín là bà Sofia Stril-Rever vào ngày 3 tháng giêng năm 2017.
(View: 7111)
THIỀN QUÁN VỀ SỐNG VÀ CHẾT - Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành - The Zen of Living and Dying A Practical and Spiritual Guide
(View: 4784)
Mùa An Cư Kiết Hạ năm 2016 nầy tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 67 để sang năm 2017 xuất bản với nhan đề là "Nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến"
(View: 4899)
Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa, Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng, Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa (Tuệ Sỹ)
(View: 12563)
TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông
(View: 17637)
Người học Phật có được một tài liệu đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu khi cần...
(View: 5459)
Tác phẩm nầy chỉ gởi đến những ai chưa một lần đến Mỹ; hoặc cho những ai đã ở Mỹ lâu năm; nhưng chưa một lần đến California...
(View: 5883)
Từ Mảnh Đất Tâm - Huỳnh Kim Quang
(View: 5630)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 5561)
Chung trà cuối năm uống qua ngày đầu năm. Sương lạnh buổi sớm len vào cửa sổ. Trầm hương lãng đãng quyện nơi thư phòng..
(View: 5241)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 6305)
Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, lại thêm nước từ đập thủy điện ồ ạt xả ra. Dân không được báo trước.
(View: 6219)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho...
(View: 7225)
Là người mới bắt đầu học Phật hoặc đã học Phật nhưng chưa thấm nhuần Phật pháp chân chính, chúng tôi biên soạn...
(View: 5520)
Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 65 của mình...
(View: 5807)
Bắt đầu vào hạ, trời nóng bức suốt mấy ngày liền. Bãi biển đông người, nhộn nhịp già trẻ lớn bé. Những chiếc...
(View: 9327)
Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại - Ấn Độ - và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông...
(View: 17785)
Trong tập sách nhỏ này tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của Đức Phật... Con Đường Thoát Khổ - Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
(View: 28593)
Tôi cảm động, vì sống trong đạo giải thoát tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng, trong sáng; một thứ tình êm nhẹ thanh thoát đượm ngát hương vị lý tưởng...
(View: 14510)
Tập sách do Minh Thiện và Diệu Xuân biên soạn
(View: 17853)
Phật GiáoVũ Trụ Quan (PDF) - Tác giả: Lê Huy Trứ
(View: 10043)
Hạnh Mong Cầu (sách PDF) - Lê Huy Trứ
(View: 12366)
Đọc “Dấu Thời Gian” không phải là đọc sự tư duy sáng tạo mà là đọc những chứng tích lịch sử thời đại, chứng nhân cùng những tâm tình được khơi dậy trong lòng tác giả xuyên qua những chặng đường thời gian...
(View: 6887)
Báo Chánh Pháp Số 48 Tháng 11/2015
(View: 9584)
Nguyệt san Chánh Pháp Tháng 10 năm 2015
(View: 7136)
Báo Chánh Pháp Số 46 Tháng 9/2015 - Chuyên đề Vu Lan - Mùa Báo Hiếu
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều