Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lý Phật Thất

Wednesday, October 20, 201000:00(View: 93683)
Lý Phật Thất
Lý Phật thất
Dân ca nam bộ
Lời; nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản
Ca sĩ: Thanh Sử

Mình về Hoằng Pháp nhớ nghe em! Phật thất mỗi khóa tu!

Bảy ngày trì niệm nhất tâm, nhất tâm niệm Phật vượt thoát luân hồi tử sanh
Đoạn trừ buồn giận vững tin pháp môn nhiệm mầu niệm tiếng Di Đà thiết tha
Nhớ niệm chăm, vững niềm tin, pháp vãng sanh.

Dạt dào niềm phấn chấn vô biên niệm chắc đến tây thiên

Hằng ngày trì niệm tín tâm, tính tâm tinh cần thề quyết bảy ngày tiến tu
Học thầy học bạn nói năng dễ thuơng nhẹ nhàng thường nở nụ cười thắm tươi
Nhớ nàng ơi! mỉm cười tươi khiến người vui.

Ngồi thì vững chải nhớ nghe em! đừng có nói liên miên

Trần duyên lánh xa bước đi đi thanh thản đoạn dứt mê lầm tối tăm
Hành trì niệm Phật pháp thân ý luôn an vị từ đó ba nghiệp chánh tri
Hết thở than, sống bình an, đến lạc bang

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều