Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

A Nan Đa Văn Đệ Nhất

Friday, June 10, 201100:00(View: 130237)
A Nan Đa Văn Đệ Nhất

Trình bày: Thanh Trì.

Tôn Giả A-Nan Đa Văn Đệ Nhất

Chế lời: Thích Trí Giải

Chế lời từ bài: Chuyện Tình Lan Và Điệp

Tác giả: Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh

 

Tôi kể người nghe, Ca Tỳ La Vệ, Bạch Phạn Vương vua chúa

Có những người con như Đề-Bà-Đạt-Đa, con thứ Ngài A-Nan

Thuở ấy đặt tên con Khánh Hỷ, tên khác A-Nan

Thân xinh như trăng rằm, thông minh vô cùng

Mọi người trông thấy ngỡ phi thường làm sao

Khi nhỏ Ngài tu, thường xuyên hầu Phật

Thật niềm vui khôn xiết

Suốt những thời gian, theo đức Phật độ sinh,
Ghi nhớ mọi bài kinh

Vì thế được xưng đa văn nhất, tôn giả A-Nan

Trong nhân gian khen Ngài, quá ư siêu phàm

Vậy nên bao Chánh Pháp, lưu truyền ngày nay

Nhưng: Ma Đăng Già, thường theo nhiễu phá,
Do thân Ngài tướng hảo

Nên đem bùa chú, Lăng Nghiêm Phật thuyết mang giải nạn cho Ngài

Đây, làm cái nguyên nhân, Phật thuyết Lăng Nghiêm lưu truyền đến ngày nay

Cho, chư Tỳ kheo mỗi ngày luôn trì kinh, trừ đi tà tâm

Thỉnh Phật tuyên hành, cũng do vì Ngài. Phật truyền Kinh Di Giáo

Giúp Tỳ Kheo Ni, xin đức Phật Từ bi, nữ giới vào đường tu

Vì thế Ngài Ma-Ha-Ca-Diếp

Khiển trách A-Nan sao xin Ni tu hành

Nhân duyên do Ngài

Tỳ kheo Ni chúng xuất gia cửa từ bi.

 

Chú thích

Bạch Phạn Vương em ruột của vua Tịnh Phạn

Cho nên Đề-Bà-Đạt-Đa và A-Nan bà con thúc bá với thái tử Siddhattha. (Tất-Đạt-Đa)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant