Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
20,619,682

Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người cộng sản

Saturday, July 2, 201100:00(View: 10536)
Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người cộng sản

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA LÀ MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN

Nguyên tác Anh ngữ: Ed Halliwell - Ngọc Hằng dịch

blankĐức Dalai Latma có xu hướng biến đổi để làm bối rối giới biếm họa phương tây. Là một nhà sư, Ngài giúp an ủi người hâm mộ đến hình ảnh của Shangri-La đối lập với thế giới vật chất của chúng ta. Ngài thường xuyên đưa ra những phát biểu về các vấn đề chính trị, đạo đức, khoa học và tôn giáo nhanh chóng làm thu hút mọi người về phía mình.

Ngài lại hành động như vậy vào một ngày khác khi nói cho các sinh viên người Trung Quốc biết rằng Ngài chính là một người Cộng Sản. Đây không phải là trò chơi với đám đông mặc dù điều này làm ngạc nhiên (ít ra với người Mỹ) về hệ liên kết tư tưởng lâu đời này. Vào năm 1993, Ngài nói:”Hệ thống kinh tế của chủ nghĩa Mác xít được hình thành trên những nguyên lý về đạo đức trong khi chủ nghĩa tư bản chỉ liên hệ đến việc tăng thêm và lợi nhuận. Chủ nghĩa Mác xít có liên hệ đến sự phân phối của cải đồng đều và số phận của những người kém may mắn khi cần thiết. Chủ nghĩa Mác xít quan tâm đến đối tượng là những người bị áp bức bóc lột. Vì những lý do đó mà chủ nghĩa Mác xít là công bằng.”

Có một số điều kiện cần (Ngài không phải là một nhà Lênin. Ngài tin rằng từ bi chứ không phải sự đấu tranh giai cấp là mấu chốt. Ngài cũng không công nhận những nước theo chủ nghĩa Mác như Liên Xô, Trung Hoa và Việt Nam đã đi theo đúng đường). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hình ảnhthực tế vẫn còn. Đức Dalai Latma không phải là người để an ủi rằng xã hội tiêu dùng là thích yếu.

Truyền thống của Ngài cũng không phù hợp với tư tưởng tư bản gắn liền với nó. Có lẽ vì Phật giáo truyền đến phương Tây theo làn sóng hậu chiến tìm kiếm tâm hồn và được cho là tôn giáo thân thiện của được lựa chọn với các phong trào tự giúp đỡ lẫn nhau. Những thông điệp về kinh tế và xã hội toàn diện đã bị đánh mất dưới các pho tượng, các tinh thể và các bản sao về bí mật (The Secret).

Ý tưởng về việc tự giúp đỡ trong Phật giáo, sự cứu khổ chỉ đến từ việc nhận ra rằng làm cho mình vui không mang lại hạnh phúc. Thay vào đó, chúng ta phải làm việc một cách khéo léo và từ bi đối với mọi người như một phần của hệ thống kết nối mang chúng ta đến với nhau. Phật giáo phương Tây ưu tiên tập trung vào từng các nhân là một quan niệm sai lầm và không tương xứng với tên gọi của nó. Hoặc ít ra, một phần của Phật giáo mà người ta trả tiền nhiều hơn là chú tâm vào sự hiểu biết. Phật giáo cũng là một phương tiện truyền thông rộng lớn-rất nhiều Phật tử người Phương Tây tu tập rất thuần hành. Sự cam kết này đồng nghĩa với việc theo đuổi con đường đi ngược lại với chủ nghĩa vật chấtích kỷ cá nhân. Hiển nhiên, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể quản lý được nhưng đó chính là lý doPhật giáo được gọi là con đường tu tập.

Phật giáo vượt qua giới hạn của cá nhân-nhận ra sự thật của sự liên kết lẫn nhau có nghĩa là cùng tham gia với mọi người trong một thế giới rộng lớn hơn. Đây không phải là lòng nhiệt thành truyền đạo-hầu như không cải đạocon đường của Phật giáo, nhưng các hành động thể hiện nguyên tắc kết nối đạo pháptăng đoàn phương Tây đang ngày càng được ưu tiên với sự tham gia của cộng đồng. Khi họ làm như vậy, Phật giáo có thể bắt đầu trông không được yên bình và thoải mái hơn là sự phá chấp phê phán cấp tiến kiên quyết.

Sự phê phán này đã bắt đầu có ảnh hưởng đến vương quốc Anh. Đã 45 năm kể từ ngày EF Schumacher xuất bản tham luận kính tế Phât giáo được tờ báo Times xếp hàng là một trong 100 quyển sách có ảnh hưởng lớn nhất kể từ sau thế chiến thứ hai. Mặc dù lấy nam giới làm trọng tâm, cơ học về thế giới mà quyển sách mô tả vẫn còn phù hợp với hiện nay. Schumacher đã chỉ ra rằng thế giới được lèo lái một cách nổi loạn vì sự tiêu dùng dẫn đến thay đỏi khí hậu cũng như các chương trình nghị sự về hạnh phúc.

Các chỉ số về hạnh phúc do David Cameron nhiệt tình đưa lên đã phát triển và là một phần trong sự liên kết với chính sách của đất nước Bhutan khi chú trọng đến tổng hạnh phúc quốc gia vượt qua tổng sản phẩm quốc nội. Liệu thủ tướngnhận ra rằng nền tảng của Phật giáo trong các kế hoạch của ông cho tình cảnh của quốc gia không nhỉ?

Dĩ nhiên, chúng ta đã đi một chặng đường khá dài từ một chính phủ trông rất xa lạ với giáo pháp. Từ quan điểm của một phật tử, chỉ có cuộc cách mạng trong tâm của chúng ta mới có thể giúp chúng ta nắm giữ hạnh phúc đến cho tất cả các nơi lầm lạc. Và điều đó ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn là chỉ tính toán xem liệu một người có công ăn việc làm và một gia đình trong ánh nắng Cornwall cảm thấy lạc quan hơn so với một người Anh đơn độc, không việc làm vào một ngày mưa. Do đó, cần có một sự chuyển đổi toàn diện trên diện rộng để mang con đường tu tập cá nhân đến với nhau nhằm chuyển đổi xã hội rộng lớn hơn. Có phải điều này là điều mà Đức Dalai Latma đang nghĩ khi Ngài tự nhận mình là “Một nữa là chủ nghĩa Mác xít và một nữa là Phật giáo”?

Ngọc Hằng dịch
(Theo Guardian.co.uk)

 Source: thuvienhoasen

 

Of course the Dalai Lama's a Marxist

The leader's statement shocked some in the west, but reminds us of Buddhism's commitment to social as well as individual good

The Dalai Lama has a refreshing tendency to confound western caricatures. As a cuddly old monk, he could comfort fans by fuzzily connecting us to an imagined Shangri-La that contrasts favourably with our own material world. Only he won't play the game, regularly making ethical, political, scientific and (ir)religious statements that rudely pop the projections laid on to him.

He was at it again the other day, telling Chinese students that he considers himself a Marxist. This wasn't just playing to the crowd – although it was reported with surprise (at least in the US), the ideological alignment is longstanding. In 1993, he said: "The economic system of Marxism is founded on moral principles, while capitalism is concerned only with gain and profitability. Marxism is concerned with the distribution of wealth on an equal basis ... as well as the fate of those who are underprivileged and in need, and [it] cares about the victims of minority-imposed exploitation. For those reasons, the system appeals to me, and it seems fair."

There are a number of caveats (he's not a Leninist, believes compassion rather than class struggle is key, and doesn't consider communist regimes such as the USSR, China or Vietnam to have been true exponents), but the dissonance between image and reality remains – the Dalai Lama is not the comforting Oriental pet that consumer society might like.

Neither does his tradition match the capitalist fantasies attached to it. Perhaps because Buddhism came to the west on a wave of post-war hippy soul-searching, and was then co-opted as friendly religion of choice by new ageism and the self-help movement, its radical economic and social messages have been lost under an avalanche of laughing fat-man statues, healing crystals and copies of The Secret.

The very idea of self-help in Buddhism is an oxymoron – relief of suffering can only come from the realisation that pleasing ourselves doesn't bring happiness – instead we must try to work skilfully and compassionately with others, as part of interwoven systems of connectivity that bind us together. A "western Buddhism" that prioritises solipsistic focus on the individual is so great a misconception as to be unworthy of the name – or at the least the Buddhism part – as anyone who pays it more than passing attention knows. It's also largely a media invention – many western Buddhists are serious, deeply committed practitioners. That commitment means choosing to follow a path that leads against the stream of materialism and selfishness. Of course, we don't always manage it, but that's why it's called a path of practice.

Buddhism goes way beyond the confines of the personal – realising the truth of interdependence implies taking up the challenge of engaging with others in the wider world. This isn't missionary zeal – proselytising is hardly the Buddhist way – but it does mean social action that embodies dharmic principles, and western sanghas are increasingly prioritising community involvement. As they do so, Buddhism may start to look less like some nice bit of calm and relaxation and more like a radical, uncompromising critique of the status quo.

This critique has already begun to influence the UK mainstream. It's 45 years since EF Schumacher published his Buddhist Economics essay in Small is Beautiful, which the Times Literary Supplement listed as one of the 100 most influential books since the second world war. Though the male-centric, mechanistic world it describes now seems dated, Schumacher's outline of a world driven mad by consumption (and his Buddhist-inspired remedy of sufficiency and sustainability) has informed everything from the climate change debate to the happiness agenda – particularly through the influential New Economics Foundation (NEF) thinktank, which grew out of Schumacher's vision.

The well-being indices enthusiastically taken up by David Cameron have grown in part from NEF's links with the kingdom of Bhutan and its policy of favouring gross national happiness above gross domestic product. Is the prime minister aware of the Buddhist foundation to his plans for the nation's mood?

Of course, we're a long way from a government that looks even remotely dharmic. From a Buddhist perspective, only a revolution in our collective mind can counter the momentum that keeps us grasping for happiness in all the wrong places. And that would involve more than measuring whether someone with a job and a family in sunny Cornwall feels more upbeat than a lonely, unemployed Londoner on a rainy day. It would require systemic transformation on both an intimate and a huge scale, bringing the path of personal practice together with much broader societal shifts. Could this be what the Dalai Lama is thinking of when he describes himself as "half-Marxist, half-Buddhist"?

Ed Halliwell
guardian.co.uk,
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 54)
Lắng nghe là một kỹ năng căn bản để kết nối cộng đồng. Lắng nghe để hiểu mình, hiểu người, để trút bỏ những ưu phiền, lạc quan vui sống, xây dựng xã hội tốt đẹp.
(View: 62)
Pháp mang lại an bình, là nơi trú ẩn và hạnh phúc cho thế gian. Nếu thế giới bị tước đoạt Pháp, chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ sự bình an nào ở đâu cả.
(View: 125)
Vô Tầm Vô Tứ Định là nền tảng cơ bản của tất cả các loại Định trong Thiền Phật Giáo gồm chung cả ba hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông.
(View: 209)
Thiểu Dục là muốn ít; Tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có, mà vì nhu cầu, mong cho có.
(View: 182)
Nói đến “Tâm” ai ai cũng hiểu được liền liền, nhưng đi sâu vào vấn đề là việc khác. Theo tôi được biết có nhiều người thường nói “Tâm” là (trái tim) có gì đâu mà diễn bày.
(View: 279)
Theo nhà Phật thì trong kiếp này, có người “ở hiền” nhưng lại không được “gặp lành”, nguyên nhân là bởi họ phải “trả” những thứ đã “vay” ở trước đó!
(View: 215)
Bồ tát là người tu tánh Không, ở trong tánh Không nhưng có lòng bi khi thấy chúng sanh vì không biết tánh Không nên điên đảo vọng tưởng
(View: 220)
Kính số 52 Bát Thành có đoạn viết về sơ thiền một cách ngắn gọn như sau: “Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ”
(View: 243)
Lời cầu nguyện được đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười bốn của Tây Tạng sáng tác, Vinh Danh và Nguyện Cầu Tam bảo Đại Bi: Đức Phật, Giáo Huấn, và Cộng Đồng Tâm Linh.
(View: 250)
Cổ nhân có câu “họa tòng khẩu xuất” như muốn cảnh tỉnh, khuyên răn người đời chớ để cho cái miệng mình nói năng tùy tiện, lung tung mà có lúc tự rước họa vào thân!
(View: 204)
Từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, có thể ai cũng từng được nghe những câu nói đại loại như: “Nếu không nói được gì tốt đẹp thì tốt nhất nên im lặng”.
(View: 271)
Nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp, Ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy quả báo. Hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau.
(View: 270)
Trong Kinh Như Thị Ngữ (Itivutthaka), Đức Phật nói: "Tất cả những công đức mà ta thực hiện ở trên đời góp lại cũng không bằng công đức của sự thực tập Từ Quán.
(View: 439)
Đức Phật khuyên ta mỗi ngày cần quán tưởng đến năm điều. Tất cả chúng ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên.
(View: 372)
Chủ đề khá nhạy cảm đã dẫn dắt vô số người trong quá khứ cũng như hiện tại; Phật tử cũng như tín đồ các Tôn giáo hiện nay ...
(View: 282)
Trong Kinh Như Thị Ngữ (Itivutthaka), Đức Phật nói: "Tất cả những công đức mà ta thực hiện ở trên đời góp lại cũng không bằng công đức của sự thực tập Từ Quán.
(View: 283)
Nếu bị người khác làm tổn thương, bạn vẫn cần yêu thương họ, nếu người khác khi dễ bạn, bạn phải tha thứ cho họ đấy gọi là rộng kết duyên lành.
(View: 478)
Tuệ Trí của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một phần trích từ xuất bản trước đó của quyển Năng lực của Từ bi
(View: 341)
Quán niệm vô thường là một trong những nội dung tu tập căn bản của người Phật tử. Mọi sự mọi vật quanh ta luôn vận động, biến đổi từng phút, từng giây.
(View: 334)
Xung quanh các hiện tượng mê tín dị đoan “có tổ chức” diễn ra gần đây, đã có nhiều ý kiến trái chiều về “con đường tu tập” với những...
(View: 339)
Bụt đã từng sống với hàng ngàn vị khất sĩ túc trực xung quanh. Bụt cũng đi, cũng ngồi, cũng ăn cơm với những vị nam và nữ khất sĩ khác nhưng Ngài luôn an trú trong sự tĩnh lặng.
(View: 346)
Chúng ta ai ai cũng biết, trong cuộc sống hiện tại đương thời, bây giờ là thời buổi khoa học đương thời đi lên.
(View: 362)
Căn bản đời sống của chúng ta là đi tìm sự hạnh phúc và tránh né sự khổ đau, tuy nhiên điều tốt nhất mà ta có thể làm cho chính bản thân
(View: 431)
Theo quan niệm của Phật giáo, Khổ (zh. 苦, sa. duḥkha, pi. dukkha) là cơ sở quan trọng của Tứ Diệu Đế.
(View: 345)
Thoạt nhìn thì tánh Khôngtừ bi có vẻ ngược hướng nhau, vì tánh Không nhắm đến một thực tại tuyệt đối còn từ bi thì lại hướng về một thế giới và chúng sanh vô thường, tương đối.
(View: 370)
Trong nền văn hóa của chúng ta, mọi người rất khó khăn để hướng sự yêu thương tử tế đến với chính bản thân họ.
(View: 401)
Ngồi lắng lòng lại để cảm nhận từng hơi thở trong ta, nghe những thanh âm của cuộc sống và nghĩ về cuộc đời của những người ngoài kia,
(View: 369)
Trong xã hội Ấn Độ thời cổ đại, vị trí người phụ nữ hãy còn thấp kém. Tôn giáo và các giáo phái đương thời không đồng tình cho người nữ xuất gia.
(View: 431)
Trong đời sống thường nhật, nếu muốn được tự do tự tại tất phải thực hiện bằng được hai nguyên tắc “thiểu dục” và “tri túc”.
(View: 469)
Theo lời Phật dạy, nhân quả là một định luật mang tính tất yếu. Gieo nhân lành thì được hưởng quả lành, tạo nhân ác thì chịu quả báo ác.
(View: 547)
Phật dạy: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp tưởng như vô tình mà lại hữu ý để loài người nhận ra những điều quan trọng, điều gì đó lớn hơn con virus...
(View: 430)
Đã có quá nhiều bài trên các trang mạng nói đến chính giáotà giáo. Đứng góc độ nào để phân biệt chính và tà?
(View: 442)
Theo Phật giáo, nghiệp là hành động có tác ý, chủ ý của thân (Kāya, 身), khẩu (Vacī, 口), ý (Mano, 意).
(View: 450)
“Lại nói: Ta vừa khởi một tâm thì nó đã thuộc về quá khứ. Tâm ta chưa khởi mới gọi là vị lai. Chẳng phải tâm vị lai tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại lại ở tại chỗ nào.
(View: 442)
Phàm ở đời, những ai muốn xây dựng sự nghiệp lớn, đều phải có đức nhẫn nhục để vượt qua bao lần thất bại mới đạt được thành công.
(View: 435)
Giữa tâm điểm đại dịch COVID-19 diễn ra một cách phức tạp trong đời sống thực tiễn không chỉ ở nước ta mà khắp cả các nước trên hành tinh này,
(View: 461)
Muốn ít và biết đủ tiếng Hán gọi là “Thiểu dục-Tri túc”. Đây là hai khái niệm Phật học được đề cập nhiều trong Kinh tạng, Luật tạng cũng như trong Tạng vi diệu pháp.
(View: 479)
Một người khi sắp mạng chung, hành trang để đi đến đời sống khác chắc chắn không phải là tiền bạc, danh vọng mà đó chính là nghiệp thiện hay ác của chính mình.
(View: 491)
Dzongsar Khyentse Rinpoche lấy phim làm một ví dụ cho lời dạy của Đức Phật về luân hồi, niết bànbản thân đời sống.
(View: 466)
Đức Phật nói rằng không thể có một đời sống tâm linh chân chính nếu không có một trái tim rộng lượng.
(View: 459)
Giữa tâm điểm đại dịch COVID-19 diễn ra một cách phức tạp trong đời sống thực tiễn không chỉ ở nước ta mà khắp cả các nước trên hành tinh này,
(View: 523)
Thật là một thảm họa khi tôi dự khóa tu thiền lần đầu tiên. Lưng tôi yếu sau nhiều năm ngồi gù lưng trước máy tính và ...
(View: 480)
Muốn ít và biết đủ tiếng Hán gọi là “Thiểu dục-Tri túc”. Đây là hai khái niệm Phật học được đề cập nhiều trong Kinh tạng, Luật tạng cũng như trong Tạng vi diệu pháp.
(View: 483)
Theo Tứ phần luật thì nguyên nhân Phật chế định sự an cư là do nhóm sáu người gọi là lục quần Tỳ kheo thường du hành trong nhân gian,
(View: 427)
Người Á Châu không ai là không biết đến hoa Sen. Vì Á Châu chúng ta có khí hậu ấm áp, nhất là những xứ như Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam, Trung Quốc và ngay cả Đại Hàn hay Nhật Bản, hoa Sen vẫn thường nở khoe sắc thắm vào mùa Hè nắng ấm.
(View: 413)
Cơn mưa phùn đêm qua còn đọng nước trên đường. Gió thu đã về. Lá vàng theo gió lác đác vài chiếc cuốn vào tận thềm hiên.
(View: 487)
Ấn Độ có nhân vật huyền thoại là Duy-ma-cật; Trung Quốccư sĩ Bàng Uẩn; Việt Nam có Thượng Sỹ Tuệ Trung.
(View: 564)
Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, bắt đầu Vũ Kỳ An Cư (Vassavāsa) từ ngày 16 tháng 6 (tháng Āsālha) và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 (tháng Āssina).
(View: 933)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uốngcách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 606)
Trước tiên muốn hiểu về vấn đề này, chúng ta phải biết rõ, tin sâu và chấp nhận thuyết “nhân quả, luân hồi” !
Quảng Cáo Bảo Trợ