Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
20,619,962

Đường Giải Thoát

Sunday, July 17, 201100:00(View: 85811)
Đường Giải Thoát
Reader's Comment
Monday, December 31, 201815:07
Guest
Mô Phật
Duong giai thoat phan 2 đã mất LINK
Friday, November 9, 201822:33
Guest
Mình có lời của Tụng đường giải thoát của ngài Thanh Dĩ quý đạo hữu nào cần xin liên hệ với mình, mình sẽ gửi bản word cho. Hoan hỷ
Wednesday, November 16, 201603:17
Guest
cám ơn các thầy! rất hay !
Sunday, September 18, 201604:05
Guest
a di đà phật, bài 2 không nghe được
Saturday, September 17, 201611:15
Guest
a di đà phật. còn nghe thấy giảm stress, tâm thanh tịnh. an lạc
Monday, January 11, 201610:16
Guest
file thu 2 hinh nyu bi hu roi admin
Tuesday, December 22, 201515:00
Guest
Mô phật hay quá
Tuesday, October 21, 201407:31
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật !!!!
Friday, September 26, 201417:04
Guest
Thầy niệm phật rất hay, con cảm nhận được sự an lành khi nghe thầy niệm phật.
Wednesday, July 23, 201414:19
Guest
Xin cảm ơn giọng tụng của Thầy Thich Huệ Duyên. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3755)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 3164)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 21301)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 4603)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 37195)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 10059)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 5649)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 8569)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 7665)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 12718)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 14523)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 70600)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 46993)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24993)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 47065)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 28983)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 60632)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 56952)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 105436)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 44002)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 31294)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 36426)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 55900)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 26823)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 241728)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 52988)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 52639)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 52525)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 53620)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31368)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 38351)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 29796)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 27124)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 29537)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 27292)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28766)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18996)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 44193)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 53095)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 98353)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 40760)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 31313)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 38643)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 26104)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 21282)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 36925)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 108233)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 29594)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 38484)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 23874)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 22666)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 18888)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 30508)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 17916)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27467)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 24360)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 126196)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 34230)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 11756)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 43636)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ