Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Thursday, October 13, 201100:00(View: 55558)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Reader's Comment
Tuesday, December 9, 201413:39
Guest
Con thât có phước mới được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa !!!con không biết lấy gì để cúng dường để tỏ lòng cảm ơn công đức vô vô lượng của các đức phật!! Vậy con xin phát nguyện sẻ làm tất cả những gì bản thân có thể làm ,để làm theo lời phật dạy!! A DI ĐÀ PHẬT!!!!!!!
Saturday, November 29, 201409:24
Guest
CON NGHE KINH DIEU PHAP LIỀN HOA .LONG CON CAM THAY TAM HON CON NHE NHANG VA THANH TINH .CON XIN THANH TAM SAM HOI . CON XIN QUY Y PHÁT . CON XIN QUY Y PHAP . CON XIN QUY Y TANG.XIN DỤC PHÁT DO TRI CHO CON .NAM MO A DI DA PHAT
Thursday, October 16, 201421:40
Guest
cám ơn thầy, con thích tụng kinh pháp hoa quá
Monday, July 14, 201400:15
Guest
nammoadidaphat. con dao nay nghe kinh hang ngay , truoc day con hay ghen tuong mu quang , con la nguoi hay co tinh bao thu dan den gia dinh tan nat , con muon hoi cai lam thay ah. nhung lai khong biet phgai lam sao de bat dau lai tu dau . moi lan nghe kinh phai con lai thay tam hon con thoai mai hon ..... con cam on thay . nammoadidaphat...
Friday, March 29, 201307:00
Guest
con lần đầu tiên nghe hết trọn bài tụng kinh, lâu nay vì bị gia đình và cuộc sống cuốn hút vào con đã đi lệch lạc trên cõi đời này. mong thầy và bạn bè gần xa gởi mail về địa chỉ: nhanhaco2005@yahoo.com những bài tụng kinh giúp con khai sáng được con đường phải đi và phải làm.
Monday, March 12, 201207:00
Guest
Con nghe Thầy Thích Huệ Duyên tụng kinh Pháp Hoa hay quá. Con học thuộc lòng bài kệ khai kinh để tiện việc khai kinh Pháp Hoa, nhưng có một số đoạn con nghe chưa rõ nên khó thuộc lòng được.
Con kính mong Quý Thầy hoan hỷ mail giúp cho con VĂN TỰ bài kệ khai kinh Pháp Hoa của Thầy Thích Huệ Duyên.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7669)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 7172)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24718)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7234)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39800)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 12007)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7887)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11630)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9537)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 14044)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16343)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73501)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 49083)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27090)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 51843)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30570)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62642)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 60317)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 108358)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46694)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33459)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38700)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 60167)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 29021)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 256314)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56791)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56783)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54729)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59575)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33696)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 40318)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 32053)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29427)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30761)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28868)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30842)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 21063)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50900)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 101800)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 43083)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34877)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 93588)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 42056)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28684)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22829)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39799)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 111509)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 31647)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41365)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25861)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24426)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 21104)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33862)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 20049)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31702)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27987)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128545)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 39036)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 14270)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 45818)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant