Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Cung oán ngâm khúc

Monday, October 4, 201000:00(View: 9022)
Cung oán ngâm khúc

 1. Trải vách quế gió vàng hiu hắt
Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng, 
Oán chi những khách tiêu phòng, 
Mà xui phận bạc nằm trong má đào.

5. Duyên đã may cớ sao lại rủi, 
Nghĩ nguồn cơn dở dói sao đang, 
Vì đâu nên nỗi dỡ dang, 
Nghĩ mình, mình lại thêm thương nỗi mình.
Trộm nhớ thuở gây hình tạo hóa, 

10. Vẻ phù dung một đóa khoe tươi, 
Nụ hoa chưa mỉm miệng cười, 
Gấm nàng Ban đã lạt mùi thu dung. 

Áng đào kiểm đâm bông não chúng
Khóe thu ba rợn sóng khuynh thành, 
15. Bóng gương lấp loáng trong mành, 
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa. 

Chìm đáy nước cá lừ đừ lặn, 
Lửng lưng trời nhạn ngẩn ngơ sa, 
Hương trời đắm nguyệt say hoa, 
20. Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình. 

Câu cẩm tú đàn anh họ Lý, 
Nét đan thanh bậc chị chàng Vương, 
Cờ tiên rượu thánh ai đang, 
Lưu Linh, Đế Thích là làng tri âm. 

25. Cầm điếm nguyệt phỏng tầm Tư Mã, 
Địch lầu thu đường gã Tiêu Lang, 
Dẫu nghề tay múa miệng xang, 
Thiên tiên cũng xếp nghê thường trong trăng. 

Tài sắc đã vang lừng trong nước, 
30. Bướm ong còn xao xác ngoài hiên, 
Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn, 
Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng

Hoa xuân nọ còn phong nộn nhị, 
Nguyệt thu kia chưa hé hàn quang, 
35. Hồng lâu còn khóa then sương, 
Thâm khuê còn rấm mùi hương khuynh thành. 

Làng cung kiếm rắp ranh bắn sẻ, 
Khách công hầu ngấp nghé mong sao, 
Vườn xuân bướm hãy còn rào, 
40. Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương. 

Gan chẳng đá khôn đường khá chuyển, 
Mặt phàm kia dễ đến Thiên Thai
Hương trời sá động trần ai
Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi. 

45. Ngẫm nhân sự cớ gì ra thế, 
Sợi xích thằng chi để vướng chân
Vắt tay nằm nghĩ cơ trần, 
Nước dương muốn rẩy nguội dần lửa duyên. 

Kìa thế cục như in giấc mộng
50. Máy thuyền vi mở đóng khôn lường, 
Vẻ chi ăn uống sự thường, 
Cũng còn tiền định khá thương lọ là. 

Đòi những kẻ thiên ma bách chiết, 
Hình thì còn bụng chết đòi nau, 
55. Thảo nào khi mới chôn nhau, 
Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra ! 

Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, 
Ai bày trò bãi bể nương dâu, 
Trắng răng đến thuở bạc đầu, 
60. Tử, sinh, kinh, cụ làm nau mấy lần. 

Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, 
Lớp cùng thông như đúc buồng gan, 
Bệnh trần đòi đoạn tâm toan, 
Lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da. 

65. Gót danh lợi bùn pha sắc xám, 
Mặt phong trần nắng rám mùi dâu, 
Nghĩ thân phù thế mà đau, 
Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê. 

Mùi tục vị lưỡi tê tân khổ, 
70. Đường thế đồ gót rỗ kỳ khu, 
Sóng cồn cửa bể nhấp nhô, 
Chiếc thuyền bào ảnh lô xô mặt ghềnh. 

Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, 
Chết đuối người trên cạn mà chơi. 
75. Lò cừ nung nấu sự đời, 
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương. 

Đền vũ tạ nhện giăng cửa mốc, 
Thú ca lâu dế khóc canh dài, 
Đất bằng bỗng rấp chông gai
80. Ai đem nhân ảnh nhuốm mùi tà dương. 

Mồi phú quí dữ làng xa mã, 
Bả vinh hoa lừa gã công khanh, 
Giấc Nam Kha khéo bất bình, 
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. 

85. Sân đào lý mây lồng man mác
Nền đỉnh chung nguyệt gác mơ màng
Cánh buồm bể hoạn mênh mang, 
Cái phong ba khéo cợt phường lợi danh. 

Quyền họa phúc trời tranh mất cả, 
90. Chút tiện nghi chẳng trả phần ai, 
Cái quay búng sẵn lên trời, 
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. 

Hình mộc thạch vàng kim ố cổ, 
Sắc cầm ngư ủ vũ ê phong, 
95. Tiêu điều nhân sự đã xong, 
Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư. 

Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ, 
Quán thu phong đứng rũ tà huy. 
Phong trần đến cả sơn khê, 
100. Tang thương đến cả hoa kia cỏ này. 

Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy, 
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau. 
Trăm năm còn có gì đâu, 
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì ! 

105. Mùi tục lụy đường kia cay đắng
Vui chi mà đeo đẳng trần duyên
Cái gương nhân sự chiền chiền, 
Liệu thân này với cơ thiền phải nao. 

Thà mượn thú tiêu dao cửa Phật
110. Mối thất tình quyết dứt cho xong, 
Đa mang chi nữa đèo bòng, 
Vui gì thế sự mà mong nhân tình ! 

Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên. 
115. Thoát trần một gót thiên nhiên
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời

Ý cũng rắp ra ngoài đào chú, 
Quyết lộn vòng phu phụ cho cam. 
Ai ngờ trời chẳng cho làm, 
120. Quyết đem dây thắm mà giam bông đào. 

Hẳn túc trái làm sao đây tá, 
Hay tiền nhân hậu quả xưa kia
Hay thiên cung có điều gì, 
Xuống trần mà trả nợ đi cho rồi. 

125. Kìa điểu thú là loài vạn vật
Dẫu vô tri cũng bắt đèo bòng. 
âm dương, có vợ chồng, 
Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê

Đường tác hợp trời kia run rủi, 
130. Trốn làm sao cho khỏi nhân tình. 
Thôi thôi ngoảnh mặt làm thinh, 
Thử xem con tạo gieo mình nơi nao ? 

Tay nguyệt lão khờ sao có một, 
Bỗng tơ tình vướng gót cung phi
135. Cái đêm hôm ấy đêm gì, 
Bóng dương lồng bóng đồ my trập trùng. 

Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ, 
Đóa hải đường thức ngủ xuân tiêu. 
Cành xuân hoa chúm chím chào, 
140. Gió đông thôi đã cợt đào ghẹo mai. 

Xiêm nghê nọ tả tơi trước gió, 
Áo vũ kia lấp ló trong trăng. 
Sênh ca mấy khúc vang lừng, 
Cái thân Tây Tử lên chừng điên Tô. 

145. Đệm hồng thúy thơm tho mùi xạ, 
Bóng bội hoàn lấp ló trăng thanh, 
Mây mưa mấy giọt chung tình, 
Đình trầm hương khóa một cành mẫu đơn. 

Tiếng thánh thót cung đàn thúy địch, 
150. Giọng nỉ non ngón địch đan trì. 
Càng đàn càng địch càng mê, 
Càng gay gắt điệu, càng tê tái lòng. 

Mày ngài lẫn mặt rồng lồ lộ, 
Sắp song song đôi lứa nhân duyên
155. Hoa thơm muôn đội ơn trên, 
Cam công mang tiếng thuyền quyên với đời. 

Trên chín bệ mặt trời gang tấc, 
Chữ xuân riêng sớm chực trưa chầu. 
Phải duyên hương lửa cùng nhau, 
160. Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. 

Khi ấp mận ôm đào gác nguyệt, 
Lúc cười sương cợt tuyết đền phong. 
Đóa lê ngon mắt cửu trùng
Tuy mày điểm nhạt nhưng lòng cũng xiêu. 

165. Vẻ vưu vật trăm chiều chải chuốt, 
Lòng quân vương chi chút trên tay. 
Má hồng không thuốc mà say, 
Nước kia muốn đổ thành này muốn long. 

Vườn Tây Uyển khúc trùng Thanh Dạ, 
170. Gác Lâm Xuân điệu ngã Đình Hoa. 
Thừa ân một giấc canh tà, 
Tờ mờ nét ngọc lập lòa vẻ son. 

Trên trướng gấm chí tôn vòi vọi
Những khi nào gần gũi quân vương. 
175. Dẫu mà tay có nghìn vàng, 
Đố ai mua được một tràng mộng xuân. 

Thôi cười nọ lại nhăn mày liễu, 
Ghẹo hoa kia lại diễu gót sen. 
Thân này uốn éo vì duyên, 
180. Cũng cam một tiếng thuyền quyên với đời. 

Lan mấy đóa lạc loài sơn dã, 
Uổng mùi hương vương giả lắm thay. 
Gẫm như cân trất duyên này, 
Cam công đặt cái khăn này tắc ơ. 

185. Tranh tỷ dực nhìn ưa chim nọ, 
Đồ liên chi lần trỏ hoa kia. 
Chữ đồng lấy đấy làm ghi, 
Mượn điều thất tịch mà thề bách niên. 

Hạt mưa đã lọt miền đài các, 
190. Những mừng thầm cá nước duyên may. 
Càng lâu càng lắm điều hay, 
Cho cam công kẻ nhúng tay thùng chàm. 

Ai ngờ bỗng mỗi năm một nhạt, 
Nguồn ân kia chẳng tát mà vơi. 
195. Suy di đâu biết cơ trời, 
Bỗng không mà hóa ra người vị vong. 

Đuốc vương giả chí công là thế, 
Chẳng soi cho đến khóe âm nhai. 
Muôn hồng nghìn tía đua tươi, 
200. Chúa xuân nhìn hái một hai bông gần. 

Vốn đã biết cái thân câu chõ, 
Cá no mồi cũng khó nhử lên. 
Ngán thay cái én ba nghìn, 
Một cây cù mộc biết chen cành nào ! 

205. Song đã cậy má đào chon chót, 
Hẳn duyên tươi phận tốt hơn người. 
Nào hay con tạo trêu ngươi, 
Hang sâu chút hé mặt trời lại râm. 

Trong cung quế âm thầm chiếc bóng
210. Đêm năm canh trông ngóng lần lần. 
Khoảnh làm chi bấy chúa xuân, 
Chơi hoa cho rữa nhụy dần lại thôi. 

Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ, 
Gác thừa lương thức ngủ thu phong. 
215. Phòng tiêu lạnh ngắt như đồng, 
Gương loan bẻ nửa, dải đồng xé đôi. 

Chiều ủ dột giấc mai khuya sớm, 
Vẻ bâng khuâng hồn bướm vẩn vơ
Thâm khuê vắng ngắt như tờ, 
220. Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương gieo. 

Ngấn phượng liễn chòm rêu lỗ chỗ
Dấu dương xa đám cỏ quanh co
Lầu Tần chiều nhạt vẻ thu, 
Gối loan tuyết đóng, chăn cù giá đông. 

225. Ngày sáu khắc tin mong nhạn vắng, 
Đêm năm canh tiếng lắng chuông rền. 
Lạnh lùng thay giấc cô miên, 
Mùi hương tịch mịch, bóng đèn thâm u. 

Tranh biếng ngắm trông đồ tố nữ
230. Mặt buồn trông trên cửa nghiêm lâu. 
Một mình đứng tủi ngồi sầu, 
Đã than với nguyệt lại rầu với hoa. 

Buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải, 
Ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ. 
235. Hoa này bướm nỡ thờ ơ
Để gầy bông thắm để xơ nhụy vàng. 

Đêm năm canh lần nương vách quế, 
Cái buồn này ai dễ giết nhau. 
Giết nhau chẳng cái lưu cầu
240. Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa ! 

Tay nguyệt lão chẳng xe thì chớ, 
Xe thế này có dở dang không ? 
Đang tay muốn dứt tơ hồng
Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra ! 

245. Nào dạo lối vườn hoa năm ngoái
Đóa hồng đào hái buổi còn xanh. 
Trên gác phượng, dưới lầu oanh, 
Gối du tiên hãy rành rành song song. 

Bây giờ đã ra lòng rẻ rúng
250. Để thân này cỏ úng tơ mành. 
Đông Quân sao khéo bất tình, 
Cành hoa tàn nguyệt, bực mình hoài xuân. 

Nào lúc tựa lầu Tần hôm nọ, 
Cành liễu mành bẻ thuở đương tơ. 
255. Khi trướng ngọc, lúc rèm ngà, 
Mảnh xuân y hãy sờ sờ dấu phong. 

Bây giờ đã ra lòng ruồng rẫy
Để thân này nước chảy hoa trôi. 
Hóa công sao khéo trêu ngươi, 
260. Bóng đèn tà nguyệt tẻ mùi ký sinh. 

Cảnh hoa lạc nguyệt minh hôm ấy, 
Lửa hoàng hôn như cháy tấm son. 
Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng, 
Nguyệt hoa thôi lại thêm buồn nguyệt hoa ! 

265. Buồn vì nỗi nguyệt tà ai trọng, 
Buồn vì điều hoa rụng ai nhìn. 
Tình buồn cảnh lại vô duyên
Tình trong cảnh ấy, cảnh bên tình này. 

Khi trận gió lung lay cành bích, 
270. Nghe rì rầm tiếng mách ngoài xa. 
Mơ hồ nghĩ tiếng xe ra, 
Đốt phong hương hả mà hơ áo tàn. 

Ai ngờ tiếng dế than ri rỉ, 
Giọng bi thu gọi kẻ cô phòng. 
275. Vắng tanh nào thấy vân mồng, 
Hơi thê lương lạnh ngắt song phi huỳnh. 

Khi bóng nguyệt chênh vênh trước ốc, 
Nghe vang lừng tiếng giục bên tai: 
Đè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi, 
280. Nghiêng bình phấn mốc mà nhồi má nheo. 

Ai ngờ tiếng quyên kêu ra rả, 
Điệu thương xuân khóc ả sương khuệ 
Lạnh lùng nào thấy ỏ ê, 
Khí bi thu sực nức hè lạc hoa. 

285. Tiếng thúy điện cười già ra gắt, 
Mùi quyền môn thắm rất nên phai. 
Nghĩ nên tiếng cửa quyền ôi, 
Thì thong thả vậy cũng thôi một đời

Ví sớm biết lòng trời đeo đẳng, 
290. Dẫu thuê tiền cũng chẳng mang tình. 
Nghĩ mình lại ngán cho mình, 
Cái hoa đã trót gieo cành biết sao ! 

Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm, 
Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon. 
295. Cùng nhau một giấc hoành môn, 
Lau nhau ríu rít cò con cũng tình. 

Ví sớm biết phận mình ra thế, 
Dải kết điều ỏe ọe làm chi. 
Thà rằng cục mịch nhà quê, 
300. Dầu lòng nũng nịu nguyệt kia hoa này. 

Chiều tịch mịch đã gầy bóng thỏ, 
Vẻ tiêu tao lại võ hoa đèn. 
Muốn đem ca tiếu giải phiền
Cười nên tiếng khóc, hát nên giọng sầu. 

305. Ngọn tâm hỏa đốt dàu nét liễu, 
Giọt hồng băng thấm ráo làn son. 
Lại buồn đến cảnh con con, 
Trà chuyên nước nhất, hương đùn khói đôi. 

Trong gang tấc mặt trời xa bấy, 
310. Phận hẩm hiu nhường ấy vì đâu ? 
Sinh ly đòi rất thời Ngâu, 
Một năm còn thấy mặt nhau một lần

Huống chi cũng lạm phần son phấn, 
Luống năm năm chực phận buồng không. 
315. Khéo vô duyên bấy cửu trùng
Son nào nhuộm được má hồng cho tươi. 

Vườn thượng uyển hoa cười với nắng, 
Lối đi về ai chẳng chiều ong. 
Doành Nhâm một dải nông nông, 
320. Bóng dương bên ấy đứng trông bên này. 

Tình rầu rĩ làm ngây nhĩ mục
Chốn phòng không như giục mây mưa. 
Giấc chiêm bao những đêm xưa, 
Giọt mưa cửu hạn còn mơ đến rày. 

325. Trên chín bệ có hay chăng nhẽ, 
Khách quần thoa mà để lạnh lùng
Thù nhau ru hỡi đông phong, 
Góc vườn đãi nắng cầm bông hoa đào. 

Tay tạo hóa cớ sao mà độc, 
330. Buộc người vào kim ốc mà chơi. 
Chống tay ngồi ngẫm sự đời, 
Muốn kêu một tiếng cho dài kẻo căm ! 

Nơi lạnh lẽo nơi xem gần gặn, 
Há phai son lạt phấn ru mà. 
335. Trêu ngươi chi bấy trăng già, 
Trao con chỉ thắm mà ra tơ mành ! 

Lòng ngán ngẫm buồn tênh mọi nỗi, 
Khúc sầu tràng bối rối đường tơ. 
Ngọn đèn phòng động đêm xưa, 
340. Đài hoa tịnh đế trơ trơ chưa tàn. 

Mà lượng thánh đa đoan kíp bấy, 
Bỗng ra lòng ruồng rẫy vì đâu ? 
Bõ già tỏ nỗi xưa sau, 
Chẳng đem nỗi ấy mà tâu ngự cùng. 

345. Đêm phong vũ lạnh lùng có một, 
Giọt ba tiêu thánh thót cầm canh. 
Bên tường thấp thoáng bóng huỳnh, 
Vách sương hót gió đèn xanh lờ mờ

Mắt chưa nhắp đồng hồ đã cạn, 
350. Cảnh tiêu điều ngao ngán dường bao. 
Buồn này mới gọi buồn sao ? 
Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình. 

Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi, 
Những hương sầu phấn tủi bao xong. 
355. Phòng khi động đến cửu trùng
Giữ sao cho được má hồng như xưa.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 646)
Tôi là dòng suối nhỏ Reo ca dưới mặt trời Uốn mình qua rừng vắng Lòng cuộn lá thu rơi.
(View: 1933)
Khi Phật giáo lần đầu du nhập vào Trung Quốc, những người nắm giữ quyền lực không chỉ dần tin và thực hành theo Phật giáo mà họ cũng cố gắng kiểm soát nó.
(View: 1927)
Phật giáo Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ thăng trầm gắn với những biến cố lịch sử làm thay đổi đời sống con người và xã hội.
(View: 2963)
Hình ảnh con trâu tượng trưng cho tâm ý của chúng sinh. Mỗi người ai cũng đều có một con “trâu tâm" của riêng mình.
(View: 3375)
Đông đã qua rồi xuân ở đây Vườn xuân hoa nở nắng xuân đầy Xuân tâm rạng chiếu mầm xuân dậy Ánh nguyệt ngời soi tuệ nghiệp xây
(View: 2606)
Chúng ta đã quen với thể loại thơ Thiền sáng tác nhiều thế kỷ trước từ các ngài Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Hương Hải…
(View: 1631)
Cầu cho Nước Mỹ an lành, Hùng mạnh bác ái dẫn đầu Năm Châu, Tự Do lan tỏa địa cầu, Nhân dân hạnh phúc, yên an, thái bình...
(View: 2485)
Nơi thành Xá Vệ xưa kia Vợ chồng nhà nọ rất chi là giàu Vì cha ông họ từ lâu Chết đi để lại đời sau gia tài.
(View: 3143)
Bốn người bạn thuở xa xưa Môn sinh trường học trầm tư vùng này Cùng nhau quán tưởng hàng ngày, Một hôm cam kết từ nay thi tài
(View: 2455)
Gia đình điền chủ thời xưa Có con trai nọ mới vừa sinh ra Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
(View: 2628)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
(View: 2505)
Thành Xá Vệ nước Ấn xưa Có ông trưởng giả rất ư là giàu Tính tình hào hiệp từ lâu Sẵn lòng bố thí trước sau mọi nhà
(View: 2710)
Thiền sư cất túp lều tranh Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu Thị thành xa lánh từ lâu Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.
(View: 2524)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2373)
Nắng chiều rơi rụng ven Sông. Lơ thơ tơ nắng nhuộm hồng bờ vai, Đò chiều cập bến đợi ai ? Mái chèo khắc khoải ngày dài đợi mong...!
(View: 3055)
Như Lai lẳng lặng chốn dương trần, Phóng rọi quang từ thoát khổ luân. Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**) Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)
(View: 2949)
Từ ngày lọt lòng mẹ, Tôi biết thở một mình, Thuở bé nằm trong nôi, Tôi biết khóc gọi mẹ.
(View: 2574)
Ngày xưa ở tại nước kia Có bà goá phụ Đề Vi rất giàu Chồng thời chết đã từ lâu Lại không con cái, u sầu mãi thôi
(View: 2571)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 2539)
Thực tại được biết chắc sau này Của những gì trước đây được tưởng tượng bởi vô minh
(View: 2990)
Đêm tịnh huệ tọa thiền thu huyền mộng Giữa biển đời sóng dội gió bão giông! Hồn vũ trụ ngân vang khuya thạch động Hạt cát reo theo thế giới đại đồng...
(View: 2441)
Lái buôn tên gọi Tàu Dư Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng Đi xa, đến một xóm làng Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
(View: 5407)
Thuở xưa đức Quán Thế Âm Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời Mở mang Phật pháp giúp đời Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm,
(View: 2916)
Ngày xưa ở một ngôi làng Nhiều người có của giàu sang vô cùng Ông kia giàu nhất trong vùng Có nhiều vàng bạc chứa trong nhà mình.
(View: 2327)
Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
(View: 2398)
Người ta kể chuyện ngày xưa Có người trông giống thầy tu vô cùng Cột đầu, bện tóc, hở lưng Mặc đồ rách rưới, sống vùng hoang vu
(View: 2474)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
(View: 2216)
Lời quê một chút gọi là, Ân sư - hiền mẫu - sơn hà sáng soi
(View: 3038)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
(View: 3166)
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO, ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
(View: 2820)
Trước bàn thờ Phật trang nghiêm Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng Con thầm cầu nguyện trong lòng Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê
(View: 2868)
Giòng sông nào đưa ta về tĩnh lặng? Cơn gió nào thổi cuốn não phiền đi? Cỏ và cây in dấu bước chân đi, Ngồi nơi đây, trú an trong tỉnh thức.
(View: 3238)
Pháp Phật viên dung vạn cõi hòa, Người trời liễu ngộ, lặng niềm ca. Tu chơn phá động qui đường chánh, Niệm ảo ghiền tham đến nẻo tà.
(View: 3103)
A Na Luật được sinh ra Ở trong vương tộc rất là nổi danh Thật thà, hoạt bát, thông minh Múa ca, âm nhạc quả tình tinh thông
(View: 5165)
Ở bên sườn núi thuở xưa Có ngôi chùa nhỏ với sư rất già Lông mày sư tựa tuyết pha Chòm râu cước trắng mượt mà đẹp thay,
(View: 4131)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng,
(View: 2904)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
(View: 4320)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 2785)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
(View: 4411)
Miền Nam Ấn Độ một thời Cách thành Vương Xá chỉ vài dặm thôi Quê hương đó chính là nơi Thầy Xá Lợi Phất ra đời thuở xưa,
(View: 3071)
Một chiếc nệm trắng tinh, Nếu chân bạn lấm lem. Mà bạn leo lên đó, Thì nệm cũng trở thành một tấm bùn nhơ.
(View: 3126)
Dù ta không có bạc tiền Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người.
(View: 3007)
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.
(View: 2761)
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời Của hàng vua chúa mọi thời
(View: 3154)
Có chàng chiến sỹ thuở xưa Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời: "Thiên đường, địa ngục đôi nơi Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?"
(View: 2801)
Thuở xưa có một thanh niên Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh Là con một, đã trưởng thành Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
(View: 2869)
Có ông lãnh chúa vùng kia Một hôm cho thuộc hạ đi triệu mời Thỉnh hai vị khách tới chơi Hai thiền sư nọ là người tiếng tăm.
(View: 3031)
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa Có tài đô vật rất ư tuyệt vời Lại thêm sức mạnh hơn người, Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
(View: 3222)
Đoàn ca kịch nọ nổi danh Kiếm ăn đi khắp tỉnh thành làng thôn Diễn tuồng ác quỷ kinh hồn Tuồng "Quỷ La Sát" luôn luôn hãi hùng
(View: 2249)
Một buổi sáng, Trời Mây trong xanh ngắt, Nắng tung tăng chào đón một ngày vui... Gió êm đưa tia nắng rộn niềm vui, Mặt Trời lên tỏa hào quang rực sáng...
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều