Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Tường thuật buổi giảng kinh Duy Ma Cật

Saturday, December 10, 201100:00(View: 14219)
Tường thuật buổi giảng kinh Duy Ma Cật

Tường thuật buổi giảng kinh DUY MA CẬT

của HT Thích Nguyên Siêu

Kính bạch Thầy,

Thưa Anh Chị Em,

Lời đầu tiên con (Tâm Minh) xin chân thành cảm ơn Thầy đã nêu gương Tinh tấn cho Anh Chị Em (ACE) chúng con noi theo: Thầy vào đúng giờ, ra đúng giờ, không lấy thêm và không bỏ trống lớp học một phút nào cả! (con biết nói như vậy là “khen phò mã tốt áo” sẽ bị Thầy la rồi !)

Thầy mở đầu làm ACE nhớ đến “Ngừơi di tản buồn”. Thật vậy, Thầy nói: Nhân duyên đưa đẩy, từ quốc độ này qua quốc độ khác, từ trú xứ này đến trú khác, hôm nay chúng ta ở đây, ngày mai thì sao v.v... tuy nhiên, dù đi đâu, ở đâu, làm gì… chúng ta luôn nhớ đến và tinh tấn đi trên con đừòng chư Tổ đã đi, Phật Giáo Việt Nam nói chung và GĐPT nói riêng, đã đi…

Trung kiên với lý tưởng của mình, với lời phát nguyện sắt đá của mình, ACE đã gặp nhau để cùng nhau tu học Đạo Giải thoát. Đem áp dụng vào cuộc sống và hướng dẫn đàn em cùng áp dụng Phật Pháp, để được an lạcgiải thoát; suốt hơn 70 năm nay, ACE đã mang trong lòng lý tưởng ấy và mãi mãi ACE sẽ luôn cưu mang lý tưởng đó.

Đức Phật đã giảng nói Pháp của ngài trong nhiều Pháp Hội, trong đó có đạo tràng Duy Ma Cật. Ở đây ngài giới thiệu một mẫu người Phật tử tại gia lý tưởng, đó là trưởng giả Duy Ma Cật, Ông không sống ẩn dật, dưới hình thức nghèo túng mà ông rất giàu có, nổi tiếng, thê thiếp nhiều, tôi tớ cũng đông, thế nhưng ông vẫn có thể hành Bồ tát đạo; nói cách khác tinh thần Bồ tát đạo của giáo lý Đại thừa được thể hiện qua nhân vật Duy Ma Cật _ sống trong cuộc đời ô nhiễm mà không bị nhiễm ô, sống trong giàu sang, nhung lụa nhưng không tham đắm, vẫn thực hành bồ tát đạo, vẫn có thể tịnh Phật quốc độ và vẫn thành tựu chúng sanh; thử hỏi đó là một nhân vật huyền thoại hay là một nhân vật lịch sử?

Rồi Thầy chuyển mạch, giới thiệu bản Kinh “Duy Ma Cật Sở Thuyết”

do Thầy Tuệ Sỹ Việt dịch [Thầy cũng nói sơ qua luợc sử phiên dịch Kinh này, từ ngài Cưu Ma La Thập đến ngài Tăng Triệu - nhờ có những vị này, ngày hôm nay chúng ta mới có tam tạng Kinh điển và ngày hôm nay chúng ta mới được phước phần ngồi lại học bộ Kinh Duy Ma Cật này.] Thầy lướt qua dàn bài của sách với 14 Chương và dừng lại ở chương giới thiệu:

I .Nhân cách huyền thoại

II. Ý nghĩa nhân cách và ý nghĩa lịch sử

III. Cơ sở tư tưỏng 

IV. Lịch sử hành đạo

Thầy lướt qua tên 14 Chương của Kinh trong sách “Duy Ma Cật Sở thuyết” và cho ACE biết là Thầy chỉ trình bày 10 thiện pháp và 8 pháp thành tựu trong phẩm thứ 10 là phẩm “Phật Hương Tích.”

Thầy dạy rằng học Kinh Duy Ma Cật là học những điều gì? Đó là:

- Học cách hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tha nhân.

- Học cách sống vô nhiễm giữa thế gian ô nhiễm (ô nhiễm là gì? là nhiễm tham, sân, si, là say mê dục lạc, bị khống chế bởi ba độc Tham, Sân, Si, là ham muốn của cải vật chất, danh lợi, quyền thế v.v... thế gian có đủ mọi thứ cho con người say đắm điên đảo… nhưng Duy Ma Cật không bị dính mắc, luôn thanh tịnh tâm ý dù có đủ tất cả hình trạng của thế gian nhưng tự thân luôn thanh tịnh và làm cho mọi người chung quanh mình cũng đuợc thanh tịnh nữa.) [Thầy nói: ACE Huynh trưỏng GĐPT cũng vậy, cũng luôn tu học, tu tập, soi rọi lại mình, để hoàn thiện mình, để giáo dục các em của mình - tuổi trẻ Phật giáo của VN ở hải ngọai.]

- Học tinh thần độ sinh của Duy Ma Cật: không mệt mỏi, không nhàm chán, không ngừng phát triển các hạnh Từ BiTrí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát; không giận hờn hay thù oán ngay cả đối với người gây hại cho mình, đó là tinh thần độ sinh của trưỏng giả Duy Ma Cật, nhẫn nhục, bao dung, hứng chịu tất cả để có thể chuyển hóa chúng sanh - như lời dạy của đức Phật trong phẩm Voi (kinh Pháp Cú):

Ta như voi giữa trận

Hứng chịu cung tên rơi

Chịu đựng mọi phỉ báng

Ác giới rất nhiều nguời

- Học công hạnh tu chứng của Duy Ma Cật: không xao lãng trong việc làm lợi ích chúng sanh vì làm lợi ích chúng sanh chính là cúng dường chư Phật => Bồ tát Duy Ma Cật luôn thăng tiến, không để ngũ dục lôi kéo, tôn giả lập mạng trên tinh thần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà này không phân biệt (cũng vậy, ACE Huynh truởng GĐPT sống trong cuộc đời nhưng không bị đời làm vẩn đục, tư tưởng đem vui cứu khổ luôn được nhắc nhở trong lòng “sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”.)

- Học cách cúng dường chư Phật trong 10 phương pháp giới (chứ không phải chỉ cúng dường đức Phật Thích CaGiáo chủ cõi Ta Bà này.)

Trước khi trình bày 10 thiện pháp và 8 pháp thành tựu, trong phẩm “Phật Hương Tích”, Thầy dặn dò ACE nhớ 5 chữ: TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ.

Bồ tát Duy Ma Cật giới thiệu với các Bồ tát cõi khác về cõi Ta Bà như sau: “Chư Bồ tát ở cõi này có tâm đại bi kiên cố đối với chúng sanh. Việc làm lợi ích hết thảy chúng sanh của họ trong một đời hơn cả những vị ở cõi kia đã làm trong hàng trăm ngàn kiếp. Vì sao vậy? - Thế giới Ta Bà này có 10 sự pháp thiện mà các cõi Tịnh Độ khác không có. 10 thiện pháp đó là gì?

1) Lấy Bố thí đối trị bần cùng

2) Lấy trì giới đối trị phạm giới

3) Lấy nhẫn nhục đối trị sân nhuế

4) Lấy tinh tấn đối trị giãi đãi

5) Lấy thiền định khắc phục loạn ý

6) Lấy trì tuệ dẹp tan vô minh

7) Nói pháp trừ nạn để vượt qua 8 nạn

8) Dạy pháp Đại thừa cho người còn chấp pháp Tiểu Thừa

9) Lấy các thiện căn giúp người vô đức

10) Thường dùng 4 nhiêp pháp để thành tựu chúng sanh.

10 thiện pháp này không có gì khó hiểu nên Thầy không cần giảng sâu, chỉ lưu ý ACE về thiện pháp thứ 8 - không nên hiểu nhầm Tiểu ThừaĐại Thừa là 2 tông phái Nam Tông Bắc Tông đâu - đây nói về cái Tâm: người có tâm Tiểu thừa là người chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ lo tu chứng phần mình không có mục đích hoá độ cho tha nhân; ngưòi có Tâm Đại thừa thì ngược lại, tu là vì lợi ích chúng sanh, “chúng sanh chưa thành Phật thì tôi chưa thành Phật” lời phát biểu của Bồ tát Địa Tạngtiêu biểu cho tâm lượng của Bồ tát (Đại thừa)

Thầy tiếp tục với 8 pháp thành tựuBồ tát thành tựu bao nhiêu pháp để ở trong thế giới này tu hành mà không bị thương tích, không bị tổn hại, mà ngược lại tái sinh Tịnh độ; đó là nhờ Bồ Tát đã thành tựu 8 pháp sau đây:

1) Làm lợi ích chúng sanh không cần báo đáp.

2) Chịu tất cả khổ não thay cho chúng sanhhồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh.

3) Tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh, khiêm hạ, vô ngại.

4) Tôn kính chư Bồ tát như đối với chư Phật.

5) Khi nghe Kinh chưa từng nghe cũng không khởi nghi hoặc.

6) Không đối nghịch với Pháp của hàng Thanh Văn.

7) Không ganh tị vì người được cúng dường, không tự cao lợi đắc của mình, trái lại ở đó tự chế ngự Tâm mình.

8) Thường tự xét lỗi mình, không tranh tụng sở đoản của người, nhất tâm cầu thành tựu mọi công đức.

8 pháp thành tựu này cũng không có chữ gì khó phải đào sâu, nhưng quan trọng là ở thực hành. Ví dụ ở #1 Thầy nói về tinh thần vô tướng của đạo Phật - Thi ân không cần báo đáp (Bố thí vô tướng => “cho” mà không thấy có ngưòi cho, người nhận và vật đem cho…) Ngoài ra khi nghe nói “chịu tất cả khổ não thay cho chúng sanh”. (# 2) Ta không nghĩ là ta có thể làm được nhưng Thầy giảng: qua chặng đường rất dài (trên 70 năm) với bao lần Pháp nạn, nhiều ACE Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT đã nằm xuống, đã hy sinh thân mạng của mình để hồi hướng công đức cho chúng sanh.

Điều #5: Bất cứ kinh nào cũng có “lục chủng thành tựu”

[Ở đây nói đến chữ “nghi” làm chúng ta nhớ đến cái “nghi” của Tham Thoại Đầu mà các thiền sư thường dạy “đại nghi thì đại ngộ”. Nhưng cái này không giống cái nghi của #5 ở trên đây đâu nha! Cũng là đề tài cho ACE chúng ta “quán chiếu”.]

Với mỗi thành tựu Thầy đều cho những ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thầy lưu ý chúng ta: ACE Huynh trưởng GĐPT cũng là những bồ tát tại gia nhưng không phải mọi người đều có cái thấy giống nhau, chúng ta phải thấy được cái khác nhau đó, nhưng thấy để vận dụng làm sao cho lợi ích, khai triễn thế nào để có thể trên thì phụng sự chư Phật, dưới cứu độ (chuyển hoá, giáo dục, phục vụ...) chúng sanh và luôn nhớ nhất tâm cầu thành tựu mọi công đứccông đứcvô cùng quan trọng. [Đây cũng là một đề tài cho ACE chúng con “quán chiếu” phải không, bạch Thầy ?]

Để kết thúc bài giảng, Thầy nói: Sau khi Duy Ma CậtVăn Thù thuyết các pháp như vậy hàng trăm ngàn chư Thiên đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng và mười ngàn vị Bồ tát đắc vô sanh pháp nhẫn còn ACE ở lớp học này có ai đắc vô sanh pháp nhẫn chưa !

Sau phần hồi hướng, buổi giảng Pháp của Thầy kết thúc đúng 8giờ 30 tối, giờ California (tức 10 giờ 30 tối ở Houston, TX.)

Xin kính tri ân Thầy và kính tiễn Thầy hồi liêu.

Tâm Minh ghi
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 15)
Nghiệp nói cho đủ là nghiệp quả báo ứng, tức đã gây nhân thì có kết quả tương xứng, và quả đến sớm hay muộn khi hội đủ nhân duyên, hội đủ điều kiện.
(View: 91)
Đây là một lời dạy phù hợp với cái nhìn sâu sắc cốt lõi của Phật giáo: rằng chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta tin rằng chúng ta có một cái tôi.
(View: 99)
Một nhóm sinh viên đến chùa để tìm hiểu về đạo Phật và kiến trúc chùa nhằm phục vụ cho chương trình học. Có một em tự giới thiệu mình là tín đồ của đạo Thiên Chúa.
(View: 132)
Duyên khởi cho bài viết này là từ một bản tin BBC News có nhan đề “Thiền định chánh niệm có thể khiến con người xấu tính đi?”
(View: 158)
Đời người như một giấc chiêm bao, sinh-lão-bệnh-tử là điều hiển nhiên không ai tránh khỏi, cuối con đường bóng xế ngả chiều ta rời bỏ nơi đây với bàn tay không.
(View: 171)
Đức Phật không phải là một vị Thượng đế, vậy thì tại sao giáo huấn của Ngài là một tôn giáo và tại sao Phật tử tôn thờ Ngài như Thượng đế?
(View: 166)
Xưa nay, nhân loại vẫn mơ ước một thứ ngôn ngữ chung, một thứ ngôn ngữ trực tiếp phản chiếu và thông diễn mọi sắc thái của thực tại sống động
(View: 198)
Giáo pháp tứ y trong đạo Phật là giáo pháp nói về bốn phương pháp thực tập sự nương tựa (y cứ) dẫn đến giác ngộ giải thoát.
(View: 174)
Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết
(View: 459)
Duyên khởi cho bài viết này là từ một bản tin BBC News có nhan đề “Thiền định chánh niệm có thể khiến con người xấu tính đi?”— và từ một số cuộc nghiên cứu khác đã giúp chúng ta có cái nhìn đa diện hơn về Thiền chánh niệm, một pháp môn nhà Phật đang thịnh hành khắp thế giới.
(View: 309)
Mặt trời khi xuất hiện là rạng rỡ, bừng sáng, dứt khoát xóa tan bóng tối để chiếm lĩnh cả không gian của thiên địa càn khôn. Mặt trăng thì không như vậy.
(View: 320)
Từ cạnh tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật, cho đến mâu thuẫn xã hội, hận thù tranh chấp, là những nét đặc trưng trong lịch sử tiến hóa, không chỉ riêng loài người.
(View: 214)
Phật tử chúng ta được biết rằng, đã quy y Tam bảo và thọ trì năm giới ...
(View: 327)
Hơn nửa đời người, hay cả cuộc đời, nếm đủ đắng cay buồn tủi, niềm vui thì khiêm tốn, nỗi buồn quá mênh mông. Chòng chành theo con thuyền thân phận, lúc tàn khoảnh khắc theo cổ máy thời gian, nhìn lại trong rêu phong tĩnh lặng, trên khuôn mặt nhiều nếp chập chùng của ưu phiền, mới hiểu rằng “Ta có đại hoạn do ta có thân. Nếu ta không thân sao có đại hoạn”.
(View: 290)
Khi mà vật chất chi phối cuộc sống, khi mà kinh tế làm chủ đạo nồng cốt kiến trúc xã hội, đạo đức truyền thống dân tộc và nhân cách con người trở thành thứ yếu.
(View: 247)
Đạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt, vì nhân loại lúc nào cũng...
(View: 234)
Gần đây một báo cáo Trung tâm nghiên cứu Pew, bể tư duy lớn thứ ba ở Washington, DC, dự đoán rằng một số tôn giáo lớn trên thế giới sẽ mở rộng...
(View: 235)
Sống trong tư duy phân biệt đối đãi ở đời không chuyện gì không phải thị phi (đúng sai).
(View: 391)
Hằng năm vào ngày 28 tháng 6 lần lượt mỗi chùa tại Đức tổ chức sinh nhật cho Hòa Thượng Phương Trượng Tổ đình Viên Giác.
(View: 287)
Từ lâu, trong đời sống an tịnh, mỗi hành giả đều tự biết làm đẹp mình bằng hạnh đầu đà giữ giới.
(View: 314)
Thế giới quan Phật giáo chỉ ra mối quan hệ cơ bản của mọi sự vật hiện tượng là quan hệ nhân quả.
(View: 363)
Ngày nay, thiền định không những được biết đến qua tên tuổi các vị Thiền sư, qua những công án thiền, mà còn thực sự đi sâu vào đời sống tu tập nội tâm của mỗi người.
(View: 343)
Rốt cuộc một mình. Một mình thôi. «Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi... Đời như vô tận. một mình tôi về, một mình tôi về... với tôi!»
(View: 383)
Bao tao nhân, mặc khách; bao ngôn ngữ của con người đã không tiếc lời ca tụng về Mẹ. Mẹ của tôi. Mẹ của anh. Mẹ của con và Mẹ của tất cả mọi người.
(View: 295)
Tình mẫu tử, một chủ đề quá quen thuộc, không chỉ là mạch nguồn cảm hứng bất tận trong...
(View: 350)
Cứ mỗi độ Vu Lan về, những người con Phật lại nao nao lòng.
(View: 365)
Khi nói đến chữ Hiếu chẳng mấy ai lấy làm xa lạ, vì nó đã trở thành truyền thống rất quen thuộcăn sâu vào tâm trí ngay khi còn bé.
(View: 394)
Khi tu hành được một thời gian, có người thì ngày càng tăng trưởng đạo lực, Giới - Định - Tuệ thêm lớn nhưng ngược lại có người thì suy giảm, thối thất.
(View: 419)
Quán niệm về nhân duyên hình thành đời sống chúng ta, hình thành con người xã hội, hình thành đất nước, và hình thành thế gian. Tất cả cuộc hình thành này đều từ nhân duyên.
(View: 434)
Một buổi sáng, trước tiệm bán hoa, một thanh niên ngừng xe, định vào tiệm đặt mua một chậu lan, gửi tặng sinh nhật mẹ
(View: 323)
Hít vào tâm tỉnh lặng Thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại Giây phút đẹp tuyệt vời.
(View: 297)
Trong cuộc sống, khổ đau là điều mà con người không thể tránh được: khổ do tâm, khổ do thân và khổ do hoàn cảnh.
(View: 354)
Kinh Phật chỉ nói lên sự thật để cho mọi người cùng suy xét mà sống sao cho được hạnh phúc an lạc, lợi mình, lợi người.
(View: 358)
Theo truyền thống ở châu Á, thiền địnhgiác ngộlãnh vực của những người xuất gia và người tu luyện yoga
(View: 269)
Mọi người ai cũng biết đạo Phậtđạo trí huệ, từ bi, tôn trọng sự sống của muôn loài.
(View: 1773)
“Người ngu nghĩ là ác Khi ác chưa chín muồi Ác nghiệp chín muòi rồi Người ngu chịu khổ đau”
(View: 357)
Sau hơn 2.600 năm hình thành và phát triển, Phật giáo đã có mặt trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(View: 328)
Có người cho rằng có một công việc tốt là lựa chọn của họ trong cuộc sống hạnh phúc.
(View: 377)
Khi gặp chuyện muộn phiền, khó khăn, hay gặp lúc bế tắc, khó xử, người ta thường buột miệng mà nói ra 2 chữ: “Tùy duyên”.
(View: 389)
Xưa nay, hành giả nào chọn cuộc sống tu hành theo chân Phật hướng đến giác ngộ giải thoát, đều phải học những lời Phật dạy, gọi là Pháp học.
(View: 465)
Cuộc sống của con ngườivạn vật chung quanh biến đổi từng giờ từng phút theo không gianthời gian.
(View: 379)
Chúng ta" giống như cây. "Chấp thủ" giống như dây leo. Nếu như ta khao khát được ngắm cảnh, thì cảnh chập chờn quanh mắt ta.
(View: 471)
Nhiều người lấy cái lí "Phật tại tâm" nên không bao giờ đi chùa, lễ Phật, tụng kinh hay tìm hiểu giáo lý.
(View: 376)
Tôi ngồi đây lắng nghe quý thầy cô tụng bài kinh Bát Nhã thật hay.
(View: 457)
Chúng ta không nên quá bận lòng với những việc tốt xấu, đúng sai của thế gian, chỉ cần quản lý tốt
(View: 374)
Sống trong đời, mỗi người nếu khôngthiện tâm nuôi dưỡng thì đời sống sẽ trở nên bức bách; con người sẽ sống mà không có hạnh phúc an lạc.
(View: 412)
Tu căn là một trong những pháp hành quan trọng của giáo pháp Thế Tôn.
(View: 383)
Ajahn Lee Dhammadharo (1907–1961), là thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan Nguyên thủy (Thai Forest Tradition).
(View: 415)
Phiền não vô lượng, nghiệp chướng vô cùng nhưng nếu nắm trong tay chìa khóa chánh niệm, tỉnh giác...
(View: 439)
Theo thuật ngữ Phật giáo Tàm – Quý có nghĩa là biết hỗ thẹn, biết liêm sĩ.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM