Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,021,674

Tường thuật buổi giảng kinh Duy Ma Cật

Saturday, December 10, 201100:00(View: 12013)
Tường thuật buổi giảng kinh Duy Ma Cật

Tường thuật buổi giảng kinh DUY MA CẬT

của HT Thích Nguyên Siêu

Kính bạch Thầy,

Thưa Anh Chị Em,

Lời đầu tiên con (Tâm Minh) xin chân thành cảm ơn Thầy đã nêu gương Tinh tấn cho Anh Chị Em (ACE) chúng con noi theo: Thầy vào đúng giờ, ra đúng giờ, không lấy thêm và không bỏ trống lớp học một phút nào cả! (con biết nói như vậy là “khen phò mã tốt áo” sẽ bị Thầy la rồi !)

Thầy mở đầu làm ACE nhớ đến “Ngừơi di tản buồn”. Thật vậy, Thầy nói: Nhân duyên đưa đẩy, từ quốc độ này qua quốc độ khác, từ trú xứ này đến trú khác, hôm nay chúng ta ở đây, ngày mai thì sao v.v... tuy nhiên, dù đi đâu, ở đâu, làm gì… chúng ta luôn nhớ đến và tinh tấn đi trên con đừòng chư Tổ đã đi, Phật Giáo Việt Nam nói chung và GĐPT nói riêng, đã đi…

Trung kiên với lý tưởng của mình, với lời phát nguyện sắt đá của mình, ACE đã gặp nhau để cùng nhau tu học Đạo Giải thoát. Đem áp dụng vào cuộc sống và hướng dẫn đàn em cùng áp dụng Phật Pháp, để được an lạcgiải thoát; suốt hơn 70 năm nay, ACE đã mang trong lòng lý tưởng ấy và mãi mãi ACE sẽ luôn cưu mang lý tưởng đó.

Đức Phật đã giảng nói Pháp của ngài trong nhiều Pháp Hội, trong đó có đạo tràng Duy Ma Cật. Ở đây ngài giới thiệu một mẫu người Phật tử tại gia lý tưởng, đó là trưởng giả Duy Ma Cật, Ông không sống ẩn dật, dưới hình thức nghèo túng mà ông rất giàu có, nổi tiếng, thê thiếp nhiều, tôi tớ cũng đông, thế nhưng ông vẫn có thể hành Bồ tát đạo; nói cách khác tinh thần Bồ tát đạo của giáo lý Đại thừa được thể hiện qua nhân vật Duy Ma Cật _ sống trong cuộc đời ô nhiễm mà không bị nhiễm ô, sống trong giàu sang, nhung lụa nhưng không tham đắm, vẫn thực hành bồ tát đạo, vẫn có thể tịnh Phật quốc độ và vẫn thành tựu chúng sanh; thử hỏi đó là một nhân vật huyền thoại hay là một nhân vật lịch sử?

Rồi Thầy chuyển mạch, giới thiệu bản Kinh “Duy Ma Cật Sở Thuyết”

do Thầy Tuệ Sỹ Việt dịch [Thầy cũng nói sơ qua luợc sử phiên dịch Kinh này, từ ngài Cưu Ma La Thập đến ngài Tăng Triệu - nhờ có những vị này, ngày hôm nay chúng ta mới có tam tạng Kinh điển và ngày hôm nay chúng ta mới được phước phần ngồi lại học bộ Kinh Duy Ma Cật này.] Thầy lướt qua dàn bài của sách với 14 Chương và dừng lại ở chương giới thiệu:

I .Nhân cách huyền thoại

II. Ý nghĩa nhân cách và ý nghĩa lịch sử

III. Cơ sở tư tưỏng 

IV. Lịch sử hành đạo

Thầy lướt qua tên 14 Chương của Kinh trong sách “Duy Ma Cật Sở thuyết” và cho ACE biết là Thầy chỉ trình bày 10 thiện pháp và 8 pháp thành tựu trong phẩm thứ 10 là phẩm “Phật Hương Tích.”

Thầy dạy rằng học Kinh Duy Ma Cật là học những điều gì? Đó là:

- Học cách hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tha nhân.

- Học cách sống vô nhiễm giữa thế gian ô nhiễm (ô nhiễm là gì? là nhiễm tham, sân, si, là say mê dục lạc, bị khống chế bởi ba độc Tham, Sân, Si, là ham muốn của cải vật chất, danh lợi, quyền thế v.v... thế gian có đủ mọi thứ cho con người say đắm điên đảo… nhưng Duy Ma Cật không bị dính mắc, luôn thanh tịnh tâm ý dù có đủ tất cả hình trạng của thế gian nhưng tự thân luôn thanh tịnh và làm cho mọi người chung quanh mình cũng đuợc thanh tịnh nữa.) [Thầy nói: ACE Huynh trưỏng GĐPT cũng vậy, cũng luôn tu học, tu tập, soi rọi lại mình, để hoàn thiện mình, để giáo dục các em của mình - tuổi trẻ Phật giáo của VN ở hải ngọai.]

- Học tinh thần độ sinh của Duy Ma Cật: không mệt mỏi, không nhàm chán, không ngừng phát triển các hạnh Từ BiTrí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát; không giận hờn hay thù oán ngay cả đối với người gây hại cho mình, đó là tinh thần độ sinh của trưỏng giả Duy Ma Cật, nhẫn nhục, bao dung, hứng chịu tất cả để có thể chuyển hóa chúng sanh - như lời dạy của đức Phật trong phẩm Voi (kinh Pháp Cú):

Ta như voi giữa trận

Hứng chịu cung tên rơi

Chịu đựng mọi phỉ báng

Ác giới rất nhiều nguời

- Học công hạnh tu chứng của Duy Ma Cật: không xao lãng trong việc làm lợi ích chúng sanh vì làm lợi ích chúng sanh chính là cúng dường chư Phật => Bồ tát Duy Ma Cật luôn thăng tiến, không để ngũ dục lôi kéo, tôn giả lập mạng trên tinh thần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà này không phân biệt (cũng vậy, ACE Huynh truởng GĐPT sống trong cuộc đời nhưng không bị đời làm vẩn đục, tư tưởng đem vui cứu khổ luôn được nhắc nhở trong lòng “sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”.)

- Học cách cúng dường chư Phật trong 10 phương pháp giới (chứ không phải chỉ cúng dường đức Phật Thích CaGiáo chủ cõi Ta Bà này.)

Trước khi trình bày 10 thiện pháp và 8 pháp thành tựu, trong phẩm “Phật Hương Tích”, Thầy dặn dò ACE nhớ 5 chữ: TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ.

Bồ tát Duy Ma Cật giới thiệu với các Bồ tát cõi khác về cõi Ta Bà như sau: “Chư Bồ tát ở cõi này có tâm đại bi kiên cố đối với chúng sanh. Việc làm lợi ích hết thảy chúng sanh của họ trong một đời hơn cả những vị ở cõi kia đã làm trong hàng trăm ngàn kiếp. Vì sao vậy? - Thế giới Ta Bà này có 10 sự pháp thiện mà các cõi Tịnh Độ khác không có. 10 thiện pháp đó là gì?

1) Lấy Bố thí đối trị bần cùng

2) Lấy trì giới đối trị phạm giới

3) Lấy nhẫn nhục đối trị sân nhuế

4) Lấy tinh tấn đối trị giãi đãi

5) Lấy thiền định khắc phục loạn ý

6) Lấy trì tuệ dẹp tan vô minh

7) Nói pháp trừ nạn để vượt qua 8 nạn

8) Dạy pháp Đại thừa cho người còn chấp pháp Tiểu Thừa

9) Lấy các thiện căn giúp người vô đức

10) Thường dùng 4 nhiêp pháp để thành tựu chúng sanh.

10 thiện pháp này không có gì khó hiểu nên Thầy không cần giảng sâu, chỉ lưu ý ACE về thiện pháp thứ 8 - không nên hiểu nhầm Tiểu ThừaĐại Thừa là 2 tông phái Nam Tông Bắc Tông đâu - đây nói về cái Tâm: người có tâm Tiểu thừa là người chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ lo tu chứng phần mình không có mục đích hoá độ cho tha nhân; ngưòi có Tâm Đại thừa thì ngược lại, tu là vì lợi ích chúng sanh, “chúng sanh chưa thành Phật thì tôi chưa thành Phật” lời phát biểu của Bồ tát Địa Tạngtiêu biểu cho tâm lượng của Bồ tát (Đại thừa)

Thầy tiếp tục với 8 pháp thành tựuBồ tát thành tựu bao nhiêu pháp để ở trong thế giới này tu hành mà không bị thương tích, không bị tổn hại, mà ngược lại tái sinh Tịnh độ; đó là nhờ Bồ Tát đã thành tựu 8 pháp sau đây:

1) Làm lợi ích chúng sanh không cần báo đáp.

2) Chịu tất cả khổ não thay cho chúng sanhhồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh.

3) Tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh, khiêm hạ, vô ngại.

4) Tôn kính chư Bồ tát như đối với chư Phật.

5) Khi nghe Kinh chưa từng nghe cũng không khởi nghi hoặc.

6) Không đối nghịch với Pháp của hàng Thanh Văn.

7) Không ganh tị vì người được cúng dường, không tự cao lợi đắc của mình, trái lại ở đó tự chế ngự Tâm mình.

8) Thường tự xét lỗi mình, không tranh tụng sở đoản của người, nhất tâm cầu thành tựu mọi công đức.

8 pháp thành tựu này cũng không có chữ gì khó phải đào sâu, nhưng quan trọng là ở thực hành. Ví dụ ở #1 Thầy nói về tinh thần vô tướng của đạo Phật - Thi ân không cần báo đáp (Bố thí vô tướng => “cho” mà không thấy có ngưòi cho, người nhận và vật đem cho…) Ngoài ra khi nghe nói “chịu tất cả khổ não thay cho chúng sanh”. (# 2) Ta không nghĩ là ta có thể làm được nhưng Thầy giảng: qua chặng đường rất dài (trên 70 năm) với bao lần Pháp nạn, nhiều ACE Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT đã nằm xuống, đã hy sinh thân mạng của mình để hồi hướng công đức cho chúng sanh.

Điều #5: Bất cứ kinh nào cũng có “lục chủng thành tựu”

[Ở đây nói đến chữ “nghi” làm chúng ta nhớ đến cái “nghi” của Tham Thoại Đầu mà các thiền sư thường dạy “đại nghi thì đại ngộ”. Nhưng cái này không giống cái nghi của #5 ở trên đây đâu nha! Cũng là đề tài cho ACE chúng ta “quán chiếu”.]

Với mỗi thành tựu Thầy đều cho những ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thầy lưu ý chúng ta: ACE Huynh trưởng GĐPT cũng là những bồ tát tại gia nhưng không phải mọi người đều có cái thấy giống nhau, chúng ta phải thấy được cái khác nhau đó, nhưng thấy để vận dụng làm sao cho lợi ích, khai triễn thế nào để có thể trên thì phụng sự chư Phật, dưới cứu độ (chuyển hoá, giáo dục, phục vụ...) chúng sanh và luôn nhớ nhất tâm cầu thành tựu mọi công đứccông đứcvô cùng quan trọng. [Đây cũng là một đề tài cho ACE chúng con “quán chiếu” phải không, bạch Thầy ?]

Để kết thúc bài giảng, Thầy nói: Sau khi Duy Ma CậtVăn Thù thuyết các pháp như vậy hàng trăm ngàn chư Thiên đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng và mười ngàn vị Bồ tát đắc vô sanh pháp nhẫn còn ACE ở lớp học này có ai đắc vô sanh pháp nhẫn chưa !

Sau phần hồi hướng, buổi giảng Pháp của Thầy kết thúc đúng 8giờ 30 tối, giờ California (tức 10 giờ 30 tối ở Houston, TX.)

Xin kính tri ân Thầy và kính tiễn Thầy hồi liêu.

Tâm Minh ghi
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 30)
Đạo Phật vốn là tôn giáo vô ngã, phá chấp, không có tín điều, và tuyệt đối tôn trọng sự thực;
(View: 63)
Sự khác biệt giữa "Trời" và "Thượng đế" dường như là một điều thắc mắc trong tâm trí của nhiều người.
(View: 87)
Có lần khi nói về tám thức tâm vương trong Duy thức học, một người hỏi rằng “con người lo sợ là do thức nào?”.
(View: 277)
Lửa. Lửa lại bùng cháy trên những cánh rừng bạt ngàn miền tây. Khói cuồn cuộn, lan xa hàng nghìn dặm, kéo qua tận miền đông.
(View: 103)
Một trong những đặc trưng khu biệt của văn học Phật giáo với những dòng văn học khác chính là ở cách sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật.
(View: 136)
Con đường xưa…! và con đường nay bây giờ có khác gì không nhỉ? Có những lúc mình đi trên con đường sỏi đá chông gai
(View: 132)
Khi loài người chúng ta bắt đầu giải quyết mọi vấn đề, chúng ta không quan tâm theo một phương cách cẩn thận chu đáo
(View: 114)
Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, bắt đầu Vũ Kỳ An Cư (Vassavāsa) từ ngày 16
(View: 199)
Có lần một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, Thưa Ngài! Biết có kiếp sau hay không mà Ngài khuyên răn chúng tôi làm thiện.
(View: 259)
Ngôi chùa tọa lạc lưng chừng ngọn núi, sau rừng sồi, cũng tương tự như bao ngôi chùa nhỏ, xa nơi đô thị
(View: 216)
Kẻ cai ngục, dù nơi nhà tù lớn hay nhỏ, xa hay gần, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử được.
(View: 375)
Nay kính cẩn ghi những lời này, xin gửi đến quý Phật tử nào may mắn Cha, Mẹ còn mạnh khỏe thì đó là phước lớn không gì sánh được trên cõi đời này.
(View: 293)
Lịch sử thật là muôn hình vạn trạng, các Sử gia lại càng biến hóa khôn lường.
(View: 179)
Thế Tôn từng dạy, những ai đến với giáo pháp của Ngài là để thấy chứ không phải để tin. Chính quan điểm đúng đắn, sự thấy biết chính xác sẽ dẫn đường cho tư duy và hành động đúng đắn, hướng đến Chân Thiện Mỹ...
(View: 263)
Cuộc đời con người chỉ mấy mươi năm thôi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
(View: 287)
Sự vô thường, tuổi già và bệnh tật không bao giờ hứa hẹn với bất cứ ai. Bất cứ khi nào chúng đến, chúng sẽ đến mà không một lời báo trước.
(View: 298)
Trên đời này có rất nhiều người thường hay nhắc đến hai chữ “họa và phước” khẳng định là chúng ta ai ai cũng đều hiểu cả.
(View: 242)
Có bốn pháp vật thực là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nhờ bốn thực ấy làm duyên, trợ sanh và nuôi dưỡng cho nên ...
(View: 294)
Theo lăng kính Phật giáo, bệnh được tồn tại dưới 3 hình thức, đó là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh.
(View: 430)
Triết Học Phật Giáo và Những Luận Đề -
(View: 633)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 281)
Người đệ tử Phật chân chính, ngoài việc tu tập giới định tuệ để hướng đến viên mãn phước và trí, thành tựu giác ngộ giải thoát cho tự thân,
(View: 274)
Đạo Phật ra đời và phát triển đến nay cũng đã hơn hai mươi lăm thế kỷ, ban đầu từ miền bắc Ấn Độ, sau đó lan truyền toàn xứ Ấn và phát triển sang các nước Trung Á, Nam Á, Bắc Á… và đến Âu, Mỹ hôm nay.
(View: 678)
“Tôi được sinh ra đời là nhờ vào một ân sủng đầy sự thương yêu của con người và tạo vật. Sự thương yêu ấy có cả chính bản thân tôi..."
(View: 427)
Chúng ta thường nghe tới nhóm chữ “tri kiến như thật.” Tức là biết và thấy như thật. Câu hỏi là: Đức Phật dạy gì về biết và thấy như thật?
(View: 600)
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh ngắt sương khô, Não người thay buổi chiều thu, Ngàn lau khóm bạc lá ngô đồng vàng
(View: 321)
Chúng ta đã biết phải làm gì đối với cha mẹ, dù có hay không có sự yêu cầu: hãy thương kính và làm gì đó để biểu hiện niềm thương kính ấy khi cha mẹ còn sống
(View: 300)
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc trù phú tên gọi Thắng Man. Dù là một vương quốc giàu mạnh nhưng...
(View: 329)
Trong Kinh Pháp Cú có một số bài khá phong phú đề cao chánh phápchánh pháp đóng một vai trò rất quan trọng...
(View: 772)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 khi chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc xua quân xâm chiếm Tây Tạng...
(View: 455)
Thuở xưa, có một đạo sư tên là Araka, người đã thoát ly sự thèm khát dục vọng. Đạo sư này có hàng trăm đệ tử.
(View: 707)
Chúng ta thường nghe “tạo nhân nào hưởng quả nấy”, mà kỳ thật, đời sống của cộng đồng người trên thế giới hôm nay, được xem nhưthành quả của một đời sống mang tính tương tác tương thọ liên hệ từ quá khứ đến hiện tại.
(View: 254)
Ảnh hưởng của Phật giáo ở Châu Á nói riêng, toàn thế giới nói chung là đậm nét và sâu sắc.
(View: 299)
Quả vị Sa-môn hay bốn quả Sa-môn, bốn quả Thanh văn, bốn quả Thánh gồm Sơ quả Tu-đà-hoàn (Dự lưu, Thất lai)
(View: 381)
Này A Nan, cũng như một cái cây, nếu nghiêng về phía nào, thì khi người ta đốn ngã nó sẽ đỗ về phía đó (trọng lực), một chúng sanh sau khi chết cũng sẽ theo nghiệp mà đi như thế ấy.
(View: 325)
Giáo pháp hay kinh điển là lời dạy của Đức Phật, đó là chân lý, là sự thật, là những gì Đức Phật chứng ngộ, khám phátuyên thuyết, mang lại sự an lạc giải thoát cho người hành trì.
(View: 372)
Theo tác giả, nước là trung tâm của mọi nguyên tố (element) trên trái đất. Không có nước là không có sự sống. Cho đến nay không có bất cứ vật thể gì tồn tại được nếu thiếu nước.
(View: 494)
Khúc đàn Khổng-Vọng-Vi là tiếng khóc của Đức Khổng Tử, tiếc thương người đệ tử thân yêu Nhan Hồi, mệnh yểu mà chết sớm khi tuổi còn thanh xuân.
(View: 511)
Đó là bài học đầu tiên đại-sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử ông vừa thâu nhận, sau này chính là thiền-sư Soko Morinaga, nổi tiếng của xứ Phù Tang.
(View: 484)
Trọn câu mở đầu là: “Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không phải là sự thật !”
(View: 370)
Bài tán dạy rằng, với công đức đầy đủ, Ngài nhìn khắp chúng sanh bằng đôi mắt từ ái, sẵn sàng đáp lại tiếng kêu thương. Trước biển phước vô lượng như thế, chúng con đều cung kính đảnh lễ.
(View: 591)
... những hành giả sơ phát tâm nên học theo gương tu học của người xưa là lập chí kiên định, đức tin mạnh mẽ không lui sụt, và hành trì liên tục không xao lãng trong tứ oai nghi: Đi - Đứng - Nằm - Ngồi.
(View: 365)
Đại dịch coronavirus bùng phát lần nữa tại Việt Nam, Hoa Kỳ và hầu hết các nước trên thế giới. Tính tới tuần lễ đầu tháng 8/2020, thế giới có gần 700,000 người chết vì đại dịch
(View: 328)
Trong kinh có ghi lại lời cảnh giác của Đức Phật, Ngài đã từng nói rằng: “Phàm tất cả chúng sinh còn lên xuống trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì...
(View: 577)
Khổ đau bao trùm cả nhân loại, cả thế giới. Đó là một sự thật, không ai có thể chối cãi.
(View: 571)
Chúng ta đơn thuần cứ nghĩ bệnh là do thể trạng sức khỏe không thuận không tốt, do đề kháng yếu nên vi khuẩn vi rút từ môi trường tác động vào cơ thể mà sinh bệnh.
(View: 448)
Phái đoàn các vị Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly khi đi đến Đức Phật đang ngự trong vườn xoài Am-bà-bà-lê được xem như biểu tượng của sự xa hoa, sang trọng, quý phái bậc nhất đương thời.
(View: 370)
Trong cuộc sống đời thường có nhiều người vì phải đối diện với những bế tắc, khổ đau cùng cực không thể vượt qua được để rồi tìm đến cái chết
(View: 443)
Chưa có khi nào Phật cười to như thế, cười sảng khoái, “cười hùng mạnh như vua sư tử…”
(View: 564)
Hỏi “đi tu là đi đâu?” nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này.
Quảng Cáo Bảo Trợ