Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,283,925

Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Saturday, December 10, 201100:00(View: 12294)
Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Vào lúc 6: pm ngày Thứ năm 8/12/2011, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp DŨNG và Cấp TẤN Hoa kỳ đã có Buổi SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM trên hệ thống điện thoại viễn liên. Chương trình Sinh hoạt gồm có : Phần Thuyết Pháp của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU và Phần Sinh Hoạt nội bộ. Nội dung sinh hoạt ngoài phần báo cáo quá trình sinh hoạt tu học, tương thân tương trợ, có phần đóng góp ý kiến về ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC HOA KỲ NHIỆM KỲ IX.

ht_nguyen_sieu
Sau đây là TÓM LƯỢC Bài THUYẾT PHÁP của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU , trong Buổi sinh hoạt của HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG VÀ CẤP TẤN HOA KỲ.
BÀI THUYẾT PHÁP
Của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU
Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hoa Kỳ
Viện chủ Tu Viện Pháp Vương và Chùa Phật Đà San Diego, California
Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hải Ngoại
*

Đề tài: DUY MA CẬT
***

Sống trong cuộc đời này, chúng ta ở từ Quốc độ này qua quốc độ khác, từ trú xứ này qua trú xứ khác, từ hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác, cho nên hôm nay, chúng ta hội ngộ nơi đây là một nhơn duyên lành. Chúng ta thừa hưởng được con đường mà các Bậc Tiền bối đã khai sáng Phật đạo, nói chung và GĐPT nói riêng. Chúng ta có bổn phận hoàn thành trách nhiệm trước Tam Bảo, mà các anh chị đã phát nguyện. Học Giáo pháp của Đức Thế Tôn, áp dụng vào đời sống, hướng dẫn, khuyến tấn Đàn em thăng tiến trên con đường Giác ngộGiải thoát.

Có nhiều Pháp Hội, hôm nay chúng ta học về Pháp Hội Duy Ma Cật, liên quan đến bổn phận và trách nhiệm của người Cư Sĩ tại gia.

Kinh Duy Ma Cật, do Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch, giới thiệu, chú thích.

Kinh Duy Ma Cật, do Ngài Tăng Triệu, một trong tứ kiệt của Ngài La Thập, chấp bút theo ý chỉ của Ngài La Thập,

Giới thiệu Kinh: Kinh Duy Ma Cật gồm có:

 Huyền thoại Duy Ma Cật
 Ý nghĩa Lịch Sử
 Cơ sở Tư tưởng
 Thực tiễn hành Đạo

Kinh gồm 10 Chương:

Chương I: Quốc Độ Phật
Chương II: Phương tiện quyền xảo
Chương III: Các Chúng đệ tử
Chương IV: Các Hạnh Bồ Tát
Chương V: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các hàng Thánh Đệ tử đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật
Chương VI: Tinh thần Giáo pháp Bất khả tư nghì
Chương VII: Chúng sinh trong cuộc đời này
Chương VIII: Con đường Phật Đạo
Chương IX: Tinh thần Pháp môn bất nhị
Chương X: Quốc Độ Phật Hương Tích
Chương XI: Bồ Tát hạnh
Chương XII: Đức Phật A Súc
Chương XIII: Tinh thần cúng dường Chánh Pháp
Chương XIV: Phó Chúc Đức Thế Tôn

Kinh Duy Ma Cật có 14 Chương , tuy nhiên buổi Thuyết Pháp hôm nay, Hòa Thượng chỉ thuyết giảng CHƯƠNG 10 : QUỐC ĐỘ PHẬT HƯƠNG TÍCH . Trong đó thuyết giảng rõ về:
- 10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỮ CƯ SĨ
- 8 PHÁP THÀNH TỰU NƠI THẾ GIAN

Chúng ta học KINH DUY MA CẬT là học :
1) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật
2) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật
3) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật
4) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương

 I) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Tinh thần vô nhiễm: Sống trong thế gian mà không bị ô nhiễm của thế gian
Sống tu tập tự thân, thanh tịnh. Sống không bị lôi cuốn vào vòng danh lợi.
II) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Nguyện cầu chúng sinh noi theo Chư Phật, Chư Bồ tát. Hướng thân lập mệnh.
Không nhàm chán, mệt mỏi, thối thát. Không giận hờn, chối bỏ, lánh xa.
Giúp chúng sinh cần hóa độ
III) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Làm lợi cho chúng sinh. Sống trong ngũ dục nhưng không bị lôi kéo.
Phát huy tinh thần Đại thừa Phật Giáo: Tinh thần Bồ Tát Đạo
IV) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương:
Cung kính Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng cũng cung kính 10 phương Chư Phật. Đảnh lễ, phụng sự Phật Thích Ca nhưng cũng đảnh lễ, phụng sự 10 phương Chư Phật. Theo 10 Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:

10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỬ CƯ SĨ

Trong cỏi Ta bà này, hành Bồ tát đạo phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ. Phải biết BAN VUI và CỨU KHỔ. Dù ở bất kỳ quốc độ nào phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ chúng sinh mới có được lợi ích, bớt khổ. Cỏi Ta bà vốn có nhiều chúng sinh đau khổ nên Bồ tát có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ hơn các Quốc độ khác vì các Quốc độ khác không bị phiền nảo hay khổ đau ...
Với TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, Bồ tát trang bị 10 PHÁP THIỆN để độ trì chúng sanh:
1) Lấy BỐ THÍ đối trị BẦN CÙNG
2) Lấy TRÌ GIỚI đối trị PHẠM GIỚI
3) Lấy NHẨN NHỤC đối trị SÂN NHUẾ
4) Lấy TINH TẤN đối trị GIẢI ĐẢI
5) Lấy THIỀN ĐỊNH khắc phục LOẠN Ý
6) Lấy TRÍ TUỆ diệt tan VÔ MINH
7) Nói PHÁP TRỪ NẠN để vượt qua BÁT BẠN
8) Dạy PHÁP ĐẠI THỪA cho người còn chấp nhất TIỂU THỪA
9) Lấy các THUẬN CĂN giúp người VÔ ĐỨC
10) Thường dùng TỨ NHIẾP PHÁP để THÀNH TỰU Chúng sanh

8 PHÁP THÀNH TỰU của MỘT VỊ BỐ TÁT

Để trả lời câu hỏi có bao nhiêu Pháp để thành tựu tong cuộc sống hiện tại, để sống trong cuộc đời này mà không bị tổn hạitái sinh vào cỏi Tịnh Độ, Bồ Tát Duy Ma Cật đã trả lời là cần có 8 PHÁP ĐỂ THÀNH TỰU:
1) Lợi ích chúng sinh không cần báo đáp
2) Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não
3) Tâm bình đẳng với chúng sinhThiên hạ vô ngại
4) Tôn kính Chư Bồ tát như đối với Chư Phật
5) Khi nghe Kinh chưa từng nghe, cũng không khởi nghi hoặc
6) Không đối nghịch với Pháp của Hàng Thinh Văn
7) Không ganh tỵ với người được cúng dườngTùy hỷ công đức
8) Thường tự xét lổi của mình, không tranh tụng sở đoản của người

Buổi Thuyết pháp kết thúc với lời khuyên nhủ anh chị em Huynh Trưởng GĐPT, luôn trang bị Tinh thần Bồ Tát Đạo, phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, tiếp tục đi trên con đường giải thoát mọi khổ đau, đem lại lợi ích cho chúng sinh, và cụ thể là Đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới.

TÂM ĐĂNG, Thư Ký HĐC Tấn Hoa Kỳ
Reader's Comment
Saturday, October 11, 201409:19
Guest
• Đẳng giác Bồ tát thường hiện thân như thế nào? Tu hạnh gì?
‾ Đẳng giác Bồ tát (Giác Bình đẳng) nhìn chúng sinh bằng cặp mắt bình đẳng… nên Đẳng giác Bồ tát hành đạo tùy duyên… hành cung của Đẳng giác Bồ tát là nội viện cung trời Đâu suất.
‾ Pháp hành của Đẳng giác Bồ tát là hạnh Thường Bất Khinh: Không khinh thường cái Phật của chính mình, không khinh thường cái Phật của tất cả chúng sinh… tạo điều kiện để cho cái Phật của chính mình phát huy tác dụng và tạo điều kiện cho cái Phật của chúng sinh hữu duyên phát huy tác dụng.
Saturday, October 11, 201409:15
Guest
• Bồ tát từ Sơ địa đến Đệ Thập địa… nếu Balamật không liên tục (không nhập được Đẳng giác địa) thì những Bồ tát này sẽ hiện thân như thế nào trong tam giới?
1.Bồ tát Sơ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát Sơ địa này thường hiện thân làm tiểu quốc vương (vua các nước nhỏ).
2. Bồ tát đệ nhị địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ nhị địa này thường hiện thân làm chuyển luân vương (vua thế giới).
3. Bồ tát đệ tam địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ tam địa này thường hiện thân làm Đao lợi thiên vương (vua cõi trời Đao lợi).
4. Bồ tát đệ tứ địa…nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ tứ địa này thường hiện thân làm Dạ ma thiên vương (vua cõi trời Dạ ma, còn gọi là Tu diệm ma).
5. Bồ tát đệ ngũ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ ngũ địa này thường hiện thân làm Đâu suất thiên vương (vua cõi trời Đâu suất).
6. Bồ tát đệ lục địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ lục địa này thường hiện thân làm Hóa lạc thiên vương (vua cõi trời Hóa Lạc).
7. Bồ tát đệ thất địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ thất địa này thường hiện thân làm Tha hóa tự tại vương (vua cõi trời Tha hóa tự tại).
8. Bồ tát đệ bát địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái thiền… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi Sơ thiền Sắc giới (Phạm thiên vương) và làm chủ cõi Nhị thiền Sắc giới (Đại phạm thiên vương).
9. Bồ tát đệ cửu địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái lạc Sắc giới thiên… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi tam thiền Sắc giới thiên.
10. Bồ tát đệ thập địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái Tịnh sắc giới thiên…vì thế sẽ hiện thân làm pháp chủ cõi Ngũ tịnh cư Sắc giới thiên (vô phiền, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh).
(Sách tham khảo: Kinh Hoa Nghiêm)
Saturday, October 11, 201409:05
Guest
...nơi đi về...
Thu tàn… mưa gọi gió sang,
Lòng thu tơi tả… bạt ngàn bão giông.
Đã mang kiếp hạt bụi trần…
Đừng tìm bến đỗ, đừng mong luân hồi!
Tùy duyên… bọt nước dòng trôi,
Tan rồi hóa nước… thuận xuôi theo dòng.
Mặc đời sắc sắc không không…
Đừng theo, đừng chống… đừng trông ngóng gì!
Không mơ hiệp… sẽ không ly…
Hòa quang đồng phận tùy nghi giúp đời!
Luân hồi… nhưng chẳng luân hồi…
“Niết bàn sinh tử” là nơi đi về…

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Saturday, October 11, 201408:59
Guest
Đề tặng H.T. Hội trưởng!

HỘI nhập Ta bà… tùy duyên độ…
TRƯỞNG dưỡng Như Lai giác: Giác tha!
NGUYÊN lai pháp pháp phi lai khứ…
SIÊU xuất trần lao… tức Bồ đề!
CHƠN tánh vĩnh hằng vô sinh diệt…
TRÍ đáo Bala… tịch giác, mê…
THIỀN tâm liễu ngộ… vô quái ngại!
KHÁCH chủ đồng qui tịnh giác tòa.

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 32)
Người Phật tử khi đã xác quyết với Tứ bất hoại tín, ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào thánh giới thì dù thế sự có thế nào thì ...
(View: 114)
Mười bốn câu trích dẫn lời của Đức Phật dưới đây được chọn trong số 34 câu đã được đăng tải trên trang mạng của báo Le Monde
(View: 77)
Biển là không gian bao la, rộng lớn vô cùng, chiếm đến bảy phần mười của diện tích bề mặt quả đất.
(View: 136)
Vấn đề sau khi chết, linh hồn tồn tại hay không tồn tại và linh hồn người chết sẽ đi về đâu? Đây là một vấn đề rất phức tạp, thật khó chứng minh.
(View: 146)
Dù Đức Phật đã là một bậc Vô thượng chánh đẳng giác, nhưng Ngài cũng là một con người như bao nhiêu người khác nên không ...
(View: 140)
Tôi đang trên đường từ hơn hai tháng nay và bây giờ sắp đến lúc quay về phương trời cũ.
(View: 120)
Xây dựng niềm tin là vấn đề căn bản của người đệ tử Phật. Người Phật tử khi đã xác quyết với Tứ bất hoại tín, ấy là tin Phật...
(View: 141)
Nhìn lướt qua tin tức thế giới ngày nay có thể thấy rằng đường đứt gãy nơi Phật giáo và Hồi giáo giao thoa ở châu Á ngày càng...
(View: 163)
"Thế giới là rỗng không. Nhận thức này tôi đã thâu lượm được trong khi nghiên cứu Phật giáo, hay nói chính xác hơn: từ các tham khảo những lời dạy của Đức Phật...
(View: 202)
Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người chúng ta chắc ai ai cũng từng nghe qua câu này:” Sống để bụng chết mang theo”.
(View: 167)
Vào thời Đức Phật, không có cái gọi là Phật Giáo, vì đạo Phật chưa hình thành. Chỉ có giáo hội Tăng già tập hợp những người muốn tu tập
(View: 209)
Hai cụm từ trên đưa ra làm “chủ đề” chúng ta liền nhận ra liền đó là so sánh giữa hay thái cực.
(View: 181)
Chuyện bắt đầu từ việc môn đệ của Ni-kiền Tử tranh chấp, đấu đá, triệt hạ lẫn nhau sau khi bậc tôn sư của họ vừa qua đời.
(View: 172)
Vào thời Đức Phật, không có cái gọi là Phật Giáo, vì đạo Phật chưa hình thành. Chỉ có giáo hội Tăng già tập hợp những người muốn tu tập theo...
(View: 197)
Khi tùy hỷ lòng ta đầy thanh thản Phước Đức sanh tạo thiện cảm với người Khi đố kỵ nét mặt hết vui tươi Tạo oan trái cuộc đời đầy đau khổ.
(View: 197)
Nhan đề bài viết -- Lắng Nghe Bờ Bên Kia -- là một cách viết thơ mộng, dựa theo Kinh Lăng Nghiêm, và cũng mượn ẩn dụ Đức Phật thường nói, rằng hãy nương vào bè pháp để vượt qua dòng sông sinh tử.
(View: 210)
trích dẫn giáo lý của Đức Phật cùng các danh nhân khác thường thấy trên mạng, báo chí và tạp chí đủ loại tại các nước Tây phương.
(View: 253)
Từ ái là ngọn đuốc sáng rực, không bao giờ tắt; đã có thể chiếu sáng, lại có thể tỏa nhiệt. Khi con người cho đi từ ái, nhân gian sẽ thêm sáng sủa, xã hội sẽ thêm ấm nồng.
(View: 594)
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung.
(View: 219)
Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ - Sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được mời tham gia dự án Thế Giới Mới
(View: 371)
Khổ là chứng bệnh lớn lao. Vô thường ngũ uẩn khổ đau nhất đời. Nếu ai hiểu đúng vậy rồi. Coi như đạt đến cực vui Niết Bàn.
(View: 265)
Nếu hoa không đẹp thì đời đã không quan tâm tới, và hoa cũng không còn tồn tại.
(View: 389)
Theo Phật-luật, hàng năm, giới xuất gia, tùy hoàn cảnh và môi trường, phải câu hội về một nơi để cùng thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức.
(View: 255)
Nhà văn nổi tiếng nhất trong nền văn học viết bằng tiếng Trung Quốc để kêu gọi bảo vệ nền văn hóa Tây Tạng có lẽ là Tsering Woeser.
(View: 331)
Khi nghe Đạo Phật nói “đời là bể khổ”, nhiều người đã hiểu lầm rằng Đức Phậtquan niệm bi quan.
(View: 507)
Tuổi trời thấm thoắt đã vào Thu Rừng lá vàng rơi dệt mộng mơ Dĩ vãng đã qua nào tiếc nuối Tương lai chưa tới há mong chờ
(View: 325)
Tứ là bốn, nhiếp là thu phục, pháp là phương pháp. “Tứ Nhiếp Pháp” là bốn phương pháp lợi tha, đã được Đức Phật Thích Ca dạy ...
(View: 455)
Nghĩ về sự yên lặng, chúng ta thường nghĩ đến sự cô đơn, đôi khi là sự thất thế, hoặc là những lúc tâm trạng rất không tốt.
(View: 368)
Nền tảng thực tập giáo lý đạo Bụt không dựa trên niềm tin về luân hồi, về nghiệp và quả báo.
(View: 617)
Ngôi chùa tọa lạc lưng chừng ngọn núi, sau rừng sồi, cũng tương tự như bao ngôi chùa nhỏ, xa nơi đô thị
(View: 434)
Bài này sẽ phân tich một số khái niệm nhà Phật về Niết Bàn, nhưng không có ý đi sâu vào các tranh luận bộ phái, đối chiếu ưu tiên chỉ để tìm các phương tiện khả dụng thích nghi cho Thiền tập.
(View: 552)
Hôm nay trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
(View: 564)
Trước khi qua đời, một Thiền Sư dạy chúng đệ tử rằng: “Con à, có những điều thầy mong con ghi nhớ:
(View: 489)
Cơm tù kính cẩn tay nâng, Cúng dường bậc Tối Thắng Tôn Giác Toàn, Thế gian máu hận ngập tràn, Bát dâng, mà lệ hàng hàng tuôn rơi ! …
(View: 339)
Thân tứ đại là đất, nước, lửa, gió, khi đã trút hơi thở cuối cùng thì cũng trở về với tứ đại, chẳng còn gì để suy viễn ở tương lai.
(View: 352)
Như chúng ta thấy, sự tức giận là sức mạnh tinh thần bất thiện dẫn con người vào những hoàn cảnh khó chịu và đau khổ khác nhau.
(View: 339)
Đạo Phật vốn là tôn giáo vô ngã, phá chấp, không có tín điều, và tuyệt đối tôn trọng sự thực;
(View: 339)
Sự khác biệt giữa "Trời" và "Thượng đế" dường như là một điều thắc mắc trong tâm trí của nhiều người.
(View: 403)
Có lần khi nói về tám thức tâm vương trong Duy thức học, một người hỏi rằng “con người lo sợ là do thức nào?”.
(View: 540)
Lửa. Lửa lại bùng cháy trên những cánh rừng bạt ngàn miền tây. Khói cuồn cuộn, lan xa hàng nghìn dặm, kéo qua tận miền đông.
(View: 323)
Một trong những đặc trưng khu biệt của văn học Phật giáo với những dòng văn học khác chính là ở cách sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật.
(View: 359)
Con đường xưa…! và con đường nay bây giờ có khác gì không nhỉ? Có những lúc mình đi trên con đường sỏi đá chông gai
(View: 371)
Khi loài người chúng ta bắt đầu giải quyết mọi vấn đề, chúng ta không quan tâm theo một phương cách cẩn thận chu đáo
(View: 356)
Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, bắt đầu Vũ Kỳ An Cư (Vassavāsa) từ ngày 16
(View: 443)
Có lần một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, Thưa Ngài! Biết có kiếp sau hay không mà Ngài khuyên răn chúng tôi làm thiện.
(View: 466)
Kẻ cai ngục, dù nơi nhà tù lớn hay nhỏ, xa hay gần, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử được.
(View: 604)
Nay kính cẩn ghi những lời này, xin gửi đến quý Phật tử nào may mắn Cha, Mẹ còn mạnh khỏe thì đó là phước lớn không gì sánh được trên cõi đời này.
(View: 526)
Lịch sử thật là muôn hình vạn trạng, các Sử gia lại càng biến hóa khôn lường.
(View: 397)
Thế Tôn từng dạy, những ai đến với giáo pháp của Ngài là để thấy chứ không phải để tin. Chính quan điểm đúng đắn, sự thấy biết chính xác sẽ dẫn đường cho tư duy và hành động đúng đắn, hướng đến Chân Thiện Mỹ...
(View: 492)
Cuộc đời con người chỉ mấy mươi năm thôi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Quảng Cáo Bảo Trợ