Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Saturday, December 10, 201100:00(View: 14906)
Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Vào lúc 6: pm ngày Thứ năm 8/12/2011, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp DŨNG và Cấp TẤN Hoa kỳ đã có Buổi SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM trên hệ thống điện thoại viễn liên. Chương trình Sinh hoạt gồm có : Phần Thuyết Pháp của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU và Phần Sinh Hoạt nội bộ. Nội dung sinh hoạt ngoài phần báo cáo quá trình sinh hoạt tu học, tương thân tương trợ, có phần đóng góp ý kiến về ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC HOA KỲ NHIỆM KỲ IX.

ht_nguyen_sieu
Sau đây là TÓM LƯỢC Bài THUYẾT PHÁP của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU , trong Buổi sinh hoạt của HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG VÀ CẤP TẤN HOA KỲ.
BÀI THUYẾT PHÁP
Của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU
Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hoa Kỳ
Viện chủ Tu Viện Pháp Vương và Chùa Phật Đà San Diego, California
Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hải Ngoại
*

Đề tài: DUY MA CẬT
***

Sống trong cuộc đời này, chúng ta ở từ Quốc độ này qua quốc độ khác, từ trú xứ này qua trú xứ khác, từ hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác, cho nên hôm nay, chúng ta hội ngộ nơi đây là một nhơn duyên lành. Chúng ta thừa hưởng được con đường mà các Bậc Tiền bối đã khai sáng Phật đạo, nói chung và GĐPT nói riêng. Chúng ta có bổn phận hoàn thành trách nhiệm trước Tam Bảo, mà các anh chị đã phát nguyện. Học Giáo pháp của Đức Thế Tôn, áp dụng vào đời sống, hướng dẫn, khuyến tấn Đàn em thăng tiến trên con đường Giác ngộGiải thoát.

Có nhiều Pháp Hội, hôm nay chúng ta học về Pháp Hội Duy Ma Cật, liên quan đến bổn phận và trách nhiệm của người Cư Sĩ tại gia.

Kinh Duy Ma Cật, do Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch, giới thiệu, chú thích.

Kinh Duy Ma Cật, do Ngài Tăng Triệu, một trong tứ kiệt của Ngài La Thập, chấp bút theo ý chỉ của Ngài La Thập,

Giới thiệu Kinh: Kinh Duy Ma Cật gồm có:

 Huyền thoại Duy Ma Cật
 Ý nghĩa Lịch Sử
 Cơ sở Tư tưởng
 Thực tiễn hành Đạo

Kinh gồm 10 Chương:

Chương I: Quốc Độ Phật
Chương II: Phương tiện quyền xảo
Chương III: Các Chúng đệ tử
Chương IV: Các Hạnh Bồ Tát
Chương V: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các hàng Thánh Đệ tử đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật
Chương VI: Tinh thần Giáo pháp Bất khả tư nghì
Chương VII: Chúng sinh trong cuộc đời này
Chương VIII: Con đường Phật Đạo
Chương IX: Tinh thần Pháp môn bất nhị
Chương X: Quốc Độ Phật Hương Tích
Chương XI: Bồ Tát hạnh
Chương XII: Đức Phật A Súc
Chương XIII: Tinh thần cúng dường Chánh Pháp
Chương XIV: Phó Chúc Đức Thế Tôn

Kinh Duy Ma Cật có 14 Chương , tuy nhiên buổi Thuyết Pháp hôm nay, Hòa Thượng chỉ thuyết giảng CHƯƠNG 10 : QUỐC ĐỘ PHẬT HƯƠNG TÍCH . Trong đó thuyết giảng rõ về:
- 10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỮ CƯ SĨ
- 8 PHÁP THÀNH TỰU NƠI THẾ GIAN

Chúng ta học KINH DUY MA CẬT là học :
1) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật
2) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật
3) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật
4) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương

 I) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Tinh thần vô nhiễm: Sống trong thế gian mà không bị ô nhiễm của thế gian
Sống tu tập tự thân, thanh tịnh. Sống không bị lôi cuốn vào vòng danh lợi.
II) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Nguyện cầu chúng sinh noi theo Chư Phật, Chư Bồ tát. Hướng thân lập mệnh.
Không nhàm chán, mệt mỏi, thối thát. Không giận hờn, chối bỏ, lánh xa.
Giúp chúng sinh cần hóa độ
III) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Làm lợi cho chúng sinh. Sống trong ngũ dục nhưng không bị lôi kéo.
Phát huy tinh thần Đại thừa Phật Giáo: Tinh thần Bồ Tát Đạo
IV) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương:
Cung kính Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng cũng cung kính 10 phương Chư Phật. Đảnh lễ, phụng sự Phật Thích Ca nhưng cũng đảnh lễ, phụng sự 10 phương Chư Phật. Theo 10 Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:

10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỬ CƯ SĨ

Trong cỏi Ta bà này, hành Bồ tát đạo phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ. Phải biết BAN VUI và CỨU KHỔ. Dù ở bất kỳ quốc độ nào phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ chúng sinh mới có được lợi ích, bớt khổ. Cỏi Ta bà vốn có nhiều chúng sinh đau khổ nên Bồ tát có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ hơn các Quốc độ khác vì các Quốc độ khác không bị phiền nảo hay khổ đau ...
Với TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, Bồ tát trang bị 10 PHÁP THIỆN để độ trì chúng sanh:
1) Lấy BỐ THÍ đối trị BẦN CÙNG
2) Lấy TRÌ GIỚI đối trị PHẠM GIỚI
3) Lấy NHẨN NHỤC đối trị SÂN NHUẾ
4) Lấy TINH TẤN đối trị GIẢI ĐẢI
5) Lấy THIỀN ĐỊNH khắc phục LOẠN Ý
6) Lấy TRÍ TUỆ diệt tan VÔ MINH
7) Nói PHÁP TRỪ NẠN để vượt qua BÁT BẠN
8) Dạy PHÁP ĐẠI THỪA cho người còn chấp nhất TIỂU THỪA
9) Lấy các THUẬN CĂN giúp người VÔ ĐỨC
10) Thường dùng TỨ NHIẾP PHÁP để THÀNH TỰU Chúng sanh

8 PHÁP THÀNH TỰU của MỘT VỊ BỐ TÁT

Để trả lời câu hỏi có bao nhiêu Pháp để thành tựu tong cuộc sống hiện tại, để sống trong cuộc đời này mà không bị tổn hạitái sinh vào cỏi Tịnh Độ, Bồ Tát Duy Ma Cật đã trả lời là cần có 8 PHÁP ĐỂ THÀNH TỰU:
1) Lợi ích chúng sinh không cần báo đáp
2) Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não
3) Tâm bình đẳng với chúng sinhThiên hạ vô ngại
4) Tôn kính Chư Bồ tát như đối với Chư Phật
5) Khi nghe Kinh chưa từng nghe, cũng không khởi nghi hoặc
6) Không đối nghịch với Pháp của Hàng Thinh Văn
7) Không ganh tỵ với người được cúng dườngTùy hỷ công đức
8) Thường tự xét lổi của mình, không tranh tụng sở đoản của người

Buổi Thuyết pháp kết thúc với lời khuyên nhủ anh chị em Huynh Trưởng GĐPT, luôn trang bị Tinh thần Bồ Tát Đạo, phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, tiếp tục đi trên con đường giải thoát mọi khổ đau, đem lại lợi ích cho chúng sinh, và cụ thể là Đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới.

TÂM ĐĂNG, Thư Ký HĐC Tấn Hoa Kỳ
Reader's Comment
Saturday, October 11, 201409:19
Guest
• Đẳng giác Bồ tát thường hiện thân như thế nào? Tu hạnh gì?
‾ Đẳng giác Bồ tát (Giác Bình đẳng) nhìn chúng sinh bằng cặp mắt bình đẳng… nên Đẳng giác Bồ tát hành đạo tùy duyên… hành cung của Đẳng giác Bồ tát là nội viện cung trời Đâu suất.
‾ Pháp hành của Đẳng giác Bồ tát là hạnh Thường Bất Khinh: Không khinh thường cái Phật của chính mình, không khinh thường cái Phật của tất cả chúng sinh… tạo điều kiện để cho cái Phật của chính mình phát huy tác dụng và tạo điều kiện cho cái Phật của chúng sinh hữu duyên phát huy tác dụng.
Saturday, October 11, 201409:15
Guest
• Bồ tát từ Sơ địa đến Đệ Thập địa… nếu Balamật không liên tục (không nhập được Đẳng giác địa) thì những Bồ tát này sẽ hiện thân như thế nào trong tam giới?
1.Bồ tát Sơ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát Sơ địa này thường hiện thân làm tiểu quốc vương (vua các nước nhỏ).
2. Bồ tát đệ nhị địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ nhị địa này thường hiện thân làm chuyển luân vương (vua thế giới).
3. Bồ tát đệ tam địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ tam địa này thường hiện thân làm Đao lợi thiên vương (vua cõi trời Đao lợi).
4. Bồ tát đệ tứ địa…nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ tứ địa này thường hiện thân làm Dạ ma thiên vương (vua cõi trời Dạ ma, còn gọi là Tu diệm ma).
5. Bồ tát đệ ngũ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ ngũ địa này thường hiện thân làm Đâu suất thiên vương (vua cõi trời Đâu suất).
6. Bồ tát đệ lục địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ lục địa này thường hiện thân làm Hóa lạc thiên vương (vua cõi trời Hóa Lạc).
7. Bồ tát đệ thất địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ thất địa này thường hiện thân làm Tha hóa tự tại vương (vua cõi trời Tha hóa tự tại).
8. Bồ tát đệ bát địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái thiền… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi Sơ thiền Sắc giới (Phạm thiên vương) và làm chủ cõi Nhị thiền Sắc giới (Đại phạm thiên vương).
9. Bồ tát đệ cửu địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái lạc Sắc giới thiên… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi tam thiền Sắc giới thiên.
10. Bồ tát đệ thập địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái Tịnh sắc giới thiên…vì thế sẽ hiện thân làm pháp chủ cõi Ngũ tịnh cư Sắc giới thiên (vô phiền, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh).
(Sách tham khảo: Kinh Hoa Nghiêm)
Saturday, October 11, 201409:05
Guest
...nơi đi về...
Thu tàn… mưa gọi gió sang,
Lòng thu tơi tả… bạt ngàn bão giông.
Đã mang kiếp hạt bụi trần…
Đừng tìm bến đỗ, đừng mong luân hồi!
Tùy duyên… bọt nước dòng trôi,
Tan rồi hóa nước… thuận xuôi theo dòng.
Mặc đời sắc sắc không không…
Đừng theo, đừng chống… đừng trông ngóng gì!
Không mơ hiệp… sẽ không ly…
Hòa quang đồng phận tùy nghi giúp đời!
Luân hồi… nhưng chẳng luân hồi…
“Niết bàn sinh tử” là nơi đi về…

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Saturday, October 11, 201408:59
Guest
Đề tặng H.T. Hội trưởng!

HỘI nhập Ta bà… tùy duyên độ…
TRƯỞNG dưỡng Như Lai giác: Giác tha!
NGUYÊN lai pháp pháp phi lai khứ…
SIÊU xuất trần lao… tức Bồ đề!
CHƠN tánh vĩnh hằng vô sinh diệt…
TRÍ đáo Bala… tịch giác, mê…
THIỀN tâm liễu ngộ… vô quái ngại!
KHÁCH chủ đồng qui tịnh giác tòa.

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 15)
Nghiệp nói cho đủ là nghiệp quả báo ứng, tức đã gây nhân thì có kết quả tương xứng, và quả đến sớm hay muộn khi hội đủ nhân duyên, hội đủ điều kiện.
(View: 91)
Đây là một lời dạy phù hợp với cái nhìn sâu sắc cốt lõi của Phật giáo: rằng chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta tin rằng chúng ta có một cái tôi.
(View: 99)
Một nhóm sinh viên đến chùa để tìm hiểu về đạo Phật và kiến trúc chùa nhằm phục vụ cho chương trình học. Có một em tự giới thiệu mình là tín đồ của đạo Thiên Chúa.
(View: 132)
Duyên khởi cho bài viết này là từ một bản tin BBC News có nhan đề “Thiền định chánh niệm có thể khiến con người xấu tính đi?”
(View: 158)
Đời người như một giấc chiêm bao, sinh-lão-bệnh-tử là điều hiển nhiên không ai tránh khỏi, cuối con đường bóng xế ngả chiều ta rời bỏ nơi đây với bàn tay không.
(View: 171)
Đức Phật không phải là một vị Thượng đế, vậy thì tại sao giáo huấn của Ngài là một tôn giáo và tại sao Phật tử tôn thờ Ngài như Thượng đế?
(View: 166)
Xưa nay, nhân loại vẫn mơ ước một thứ ngôn ngữ chung, một thứ ngôn ngữ trực tiếp phản chiếu và thông diễn mọi sắc thái của thực tại sống động
(View: 198)
Giáo pháp tứ y trong đạo Phật là giáo pháp nói về bốn phương pháp thực tập sự nương tựa (y cứ) dẫn đến giác ngộ giải thoát.
(View: 174)
Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết
(View: 459)
Duyên khởi cho bài viết này là từ một bản tin BBC News có nhan đề “Thiền định chánh niệm có thể khiến con người xấu tính đi?”— và từ một số cuộc nghiên cứu khác đã giúp chúng ta có cái nhìn đa diện hơn về Thiền chánh niệm, một pháp môn nhà Phật đang thịnh hành khắp thế giới.
(View: 309)
Mặt trời khi xuất hiện là rạng rỡ, bừng sáng, dứt khoát xóa tan bóng tối để chiếm lĩnh cả không gian của thiên địa càn khôn. Mặt trăng thì không như vậy.
(View: 320)
Từ cạnh tranh sinh tồn giữa các loài sinh vật, cho đến mâu thuẫn xã hội, hận thù tranh chấp, là những nét đặc trưng trong lịch sử tiến hóa, không chỉ riêng loài người.
(View: 214)
Phật tử chúng ta được biết rằng, đã quy y Tam bảo và thọ trì năm giới ...
(View: 327)
Hơn nửa đời người, hay cả cuộc đời, nếm đủ đắng cay buồn tủi, niềm vui thì khiêm tốn, nỗi buồn quá mênh mông. Chòng chành theo con thuyền thân phận, lúc tàn khoảnh khắc theo cổ máy thời gian, nhìn lại trong rêu phong tĩnh lặng, trên khuôn mặt nhiều nếp chập chùng của ưu phiền, mới hiểu rằng “Ta có đại hoạn do ta có thân. Nếu ta không thân sao có đại hoạn”.
(View: 290)
Khi mà vật chất chi phối cuộc sống, khi mà kinh tế làm chủ đạo nồng cốt kiến trúc xã hội, đạo đức truyền thống dân tộc và nhân cách con người trở thành thứ yếu.
(View: 247)
Đạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt, vì nhân loại lúc nào cũng...
(View: 234)
Gần đây một báo cáo Trung tâm nghiên cứu Pew, bể tư duy lớn thứ ba ở Washington, DC, dự đoán rằng một số tôn giáo lớn trên thế giới sẽ mở rộng...
(View: 235)
Sống trong tư duy phân biệt đối đãi ở đời không chuyện gì không phải thị phi (đúng sai).
(View: 391)
Hằng năm vào ngày 28 tháng 6 lần lượt mỗi chùa tại Đức tổ chức sinh nhật cho Hòa Thượng Phương Trượng Tổ đình Viên Giác.
(View: 287)
Từ lâu, trong đời sống an tịnh, mỗi hành giả đều tự biết làm đẹp mình bằng hạnh đầu đà giữ giới.
(View: 314)
Thế giới quan Phật giáo chỉ ra mối quan hệ cơ bản của mọi sự vật hiện tượng là quan hệ nhân quả.
(View: 363)
Ngày nay, thiền định không những được biết đến qua tên tuổi các vị Thiền sư, qua những công án thiền, mà còn thực sự đi sâu vào đời sống tu tập nội tâm của mỗi người.
(View: 343)
Rốt cuộc một mình. Một mình thôi. «Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi... Đời như vô tận. một mình tôi về, một mình tôi về... với tôi!»
(View: 383)
Bao tao nhân, mặc khách; bao ngôn ngữ của con người đã không tiếc lời ca tụng về Mẹ. Mẹ của tôi. Mẹ của anh. Mẹ của con và Mẹ của tất cả mọi người.
(View: 295)
Tình mẫu tử, một chủ đề quá quen thuộc, không chỉ là mạch nguồn cảm hứng bất tận trong...
(View: 350)
Cứ mỗi độ Vu Lan về, những người con Phật lại nao nao lòng.
(View: 365)
Khi nói đến chữ Hiếu chẳng mấy ai lấy làm xa lạ, vì nó đã trở thành truyền thống rất quen thuộcăn sâu vào tâm trí ngay khi còn bé.
(View: 394)
Khi tu hành được một thời gian, có người thì ngày càng tăng trưởng đạo lực, Giới - Định - Tuệ thêm lớn nhưng ngược lại có người thì suy giảm, thối thất.
(View: 419)
Quán niệm về nhân duyên hình thành đời sống chúng ta, hình thành con người xã hội, hình thành đất nước, và hình thành thế gian. Tất cả cuộc hình thành này đều từ nhân duyên.
(View: 434)
Một buổi sáng, trước tiệm bán hoa, một thanh niên ngừng xe, định vào tiệm đặt mua một chậu lan, gửi tặng sinh nhật mẹ
(View: 323)
Hít vào tâm tỉnh lặng Thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại Giây phút đẹp tuyệt vời.
(View: 297)
Trong cuộc sống, khổ đau là điều mà con người không thể tránh được: khổ do tâm, khổ do thân và khổ do hoàn cảnh.
(View: 354)
Kinh Phật chỉ nói lên sự thật để cho mọi người cùng suy xét mà sống sao cho được hạnh phúc an lạc, lợi mình, lợi người.
(View: 358)
Theo truyền thống ở châu Á, thiền địnhgiác ngộlãnh vực của những người xuất gia và người tu luyện yoga
(View: 269)
Mọi người ai cũng biết đạo Phậtđạo trí huệ, từ bi, tôn trọng sự sống của muôn loài.
(View: 1773)
“Người ngu nghĩ là ác Khi ác chưa chín muồi Ác nghiệp chín muòi rồi Người ngu chịu khổ đau”
(View: 357)
Sau hơn 2.600 năm hình thành và phát triển, Phật giáo đã có mặt trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(View: 328)
Có người cho rằng có một công việc tốt là lựa chọn của họ trong cuộc sống hạnh phúc.
(View: 377)
Khi gặp chuyện muộn phiền, khó khăn, hay gặp lúc bế tắc, khó xử, người ta thường buột miệng mà nói ra 2 chữ: “Tùy duyên”.
(View: 389)
Xưa nay, hành giả nào chọn cuộc sống tu hành theo chân Phật hướng đến giác ngộ giải thoát, đều phải học những lời Phật dạy, gọi là Pháp học.
(View: 465)
Cuộc sống của con ngườivạn vật chung quanh biến đổi từng giờ từng phút theo không gianthời gian.
(View: 379)
Chúng ta" giống như cây. "Chấp thủ" giống như dây leo. Nếu như ta khao khát được ngắm cảnh, thì cảnh chập chờn quanh mắt ta.
(View: 471)
Nhiều người lấy cái lí "Phật tại tâm" nên không bao giờ đi chùa, lễ Phật, tụng kinh hay tìm hiểu giáo lý.
(View: 376)
Tôi ngồi đây lắng nghe quý thầy cô tụng bài kinh Bát Nhã thật hay.
(View: 457)
Chúng ta không nên quá bận lòng với những việc tốt xấu, đúng sai của thế gian, chỉ cần quản lý tốt
(View: 374)
Sống trong đời, mỗi người nếu khôngthiện tâm nuôi dưỡng thì đời sống sẽ trở nên bức bách; con người sẽ sống mà không có hạnh phúc an lạc.
(View: 412)
Tu căn là một trong những pháp hành quan trọng của giáo pháp Thế Tôn.
(View: 383)
Ajahn Lee Dhammadharo (1907–1961), là thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan Nguyên thủy (Thai Forest Tradition).
(View: 415)
Phiền não vô lượng, nghiệp chướng vô cùng nhưng nếu nắm trong tay chìa khóa chánh niệm, tỉnh giác...
(View: 439)
Theo thuật ngữ Phật giáo Tàm – Quý có nghĩa là biết hỗ thẹn, biết liêm sĩ.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM