Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Saturday, December 10, 201100:00(View: 17734)
Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Vào lúc 6: pm ngày Thứ năm 8/12/2011, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp DŨNG và Cấp TẤN Hoa kỳ đã có Buổi SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM trên hệ thống điện thoại viễn liên. Chương trình Sinh hoạt gồm có : Phần Thuyết Pháp của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU và Phần Sinh Hoạt nội bộ. Nội dung sinh hoạt ngoài phần báo cáo quá trình sinh hoạt tu học, tương thân tương trợ, có phần đóng góp ý kiến về ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC HOA KỲ NHIỆM KỲ IX.

ht_nguyen_sieu
Sau đây là TÓM LƯỢC Bài THUYẾT PHÁP của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU , trong Buổi sinh hoạt của HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG VÀ CẤP TẤN HOA KỲ.
BÀI THUYẾT PHÁP
Của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU
Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hoa Kỳ
Viện chủ Tu Viện Pháp Vương và Chùa Phật Đà San Diego, California
Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hải Ngoại
*

Đề tài: DUY MA CẬT
***

Sống trong cuộc đời này, chúng ta ở từ Quốc độ này qua quốc độ khác, từ trú xứ này qua trú xứ khác, từ hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác, cho nên hôm nay, chúng ta hội ngộ nơi đây là một nhơn duyên lành. Chúng ta thừa hưởng được con đường mà các Bậc Tiền bối đã khai sáng Phật đạo, nói chung và GĐPT nói riêng. Chúng ta có bổn phận hoàn thành trách nhiệm trước Tam Bảo, mà các anh chị đã phát nguyện. Học Giáo pháp của Đức Thế Tôn, áp dụng vào đời sống, hướng dẫn, khuyến tấn Đàn em thăng tiến trên con đường Giác ngộGiải thoát.

Có nhiều Pháp Hội, hôm nay chúng ta học về Pháp Hội Duy Ma Cật, liên quan đến bổn phận và trách nhiệm của người Cư Sĩ tại gia.

Kinh Duy Ma Cật, do Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch, giới thiệu, chú thích.

Kinh Duy Ma Cật, do Ngài Tăng Triệu, một trong tứ kiệt của Ngài La Thập, chấp bút theo ý chỉ của Ngài La Thập,

Giới thiệu Kinh: Kinh Duy Ma Cật gồm có:

 Huyền thoại Duy Ma Cật
 Ý nghĩa Lịch Sử
 Cơ sở Tư tưởng
 Thực tiễn hành Đạo

Kinh gồm 10 Chương:

Chương I: Quốc Độ Phật
Chương II: Phương tiện quyền xảo
Chương III: Các Chúng đệ tử
Chương IV: Các Hạnh Bồ Tát
Chương V: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các hàng Thánh Đệ tử đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật
Chương VI: Tinh thần Giáo pháp Bất khả tư nghì
Chương VII: Chúng sinh trong cuộc đời này
Chương VIII: Con đường Phật Đạo
Chương IX: Tinh thần Pháp môn bất nhị
Chương X: Quốc Độ Phật Hương Tích
Chương XI: Bồ Tát hạnh
Chương XII: Đức Phật A Súc
Chương XIII: Tinh thần cúng dường Chánh Pháp
Chương XIV: Phó Chúc Đức Thế Tôn

Kinh Duy Ma Cật có 14 Chương , tuy nhiên buổi Thuyết Pháp hôm nay, Hòa Thượng chỉ thuyết giảng CHƯƠNG 10 : QUỐC ĐỘ PHẬT HƯƠNG TÍCH . Trong đó thuyết giảng rõ về:
- 10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỮ CƯ SĨ
- 8 PHÁP THÀNH TỰU NƠI THẾ GIAN

Chúng ta học KINH DUY MA CẬT là học :
1) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật
2) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật
3) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật
4) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương

 I) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Tinh thần vô nhiễm: Sống trong thế gian mà không bị ô nhiễm của thế gian
Sống tu tập tự thân, thanh tịnh. Sống không bị lôi cuốn vào vòng danh lợi.
II) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Nguyện cầu chúng sinh noi theo Chư Phật, Chư Bồ tát. Hướng thân lập mệnh.
Không nhàm chán, mệt mỏi, thối thát. Không giận hờn, chối bỏ, lánh xa.
Giúp chúng sinh cần hóa độ
III) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Làm lợi cho chúng sinh. Sống trong ngũ dục nhưng không bị lôi kéo.
Phát huy tinh thần Đại thừa Phật Giáo: Tinh thần Bồ Tát Đạo
IV) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương:
Cung kính Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng cũng cung kính 10 phương Chư Phật. Đảnh lễ, phụng sự Phật Thích Ca nhưng cũng đảnh lễ, phụng sự 10 phương Chư Phật. Theo 10 Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:

10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỬ CƯ SĨ

Trong cỏi Ta bà này, hành Bồ tát đạo phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ. Phải biết BAN VUI và CỨU KHỔ. Dù ở bất kỳ quốc độ nào phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ chúng sinh mới có được lợi ích, bớt khổ. Cỏi Ta bà vốn có nhiều chúng sinh đau khổ nên Bồ tát có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ hơn các Quốc độ khác vì các Quốc độ khác không bị phiền nảo hay khổ đau ...
Với TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, Bồ tát trang bị 10 PHÁP THIỆN để độ trì chúng sanh:
1) Lấy BỐ THÍ đối trị BẦN CÙNG
2) Lấy TRÌ GIỚI đối trị PHẠM GIỚI
3) Lấy NHẨN NHỤC đối trị SÂN NHUẾ
4) Lấy TINH TẤN đối trị GIẢI ĐẢI
5) Lấy THIỀN ĐỊNH khắc phục LOẠN Ý
6) Lấy TRÍ TUỆ diệt tan VÔ MINH
7) Nói PHÁP TRỪ NẠN để vượt qua BÁT BẠN
8) Dạy PHÁP ĐẠI THỪA cho người còn chấp nhất TIỂU THỪA
9) Lấy các THUẬN CĂN giúp người VÔ ĐỨC
10) Thường dùng TỨ NHIẾP PHÁP để THÀNH TỰU Chúng sanh

8 PHÁP THÀNH TỰU của MỘT VỊ BỐ TÁT

Để trả lời câu hỏi có bao nhiêu Pháp để thành tựu tong cuộc sống hiện tại, để sống trong cuộc đời này mà không bị tổn hạitái sinh vào cỏi Tịnh Độ, Bồ Tát Duy Ma Cật đã trả lời là cần có 8 PHÁP ĐỂ THÀNH TỰU:
1) Lợi ích chúng sinh không cần báo đáp
2) Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não
3) Tâm bình đẳng với chúng sinhThiên hạ vô ngại
4) Tôn kính Chư Bồ tát như đối với Chư Phật
5) Khi nghe Kinh chưa từng nghe, cũng không khởi nghi hoặc
6) Không đối nghịch với Pháp của Hàng Thinh Văn
7) Không ganh tỵ với người được cúng dườngTùy hỷ công đức
8) Thường tự xét lổi của mình, không tranh tụng sở đoản của người

Buổi Thuyết pháp kết thúc với lời khuyên nhủ anh chị em Huynh Trưởng GĐPT, luôn trang bị Tinh thần Bồ Tát Đạo, phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, tiếp tục đi trên con đường giải thoát mọi khổ đau, đem lại lợi ích cho chúng sinh, và cụ thể là Đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới.

TÂM ĐĂNG, Thư Ký HĐC Tấn Hoa Kỳ
Reader's Comment
Saturday, October 11, 201409:19
Guest
• Đẳng giác Bồ tát thường hiện thân như thế nào? Tu hạnh gì?
‾ Đẳng giác Bồ tát (Giác Bình đẳng) nhìn chúng sinh bằng cặp mắt bình đẳng… nên Đẳng giác Bồ tát hành đạo tùy duyên… hành cung của Đẳng giác Bồ tát là nội viện cung trời Đâu suất.
‾ Pháp hành của Đẳng giác Bồ tát là hạnh Thường Bất Khinh: Không khinh thường cái Phật của chính mình, không khinh thường cái Phật của tất cả chúng sinh… tạo điều kiện để cho cái Phật của chính mình phát huy tác dụng và tạo điều kiện cho cái Phật của chúng sinh hữu duyên phát huy tác dụng.
Saturday, October 11, 201409:15
Guest
• Bồ tát từ Sơ địa đến Đệ Thập địa… nếu Balamật không liên tục (không nhập được Đẳng giác địa) thì những Bồ tát này sẽ hiện thân như thế nào trong tam giới?
1.Bồ tát Sơ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát Sơ địa này thường hiện thân làm tiểu quốc vương (vua các nước nhỏ).
2. Bồ tát đệ nhị địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ nhị địa này thường hiện thân làm chuyển luân vương (vua thế giới).
3. Bồ tát đệ tam địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ tam địa này thường hiện thân làm Đao lợi thiên vương (vua cõi trời Đao lợi).
4. Bồ tát đệ tứ địa…nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ tứ địa này thường hiện thân làm Dạ ma thiên vương (vua cõi trời Dạ ma, còn gọi là Tu diệm ma).
5. Bồ tát đệ ngũ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ ngũ địa này thường hiện thân làm Đâu suất thiên vương (vua cõi trời Đâu suất).
6. Bồ tát đệ lục địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ lục địa này thường hiện thân làm Hóa lạc thiên vương (vua cõi trời Hóa Lạc).
7. Bồ tát đệ thất địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ thất địa này thường hiện thân làm Tha hóa tự tại vương (vua cõi trời Tha hóa tự tại).
8. Bồ tát đệ bát địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái thiền… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi Sơ thiền Sắc giới (Phạm thiên vương) và làm chủ cõi Nhị thiền Sắc giới (Đại phạm thiên vương).
9. Bồ tát đệ cửu địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái lạc Sắc giới thiên… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi tam thiền Sắc giới thiên.
10. Bồ tát đệ thập địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái Tịnh sắc giới thiên…vì thế sẽ hiện thân làm pháp chủ cõi Ngũ tịnh cư Sắc giới thiên (vô phiền, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh).
(Sách tham khảo: Kinh Hoa Nghiêm)
Saturday, October 11, 201409:05
Guest
...nơi đi về...
Thu tàn… mưa gọi gió sang,
Lòng thu tơi tả… bạt ngàn bão giông.
Đã mang kiếp hạt bụi trần…
Đừng tìm bến đỗ, đừng mong luân hồi!
Tùy duyên… bọt nước dòng trôi,
Tan rồi hóa nước… thuận xuôi theo dòng.
Mặc đời sắc sắc không không…
Đừng theo, đừng chống… đừng trông ngóng gì!
Không mơ hiệp… sẽ không ly…
Hòa quang đồng phận tùy nghi giúp đời!
Luân hồi… nhưng chẳng luân hồi…
“Niết bàn sinh tử” là nơi đi về…

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Saturday, October 11, 201408:59
Guest
Đề tặng H.T. Hội trưởng!

HỘI nhập Ta bà… tùy duyên độ…
TRƯỞNG dưỡng Như Lai giác: Giác tha!
NGUYÊN lai pháp pháp phi lai khứ…
SIÊU xuất trần lao… tức Bồ đề!
CHƠN tánh vĩnh hằng vô sinh diệt…
TRÍ đáo Bala… tịch giác, mê…
THIỀN tâm liễu ngộ… vô quái ngại!
KHÁCH chủ đồng qui tịnh giác tòa.

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 123)
Có phải bây giờ đã tới thời mạt pháp? Hay là sắp tới thời mạt pháp?
(View: 131)
Tánh Không được đồng hóa với như mộng. Đây là điều hệ thống Kinh Đại Bát Nhã thường nói.
(View: 229)
Toàn thể thế giới chúng ta, bên ngoài là thế gian, bên trong là tâm. Tất cả chúng là một biển vô tận của các pháp hữu vi đang vận hành.
(View: 227)
Việc tu tập ở thiền viện nhấn mạnh vào việc hoàn thành mọi công tác tốt đẹp. Là tu sĩ, chúng tôi đặt nặng giá trị của việc chánh niệm về những điều bình thường
(View: 251)
Danh vọng nương nơi cái tôi mà tồn tại. Không có cái tôi, danh vọng không hiện hữu.
(View: 258)
Đã tử lâu lắm rồi, người Phật tử đã nghe nói về thời mạt pháp.
(View: 292)
Gần đây chúng ta thấy xuất hiện trên mạng xã hội nhiều bài viết kêu gọi người Phật tử phải cảnh giác với việc “trộm tăng tướng” hay “tặc trụ”.
(View: 277)
Trong nhiều bài pháp tôi đã viết, thì thường đề cập đến vấn đề làm phước, tích phước, tích đức, hay tu thiện... V
(View: 291)
Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh đầu tiên để làm cho cõi này tốt đẹp hơn, và là những bước đi đầu tiên của Phật tử trên đường giải thoát.
(View: 314)
Thuyết âm mưu không phải là vấn đề mới, nó vốn xảy ra từ xa xưa, bên Đông hay bên Tây đều có cả.
(View: 344)
Sự xuất hiện của hành giả Thích Minh Tuệ đã tạo ra một biến động chưa từng có trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.
(View: 340)
Bệnh đau là chuyện tất yếu của con người. Trừ những người có phước đức về sức khỏe sâu dày, còn lại hầu hết đều trải qua bệnh tật.
(View: 374)
Thời thơ ấu, chúng ta ưa thích đọc truyện Cô Ba Cháo Gà Địa Ngục Du Ký, rồi ưa nghe kể chuyện vong nhập, chuyện trừ tà…
(View: 627)
Con đi Tu là để cầu giải thoát, hàng ngày con chỉ xin ăn một bữa, con không nhận tiền của ai.
(View: 434)
Karma là một từ tiếng Phạn có nghĩa là “hành động”. Một cách đơn giản để hiểu nghiệp là nhìn nó như những khoảnh khắc nhân quả.
(View: 556)
Từ nghệ thuật, có những nhân vật bước ra đời sống. Từ đời sống, cũng có vài con người đi vào nghệ thuật. Nhưng trở thành hình tượng trung tâm
(View: 438)
Làm sao có được hòa bình và hạnh phúc trong thế giới đầy biến động và nghi kỵ như hiện nay?
(View: 459)
Cho tới hôm nay, “hạnh đầu đà” không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến nó ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất.
(View: 479)
Nhân duyên đưa đến lời dạy này của Đức Phật bắt nguồn từ sự cầu thỉnh chân thành của trưởng giả tên là Kiên Cố(Kevadha)
(View: 497)
Thực ra, chúng ta không cần tới “một Phật Giáo” nào khác cho thế gian hay cho xuất thế gian,
(View: 353)
Thực hành Chánh Phápvì lợi ích chúng sinh, muốn chúng sinh được thoát khổ, an vui.
(View: 437)
Ngay cả vũ trụ cũng không thoát được luật nhân quả, luân hồi (tái sinh.)
(View: 470)
Con người hơn loài thú vật nhờ ngôn ngữ. Ngôn ngữ giúp con người thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí giúp cho ý nghĩ sáng tạo - vì tư duytư duy trên và bằng ngôn ngữ.
(View: 544)
Ngày từng ngày vơi đi như cát biển khô chảy qua kẽ ngón tay Đời từng đời nối tiếp như nước sông chảy ra biển
(View: 611)
Gấn một tháng nay, hiện tượng thầy Minh Tuệ gây xôn xao trên mạng xã hội, trong và ngoài nước;
(View: 946)
Bảo rằng mới, ừ thì là mới nhưng thật sự thì tháng năm đã từ vô thủy đến giờ.
(View: 850)
Hình ảnh đôi chân trần, y áo vá, 1 cái nồi cơm điện, ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn… Thầy mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh cho nhiều người.
(View: 490)
Chúng ta, những người học Phật, chẳng thể không có tổ quốc, chẳng thể khônggia đình, và cũng chẳng thể không có “tự thân”.
(View: 628)
Sống ở trên đời, ai trong chúng ta chắc cũng có mang trong lòng bốn chữ “nhớ ơn, đền ơn”.
(View: 600)
Khi tôi mới đi học lớp vỡ lòng về Phật học, tôi còn nhớ như in một trong những vị Thầy đầu tiên của tôi có nói về ước nguyện của Thầy
(View: 575)
Trước đây những người theo Đại thừa thường cho rằng giáo lý Nguyên thủy, là giáo lý Tiểu thừa, không đưa đến quả vị tối hậu thành Phật,
(View: 758)
Chúng ta đều biết, đạo Phậttrung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnhmà thành tựu đạo quả.
(View: 623)
Trên báo chí thường thuật nhiều tai nạn thảm khốc xẩy ra nhưng vẫn có người sống sót hay không hề hấn gì trong khi tất cả những người chung quanh chết hay bị thương nặng..
(View: 663)
Phật giáo đề cao sự tự giác, tự thực hành tu tập để đem lại sự thấy biết chân thật, mở lòng yêu thươngđến khắp muôn loài và an lạc cho tự thân.
(View: 638)
Chúng ta có thể xem xét bản chất của Đức Phật qua hai lăng kính: Đức Phật của lịch sửĐức Phật của đức tin (saddhā).
(View: 636)
Có một người đến vấn hỏi thiền sư, “Để phòng ngừa tai họa, xin thầy từ bi cho biết cái gì đáng sợnhất trên cõi đời này?”
(View: 595)
Người sống trên đời nhờ có ngôn ngữ mà giao tiếp được.
(View: 577)
Đức Phật ngài chỉ gia hộ, chỉ dẫn cho chúng sanh cách sống An và phương pháp Tự An, chứ Ngài không thể ban phát cho chúng sanh sự an lành, hạnh phúc,
(View: 697)
Không làm các điều ác Thực hành các điều thiện
(View: 638)
Thông điệp của Đức Phật bao gồm giáo lý(dhamma) và giới luật (vinaya).
(View: 634)
Đức Phật đến với cuộc đời không gì khác ngoài chỉ bày cho con người một nếp sống hạnh phúc an lạc.
(View: 695)
Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay.
(View: 608)
Bất cứ chuyến đi nào cũng giữ lại trong tôi nhiều kỷ niệm.
(View: 676)
Bệnh tật và thống khổ không thể tách rời nhau, cho nên gọi là “Bệnh thống” [病痛], “Bệnh khổ” [病苦], “Tật khổ” [疾苦].
(View: 761)
Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển.
(View: 1237)
Một ngày nọ, Phật thấy một vị tăng khóc bên ngoài lối vào Tịnh xá Jetavana Vihara (Kỳ đà tinh xá).
(View: 915)
Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về một vị sư mang tên T.M.T lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh một vị đầu trần
(View: 775)
Lòng từ bi giống như một hạt giống lành đặt vào lòng đất, từng ngày lớn lên thành sự thấu cảm, yêu thương.
(View: 654)
Bài bác có nghĩa là phủ nhận một điều gì đó và dùng lý lẽ để chứng minh điều đó là không đúng, theo sự hiểu biết của cá nhân của mình.
(View: 803)
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta gặp phải nhiều áp lựclo lắng từ công việc, cuộc sống xã hội, về giao tiếp theo truyền thống và trên mạng xã hội.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant