Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Saturday, December 10, 201100:00(View: 16151)
Pháp thoại của HT Thích Nguyên Siêu với đề tài Duy Ma Cật

Vào lúc 6: pm ngày Thứ năm 8/12/2011, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp DŨNG và Cấp TẤN Hoa kỳ đã có Buổi SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM trên hệ thống điện thoại viễn liên. Chương trình Sinh hoạt gồm có : Phần Thuyết Pháp của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU và Phần Sinh Hoạt nội bộ. Nội dung sinh hoạt ngoài phần báo cáo quá trình sinh hoạt tu học, tương thân tương trợ, có phần đóng góp ý kiến về ĐỀ CƯƠNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC HOA KỲ NHIỆM KỲ IX.

ht_nguyen_sieu
Sau đây là TÓM LƯỢC Bài THUYẾT PHÁP của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU , trong Buổi sinh hoạt của HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG VÀ CẤP TẤN HOA KỲ.
BÀI THUYẾT PHÁP
Của Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN SIÊU
Tổng Thư Ký GHPGVNTN Hoa Kỳ
Viện chủ Tu Viện Pháp Vương và Chùa Phật Đà San Diego, California
Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hải Ngoại
*

Đề tài: DUY MA CẬT
***

Sống trong cuộc đời này, chúng ta ở từ Quốc độ này qua quốc độ khác, từ trú xứ này qua trú xứ khác, từ hoàn cảnh này qua hoàn cảnh khác, cho nên hôm nay, chúng ta hội ngộ nơi đây là một nhơn duyên lành. Chúng ta thừa hưởng được con đường mà các Bậc Tiền bối đã khai sáng Phật đạo, nói chung và GĐPT nói riêng. Chúng ta có bổn phận hoàn thành trách nhiệm trước Tam Bảo, mà các anh chị đã phát nguyện. Học Giáo pháp của Đức Thế Tôn, áp dụng vào đời sống, hướng dẫn, khuyến tấn Đàn em thăng tiến trên con đường Giác ngộGiải thoát.

Có nhiều Pháp Hội, hôm nay chúng ta học về Pháp Hội Duy Ma Cật, liên quan đến bổn phận và trách nhiệm của người Cư Sĩ tại gia.

Kinh Duy Ma Cật, do Hòa Thượng Tuệ Sỹ dịch, giới thiệu, chú thích.

Kinh Duy Ma Cật, do Ngài Tăng Triệu, một trong tứ kiệt của Ngài La Thập, chấp bút theo ý chỉ của Ngài La Thập,

Giới thiệu Kinh: Kinh Duy Ma Cật gồm có:

 Huyền thoại Duy Ma Cật
 Ý nghĩa Lịch Sử
 Cơ sở Tư tưởng
 Thực tiễn hành Đạo

Kinh gồm 10 Chương:

Chương I: Quốc Độ Phật
Chương II: Phương tiện quyền xảo
Chương III: Các Chúng đệ tử
Chương IV: Các Hạnh Bồ Tát
Chương V: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các hàng Thánh Đệ tử đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật
Chương VI: Tinh thần Giáo pháp Bất khả tư nghì
Chương VII: Chúng sinh trong cuộc đời này
Chương VIII: Con đường Phật Đạo
Chương IX: Tinh thần Pháp môn bất nhị
Chương X: Quốc Độ Phật Hương Tích
Chương XI: Bồ Tát hạnh
Chương XII: Đức Phật A Súc
Chương XIII: Tinh thần cúng dường Chánh Pháp
Chương XIV: Phó Chúc Đức Thế Tôn

Kinh Duy Ma Cật có 14 Chương , tuy nhiên buổi Thuyết Pháp hôm nay, Hòa Thượng chỉ thuyết giảng CHƯƠNG 10 : QUỐC ĐỘ PHẬT HƯƠNG TÍCH . Trong đó thuyết giảng rõ về:
- 10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỮ CƯ SĨ
- 8 PHÁP THÀNH TỰU NƠI THẾ GIAN

Chúng ta học KINH DUY MA CẬT là học :
1) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật
2) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật
3) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật
4) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương

 I) Cách sống của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Tinh thần vô nhiễm: Sống trong thế gian mà không bị ô nhiễm của thế gian
Sống tu tập tự thân, thanh tịnh. Sống không bị lôi cuốn vào vòng danh lợi.
II) Hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Nguyện cầu chúng sinh noi theo Chư Phật, Chư Bồ tát. Hướng thân lập mệnh.
Không nhàm chán, mệt mỏi, thối thát. Không giận hờn, chối bỏ, lánh xa.
Giúp chúng sinh cần hóa độ
III) Công hạnh tu chứng của Bồ Tát Duy Ma Cật:
Làm lợi cho chúng sinh. Sống trong ngũ dục nhưng không bị lôi kéo.
Phát huy tinh thần Đại thừa Phật Giáo: Tinh thần Bồ Tát Đạo
IV) Cách phụng sự Chư Phật trong 10 phương:
Cung kính Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng cũng cung kính 10 phương Chư Phật. Đảnh lễ, phụng sự Phật Thích Ca nhưng cũng đảnh lễ, phụng sự 10 phương Chư Phật. Theo 10 Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:

10 PHÁP THIỆN CỦA NAM NỬ CƯ SĨ

Trong cỏi Ta bà này, hành Bồ tát đạo phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ. Phải biết BAN VUI và CỨU KHỔ. Dù ở bất kỳ quốc độ nào phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ chúng sinh mới có được lợi ích, bớt khổ. Cỏi Ta bà vốn có nhiều chúng sinh đau khổ nên Bồ tát có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ hơn các Quốc độ khác vì các Quốc độ khác không bị phiền nảo hay khổ đau ...
Với TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, Bồ tát trang bị 10 PHÁP THIỆN để độ trì chúng sanh:
1) Lấy BỐ THÍ đối trị BẦN CÙNG
2) Lấy TRÌ GIỚI đối trị PHẠM GIỚI
3) Lấy NHẨN NHỤC đối trị SÂN NHUẾ
4) Lấy TINH TẤN đối trị GIẢI ĐẢI
5) Lấy THIỀN ĐỊNH khắc phục LOẠN Ý
6) Lấy TRÍ TUỆ diệt tan VÔ MINH
7) Nói PHÁP TRỪ NẠN để vượt qua BÁT BẠN
8) Dạy PHÁP ĐẠI THỪA cho người còn chấp nhất TIỂU THỪA
9) Lấy các THUẬN CĂN giúp người VÔ ĐỨC
10) Thường dùng TỨ NHIẾP PHÁP để THÀNH TỰU Chúng sanh

8 PHÁP THÀNH TỰU của MỘT VỊ BỐ TÁT

Để trả lời câu hỏi có bao nhiêu Pháp để thành tựu tong cuộc sống hiện tại, để sống trong cuộc đời này mà không bị tổn hạitái sinh vào cỏi Tịnh Độ, Bồ Tát Duy Ma Cật đã trả lời là cần có 8 PHÁP ĐỂ THÀNH TỰU:
1) Lợi ích chúng sinh không cần báo đáp
2) Chịu thay chúng sinh hết thảy khổ não
3) Tâm bình đẳng với chúng sinhThiên hạ vô ngại
4) Tôn kính Chư Bồ tát như đối với Chư Phật
5) Khi nghe Kinh chưa từng nghe, cũng không khởi nghi hoặc
6) Không đối nghịch với Pháp của Hàng Thinh Văn
7) Không ganh tỵ với người được cúng dườngTùy hỷ công đức
8) Thường tự xét lổi của mình, không tranh tụng sở đoản của người

Buổi Thuyết pháp kết thúc với lời khuyên nhủ anh chị em Huynh Trưởng GĐPT, luôn trang bị Tinh thần Bồ Tát Đạo, phải có TÂM ĐẠI BI KIÊN CỐ, tiếp tục đi trên con đường giải thoát mọi khổ đau, đem lại lợi ích cho chúng sinh, và cụ thể là Đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới.

TÂM ĐĂNG, Thư Ký HĐC Tấn Hoa Kỳ
Reader's Comment
Saturday, October 11, 201409:19
Guest
• Đẳng giác Bồ tát thường hiện thân như thế nào? Tu hạnh gì?
‾ Đẳng giác Bồ tát (Giác Bình đẳng) nhìn chúng sinh bằng cặp mắt bình đẳng… nên Đẳng giác Bồ tát hành đạo tùy duyên… hành cung của Đẳng giác Bồ tát là nội viện cung trời Đâu suất.
‾ Pháp hành của Đẳng giác Bồ tát là hạnh Thường Bất Khinh: Không khinh thường cái Phật của chính mình, không khinh thường cái Phật của tất cả chúng sinh… tạo điều kiện để cho cái Phật của chính mình phát huy tác dụng và tạo điều kiện cho cái Phật của chúng sinh hữu duyên phát huy tác dụng.
Saturday, October 11, 201409:15
Guest
• Bồ tát từ Sơ địa đến Đệ Thập địa… nếu Balamật không liên tục (không nhập được Đẳng giác địa) thì những Bồ tát này sẽ hiện thân như thế nào trong tam giới?
1.Bồ tát Sơ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát Sơ địa này thường hiện thân làm tiểu quốc vương (vua các nước nhỏ).
2. Bồ tát đệ nhị địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ nhị địa này thường hiện thân làm chuyển luân vương (vua thế giới).
3. Bồ tát đệ tam địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ tam địa này thường hiện thân làm Đao lợi thiên vương (vua cõi trời Đao lợi).
4. Bồ tát đệ tứ địa…nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ tứ địa này thường hiện thân làm Dạ ma thiên vương (vua cõi trời Dạ ma, còn gọi là Tu diệm ma).
5. Bồ tát đệ ngũ địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực…vì thế Bồ tát đệ ngũ địa này thường hiện thân làm Đâu suất thiên vương (vua cõi trời Đâu suất).
6. Bồ tát đệ lục địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ lục địa này thường hiện thân làm Hóa lạc thiên vương (vua cõi trời Hóa Lạc).
7. Bồ tát đệ thất địa… nếu Balamật không liên tục thì sẽ mong cầu danh, lợi, quyền lực… vì thế Bồ tát đệ thất địa này thường hiện thân làm Tha hóa tự tại vương (vua cõi trời Tha hóa tự tại).
8. Bồ tát đệ bát địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái thiền… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi Sơ thiền Sắc giới (Phạm thiên vương) và làm chủ cõi Nhị thiền Sắc giới (Đại phạm thiên vương).
9. Bồ tát đệ cửu địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái lạc Sắc giới thiên… vì thế sẽ hiện thân làm chủ cõi tam thiền Sắc giới thiên.
10. Bồ tát đệ thập địa… không còn ái dục… nhưng nếu Balamật không liên tục thì sẽ ái Tịnh sắc giới thiên…vì thế sẽ hiện thân làm pháp chủ cõi Ngũ tịnh cư Sắc giới thiên (vô phiền, Vô nhiệt, Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh).
(Sách tham khảo: Kinh Hoa Nghiêm)
Saturday, October 11, 201409:05
Guest
...nơi đi về...
Thu tàn… mưa gọi gió sang,
Lòng thu tơi tả… bạt ngàn bão giông.
Đã mang kiếp hạt bụi trần…
Đừng tìm bến đỗ, đừng mong luân hồi!
Tùy duyên… bọt nước dòng trôi,
Tan rồi hóa nước… thuận xuôi theo dòng.
Mặc đời sắc sắc không không…
Đừng theo, đừng chống… đừng trông ngóng gì!
Không mơ hiệp… sẽ không ly…
Hòa quang đồng phận tùy nghi giúp đời!
Luân hồi… nhưng chẳng luân hồi…
“Niết bàn sinh tử” là nơi đi về…

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Saturday, October 11, 201408:59
Guest
Đề tặng H.T. Hội trưởng!

HỘI nhập Ta bà… tùy duyên độ…
TRƯỞNG dưỡng Như Lai giác: Giác tha!
NGUYÊN lai pháp pháp phi lai khứ…
SIÊU xuất trần lao… tức Bồ đề!
CHƠN tánh vĩnh hằng vô sinh diệt…
TRÍ đáo Bala… tịch giác, mê…
THIỀN tâm liễu ngộ… vô quái ngại!
KHÁCH chủ đồng qui tịnh giác tòa.

Ngọn cỏ ven sông cẩn chí!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 46)
Thế gian không có cái gì khổ cả, khổ chỉ là những ảo giác của con người.
(View: 68)
Thực tập nhằm tăng cường khả năng tập trung hoặc chú ý đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các truyền thống tôn giáo lớn.
(View: 94)
Trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm, các thiên vương, các thần vương cho đến các Đại Bồ tát nói kệ tán thán Phật
(View: 114)
Về pháp thiền quán vô thường tôi chia sẻ hôm nay, tôi sẽ không bàn đến đại vô thường như là cái chết, sự hủy diệt, sụp đổ hay sự chia ly.
(View: 87)
Sau khi quy y Tam bảo, vì muốn tìm cầu tri thức, tôi đã nỗ lực nghiên cứu kinh điển. Kinh Phật mênh mông như biển cả,
(View: 95)
Sống lâu, khỏe mạnh là một phước báu lớn. Nhưng không phải ai cũng có được phước báo này.
(View: 180)
Ăn chay không thực hành trong tâm lý cứng nhắc, khắc nghiệt mà ăn chay cần duy trì trong một tâm thái an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc!
(View: 109)
Thiểu dục: là ít muốn. Tri túc: là biết đủ. “Thiểu dục tri túc”, tức là ít ham muốn và biết đủ.
(View: 95)
Biết chế ngự tâm thì sẽ giảm đi hoặc chấm dứt hẳn những tham vọng, cuồng nộ, sân hận, bẳn gắt, ganh tỵ, đố kỵ, si mê...
(View: 358)
Con người khi mất đi, vẫn còn âm hồn như trong đạo Phật vẫn luôn nhắc đến thuyết luân hồi,
(View: 113)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rừng.
(View: 114)
Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ.
(View: 124)
"Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-đề cũng đi du hóa ở thành Vương-xá, tại Ôn tuyền lâm.
(View: 161)
"Chánh niệm" - Đó là một từ được bàn tán nhiều khi một người lần đầu tiên tìm hiểu về thiền định và Phật giáo. Chánh niệm là gì?
(View: 161)
Trí huệ là cái mỗi chúng sanh đều vốn có, chỉ vì bị khuất lấp do những che chướng tạm thời, phiền não chướng và sở tri chướng, mà không thấy không biết
(View: 139)
Kinh Vu lan, một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệt là giá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo.
(View: 198)
Đôi khi chúng ta sống cùng nhau, đi ngang đời nhau, đối diệnvới nhau nhưng lại chẳng thấy nhau.
(View: 137)
Các đặc điểm hợp lý trong giáo lý Phật giáo sơ kỳ đã có sức hấp dẫn lớn đối với các học giả châu Âu khi họ nghiên cứu vềPhật giáo.
(View: 167)
Là người Việt Nam, chúng ta ai lại không biết bài hát “Lòng mẹ” của Y Vân với những câu hát như “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào/ Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào…”.
(View: 213)
Ngày Lễ Vu Lan để mỗi người con nhớ đến sự hy sinh, tình thương bao la và công ơn của Cha Mẹ,
(View: 186)
Ngày lễ Vu Lan, những người con ở xa thương nhớ cha mẹ, lòng vẫn luôn hướng về cha mẹ, hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
(View: 215)
Bám chấp là nguyên nhân của mọi đau khổ, phiền não. Đó là những gì làm phát sinh trạng thái hữu và sinh.
(View: 180)
Đạo Phậttôn giáo từ bỏ bạo lực một cách mạnh mẽ nhất trong mọi hình thức.
(View: 221)
Trong mọi truyền thống Phật giáo đều có việc tụng kinh, từ Nam tông, Bắc tông cho đến Mật tông.
(View: 215)
“Hãy ví khổ như rác và hạnh phúc như những đoá hoa… Chuyển hóa khổ đau chính là biết cách biến rác trở lại thành hoa” (Thiền sư Nhất Hạnh).
(View: 189)
Phra Ajaan Lee Dhammadharo (1907-1961), là một trong những vị thiền sư theo truyền thống tu khổ hạnh trong rùng.
(View: 225)
Bất kỳ ai trên thế gian này đều mong muốn tìm cho mình hạnh phúc, an lạc, mà những niềm vui, lạc thú trên đời này rất nhiều.
(View: 244)
Câu hỏi là làm thế nào để đem lại sự an tĩnhan lạc nội tâm trong đời sống hằng ngày của bạn
(View: 161)
Phật giáo thời Hậu Lê tuy không phát triển mạnh như thời Lý-Trần, nhưng thể hiện nên nét đặc sắc về nhiều mặt của Phật giáo
(View: 205)
Những phương cách để đối phó với bệnh khi nó xảy ra là gì? Bình thường phản ứng của chúng tacảm thấy ...
(View: 209)
Phật pháp quả là biển học vô bờ, muôn ngàn pháp môn phương tiện, tùy theo căn cơ trình độ chúng ta chọn và thích hợp với các pháp môn tu khác nhau.
(View: 186)
Hiện nay, vấn đề Bảo vệ Môi trường đang rất được quan tâm ở khắp các nước trên thế giới.
(View: 245)
Hiện nay, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọngViệt Nam và trên thế giới.
(View: 344)
Để lĩnh hội trọn vẹn “cảm giác an lạc” sinh khởi nhờ thiền định, đòi hỏi các thiền sinh phải có một nền tảng định vững chắc.
(View: 394)
Một hôm Ngài A Nan hỏi Đức Phật ? Bạch Đức Thế Tôn, sau khi một chúng sanh qua đời họ sẽ tái sanh về đâu?
(View: 387)
Ba đứa chơi thân với nhau tự thuở nào, thiên hạ ai cũng bảo ba đứa ấy như hình với bóng
(View: 496)
Năng lễ, sở lễ tánh Không tịch Cảm ứng đạo giao nan tư nghì
(View: 374)
Nắng như thiêu đốt suốt những ngày qua. Luồng gió nóng thốc qua sân nhà tưởng chừng làm héo hắt thêm cho những
(View: 408)
Ngũ là năm. Uẩn có nhiều nghĩa, như: chắc chắn, nhóm, thành phần hay yếu tố
(View: 285)
Khi thân yên, ta có thể hiểu biết về thân. Khi tâm tĩnh lặng, ta có hiểu biết về tâm. Khi hơi thở tĩnh lặng, ta có hiểu biết về hơi thở.
(View: 254)
Người tu ở một mình hay cùng với đại chúng, chuyên tu hay đi vào đời để hoằng phápsở thích, hạnh nguyện riêng của mỗi người.
(View: 257)
Nhiều Thiền sư tiếp cận với cộng đồng Hoa Kỳ và Tây phương, trong những thời gian đầu dạy Thiền, thường tránh nói về giới,
(View: 277)
Khi sợ hãi, lo lắng, tâm ta đắm chìm trong những ý nghĩ về các biến cố kinh khủng có thể xảy ra trong tương lai.
(View: 338)
Ăn chay là một thói quen ăn uống phổ biến gần gũi với tinh thần từ bi của Phật giáo.
(View: 317)
“Xứng tánh làm Phật sự” là một câu trong bài nguyện hương mở đầu cho bất kỳ thời tụng kinh nào.
(View: 383)
Sinh tử phiền não của mỗi người, đều phải dựa vào công năng tu hành của chính bản thân để đạt được giải thoát;
(View: 414)
Một khi thân tâm ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ tùy thuộc thanh tịnh.
(View: 454)
Trong cuộc sống, dù khôn khéo hay thánh thiện đến mấy thì không một ai có thể tránh khỏi bị miệng lưỡi người đời chê trách,
(View: 367)
Rất khó tìm hạnh phúcthế gian này. Thật vậy, khi nhìn quanh, ta không thấy gì ngoài đau khổ, phiền muộnhỗn loạn.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM