Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,005,861

Niệm Phật

Saturday, December 31, 201100:00(View: 15284)
Niệm Phật


Niệm Phật

 

Nguyên Siêu

 

niemphatXâu chuỗi trên cổ. Chắp tay quì thẳng. Bằng một tâm niệm thành thiết, quan trọng, nghiêm trang. Tín. Niềm tin vững chắc. Kiên cố. Kiên định. Nhất tâm.

Mọi người ai cũng vậy. Tám mươi xâu chuỗi rạng rỡ, lóng lánh hiện lên những danh hiệu Phật, mà mấy năm nay những hạt chuỗi đó lăn tròn trên những ngón tay. Niệm Phật. Trì danh niệm Phật. Công cứ niệm Phật, vang lên đều đặn âm hưởng. Thanh thoát. Nhiệm mầu. Như chứng tri niềm tin tha thiết. Lòng chí thành cầu vãng sanh cữu phẩm Liên trì. Ao thất bảo. Hoa sen nở người con làm Phật.

Từ thời đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Đức Phật dạy các hàng đệ tử hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Là những vị bồ tát bất thối. Nhất tâm tu hành. Đắc vô sanh nhẫn. Một thế giới được trang nghiêm bằng ý lực thanh tịnh. Bằng phước báo vi diệu. Căn thân khí giới bất sanh, bất diệt, thường hằng, vĩnh tịch, pháp thân, Tịnh Độ.

Niệm Phật. Nhớ nghĩ đến Phật. Thầm tưởng đến Phật. Phật luôn hiện hữu trong tâm. Phật và tâm bất ly. Bất đoạn. Chẳng hai. Như nhất. Tự tâm chúng sanhhiện hữu chư Phật. Tâm chúng sanh niệm Phậtniệm tâm chúng sanh trổi dậy tâm niệm làm Phật. Lâu ngày thành tập quán niệm Phật. Nhập diệu niệm Phật. Không dụng công niệm Phật mà tâm vẫn niệm Phật. Niệm Phật để không niệm những thứ khác, không có vọng niệm khởi lên. Chỉ chánh niệm niệm Phật. Niệm Phật chuyên nhất thì Phật hiện tiền. Vào thời cách Phật lâu xa, con người có lòng niệm Phật, là pháp môn tu tập duy nhất. Là phương tiện phát khởi thiện tâm. Là điều kiện khơi dậy Phật tánh. Trở về chánh pháp. Viên thành Phật quả. Vì niệm Phậtnhơn duyên thành quả Phật. Niệm Phậtcon đường ngắn nhất để chuyển mê khai ngộ. Từ phàm đến thánh. Từ mê đến giác. Từ sinh tử đến niết bàn. Từ vô minh đến nhất thiết trí. Đới nghiệp vãng sanh. Cõi Sa bà chuyển thành Bảo sở. Vì một khi tâm tịnh tức độ tịnh. Tâm tịnh thì chẳng còn chúng sanh. Tâm tịnh thế giới tịnh.

Đó là đạo tràng niệm Phật công cứ, mà đêm nay mọi người đã sẵn sàng xâu chuỗi trên tay. Ngồi xếp bằng ngay ngắn. Trước mặt là tượng Đức Phật A Di Đà. Là bình hoa sen nguyện sinh về cữu phẩm. Nguyện. Một lòng. Một dạ xin nguyện vãng sanh, mà chư Tổ tông môn Tịnh độ đã thật chứng. Nguyện trong lòng. Nguyện trong tâm là muốn về. Quay về bản địa. Quay về nguồn. Quay về cội. Như lá rụng về cội. Như nước chảy ngược về dòng. Niệm Phật đích thị hành trang, tư lương của người đi ngang qua biển sinh tử. Nhờ tư lương, hành trang niệm Phật mà không gặp dạ xoa, la sát. Không bị trôi dạt vào hoang đảo. Rừng thiêng nước độc. Không gặp độc long, kình ngư, bá mị. Vì nguyện. Nguyện thành kim cang thân bất hoại.

Mắt nhắm lại. Tập trung tư tưởng. Điều khiển miệng niệm Phật. Tay lần hạt. Hành. Hạ thủ công phu. Bắt tay ngay vào công việc. Không lần lựa, dễ duôi. Làm. Chỉ có làm, làm cặm cụi. Nghĩa là niệm Phật chăm chỉ. Từng hạt chuỗi lăn tròn qua kẻ tay. Đều đặn theo từng tiếng mõ. Đều đặn như những bước chân tiến gần về quê cha, đất tổ. Bỏ lại sau lưng bụi đường, vi trần.

Niệm Phật lâu ngày thanh ra nhập diệu. Qua tứ oai nghi hầu như đều niệm. Ngay khi lúc ngủ. Trước khi ngủ thật, tâm vẫn khởi niệm. Tâm niệmtrí nhớ rõ ràng. Từng tiếng. Từng niệm làm sáng lên trong tâm. Qua giấc ngủ an lành. Cảm giác danh hiệu Phật thấm vào da thịt. Thấm vào xương tủy. Luân lưu khắp thân tâm.

Tiếng mõ vẫn nhịp đều. Tiếng người vẫn niệm đều. Đạo tràng niệm Phật công cứ đêm nay như dãng rộng ra. Vang xa ra. Bóng người như chẳng phải một. Hai. Ba, mà giao xen nhau như vô lượng. Âm thanh niệm Phật hòa tan vào hư vô. Không còn trong phạm vi đạo tràng. Giữa người với người. Bên cạnh. Kề cận. Hòa quang đồng trần. Người niệm Phậtdanh hiệu Phật để niệm không còn. Nhơn pháp đều không. Ngã. Ngã sở cũng không có.

Người niệm Phật vẫn thấy mình như vậy. Thấy mình có đủ ba đức tánh: vô lượng thọ. Vô lượng quang. Vô lượng công đức. Đối với thế gian pháp thì tuổi thọ thật ngắn ngủi. Tám mươi hay trăm ngoài là biệt lệ, còn tất cả thì ít hơn. Vì nhơn quả của thế giansanh diệt. Thành. Trụ. Hoại. Không, nên tuổi thọ con người cũng tùy đó mà tăng giảm. Niệm Phật, kết quả tuổi thọ là vô cùng. Bất sanh. Bất diệt. Vì Phật là pháp thân nên không thường, không đoạn. Không khứ. Không lai. Tuổi thọ vô lượng.

Tâm hồn thuần tịnh. Trí tánh thường minh, nên được thân sắc vàng, vì tạo nhơn vô lậu.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 36)
Con đường xưa…! và con đường nay bây giờ có khác gì không nhỉ? Có những lúc mình đi trên con đường sỏi đá chông gai
(View: 67)
Khi loài người chúng ta bắt đầu giải quyết mọi vấn đề, chúng ta không quan tâm theo một phương cách cẩn thận chu đáo
(View: 80)
Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, bắt đầu Vũ Kỳ An Cư (Vassavāsa) từ ngày 16
(View: 126)
Có lần một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, Thưa Ngài! Biết có kiếp sau hay không mà Ngài khuyên răn chúng tôi làm thiện.
(View: 203)
Ngôi chùa tọa lạc lưng chừng ngọn núi, sau rừng sồi, cũng tương tự như bao ngôi chùa nhỏ, xa nơi đô thị
(View: 171)
Kẻ cai ngục, dù nơi nhà tù lớn hay nhỏ, xa hay gần, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử được.
(View: 314)
Nay kính cẩn ghi những lời này, xin gửi đến quý Phật tử nào may mắn Cha, Mẹ còn mạnh khỏe thì đó là phước lớn không gì sánh được trên cõi đời này.
(View: 237)
Lịch sử thật là muôn hình vạn trạng, các Sử gia lại càng biến hóa khôn lường.
(View: 150)
Thế Tôn từng dạy, những ai đến với giáo pháp của Ngài là để thấy chứ không phải để tin. Chính quan điểm đúng đắn, sự thấy biết chính xác sẽ dẫn đường cho tư duy và hành động đúng đắn, hướng đến Chân Thiện Mỹ...
(View: 239)
Cuộc đời con người chỉ mấy mươi năm thôi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
(View: 272)
Sự vô thường, tuổi già và bệnh tật không bao giờ hứa hẹn với bất cứ ai. Bất cứ khi nào chúng đến, chúng sẽ đến mà không một lời báo trước.
(View: 280)
Trên đời này có rất nhiều người thường hay nhắc đến hai chữ “họa và phước” khẳng định là chúng ta ai ai cũng đều hiểu cả.
(View: 222)
Có bốn pháp vật thực là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nhờ bốn thực ấy làm duyên, trợ sanh và nuôi dưỡng cho nên ...
(View: 276)
Theo lăng kính Phật giáo, bệnh được tồn tại dưới 3 hình thức, đó là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh.
(View: 410)
Triết Học Phật Giáo và Những Luận Đề -
(View: 611)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 277)
Người đệ tử Phật chân chính, ngoài việc tu tập giới định tuệ để hướng đến viên mãn phước và trí, thành tựu giác ngộ giải thoát cho tự thân,
(View: 268)
Đạo Phật ra đời và phát triển đến nay cũng đã hơn hai mươi lăm thế kỷ, ban đầu từ miền bắc Ấn Độ, sau đó lan truyền toàn xứ Ấn và phát triển sang các nước Trung Á, Nam Á, Bắc Á… và đến Âu, Mỹ hôm nay.
(View: 672)
“Tôi được sinh ra đời là nhờ vào một ân sủng đầy sự thương yêu của con người và tạo vật. Sự thương yêu ấy có cả chính bản thân tôi..."
(View: 419)
Chúng ta thường nghe tới nhóm chữ “tri kiến như thật.” Tức là biết và thấy như thật. Câu hỏi là: Đức Phật dạy gì về biết và thấy như thật?
(View: 566)
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh ngắt sương khô, Não người thay buổi chiều thu, Ngàn lau khóm bạc lá ngô đồng vàng
(View: 307)
Chúng ta đã biết phải làm gì đối với cha mẹ, dù có hay không có sự yêu cầu: hãy thương kính và làm gì đó để biểu hiện niềm thương kính ấy khi cha mẹ còn sống
(View: 288)
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc trù phú tên gọi Thắng Man. Dù là một vương quốc giàu mạnh nhưng...
(View: 309)
Trong Kinh Pháp Cú có một số bài khá phong phú đề cao chánh phápchánh pháp đóng một vai trò rất quan trọng...
(View: 754)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 khi chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc xua quân xâm chiếm Tây Tạng...
(View: 434)
Thuở xưa, có một đạo sư tên là Araka, người đã thoát ly sự thèm khát dục vọng. Đạo sư này có hàng trăm đệ tử.
(View: 653)
Chúng ta thường nghe “tạo nhân nào hưởng quả nấy”, mà kỳ thật, đời sống của cộng đồng người trên thế giới hôm nay, được xem nhưthành quả của một đời sống mang tính tương tác tương thọ liên hệ từ quá khứ đến hiện tại.
(View: 236)
Ảnh hưởng của Phật giáo ở Châu Á nói riêng, toàn thế giới nói chung là đậm nét và sâu sắc.
(View: 284)
Quả vị Sa-môn hay bốn quả Sa-môn, bốn quả Thanh văn, bốn quả Thánh gồm Sơ quả Tu-đà-hoàn (Dự lưu, Thất lai)
(View: 356)
Này A Nan, cũng như một cái cây, nếu nghiêng về phía nào, thì khi người ta đốn ngã nó sẽ đỗ về phía đó (trọng lực), một chúng sanh sau khi chết cũng sẽ theo nghiệp mà đi như thế ấy.
(View: 312)
Giáo pháp hay kinh điển là lời dạy của Đức Phật, đó là chân lý, là sự thật, là những gì Đức Phật chứng ngộ, khám phátuyên thuyết, mang lại sự an lạc giải thoát cho người hành trì.
(View: 361)
Theo tác giả, nước là trung tâm của mọi nguyên tố (element) trên trái đất. Không có nước là không có sự sống. Cho đến nay không có bất cứ vật thể gì tồn tại được nếu thiếu nước.
(View: 477)
Khúc đàn Khổng-Vọng-Vi là tiếng khóc của Đức Khổng Tử, tiếc thương người đệ tử thân yêu Nhan Hồi, mệnh yểu mà chết sớm khi tuổi còn thanh xuân.
(View: 493)
Đó là bài học đầu tiên đại-sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử ông vừa thâu nhận, sau này chính là thiền-sư Soko Morinaga, nổi tiếng của xứ Phù Tang.
(View: 465)
Trọn câu mở đầu là: “Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không phải là sự thật !”
(View: 363)
Bài tán dạy rằng, với công đức đầy đủ, Ngài nhìn khắp chúng sanh bằng đôi mắt từ ái, sẵn sàng đáp lại tiếng kêu thương. Trước biển phước vô lượng như thế, chúng con đều cung kính đảnh lễ.
(View: 582)
... những hành giả sơ phát tâm nên học theo gương tu học của người xưa là lập chí kiên định, đức tin mạnh mẽ không lui sụt, và hành trì liên tục không xao lãng trong tứ oai nghi: Đi - Đứng - Nằm - Ngồi.
(View: 357)
Đại dịch coronavirus bùng phát lần nữa tại Việt Nam, Hoa Kỳ và hầu hết các nước trên thế giới. Tính tới tuần lễ đầu tháng 8/2020, thế giới có gần 700,000 người chết vì đại dịch
(View: 319)
Trong kinh có ghi lại lời cảnh giác của Đức Phật, Ngài đã từng nói rằng: “Phàm tất cả chúng sinh còn lên xuống trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường thì...
(View: 571)
Khổ đau bao trùm cả nhân loại, cả thế giới. Đó là một sự thật, không ai có thể chối cãi.
(View: 558)
Chúng ta đơn thuần cứ nghĩ bệnh là do thể trạng sức khỏe không thuận không tốt, do đề kháng yếu nên vi khuẩn vi rút từ môi trường tác động vào cơ thể mà sinh bệnh.
(View: 440)
Phái đoàn các vị Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly khi đi đến Đức Phật đang ngự trong vườn xoài Am-bà-bà-lê được xem như biểu tượng của sự xa hoa, sang trọng, quý phái bậc nhất đương thời.
(View: 354)
Trong cuộc sống đời thường có nhiều người vì phải đối diện với những bế tắc, khổ đau cùng cực không thể vượt qua được để rồi tìm đến cái chết
(View: 432)
Chưa có khi nào Phật cười to như thế, cười sảng khoái, “cười hùng mạnh như vua sư tử…”
(View: 546)
Hỏi “đi tu là đi đâu?” nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này.
(View: 438)
Trong thuật ngữ nhà Phật, không có từ tiêu diệt, triệt tiêu, loạt trừ, khống chế, áp đặt, cấm đoán…
(View: 463)
“Sống” và “chết” với giáo lý vô ngã
(View: 355)
Đại lâm, Mahā-vana, là khu rừng phụ cận thành Tỳ-xá-li, Trung Ấn, còn gọi Kūṭāgara-śalā, tức Trùng-các giảng đường, hay ...
(View: 399)
Đức Phật khi tuổi đã 80, sắp nhập Niết-bàn mà vẫn thực hành an cư là một trong những tấm gương sáng ngời cho người xuất gia hậu thế.
(View: 789)
Sống trong cuộc đời cũng thế. Từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, chúng ta luôn chịu ảnh hưởng bởi "hiệu ứng đám đông".
Quảng Cáo Bảo Trợ