Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đời Tăng Lữ

Friday, September 10, 201000:00(View: 92976)
Đời Tăng Lữ


Ta hãy sống với những ngày đáng sống,
Không giận mừng không oán ghét sầu thương.
Để cho lòng trang trải khắp mười phương,
Như gió lộng mây ngàn trôi vạn hướng.

Đời tăng lữ từ khi ta dấn bước,
Bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà.
Bước vân du trong khắp nơi ta bà,
Chúng sanh bạn vũ trụ đó là ta.

Đường giải thoát sạch không bao cái có,
Sống tiêu giao không có gì buồn lòng
Sống thanh lương đâu có chi đói lạnh,
Sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm.

Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết,
Tấm thân này mang gió cát phù du
Dẫu tan tành xương vỡ nát thịt da,
Môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát.

Bạn có biết cành cao chim vẫn hót,
Đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người
Vững bước chân noi đức hạnh của Ngài,
Sáng soi đời dìu người tới bờ vui.Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant