Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

Saturday, May 25, 201300:00(View: 38897)
Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013

nammuoinamnhinlai-01-bia2


Dẫn Nhập
Mục lục
 
■ Chương Một - TỘI TỔ TÔNG; Hể đã Phi dân tộc thì thế nào cũng Phản dân tộc
1- Ngô Đình Diệm trong Liên minh Mỹ - Vatican…………………………………….……… ….Nguyễn Mạnh Quang
2- Hồng y Francis Spellman và Chiến tranh Việt Nam ………………………………………….Trần Thị Vĩnh Tường
3- Khi nước Mỹ chọn Đồng minh …………………………………………………………………………Nguyên Diệu
4- Giáo hội trong cơn bảo bùng (Chương 3 - Thập giá và Lưỡi gươm) ……………………...........Trần Tam Tỉnh
5- Nghĩ về hai Dòng họ Thông gia Huế ………………………………………………………….Nguyễn Hạnh Hoài Vy
6- Bát cơm Bảo hộ của Ngô Đình Khôi…………………………………………………………..Vũ Ngự Chiêu sưu tầm
7- Thư Ngô Đình Thục gửi Đô đốc Jean Decoux, Toàn quyền Đông Dương…………………... …..Ngô Đình Thục
8- Jean Baptiste Ngô Đình Diệm - Thời kỳ chưa nắm quyền …………………………………………..…….Chính Đạo
 
■ Chương Hai – BẢY MỐI TỘI ĐẦU; Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng …
9- Kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………………..…Trần Lâm
10- Sự Thiên vị Thiên Chúa giáo về Phương diện Pháp lý ………………………………………….…….Vũ Văn Mẫu
11- Danh từ “Công giáo”: Chữ và Nghĩa ………………………………………………………….…..Nguyễn Hy Thần
12- Trầm tư của một tên tội tử hình ………………………………………………………………………..Hồ Hữu Tường
13- Ông Diệm dung dưỡng gián điệp Việt Cộng nhưng lại triệt hạ lực lượng chống Cộng……….. Cao Thế Dung
14- Tuyên ngôn của 18 nhân vật thuộc nhóm “Tư do Tiến bộ gửi Tổng thống Diệm, ……..…“Nhóm Caravelle”
15- Đảng Cần Lao ………………………………………………………………………………..…………Lê Xuân Nhuận
16- Đảng Cần Lao và các Tổ chức ngoại vi ……………………………………………………………… Trần Văn Đôn
17- Vài Vụ Thủ Tiêu Dưới Chế Độ Ngô Đình Diệm ……………………………………………………..Virtualarchivis
18- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Thần quyền và Thế quyền ………………………………...…………O.V.V
19- Chín Hầm, địa ngục trần gian thời Ngô Đình Diệm ………………………………………………………Ngô Diệp
20- Những điều ít biết về Tử ngục Chín Hầm …………………………………………….……………..Nguyễn Phương
21- Trường hợp gia đình Phan Lạc Tuyên ………………………………………………………..Phan Lạc Giang Đông
22- Vợ của Sĩ quan vụ Binh biến 1960 bị An ninh Diệm xâm phạm tình dục, ………….……...Trần Ngọc Nhuận
23- Một điển hình tàn ác của nhà Ngô ………………………………………………………………………..Võ Văn Sáu
24- Dạy Sử dưới thời Diệm ……………………………………………………………………….……….Nguyễn Hiến Lê
25- Chuyện Thể thao thời Ngô Đình Diệm …………………………………………………………...…………Huyền Vũ
26- Báo chí thời Ngô Đình Diệm…………………………………………………………………………….……..Vũ Bằng
27- Tôi không chủ trường hợp tác với ông Diệm ………………………………………………...…….Phan Quang Đán
28- Giải tỏa Bí mật về Cái chết của Tướng Trịnh Minh Thế…………………………………...….….Tạp chí Góp Gió
29- Tại sao Ngô Đình Diệm không cho Tướng Lê Quang Vinh chết toàn thây………………….…….. Trịnh Bá Lộc
30- Những khẳng định chết người ……………………………………………………………………….……Phạm Tưởng
31- Ngô Đình Diệm và Dollar Mỹ ……………………………………………………………………..…...Virtualarchivis
32- Những nhân vật Việt Nam nhận tiền của CIA …………………………………………………...…….Bobby Ghosh
33- Chế độ Ngô Đình Diệm và Vấn đề Buôn bán Nha phiến…………………………………………Phạm Trọng Luật
34- Đại học Huế tranh đấu chống chế độ cũ (Phỏng vấn giáo sư Lê Tuyên, Bách Khoa),……….…Nguiễn Ngu Í
35- Gia đình Sử gia Tạ Chí Đại Trường và Chế độ Ngô Đình Diệm ………………………………Virtualarchivis
36- Nhớ về Nhất Linh ……………………………………………………………………………….….Nguyễn Hữu Phiếm
37- Xung quanh cái chết của nhà văn Nhất Linh,45 năm trướ………………………………..……….., Khúc Hà Linh
38- Tưởng niệm Nhất Linh 7.7.1963 – 7.7.2008……………………………………………………Nguyễn Tường Tâm
39- Bài văn Truy điệu Văn hào Nhất Linh ……………………………………………………….…..Vũ Hoàng Chương
40- Tổng thống Diệm và Quân đội Mỹ …………………………………………….Ngô Đắc Triết và Lý Đương Nhiên
41- Từ Đồng minh với Mỹ đến Thỏa hiệp với Cộng ………………………………………………Hoành Linh Đỗ Mậu
42- Ngô Đình Diệm muốn dâng miền Nam Việt Nam cho Cọng sản ……………………………… Lê Chân Nhân
■ Chương Ba - BÁNH XE LỊCH SỬ: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa
43- Nam Việt Namtồn tại được không ? (Is South Vietnam viable?)……………….…...Nguyễn Thái
44- Nhận xét về Hiến pháp Đệ Nhất Cọng Hòa ………………………………………………...……Nguyễn Văn Bông
45- Ngày tàn của nền Độc tài Công giáo (Vietnam - Why Did We Go?)………….…... Avro Manhattan
46- Cuộc Cách mạng 1-11-1963 …………………………………………………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
47- Cuộc Cách mạng ngày 1-11-1963 (Nguyệt san Minh Tân 25-11-1963)…………... Hội Khổng học Việt Nam
48- Cuộc đảo chánh 1-11-1963 và cái chết của ông Diệm ……………………………………………..Lê Mạnh Hùng
49- Hai yếu tố “Công giáo” và “Mỹ” trong biến cố 1-11-1963 …………………….………Hoành Linh Đỗ Mậu
50- Khúc quanh Lịch sử ………………………………………………………………………………….……Nguiễn Ngu Í
51- Thăng trầm của “Rồng Phu nhân” Trần Lệ Xuân …………………………………………….………..Peter Brush
52- Bà Nhu và Luân hồi quả báo …………………………………………………………………………………….KHHB
53- Tổng Giám mục Ngô Đình Thục: Nhiều tham vọng nhiều cay đắng …………………………...…… Văn Thư
54- Vài nét về Cụ Diệm ………………………………………………………………………….……….Trần Chung Ngọc
55- Cách mạng rồi lại Cách mạng ……………………………………………………….…………Nhật báo Chính Luận
56- Trích đoạn Hồi ký lần ra Huế …………………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
57- Nhân sĩ và Hội đồng Nhân sĩ ………………………………………..……Nguyễn Hữu Ngư / Nguyễn Văn Trung
■ Chương Bốn - MA GIỮA BAN NGÀY: Những ngụy biện và tráo trở lịch sử của tàn dư chế đô Diệm
58- Bề trái chiếc Mề đay ………………………………………………………………………………….…………Phan Ký
59- Trả lại sự thật cho lịch sữ ………………………………………………………………………….……..Vtruong2602
60- Phát biểu vềBiến động Miền TrungHuế ơi ! Oan nghiệt”…………..... Định Nguyên/Bảo Quốc Kiếm
61- Phá hoại Tăng bảo: Thủ đoạn cũ của chủ nghĩa Ngô Đình Diệm mới …………………..………Minh Thạnh
62- Gian xảo trong khi dịch để xuyên tạc tịch sử ………………………………………...….……Lê Xuân Nhuận
63- Làm thế nào để dựng đứng một nhân vật lịch sử, Đại úy James Scott…………………………………..Trần Lâm
64- Minh Xác:Làm Sáng TỏhayXuyên tạc, bịa đặt ? ’ ……………………..……Chính Đạo Vũ Ngự Chiêu
65- Ví dụ về Xuyên tạc Lịch sử đề “rửa mặt”cho Ngô Đình Diệm ………………………..…….. Lê Xuân Nhuận
66- Bàn về “Ngô Đình Nhu: Nhà Tiên tri” ………………………………………………………………Lê Xuân Nhuận
67- Niềm tinTâm thần ………………………………………………………………………..………..Nguyên Diệu
68- Nhận xét về bài viết “Cần thẩm định lại của Tôn Thất Thiện ……………………….…… Nguyễn Mạnh Quang
69- Lại là Thầy Thích Không Tánh ………………………………………………………………….…..Nguyễn Trí Cảm
70- Lại Dụ số 10 ……………………………………………………………………………………………..Trần Gia Phụng
71- Sự thật về Chế độ Diệm: Những xuyên tạc của KV Phúc và Nguyễn Văn Lục …………...… Lý Nguyên Diệu
72- Ai là người đề tựa sách “NĐD và Bang giao Mỹ-Việt” của Phạm Văn Lưu ………..… Nguyễn Phan Hoàng
73- Chuột chạy cùng sào ………………………………………………………………………………..…Nguyễn Trí Cảm
74- Cuộc Chiến … dấu Sự thật ……………………………………………………………….………………..Lloyd Phạm
75- Chung quanh loạt bài “Những Xuyên tạcNgộ nhận về Phật giáo Việt Nam” ……………...….…Lê Quân
■ Chương Năm – KIM CƯƠNG BẤT HOẠI: Hoa sen trong biển lửa
76- Đàn áp Tôn giáo và các cuộc Tự Thiêu (Vietnam – Why Did We Go?, Chương 14). …….… Avro Manhattan
77- Tại sao có cuộc tranh đấu của Phật Giáo? ……………………………………………………...……Vũ Ngự Chiêu
78- Kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Diệm ………………………………………………………………………….Vũ Tài Lục
79- Cuộc vận động chống đàn áp Phật giáo năm 1963 …………………………………………….……..Nguyễn Lang
80- Lễ Phật Đản 8/5/1963 tại Huế ……………………………………………………………………………..Erich Wulff
81- Mùa Phật đản đẫm máu ……………………………………………………………………………….……..Chính Đạo
82- Mục tiêu Công bằng Xã hội nhìn từ Phong trào Phật giáo 1963,……………………………...……. Lê Cung
83- Phù Đổng 63 ………………………………………………………………………………….…Hoàng Nguyên Nhuận
84- Sen đồng và Nắng Hạ 63 ……………………………………………………………………………. Trần Kiêm Đoàn
85- Tường trình tại Liên Hiệp Quốc (9/1963)……………………………………………..………..Erich Wulff
86- Giới thiệu sách”Sáu tháng Pháp nạn 1963”của Minh Không Vũ Văn Mẫu,……………..…… Minh Nguyện
87- Quách Thị Trang - Vì sao sang ……………………………………………………………….Hàn Phương Quốc Vũ
88- Đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn …………………………………………………………………… Lương Hữu Định
89- Sinh viên và Học sinh đứng dậy …………………………………………………………..……………..Nguyễn Lang
90- Thăm đài Thánh Tử Đạo bên bờ sông Hương ……………………………………………...………..Quang Thái
91- Viết về Cố Hòa thượng Mãn Giác và anh Hoàng Văn Giàu …………………………...………Cao Hữu Điền
92- Phật đản 1964 trong Ký ức người dân Sài Gòn …………………………………………………….……Nguyên Ly
93- Những ngày tháng không quên…………………………………………………………………………..Thái Kim Lan
94- Cuốn sách bị bỏ quên của Nhà báo Thanh Thương Hoàng: Phật giáo đấu tranh …………..... Đào Văn Bình
95- Nhìn lại cuộc Tranh đấu Phật giáo 1963 ……………………………………………………...….Trần Chung Ngọc
96- Bàn thêm về “Phong trào Phật giáo 1963” trong giáo trình Lịch sử Việt Nam Hiện đại ………….. Lê Cung
97- Vài điều căn bản về Phong trào Phật giáo …………………………………………………………Cao Huy Thuần
 
■ Chương Sáu - LỬA TỪ BI: Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
98- Lời Dặn Dò ngày 10 tháng 6 năm 1963 của Hòa Thượng Thích Quảng Đức,……………. lichsuvietnam.info
99- Về một bức thủ bút chữ Nôm của Thích Quảng Đức ………………………………………………Phạm Quý Vinh
100- Từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức …………………………………………………………………Nguyễn Quốc Tuấn
101- Dư luậnCảm phục của Thế giới ……………………………………………………Minh Không Vũ Văn Mẫu
102- Sức mạnh Bất bạo động nhìn từ Ngọn lữa Thích Quảng Đức …………………………………..… Lê Cung
 
■ Chương Bảy - GỬI LẠI NGHÌN SAU: Suy nghiệm về một số bài học lịch sử
103- Bất đắc dĩ khơi đống tro tàn ………………………………………………………………….……Lê Nguyên Long
104- Xin đừng tiếp tục lừa dối lịch sử nữa ………………………………………………….. Quang Phục Võ Văn Sáu
105- Sáng mai chim hót ……………………………………………………………….……………………….…Quán Như
106- Chế độ NĐD, chế độ Ngược lòng dân và Phản thời đại ………………………………………..…. Nguyễn Kha
107- Giai đoạn khởi thủy sự Sụp đổ Đệ nhất Cọng hòa …………………………………………… Trần Văn Thưởng
108- Ngô Đình Diệm, Bảy nguyên nhân Thất bại ………………………………………………………………..Bùi Kha
109- CIA và Việt Nam Cọng Hòa ……………………………………………..Thomas Ahern, Jr / Nguyễn Kỳ Phong
110- Toàn trị và Ngoại thuộc …………………………………………………………….………….……Cao Huy Thuần
111- Ngô đình Diệm, Một số đánh giá …………………………………………………..Sưu tầm của Lê Xuận Nhuận
112- Tên “Ngô Đình Diệm” trong danh sách 100 kẻ Bạo ngược trong Lịch sử nhân loại,…… Nigel Cawthorne
113- Cảm nghĩ về sự Cáo chung của một Chế độ Độc tài …………………………………………...…Tiểu Dân
114- Tháng Mười Một, chợt nhớ đến vài bài thơ thời Diệm ……………………………….………… Phùng Quân
115- Quy luật của Tháng Tám định mệnh ………………………………………………..……………...Nguyên Diệu

■ Chương Tám – 100 CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ : Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Võ Văn ÁI ● Tăng Xuân AN ● Trần Văn ÂN ● Nguyễn Tường BÁCH ● Nguyễn Văn BÌNH ● Phạm Văn BÌNH ● Phan Bá CẦM ● Thích Tâm CHÂU ● Hoàng Văn CHÍ ● Từ CHUNG ● Phạm Hữu CHƯƠNG ● Trần Văn CHƯƠNG ● Vũ Hoàng CHƯƠNG ● NCD ● Nguyễn Đôn DƯ ● Bảo ĐẠI ● Phan Quang ĐÁN ● Kiêm ĐẠT ● Tôn Thất ĐÍNH ● Trần Văn ĐÔN ● Vương Văn ĐÔNG ● Thường ĐỨC ● Bùi Ngọc ĐƯỜNG ● Thích Hộ GIÁC ● Trường GIANG ● Võ Văn HẢI ● Huỳnh Phú HẢI ● Thích Nhất HẠNH ● Trần Sĩ HUÂN ● Minh HUY ● Nguyễn Ngọc HUY ● Trần Văn HƯƠNG ● Nguiễn Ngu Í ● Trần Văn KHIÊM ● Lê Bá KÔNG ● Võ Ngọc KHUÊ ● Nguyễn Cao KỲ ● Lưu Kỳ LINH ● Chu Bằng LĨNH ● Thành Nam Nguyễn LONG ● Đồ Hoa LƯ ● Trần Phổ MINH ● Đào Mộng NAM ● Phan Nhật NAM ● Trần Bình NAM ● Vũ Thế NGỌC ● Lý Đại NGUYÊN ● Trần Nhã NGUYÊN ● Hạo Nhiên Trần Thế NGỮ ● Nguyễn Khắc NGỮ ● Nguyễn NHO ● Lê Quang OÁNH ● Nguyễn Hữu PHIẾM ● Lê PHỔ ● Quang PHỤC ● Thiên Nhất PHƯƠNG ● Trần Kim QUAN ● Lê QUÂN ● Phạm Nam SÁCH ● SÁNG Dội Miền Nam (tuần báo) ● Doãn Quốc SĨ ● Ngô Quốc SĨ ● Lê Văn SIÊU ● Trương Bảo SƠN ● Lê TÁ ● Trương Như TẢNG ● Phạm Công TẮC ● Trần Công TÂMTừ TÂM ● Nguyễn TÂN ● Quách TẤN ● Nguyễn THÁI ● Lê Văn THÁI ● Vũ Văn THÁI ● Đoàn THÊM ● Nguyễn Chánh THI ● Nghiêm Xuân THIỆN ● Nhật THỊNH ● Huỳnh Sanh THÔNG ● Cụ Bà Đức THỤ ● Nguyễn Đình THUẦN ● Nhật TIẾN ● Hoàng Đồng TIẾU ● TIỂU Ban Nghiên Cứu Đồng Minh (Tạp Chí Cứu Nước) ● Nguyễn Hữu TRÍ ● Nguyễn Thế TRUYỀN ● Lê Minh TRỰC ● Tôn Thất TUỆ ● TỰ Do ( Nhật Báo) ● Dương Tấn TƯƠI ● Trần TƯƠNG ● Lê Văn TỴ ● Bảo VÂNVIỆT Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng ● Lý Khôi VIỆT ● Nguyễn Thành VINH ● Nguyễn VỸ ● Vân XƯA ● Phan XỨNG ● Huỳnh Minh Ý

Reader's Comment
Friday, April 10, 202008:29
Guest
Xin download cuốn sách nay!
Monday, February 18, 201902:43
Guest
Cho tôi xin download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013 (tập 1+2+3). Xin chân thành cám ơn
Tuesday, November 20, 201801:37
Guest
Xin tải về
Sunday, April 29, 201800:01
Guest
cho tôi download quyển sách này
Sunday, October 22, 201718:02
Guest
Cho tôi được tải về cuốn "Năm Mươi Năm Nhìn Lại 1963-2013"
Tuesday, October 17, 201702:15
Guest
Cho tôi download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013. Cám ơn.
Sunday, October 1, 201708:51
Guest
Cho tôi được download quyễn sách : 50 NĂM NHÌN LẠI
Friday, December 16, 201617:18
Guest
XIn được download
Thursday, October 20, 201615:51
Guest
Cho tôi download quyển Năm mươi năm nhìn lại 1963-2013. Cám ơn.
Tuesday, May 31, 201603:43
Guest
cho tôi download quyển sách này
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 4225)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Ca Nguyễn Du - HT Thích Như Điển
(View: 3371)
Phật Giáo Việt Nam Tại Châu Âu - HT Thích Như Điển
(View: 7832)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Văn Học Thời Trần - Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 5884)
Emily Elizabeth Dickison là nhà thơ lớn của Mỹ trong thế kỷ thứ 19. Bà sống phần lớn cuộc đời trong cô độc.
(View: 4278)
Ni Giới Việt Nam Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ - Thích Nữ Giới Hương. Hồng Đức Publishing. 2020
(View: 3299)
Tác phẩm “Xây dựng hạnh phúc gia đình” của Hòa thượng Thích Thắng Hoan là cẩm nang hướng dẫn xây dựng hạnh phúc cho người Phật tử tại gia.
(View: 12868)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 5362)
Ai đã truyền Việt Nam Phật Giáo qua Trung Quốc: Khương Tăng Hội, người Việt Nam. Vào năm nào: năm 247 tây lịch.
(View: 4142)
Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý bản PDF - Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 9831)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 8072)
Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác - hồi ký về một ngôi chùa đã đi vào lịch sử Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Viên Giác Tùng Thư 2019 - Nhà xuất bản Liên Phật Hội
(View: 27433)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam
(View: 6178)
Tôi đặt bút bắt đầu viết "Lời Vào Sách" nầy đúng vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 1995 sau khi tụng một thời kinh Lăng Nghiêmtọa thiền tại Chánh điện.
(View: 5920)
Có lẽ đây cũng là một trong những viễn ảnh của tâm thức và mong rằng những trang sách tiếp theo sẽ phơi bày hết mọi khía cạnh của vấn đề, để độc giả có một cái nhìn tổng quát hơn.
(View: 6447)
Ai trói buộc mình? Không biết có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó với chúng ta chưa? Đến chùa học pháp hay đi tu chỉ để cầu giải thoát. Mục đích tu hoặc xuất gia là cầu giải thoát sinh tử. Giải thoát có nghĩa là mở, mở trói ra. Cầu giải thoát là đang bị trói. Nhưng ai trói mình, cái gì trói mình? Khi biết mối manh mới mở được.
(View: 6225)
Sống Trong Từng Sát Naphương pháp thực tập sống tỉnh thức, sống và ý thức về sự sống trong từng mỗi phút giây. Đây là phương thức tu tập dựa trên tinh thần Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm.
(View: 5828)
Nguyên bản: How to practice the way to a meaningful life. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(View: 8227)
Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa (Phóng tác lịch sử tiểu thuyết vào cuối đời Lý đầu đời Trần) HT Thích Như Điển
(View: 4979)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 84 Tháng 11/2018
(View: 12594)
Nhẫn nhục là thù diệu nhất vì người con Phật thực hành hạnh nhẫn nhục thành thục, thì có thể trừ được sân tâm và hại tâm, là nhân tố quan trọng để hành giả thành tựu từ tâm giải thoátbi tâm giải thoát.
(View: 22160)
Tác giả: Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm và kể chuyện, Nguyễn Minh Tiến hiệu đínhgiới thiệu
(View: 6717)
Cảm Đức Từ Bi - tác giả Huỳnh Kim Quang
(View: 7710)
Một bản dịch về Thiền Nhật Bản vừa ấn hành tuần này. Sách nhan đề “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả Matsubara Taidoo. Bản Việt dịch do Hòa Thượng Thích Như Điển thực hiện.
(View: 7027)
Tuyển tập “Bát Cơm Hương Tích” của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là một phần lớn của đời tác giả, ghi lại những gì Thầy mắt thấy tai nghe một thời và rồi nhớ lại...
(View: 6519)
Quyển sách "Hãy làm một cuộc cách mạng" trên đây của Đức Đạt-lai Lạt-ma khởi sự được thành hình từ một cuộc phỏng vấn mà Ngài đã dành riêng cho một đệ tử thân tín là bà Sofia Stril-Rever vào ngày 3 tháng giêng năm 2017.
(View: 8876)
THIỀN QUÁN VỀ SỐNG VÀ CHẾT - Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành - The Zen of Living and Dying A Practical and Spiritual Guide
(View: 6366)
Mùa An Cư Kiết Hạ năm 2016 nầy tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 67 để sang năm 2017 xuất bản với nhan đề là "Nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến"
(View: 5891)
Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa, Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng, Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa (Tuệ Sỹ)
(View: 14712)
TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông
(View: 20963)
Người học Phật có được một tài liệu đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu khi cần...
(View: 7256)
Tác phẩm nầy chỉ gởi đến những ai chưa một lần đến Mỹ; hoặc cho những ai đã ở Mỹ lâu năm; nhưng chưa một lần đến California...
(View: 7058)
Từ Mảnh Đất Tâm - Huỳnh Kim Quang
(View: 6598)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 6720)
Chung trà cuối năm uống qua ngày đầu năm. Sương lạnh buổi sớm len vào cửa sổ. Trầm hương lãng đãng quyện nơi thư phòng..
(View: 6233)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 7731)
Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, lại thêm nước từ đập thủy điện ồ ạt xả ra. Dân không được báo trước.
(View: 7682)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho...
(View: 8843)
Là người mới bắt đầu học Phật hoặc đã học Phật nhưng chưa thấm nhuần Phật pháp chân chính, chúng tôi biên soạn...
(View: 6713)
Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 65 của mình...
(View: 7118)
Bắt đầu vào hạ, trời nóng bức suốt mấy ngày liền. Bãi biển đông người, nhộn nhịp già trẻ lớn bé. Những chiếc...
(View: 10778)
Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại - Ấn Độ - và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông...
(View: 20411)
Trong tập sách nhỏ này tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của Đức Phật... Con Đường Thoát Khổ - Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
(View: 30550)
Tôi cảm động, vì sống trong đạo giải thoát tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng, trong sáng; một thứ tình êm nhẹ thanh thoát đượm ngát hương vị lý tưởng...
(View: 16523)
Tập sách do Minh Thiện và Diệu Xuân biên soạn
(View: 20140)
Phật GiáoVũ Trụ Quan (PDF) - Tác giả: Lê Huy Trứ
(View: 11320)
Hạnh Mong Cầu (sách PDF) - Lê Huy Trứ
(View: 14771)
Đọc “Dấu Thời Gian” không phải là đọc sự tư duy sáng tạo mà là đọc những chứng tích lịch sử thời đại, chứng nhân cùng những tâm tình được khơi dậy trong lòng tác giả xuyên qua những chặng đường thời gian...
(View: 7995)
Báo Chánh Pháp Số 48 Tháng 11/2015
(View: 10698)
Nguyệt san Chánh Pháp Tháng 10 năm 2015
(View: 8108)
Báo Chánh Pháp Số 46 Tháng 9/2015 - Chuyên đề Vu Lan - Mùa Báo Hiếu
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant