Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,692,135
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Kinh Phổ Môn Diễn Kệ

26 Tháng Năm 201200:00(Xem: 48594)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ

Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Năm 201614:28
Khách
Xin hoavouu.com dang loi bai kinh len thi cang tot...
17 Tháng Tám 201518:32
Khách
Thay hue duyen tung hay va truyen cam that am ap
17 Tháng Bảy 201400:25
Khách
Kính gởi ban trị sự trang web hoavouu. Chúng con rất vui khi nghe kinh và chúng con rất muốn nghe theo phiên bản cũ là máy tự repeat. Chúng con thấy như vậy rất an lạc,thêm nữa chúng con có những người thân bị bệnh trong lúc trong lúc điều trị bệnh(ở nhà hoặc tại bệnh viện). Rất cần nghe nhiều lần về những bài kinh,thêm nữa trang web hoavouu hơn những trang web khác là sự cài đặt tự lặp lại. Mong ban trị sự cài lại chương trình như trước đây.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 3085)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(Xem: 1849)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 4374)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(Xem: 3920)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(Xem: 9147)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 10092)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(Xem: 66537)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(Xem: 43563)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 22027)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 40333)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(Xem: 26170)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 57930)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(Xem: 50005)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(Xem: 101204)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 41195)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 28762)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 33648)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(Xem: 50268)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(Xem: 24380)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(Xem: 188102)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 47473)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(Xem: 48436)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 49099)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 28316)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(Xem: 35049)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(Xem: 27843)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(Xem: 24659)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 27386)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 24793)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 26685)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 17643)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(Xem: 39545)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 48024)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 92107)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(Xem: 38052)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(Xem: 28206)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 75831)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 35783)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 23599)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 19073)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 33933)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 100312)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 26823)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 33714)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(Xem: 21832)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(Xem: 20339)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(Xem: 16880)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 28344)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 15767)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 22080)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 21242)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(Xem: 120575)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 29412)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(Xem: 17031)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 10052)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(Xem: 39596)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(Xem: 12343)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 25238)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(Xem: 23787)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(Xem: 18524)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ