Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

Tuesday, August 21, 201200:00(View: 15515)
Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

hoidonggiaopham

QUYẾT ĐỊNH

Của Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm


 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

- Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được thông qua bởi Đại Hội Thành Lập Giáo Hội vào tháng 9 năm 2008 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ,

- Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ II (2012-2016) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 18 tháng 8 năm 2012,

- Chiếu nhu cầu Phật sự, nay

 

QUYẾT ĐỊNH

 (Xem bản pdf)


1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ II từ năm 2012 đến năm 2016 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

  1. Chủ tịch: HT. Thích Tín Nghĩa

  2. Phó Chủ tịch Nội vụ: HT. Thích Nguyên Trí

  3. Phó Chủ tịch Ngoại vụ: HT. Thích Nguyên An

  4. Phó Chủ tịch: HT. Thích Minh Tuyên

  5. Tổng thư ký: HT. Thích Nguyên Siêu

  6. Phó Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang

  7. Phụ tá Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo

  8. Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

  9. Phó Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng vụ Tăng Sự:

10. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Nguyên An

11. Tổng vụ phó: HT. Thích Tâm Vân

12. Tổng vụ phó: TT. Thích Tâm Tường

13. Thư ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng vụ Ni Bộ:

14. Tổng vụ trưởng: Sư bà Thích Nữ Như Nguyện

15. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Minh Phước

16. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Định

17. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: Ni sư Thích Nữ Tiến Liên


Tổng vụ Hoằng Pháp:

18. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Đồng Trí

19. Tổng vụ phó: HT. Thích Giác Sĩ

20. Tổng vụ phó: TT. Thích Phước Mỹ

21. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

22. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

23. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

24. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Như Quang

25. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng vụ Văn Hóa:

26. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Minh Dung

27. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

28. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn

29. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Giới Định

30. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng vụ Giáo Dục:

31. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thái Siêu

32. Tổng vụ phó: TT. Thích Nguyên Kim

33. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Đức

34. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

35. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

36. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Giới Châu

37. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Cư Sĩ:

38. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Thánh Minh

39. Tổng vụ phó: TT. Thích Thông Lý

40. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Thông

41. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

42. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

43. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

44. Thành viên: Đạo hữu Nguyên Ngọc - Thái Kế An

45. Thành viên: Đạo hữu Thiền Đồng - Trần Huy

46. Thành viên: Đạo hữu Trần Quí Hùng

47. Thành viên: Đạo hữu Trần Thị Cát Tường

 

Tổng vụ Thanh Niên:

48. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Hạnh Tuấn

49. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

50. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

51. Vụ trưởng GĐPT Vụ: Huynh trưởng Phan Duy Chiêm

52. Thư ký: Huynh trưởng Nguyễn Quốc Hưng

 

 

Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội:

53. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thông Hải

54. Tổng vụ phó: HT. Thích Thiện Long

55. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

56. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

57. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

59. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Luân Liên

60. Thành viên: Đạo hữu Lệ Tú

61. Thành viên: Đạo hữu Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh:

62. Tổng vụ trưởng: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

63. Tổng vụ phó: TT. Thích Trí Thọ

64. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Quang

65. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Nguyên Bổn

66. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

67. Thành viên: Đạo hữu Trần Thuận Hiếu

 

Tổng vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

68. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Tâm Đức - Trần Quang Thuận

69. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

70. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

71. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Truyền Thông:

72. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Quảng Thành - Bùi Ngọc Đường

73. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Tâm Quang - Vĩnh Hảo

74. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

75. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

76. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

77. Thành viên: Huynh trưởng Tâm Hòa - Lê Quang Dật

78. Thành viên: Đạo hữu Quảng Hải – Phan Trung Kiên

79. Thành viên: Đạo hữu Đức Diệu Tường

 

Tổng vụ Nghi Lễ:

80. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Nhật Trí

81. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Chánh

82. Tổng vụ phó: TT. Thích Định Quang

83. Tổng vụ phó: TT. Thích Giác Minh

84. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Nhật Thiện

85. Thành viên: TT. Thích Tâm Thành

86. Thành viên: ĐĐ. Thích Tâm Bình

87. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

 

Tổng vụ Pháp Chế:

88. Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê, Ph.D.

89. Tổng vụ phó: Đạo hữu Luật sư Dina Linh Nguyễn

90. Tổng vụ phó: Đạo hữu Trần Quí Hùng

91. Phụ tá Tổng vụ trưởng: ĐĐ. Thích Minh Trọng

92. Phụ tá Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Trà - Nguyễn Thanh Huy

93. Thư ký: Đạo hữu Đoàn Thùy

 

Tổng vụ Kiến Thiết:

94. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Minh Hồi

95. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

96. HT. Thích Thông Hải

97. HT. Thích Nhật Quang

98. TT. Thích Minh Dung

99. TT. Thích Nhật Huệ

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

chuky

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 2060)
Thầy Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Thời gian: 15 ngày, từ ngày 14/10 đến ngày 28/10/2023
(View: 371)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 225)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 2129)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 608)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 1697)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1013)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 2956)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 1757)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1744)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 2087)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 2359)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 1584)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 568)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 1045)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 1414)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 1399)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 2387)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 2989)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 6921)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1908)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 2966)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 2134)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 1473)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 1701)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 3783)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 3525)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 1689)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 6686)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 1872)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 2617)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 1641)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 1586)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 2544)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 1554)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 2734)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 3473)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 2584)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 1798)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 1858)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 3099)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 2176)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 1465)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 4482)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 4372)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 6117)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 2939)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 2156)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 1723)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 1955)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 5134)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 2992)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2654)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Pakistan, Scotland, Cam Bốt, Hàn Quốc và Mã Lai
(View: 3446)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 1585)
Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ đã diễn ra buổi lễ chính thức chương trình hoằng pháp có danh xưng là VI DIỆU PHÁP MEDIA
(View: 1818)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Cộng Hòa Kalmykia, Ấn Độ, Tích Lan, Hoa Kỳ và Ấn Độ
(View: 3996)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4488)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 1604)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
(View: 2123)
Các em có đang học đại học và sinh hoạt tại Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn hãy mau chóng ghi danh
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM