Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
19,851,470

Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

Tuesday, August 21, 201200:00(View: 13568)
Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

hoidonggiaopham

QUYẾT ĐỊNH

Của Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm


 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

- Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được thông qua bởi Đại Hội Thành Lập Giáo Hội vào tháng 9 năm 2008 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ,

- Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ II (2012-2016) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 18 tháng 8 năm 2012,

- Chiếu nhu cầu Phật sự, nay

 

QUYẾT ĐỊNH

 (Xem bản pdf)


1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ II từ năm 2012 đến năm 2016 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

  1. Chủ tịch: HT. Thích Tín Nghĩa

  2. Phó Chủ tịch Nội vụ: HT. Thích Nguyên Trí

  3. Phó Chủ tịch Ngoại vụ: HT. Thích Nguyên An

  4. Phó Chủ tịch: HT. Thích Minh Tuyên

  5. Tổng thư ký: HT. Thích Nguyên Siêu

  6. Phó Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang

  7. Phụ tá Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo

  8. Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

  9. Phó Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng vụ Tăng Sự:

10. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Nguyên An

11. Tổng vụ phó: HT. Thích Tâm Vân

12. Tổng vụ phó: TT. Thích Tâm Tường

13. Thư ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng vụ Ni Bộ:

14. Tổng vụ trưởng: Sư bà Thích Nữ Như Nguyện

15. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Minh Phước

16. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Định

17. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: Ni sư Thích Nữ Tiến Liên


Tổng vụ Hoằng Pháp:

18. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Đồng Trí

19. Tổng vụ phó: HT. Thích Giác Sĩ

20. Tổng vụ phó: TT. Thích Phước Mỹ

21. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

22. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

23. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

24. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Như Quang

25. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng vụ Văn Hóa:

26. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Minh Dung

27. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

28. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn

29. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Giới Định

30. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng vụ Giáo Dục:

31. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thái Siêu

32. Tổng vụ phó: TT. Thích Nguyên Kim

33. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Đức

34. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

35. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

36. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Giới Châu

37. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Cư Sĩ:

38. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Thánh Minh

39. Tổng vụ phó: TT. Thích Thông Lý

40. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Thông

41. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

42. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

43. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

44. Thành viên: Đạo hữu Nguyên Ngọc - Thái Kế An

45. Thành viên: Đạo hữu Thiền Đồng - Trần Huy

46. Thành viên: Đạo hữu Trần Quí Hùng

47. Thành viên: Đạo hữu Trần Thị Cát Tường

 

Tổng vụ Thanh Niên:

48. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Hạnh Tuấn

49. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

50. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

51. Vụ trưởng GĐPT Vụ: Huynh trưởng Phan Duy Chiêm

52. Thư ký: Huynh trưởng Nguyễn Quốc Hưng

 

 

Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội:

53. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thông Hải

54. Tổng vụ phó: HT. Thích Thiện Long

55. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

56. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

57. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

59. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Luân Liên

60. Thành viên: Đạo hữu Lệ Tú

61. Thành viên: Đạo hữu Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh:

62. Tổng vụ trưởng: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

63. Tổng vụ phó: TT. Thích Trí Thọ

64. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Quang

65. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Nguyên Bổn

66. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

67. Thành viên: Đạo hữu Trần Thuận Hiếu

 

Tổng vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

68. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Tâm Đức - Trần Quang Thuận

69. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

70. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

71. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Truyền Thông:

72. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Quảng Thành - Bùi Ngọc Đường

73. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Tâm Quang - Vĩnh Hảo

74. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

75. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

76. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

77. Thành viên: Huynh trưởng Tâm Hòa - Lê Quang Dật

78. Thành viên: Đạo hữu Quảng Hải – Phan Trung Kiên

79. Thành viên: Đạo hữu Đức Diệu Tường

 

Tổng vụ Nghi Lễ:

80. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Nhật Trí

81. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Chánh

82. Tổng vụ phó: TT. Thích Định Quang

83. Tổng vụ phó: TT. Thích Giác Minh

84. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Nhật Thiện

85. Thành viên: TT. Thích Tâm Thành

86. Thành viên: ĐĐ. Thích Tâm Bình

87. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

 

Tổng vụ Pháp Chế:

88. Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê, Ph.D.

89. Tổng vụ phó: Đạo hữu Luật sư Dina Linh Nguyễn

90. Tổng vụ phó: Đạo hữu Trần Quí Hùng

91. Phụ tá Tổng vụ trưởng: ĐĐ. Thích Minh Trọng

92. Phụ tá Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Trà - Nguyễn Thanh Huy

93. Thư ký: Đạo hữu Đoàn Thùy

 

Tổng vụ Kiến Thiết:

94. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Minh Hồi

95. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

96. HT. Thích Thông Hải

97. HT. Thích Nhật Quang

98. TT. Thích Minh Dung

99. TT. Thích Nhật Huệ

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

chuky

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1305)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 773)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 1808)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 1690)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 547)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 678)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 395)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 436)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 578)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 806)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 364)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Pakistan, Scotland, Cam Bốt, Hàn Quốc và Mã Lai
(View: 522)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 336)
Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ đã diễn ra buổi lễ chính thức chương trình hoằng pháp có danh xưng là VI DIỆU PHÁP MEDIA
(View: 393)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Cộng Hòa Kalmykia, Ấn Độ, Tích Lan, Hoa Kỳ và Ấn Độ
(View: 1825)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 1816)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 332)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
(View: 687)
Các em có đang học đại học và sinh hoạt tại Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn hãy mau chóng ghi danh
(View: 634)
Chùa Phật Đà trân trọng kính mời Quí Phật tử ủng hộ. Số phone liên lạc order: Chùa Phật Đà 619 283 7655 (Gặp: Sư Cô Diệu Liên)
(View: 300)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 467)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 1811)
Dự kiến tặng 500 phần, mỗi phần 25$. HoaVoUu Foundation xin được tiếp nhận trong thời gian hai tuần từ nay đến hết ngày 31/01/2021.
(View: 453)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Tích Lan và Hàn Quốc
(View: 460)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 534)
Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ Xuân tươi tốt thu qua rụng rồi, sá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.
(View: 765)
Thư Xuân Tân Sửu 2021 của Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn
(View: 972)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đông Nam Á, Ấn Độ, Tích Lan, Nhật Bản
(View: 582)
Chuẩn bị bước sang năm 2021 và Tết Tân Sửu, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, thăm hỏi kính viếng sức khoẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử trên toàn khắp lãnh thổ Âu Châu.
(View: 670)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Cam Bốt
(View: 753)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Uganda, Thái Lan, Bắc Hàn, Nepal, Hoa Kỳ
(View: 878)
Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 22/02/2021 vào mỗi tối thứ hai lúc 8:30 đến 10:00 (Central time)
(View: 672)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Bhutan, Tích Lan, Tây Ban Nha, Miến Điện
(View: 741)
Ngày họp mặt : Thứ 2, ngày 21/12/2020 (nhằm ngày Mồng 8 tháng 11 Â.L) Phương tiện kết nối: Zoom
(View: 1076)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
(View: 1118)
Lễ Nhập Quan: 10:00 sáng Thứ Năm 10 tháng 12 năm 2020. Lễ Cung Tống Kim Quan: 11:00 sáng-1:00 trưa Thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2020
(View: 808)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Hoa Kỳ, Nepal, Trung Quốc
(View: 808)
Phật Việt TV - Lễ Cúng Dường Đại Tăng nhân Sinh nhật lần thứ 94 của Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan
(View: 972)
Thông Báo Lớp Học Phật Pháp Online Kinh Duy Ma Cật do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng vào lúc 7:00pm mỗi tối thứ 2 và thứ 7.
(View: 844)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 1759)
Thông Tư V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 746)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 616)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Pakistan, Cam Bốt, Tây Tạng và Hàn Quốc
(View: 713)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi
(View: 870)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Liên Bang Nga, Ý, Nhật Bản, Pháp và Lào
(View: 1648)
Tâm Thư Kêu gọi Cứu trợ nạn lũ lụt Miền Trung Việt Nam năm 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 755)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc
(View: 1648)
Chúng tôi nhận được Tâm Thư Kêu Gọi Dựng Xây Bảo Điện Chùa Viên Minh của Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, đây là một Phật sự vô cùng khó khăn trong thời gian dịch bệnh này.
(View: 799)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp
(View: 1030)
Với chủ đề: ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI là chương trình tu học Online lần thứ hai hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý Phật tử khắp nơi trên thế giới.
(View: 643)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tích Lan
(View: 636)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản
(View: 1020)
Thư Khánh Tuế sau mùa An Cư Kiết Hạ của HT Thích Tuệ Sỹ từ Viện Tăng Thống GHPGVNTN
(View: 883)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Cam Bốt
(View: 1124)
Chùa Ngàn Phật được thành lập để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho chư Tăng Ni, Phật tử và mọi loài chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường
(View: 1709)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 khi chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc xua quân xâm chiếm Tây Tạng...
(View: 1386)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Vương Quốc Anh
(View: 2062)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020 được tổ chức vào ngày chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2020
(View: 993)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ
(View: 912)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Pakistan, Cam Bốt, Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ
(View: 2595)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
Quảng Cáo Bảo Trợ