Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
16,016,654
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

Tuesday, August 21, 201200:00(View: 12497)
Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

hoidonggiaopham

QUYẾT ĐỊNH

Của Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm


 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

- Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được thông qua bởi Đại Hội Thành Lập Giáo Hội vào tháng 9 năm 2008 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ,

- Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ II (2012-2016) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 18 tháng 8 năm 2012,

- Chiếu nhu cầu Phật sự, nay

 

QUYẾT ĐỊNH

 (Xem bản pdf)


1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ II từ năm 2012 đến năm 2016 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

  1. Chủ tịch: HT. Thích Tín Nghĩa

  2. Phó Chủ tịch Nội vụ: HT. Thích Nguyên Trí

  3. Phó Chủ tịch Ngoại vụ: HT. Thích Nguyên An

  4. Phó Chủ tịch: HT. Thích Minh Tuyên

  5. Tổng thư ký: HT. Thích Nguyên Siêu

  6. Phó Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang

  7. Phụ tá Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo

  8. Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

  9. Phó Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng vụ Tăng Sự:

10. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Nguyên An

11. Tổng vụ phó: HT. Thích Tâm Vân

12. Tổng vụ phó: TT. Thích Tâm Tường

13. Thư ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng vụ Ni Bộ:

14. Tổng vụ trưởng: Sư bà Thích Nữ Như Nguyện

15. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Minh Phước

16. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Định

17. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: Ni sư Thích Nữ Tiến Liên


Tổng vụ Hoằng Pháp:

18. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Đồng Trí

19. Tổng vụ phó: HT. Thích Giác Sĩ

20. Tổng vụ phó: TT. Thích Phước Mỹ

21. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

22. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

23. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

24. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Như Quang

25. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng vụ Văn Hóa:

26. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Minh Dung

27. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

28. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn

29. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Giới Định

30. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng vụ Giáo Dục:

31. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thái Siêu

32. Tổng vụ phó: TT. Thích Nguyên Kim

33. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Đức

34. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

35. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

36. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Giới Châu

37. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Cư Sĩ:

38. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Thánh Minh

39. Tổng vụ phó: TT. Thích Thông Lý

40. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Thông

41. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

42. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

43. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

44. Thành viên: Đạo hữu Nguyên Ngọc - Thái Kế An

45. Thành viên: Đạo hữu Thiền Đồng - Trần Huy

46. Thành viên: Đạo hữu Trần Quí Hùng

47. Thành viên: Đạo hữu Trần Thị Cát Tường

 

Tổng vụ Thanh Niên:

48. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Hạnh Tuấn

49. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

50. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

51. Vụ trưởng GĐPT Vụ: Huynh trưởng Phan Duy Chiêm

52. Thư ký: Huynh trưởng Nguyễn Quốc Hưng

 

 

Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội:

53. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thông Hải

54. Tổng vụ phó: HT. Thích Thiện Long

55. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

56. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

57. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

59. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Luân Liên

60. Thành viên: Đạo hữu Lệ Tú

61. Thành viên: Đạo hữu Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh:

62. Tổng vụ trưởng: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

63. Tổng vụ phó: TT. Thích Trí Thọ

64. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Quang

65. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Nguyên Bổn

66. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

67. Thành viên: Đạo hữu Trần Thuận Hiếu

 

Tổng vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

68. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Tâm Đức - Trần Quang Thuận

69. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

70. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

71. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Truyền Thông:

72. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Quảng Thành - Bùi Ngọc Đường

73. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Tâm Quang - Vĩnh Hảo

74. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

75. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

76. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

77. Thành viên: Huynh trưởng Tâm Hòa - Lê Quang Dật

78. Thành viên: Đạo hữu Quảng Hải – Phan Trung Kiên

79. Thành viên: Đạo hữu Đức Diệu Tường

 

Tổng vụ Nghi Lễ:

80. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Nhật Trí

81. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Chánh

82. Tổng vụ phó: TT. Thích Định Quang

83. Tổng vụ phó: TT. Thích Giác Minh

84. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Nhật Thiện

85. Thành viên: TT. Thích Tâm Thành

86. Thành viên: ĐĐ. Thích Tâm Bình

87. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

 

Tổng vụ Pháp Chế:

88. Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê, Ph.D.

89. Tổng vụ phó: Đạo hữu Luật sư Dina Linh Nguyễn

90. Tổng vụ phó: Đạo hữu Trần Quí Hùng

91. Phụ tá Tổng vụ trưởng: ĐĐ. Thích Minh Trọng

92. Phụ tá Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Trà - Nguyễn Thanh Huy

93. Thư ký: Đạo hữu Đoàn Thùy

 

Tổng vụ Kiến Thiết:

94. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Minh Hồi

95. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

96. HT. Thích Thông Hải

97. HT. Thích Nhật Quang

98. TT. Thích Minh Dung

99. TT. Thích Nhật Huệ

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

chuky

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 350)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 được tổ chức vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019 tại Công Viên Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, Nam California
(View: 97)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Miến Điện
(View: 119)
Thư Mời và Chương trình Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp Tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc từ ngày 02 đến ngày 09/6/2019
(View: 242)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Hồng Kông, Uganda, và Ấn Độ
(View: 468)
Sách của Hòa Thượng Thích Như Điển đã có trên Amazon. Kính mời quý Phật tử, quý độc giả gần xa vào để thỉnh sách
(View: 693)
Để giúp anh có được một mái ấm, chúng tôi cần số tiền 60 triệu VNĐ (2,600 USD) để xây căn nhà cấp 4, ngang 4m dài 10m.
(View: 394)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và Canada
(View: 255)
Thư Mời Khoá tu một ngày lạy tam bộ nhất bái và tham dự lễ Phật Đản ngày 25 & 26 tháng 05 năm 2019
(View: 289)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Tích Lan
(View: 234)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tích Lan, và Hàn Quốc
(View: 355)
Thư Mời Đại Lễ Khánh Thành Chùa Minh Giác Sydney, Nước Úc - Vào lúc: 10am Chủ Nhật, ngày 14/4/2019 (nhằm10/3/Kỷ Hợi)
(View: 599)
Thư Thỉnh Mời Tham Dự Lễ Khánh Hỷ Thiền Đường Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng ngày 14 tháng 4 năm 2019
(View: 430)
Trong tuần này có các tin tức chính từ các quốc gia Cam Bốt, Nhật Bản, Trung quốc, Anh quốc
(View: 951)
Chủ nhật ngày 20/01/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 2906)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 746)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như Nepal, Thái Lan, Pakistan, Cộng hoà Buryatia và Nam Hàn
(View: 927)
Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phổ Từ Hayward được tổ chức vào ngày 24/02/2019
(View: 1934)
Hình ảnh Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên 2019
(View: 658)
Trong tuần này có các tin tức tại các nơi trên thế giới như: Ấn Độ, Tích Lan, Bangladesh
(View: 1416)
Ngày mồng bốn Tết âm lịch năm Kỷ Hợi (8/2/2019) miền nam California vừa khép lại với chương trình ca nhạc Phật giáo đặc biệt mang tên Pháp Nhạc Âm với chủ đề Gia Tài Bậc Thánh
(View: 694)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh, Pakistan và Đức
(View: 2685)
Chủ Nhật 30/01/2019 vừa qua Quý Phật tử thiện nguyện của Hoavouu Foundation tại Việt Nam đã tổ chức chuyến đi Phát Quà Tết 2019 cho Bà Con nghèo vùng núi Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk.
(View: 879)
Chủ nhật ngày 20/01/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 645)
Tết Nguyên Đán đã tạo ra một không gian an lành tốt đẹp, bởi tâm hồn người Việt Nam trong những ngày đầu năm thật hiền hoà thiện mỹ; từ ý nghĩ, lời nói đến việc làm.
(View: 713)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nepal, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ
(View: 1252)
Mọi chi phiếu cúng dường đề: QUAN AM TEMPLE, Gởi về 1840 N. College Rd. Mason Michigan 48854, email: quanamlansing@yahoo.com
(View: 733)
Trong tuần này có các tin tức ở các quốc gia như: Hàn Quốc, Tích Lan, Thái Lan và Ấn Độ
(View: 1070)
10 ngày An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh - Evry thủ đô Paris nước Pháp, thời gian từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến ngày 23 tháng 01 năm 2019.
(View: 653)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: UAE, Nepal, Ấn Độ, Nhật Bản
(View: 697)
Hôm nay, Chủ Nhật, 13 tháng 1 năm 2019, ca sĩ Gia Huy và các cộng sự thuộc Trung tâm Gia Huy Music vừa tổ chức thành công chương trình nhạc Phật giáo Mừng ngày Thành Đạo (mồng 8 tháng 12 âm lịch)
(View: 537)
Trong tuần này có các tin tức tại Liên Bang Nga, Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan và Tích Lan
(View: 1290)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 1372)
Thư Xuân Kỷ Hợi 2019 và Chương trình Tết Chùa Phật Đà - HT Thích Nguyên Siêu
(View: 688)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Thái Lan, Tích Lan, Trung Quốc
(View: 890)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như Pakistan - Thuỵ Sĩ, Úc Đại Lợi, Ấn Độ, Trung Quốc
(View: 1406)
Lễ Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chùa Viên Giác (1978-2018), Đại Giới Đàn cho các giới tử tại Âu Châu và Lễ Khánh Thọ HT Phương Trượng
(View: 858)
Lễ Giỗ Tổ Chúc Thánh Lần Thứ 5 tại Chùa Pháp Hoa Wichita, Kansas ngày 15-16/12/2018 do HT Thích Giác Minh bảo trợ tổ chức
(View: 574)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Hoa Kỳ, Miến Điện, Hồng Kông và Nhật Bản
(View: 692)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Uzbekistan, Bỉ và Đài Loan
(View: 1445)
Chủ nhật ngày 02/12/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 726)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Nhật Bản, Indonesia, Mã Lai, Ấn Độ và Tích Lan
(View: 1015)
Trung tâm có diện tích hơn 5 mẫu, được Thượng tọa Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ ở thành phố Hayward thành lập vào năm 2012
(View: 722)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như Anh Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bhutan
(View: 730)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Mông Cổ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Hồng Kông
(View: 1111)
Pháp Hội A Di Đà Tại TP San Jose, California do NS Thích Nữ Nguyên Thiện tổ chức
(View: 1276)
Chủ nhật ngày 11/11/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 11426)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 950)
Năm nay 2018, chùa Khánh Anh và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã đứng ra tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 11 và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư.
(View: 3242)
Trong chuyến Hành trình tâm linh 2018 này chúng tôi phát tâm thực hiện thêm 2 việc lành, đó là: phát quà từ thiện cho học sinh nghèo, người nghèo ở 2 nơi (1,500 Phần quà); và cúng dường Trai Tăng cho hơn 100 vị Chư Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ.
(View: 701)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia như: Nhật Bản, Đức, Miến Điện
(View: 738)
Trong tuần này có các tin tức tại Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản
(View: 844)
Khoá Tu Mùa Thu Song ngữ Việt-Anh Tại Tu Viện Sơn Tùng - Địa chỉ: 10124 White Rd, Phelan, CA 92371 ngày 24/11/2018 từ 8:30am đến 3:30pm
(View: 2350)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(View: 625)
Trong tuần này có các tin tức của Nhật Bản, Mã Lai, Hoa Kỳ, Lào và Pakistan
(View: 1246)
Chủ nhật ngày 7/10/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 695)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, và Nepal
(View: 541)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Cộng hòa Kalmykia, và Phi Luật Tân
(View: 584)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Hàn Quốc, Ấn Độ, Cam Bốt
(View: 666)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia Hoa Kỳ, Ý Đại Lợi, Hồng Kông và Nepal-Ấn Độ
(View: 1389)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
Quảng Cáo Bảo Trợ