Tác Giả Authors
Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
15,033,984
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

21 Tháng Tám 201200:00(Xem: 12306)
Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự HĐĐH GHPGVNTNHK Nhiệm Kỳ II

hoidonggiaopham

QUYẾT ĐỊNH

Của Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm


 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

- Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được thông qua bởi Đại Hội Thành Lập Giáo Hội vào tháng 9 năm 2008 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ,

- Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ II (2012-2016) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 18 tháng 8 năm 2012,

- Chiếu nhu cầu Phật sự, nay

 

QUYẾT ĐỊNH

 (Xem bản pdf)


1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ II từ năm 2012 đến năm 2016 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

 

  1. Chủ tịch: HT. Thích Tín Nghĩa

  2. Phó Chủ tịch Nội vụ: HT. Thích Nguyên Trí

  3. Phó Chủ tịch Ngoại vụ: HT. Thích Nguyên An

  4. Phó Chủ tịch: HT. Thích Minh Tuyên

  5. Tổng thư ký: HT. Thích Nguyên Siêu

  6. Phó Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Huy – Huỳnh Kim Quang

  7. Phụ tá Tổng thư ký: Cư Sĩ Tâm Quang – Vĩnh Hảo

  8. Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

  9. Phó Tổng thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

 

Tổng vụ Tăng Sự:

10. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Nguyên An

11. Tổng vụ phó: HT. Thích Tâm Vân

12. Tổng vụ phó: TT. Thích Tâm Tường

13. Thư ký: TT. Thích Thánh Minh

 

Tổng vụ Ni Bộ:

14. Tổng vụ trưởng: Sư bà Thích Nữ Như Nguyện

15. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Minh Phước

16. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Định

17. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: Ni sư Thích Nữ Tiến Liên


Tổng vụ Hoằng Pháp:

18. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Đồng Trí

19. Tổng vụ phó: HT. Thích Giác Sĩ

20. Tổng vụ phó: TT. Thích Phước Mỹ

21. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

22. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

23. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ

24. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Như Quang

25. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Nguyên Hương

 

Tổng vụ Văn Hóa:

26. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Minh Dung

27. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân

28. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn

29. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Giới Định

30. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

 

Tổng vụ Giáo Dục:

31. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thái Siêu

32. Tổng vụ phó: TT. Thích Nguyên Kim

33. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Hạnh Đức

34. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Quảng Định

35. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh

36. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Giới Châu

37. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Cư Sĩ:

38. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Thánh Minh

39. Tổng vụ phó: TT. Thích Thông Lý

40. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Thông

41. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Tuệ Từ

42. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng

43. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Hạnh Nguyện

44. Thành viên: Đạo hữu Nguyên Ngọc - Thái Kế An

45. Thành viên: Đạo hữu Thiền Đồng - Trần Huy

46. Thành viên: Đạo hữu Trần Quí Hùng

47. Thành viên: Đạo hữu Trần Thị Cát Tường

 

Tổng vụ Thanh Niên:

48. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Hạnh Tuấn

49. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

50. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu

51. Vụ trưởng GĐPT Vụ: Huynh trưởng Phan Duy Chiêm

52. Thư ký: Huynh trưởng Nguyễn Quốc Hưng

 

 

Tổng vụ Từ Thiện Xã Hội:

53. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Thông Hải

54. Tổng vụ phó: HT. Thích Thiện Long

55. Tổng vụ phó: TT. Thích Nhật Huệ

56. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải

57. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền

58. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh

59. Thành viên: Ni sư Thích Nữ Luân Liên

60. Thành viên: Đạo hữu Lệ Tú

61. Thành viên: Đạo hữu Nguyễn Thị Hiền

 

Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh:

62. Tổng vụ trưởng: Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh

63. Tổng vụ phó: TT. Thích Trí Thọ

64. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Như Quang

65. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Nguyên Bổn

66. Tổng vụ phó: Ni sư Thích Nữ Huệ Nghiêm

67. Thành viên: Đạo hữu Trần Thuận Hiếu

 

Tổng vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:

68. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Tâm Đức - Trần Quang Thuận

69. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

70. Tổng vụ phó: TT. Thích Ẩn Long

71. Thành viên: Sư cô Thích Nữ Tịnh Quang

 

Tổng vụ Truyền Thông:

72. Tổng vụ trưởng: Cư sĩ Quảng Thành - Bùi Ngọc Đường

73. Tổng vụ phó: Cư Sĩ Tâm Quang - Vĩnh Hảo

74. Tổng vụ phó: TT. Thích Tuệ Uy

75. Tổng vụ phó kiêm Thư ký: ĐĐ. Thích Minh Tuệ

76. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu

77. Thành viên: Huynh trưởng Tâm Hòa - Lê Quang Dật

78. Thành viên: Đạo hữu Quảng Hải – Phan Trung Kiên

79. Thành viên: Đạo hữu Đức Diệu Tường

 

Tổng vụ Nghi Lễ:

80. Tổng vụ trưởng: TT. Thích Nhật Trí

81. Tổng vụ phó: TT. Thích Hải Chánh

82. Tổng vụ phó: TT. Thích Định Quang

83. Tổng vụ phó: TT. Thích Giác Minh

84. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Nhật Thiện

85. Thành viên: TT. Thích Tâm Thành

86. Thành viên: ĐĐ. Thích Tâm Bình

87. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

 

 

Tổng vụ Pháp Chế:

88. Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Phước - Huỳnh Tấn Lê, Ph.D.

89. Tổng vụ phó: Đạo hữu Luật sư Dina Linh Nguyễn

90. Tổng vụ phó: Đạo hữu Trần Quí Hùng

91. Phụ tá Tổng vụ trưởng: ĐĐ. Thích Minh Trọng

92. Phụ tá Tổng vụ trưởng: Đạo hữu Quảng Trà - Nguyễn Thanh Huy

93. Thư ký: Đạo hữu Đoàn Thùy

 

Tổng vụ Kiến Thiết:

94. Tổng vụ trưởng: HT. Thích Minh Hồi

95. Tổng vụ phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

 

Ban Giao Tế:

96. HT. Thích Thông Hải

97. HT. Thích Nhật Quang

98. TT. Thích Minh Dung

99. TT. Thích Nhật Huệ

 

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

chuky

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8977)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(Xem: 393)
Năm nay 2018, chùa Khánh Anh và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đã đứng ra tổ chức Ngày Về Nguồn lần thứ 11 và Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư.
(Xem: 2677)
Trong chuyến Hành trình tâm linh 2018 này chúng tôi phát tâm thực hiện thêm 2 việc lành, đó là: phát quà từ thiện cho học sinh nghèo, người nghèo ở 2 nơi (1,500 Phần quà); và cúng dường Trai Tăng cho hơn 100 vị Chư Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ.
(Xem: 261)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia như: Nhật Bản, Đức, Miến Điện
(Xem: 288)
Trong tuần này có các tin tức tại Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản
(Xem: 291)
Khoá Tu Mùa Thu Song ngữ Việt-Anh Tại Tu Viện Sơn Tùng - Địa chỉ: 10124 White Rd, Phelan, CA 92371 ngày 24/11/2018 từ 8:30am đến 3:30pm
(Xem: 1407)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(Xem: 211)
Trong tuần này có các tin tức của Nhật Bản, Mã Lai, Hoa Kỳ, Lào và Pakistan
(Xem: 478)
Chủ nhật ngày 7/10/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 256)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, và Nepal
(Xem: 203)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đức, Nhật Bản, Thái Lan, Cộng hòa Kalmykia, và Phi Luật Tân
(Xem: 218)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Hàn Quốc, Ấn Độ, Cam Bốt
(Xem: 290)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia Hoa Kỳ, Ý Đại Lợi, Hồng Kông và Nepal-Ấn Độ
(Xem: 766)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 261)
Dharamshala, Ấn Độ - Ngày 3-9-2018, người Tây Tạng lưu vong định cư tại đông bắc Ấn Độ cùng một số tổ chức phi chính phủ đã làm lễ cầu nguyện trường thọ cho Đức Đạt lai Lạt ma
(Xem: 453)
“Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, Khó đi mẹ dắt con đi, Con đi trường học mẹ đi trường đời.”
(Xem: 1169)
Hằng năm cứ đến ngày tựu trường, những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại dâng lên nỗi lo lắng. Lo cho con sách vở, mực viết, quần áo, mũ dép, học phí...
(Xem: 757)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội được tổ chức vào ngày 26/8/2018 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California
(Xem: 444)
Đây là ấn bản tiếng Anh, “Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm” của Ni sư Thích Nữ Giới Hương đã được ra mắt lần đầu vào năm 2008.
(Xem: 883)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 450)
Tiến Sĩ Giáo Dục Bạch Xuân Phẻ đã có buổi thuyết trình với đề tài “Phát Triển Kỹ Năng Chuyên Môn Của Giáo Viên Nhờ Vào Sự Tỉnh Thức”. Có khoảng 100 giáo viên đến tham dự hai buổi thuyết trình.
(Xem: 646)
Chùa Phật Tổ Long Beach, California, Hoa Kỳ tổ chức Lễ Húy Kỵ Cố HT Thiện Thanh
(Xem: 549)
Hiện diện trong buổi họp mặt ngoài số đông chư Tôn Đức Tăng Ni trẻ còn có một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, Gia Dình Phật Tử, các cơ quan truyền thông.
(Xem: 749)
Chủ nhật ngày 29/7/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 1256)
Bằng tấm lòng nhân hậu, bằng đôi tay nhanh nhẹn, ngôi nhà cho em Nguyễn Văn Thiên đã được trao tặng ngày 22 tháng 7 năm 2018.
(Xem: 487)
Trong tuần này có các tin chính đáng chú ý tại các quốc gia: Ấn Độ, Hàn Quốc, Tích Lan và Thái Lan
(Xem: 1550)
TT Thích Thánh Minh và Đh Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê trân trọng kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử
(Xem: 1962)
Chủ nhật ngày 10/6/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát hơn 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego gồm có Pizza (50 18-in=600 slices), 400 chai nước, 450 Welches fruit snacks, 450 chip bags.
(Xem: 782)
Hội Từ Tâm Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ 2018 cho xe lặn, xe lắc, xe đạp và quà cho học sinh nghèo
(Xem: 496)
Từ ngày 6 đến 10-6-2018, Khoa Tôn giáo của trường Đại học Nam California (USC) đã tổ chức hội nghị về luân lý học Phật giáo.
(Xem: 629)
Đông đảo người dân thủ đô Seoul đã đến chùa Jogyesa, ngôi chùa chính của Tông phái Jogye của Phật giáo Hàn Quốc để mừng Ngày Lễ Phật Đản
(Xem: 1310)
Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
(Xem: 2797)
Đại Lễ Phật Đản PL 2562-2018 được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27/5/2018
(Xem: 2701)
Chủ nhật ngày 20/5/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát hơn 300 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego gồm có Pizza (42 16-in=504 slices), 320 chai nước, 320 Welches fruit snacks, 324 chip bags.
(Xem: 666)
Tại một sự kiện kỷ niệm Ngày Vesak, Tổng thư ký LHQ António Guterres đã kêu gọi cộng đồng toàn cầu tìm đến...
(Xem: 1174)
Chùa Thiên Trúc tổ chức từ ngày 22 đến 24/6/2017 tại San Jose, California
(Xem: 619)
Ngày 30-4-2018, , Tổng thống Nepal, bà Bidhya Devi Bhandari, đã đặt viên đá đầu tiên cho Hội trường Phật giáo Toàn cầu mang tầm quốc tế tại Lâm Tì ni.
(Xem: 2460)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 5/2018 tới vào ngày chủ nhật 20/5/2018, số lượng 300 phần. Kính mong Đại chúng phát tâm hùn phước.
(Xem: 625)
Khi tiết Xuân trở về trên xứ Âu Châu, tạo nên bầu trời quang đãng, muôn hoa khoe sắc, cành lá xanh tươi, cũng là tín hiệu của mùa Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Đản Sanh Cứu Khổ Độ Sanh.
(Xem: 943)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Mông Cổ, và Tích Lan
(Xem: 768)
Thư Mời Đại Lễ Phật Đản Của Chùa Hương Sen Ngày 26 & 27 tháng 5 năm 2018
(Xem: 1850)
Ngày 17/4/2018, tại nhà hàng Sài Gòn Kitchen, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ); Hòa thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng đề tài “Quán vô thường”
(Xem: 629)
Những hình khắc đá mới được phát hiện tại miền đông Tây Tạng cho thấy nghệ thuật Phật giáo và lịch sử địa phương cách đây 1,200 năm.
(Xem: 578)
Ngày 4-4-2018, Bảo tàng Nghệ thuật Thành phố New York (Met), Hoa Kỳ, đã trao trả cho Nepal 2 thần tượng quý hiếm vốn bị đánh cắp từ đất nước này.
(Xem: 1193)
Phật sự trong năm 2018 Đại Lễ Phật Đản PL 2562, Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 2 Nhiệm Kỳ III, An Cư Kiết Hạ, và Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8
(Xem: 1250)
GHPGVNTN Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Miền Nam California sẽ được tổ chức tại Công Viên Mile Square Park vào ngày 05 và 6 tháng 5 năm 2018
(Xem: 748)
Các nhà khảo cổ học khai quật hang động Tân Khai ở vùng Uyghur, Tân Cương, đã công bố việc khám phá một mảnh rách lớn của một văn bản cổ được cho là một bản sao của Kinh Bát nhã Ba la Mật đa Tâm kinh.
(Xem: 630)
Trong tuần này có các tin tức tại Đài Loan, Pakistan, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nepal
(Xem: 2029)
Tổ chức vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 mỗi tháng. Sau khi ăn cơm trưa ở chùa xong, 1:00pm cho thực phẩm vào hộp, làm xong lúc nào sẽ đi phát lúc đó nhưng bắt buộc phát trước 5:00pm.
(Xem: 2358)
Ngoài việc giảng dạy, Cố Ni trưởng cũng đã đóng góp nhiều sáng tác văn học, Phật học, và để lại tác phẩm thời danh “Hư Hư Lục,” từ nhiều thập niên trước.
(Xem: 1509)
Xin mời quí vị tình nguyện viên nào có thời gian rảnh đến Chùa Phật Đà khoảng 7 giờ tối thứ tư ngày 21/03/2018 để giúp vào 200 hộp thực phẩm và cùng đi phát cơm
(Xem: 1113)
Trong tuần này có các tin tức ở các quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Tích Lan
(Xem: 1097)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Nhật Bản và Thái Lan
(Xem: 3387)
Kính cảm ơn tất cả Đại chúng đã phát tâm hùn phước Phóng Sanh Rằm Tháng Giêng 2018.
(Xem: 1289)
Năm nay Hội sẽ tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đồng bào miền Đồng bằng Sông Cửu Long và tháng June & July.
(Xem: 1051)
Lúc 5:30 PM ngày 18/2/2018 (nhằm mồng 3 Tết Mậu Tuất) tại Saigon Performing Arts Center, Nam California, Hoa Kỳ, đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc đã tổ chức đêm Pháp Nhạc Âm với những ca khúc vang vọng lòng người xem.
(Xem: 1337)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Bangladesh, Liên Bang Nga, Tây Tạng...
(Xem: 1025)
Ipoh, Perak - Sư cô Chow Khoon Siew, 66 tuổi, là người đã cung cấp một ngôi nhà yêu thương cho những chú chó bị bỏ rơi và bị ngược đãi.
(Xem: 986)
Xuân Tết Mậu Tuất - 2018 trở về với trời Đông giá rét xứ Âu, xin quý tự viện Tăng Ni Phật Tử, tùy duyên ứng hóa, khai đàn pháp hội, nhất tâm nguyện cầu, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
Quảng Cáo Bảo Trợ