Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bảo Trợ Website Hoavouu.com
Năm 2021

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử,

Ngày nay, con đường hoằng truyền Phật pháp không chỉ gói gọn trong chốn già lam. Mọi người có nhu cầu nghiên cứu Kinh điển cũng không còn giới hạn trong giảng đường tự viện.

Để duy trì và phát huy nền Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam; để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo pháp của tất cả mọi người khắp mọi nơi một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, Hoavouu.com đã ra đời.

Hôm nay, chúng con/ chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chánh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa để trang trải kinh phí về hosting cũng như những dự án mở rộng khác của Hoavouu.com được thành tựu. Đồng thời, quỹ Bảo trợ Hoavouu.com này cũng giúp cho những admintrators có chút kinh phí mà tiếp tục trên con đường dài phục vụ.

Mọi sự phát tâm Donation (Check), xin liên lạc và gởi về:
Chất Nguyễn (Thích Hạnh Tuệ)
4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA - Cell: 619 278 9837
Quý vị cũng có thể Donation online bằng Debit/ Credit card xin vào đây!
Hoặc trực tiếp từ bank: Zelle đến cell: 619 278 9837

Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trợ duyên, khích lệ và tin tưởng sự làm việc của chúng con mà gia tâm hộ trì.
Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phật tử gần xa đã tiếp tay vận chuyển bánh xe Phật pháp bằng tất cả tấm lòng thuần hậu.

Chúng con/ chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con/ Chúng tôi
Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ
--------------------------

Phương Danh Qúy Phật tử Bảo Trợ
Website Hoavouu.com Năm 2021

 

 1. Stephanie Huynh (Monthly): 10
 2. Anh Duong (Blaine, MN 55449) (Monthly): 5$
 3. Linh Do (Monthly): 50$
 4. Minh Nguyễn (Monthly): $5
 5. Stephanie Tomlinson (Monthly): $5
 6. Quyen Tonnu (Monthly): $10
 7. Julie Huynh (Monthly): $10
 8. Nguyễn Phát (Việt Nam) (Monthly): $10
 9. Chau Tran (Monthly): $20
 10. Kim Dang (Monthly): $10
 11. Hoa Nguyen (Monthly): $10
 12. Bach Yen Duong (Monthly): $5
 13. Annie Kim Tran (Monthly): 5$
 14. Tiffani Dam: 10$
 15. Y Thien Le (Monthly): $30
 16. Lanle Duong (Monthly): $50
 17. Tâm Nguyên Như, Nhuận Thông (Monthly): $50
 18. Kim Phạm - PD Diệu Thanh (Monthly): $20
 19. Trang Nghiêm (Monthly): $20
 20. Heather Banh (Monthly): $20
 21. PT Ẩn Danh (Monthly): $20
 22. Kieu Van Do (Monthly): $50
 23. Paul Định (Monthly): $10
 24. Jessica Nguyen, Tan Long Pham (Minh Thanh & Dieu Lien) (Monthly): $100
 25. Jenny Huỳnh: $100
 26. Son Tu-Hoa: $120
 27. Janet Le (Elkride, MD 21075): $60
 28. Tuấn Hoàng: 50$
 29. Alex Ta: 5$
 30. Khang Vũ: 50$
 31. Van Dao (San Diego, CA 92123): 100$
 32. Hoang T Pham, Hang L Ly PD Tâm Tịnh (Cedar Rapids, IA 52402): 500$
 33. Ninh Nguyễn: 300$
 34. Khang Vu: 50$
 35. Tuấn Thiện Huỳnh: 300$
 36. Tinh Thuan: 50$
 37. Thuy Le (San Jose, CA 95161): 60$
 38. Tam Doan: 10$
 39. Lana Ho (Bakersfield, CA 93313): 100$
 40. Phương Nguyễn (North Hollywood, CA 91605): 50$
 41. Thi Thanh Dinh-Raja-aho: 5.55$
 42. Nguyễn Thị Tuyết Anh - PD Diệu Hồng: 50$
Logo-Hoavouu-Foundation
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM