Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Sách Phật Học PDF

Friday, May 9, 201400:00(View: 542704)
Sách Phật Học PDF

Sách Phật Học

{Nếu không xem được trực tiếp: 1. Quý vị cài thêm Adobe Reader X vào máy. Hoặc 2. Quí vị có thể right click trên mục đó và chọn Save Link As... để tải về máy mình}
Hiệntại, có một chương trình đọc file PDF rất nhỏ gọn làFoxit Reader, quý độc giả có thể tải phiên bản mới nhấtchỉ có 3.7 Mb (việc download sẽ nhanh hơn nhiều so với AcrobatReader vài chục Mb), được cung cấp miễn phí tại: http://mirrors.foxitsoftware.com/

 1. 101 Câu Chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
 2. 33 Vị Tổ Ấn Hoa - HT Thích Thanh Từ dịch
 3. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 4. A-hàm: Mưa phápchuyển hóa phiền não, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 5. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
 6. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao - Như Hòa dịch, [Quyển 1] [Quyển 2] [Quyển 3] [Quyển 4]
 7. Ánh sáng chân tâm - Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức - Đức Đạt Lai Lạt Ma
 8. Ba Trụ Thiền - Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
 9. Bậc Thang Giác Ngộ - Thích Pháp Chánh dịch
 10. Bàng Uẩn Ngữ Lục - Dương Đình Hỷ dịch
 11. Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 12. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
 13. Bát Đại Nhân Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 14. Bát Nhã giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 15. Bát Nhã trực giải - HT Thích Thanh Từ
 16. Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch
 17. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 18. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] - Nguyên Tánh dịch
 19. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 20. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền
 21. Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: HT Thích Như Điển
 22. Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương
 23. Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi
 24. Bổn Sự Kinh - Việt dịch HT Thích Như Điển
 25. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
 26. Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch
 27. Bích Nham LụcThích Thanh Từ dịch
 28. Bước tới thảnh thơi - HT Thích Nhất Hạnh
 29. Các bài học Phật - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
 30. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu - Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
 31. Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn
 32. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] - Khải Thiên
 33. Cánh cửa mãn nguyện - Nguyễn Văn Điểu dịch
 34. Cảnh giới Đức Mạn Thù - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 35. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
 36. Chánh Ngoa Tập - Sa Môn Châu Hoằng, Như Hòa dịch
 37. Chánh Niệm - Lương Thanh Bình dịch
 38. Chân Ngôn Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 39. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ - HT Thích Như Điển và TT Thích Nguyên Tạng dịch
 40. Chết đi về đâu - Thích Nhật Từ
 41. Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch
 42. Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
 43. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Như Hòa dịch
 44. Chú giải về P'howa - Phép chuyển di tâm thức - Nguyên Giác dịch
 45. Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 46. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
 47. Chứng Đạo Ca - Huyền Giác
 48. Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
 49. Có Và Không - Thích Như Điển
 50. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 51. Con đường dẫn đến Phật quả - Ringu Tulku, Thanh Liên dịch
 52. Con đường đến tự do vô thượng - Dalai Lama, Liên Hoa dịch
 53. Cốt lõi của cội Bồ-đề - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
 54. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt
 55. Cội Thiền - Thích Nhật Quang
 56. Cuộc đời Thánh Tăng Ananda - Nguyễn Điền soạn dịch
 57. Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] - Thích Đồng Bổn chủ biên
 58. Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh - Huyền Thanh dịch
 59. Du già diệm khẩu - Thí thực khoa nghi - HT Thích Huyền Tôn dịch
 60. Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch
 61. Duy Ma Cật Sở Thuyết trực chỉ đề cương - HT Thích Từ Thông
 62. Duy Thức Học - Thích Thiện Hạnh
 63. Duy Thức Học Yếu Luận - HT Thích Từ Thông dịch
 64. Duy Thức Tam Thập Tụng - HT Thích Thuyền Ấn dịch
 65. Duy Thức Tam Thập Tung - Lê Hồng Sơn
 66. Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch
 67. Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 68. Đại Chánh Tân Tu Kinh số 0158 - 0185 - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 69. Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng] [Trung] [Hạ]
 70. Đại Thừa Khởi Tín Luận - Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
 71. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - HT Thích Như Điển dịch
 72. Đại thừa tập Bồ Tát học luận - HT Thích Như Điển dịch
 73. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch
 74. Đại Trí Độ Luận [1] [2] [3] [4] [5] - HT Thích Thiện Siêu dịch
 75. Đạo Bụt Nguyên Chất (Kinh Nghĩa Túc) - HT Thích Nhất Hạnh dịch
 76. Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng
 77. Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1639] - HT Thích Như Điển dịch
 78. Đề Cương Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, HT Thích Nhật Quang dịch
 79. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
 80. Đi vào cửa Pháp: Tuyển tập Giáo huấn của các Đạo sư Tây Tạng - Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên
 81. Địa Tạng Mật Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
 82. Địa Tạng Bổn Nguyện Giảng Ký [Quyển Thượng] [Quyển Hạ]- Hòa Thượng Tịnh Không
 83. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
 84. Đố vui Phật pháp - Diệu Kim
 85. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - HT Thích Thanh Từ dịch
 86. Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt
 87. Động Sơn Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 88. Đối Chiếu Hai Bản Kinh A Di Đà - Quảng Minh
 89. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS:Hồ Hữu Hưng dịch
 90. Đức Phật Đã Dạy Những Gì - Nguyên tác: Walpola Rahula; Dịch giả: NS Thích Nữ Trí Hải
 91. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya
 92. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 93. Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa
 94. Giáo Án Kinh Pháp Cú - Thích Sán Nhiên soạn
 95. Giáo Khoa Phật Học - Hạnh Cơ, Phương Luân - Tập [1] [2a] [2b][3]
 96. Giáo Huấn Dakini - Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
 97. Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San - Kim Kha biên dịch
 98. Giải Mã Hệ Thống Pháp Nhân Duyên - Thánh Lý Cứu Khổ - TK Pani Giới Pháp
 99. Giải Mã Kinh Niệm Xứ - Chặng Đường Giải Thoát Khổ Đau - TK Pani Giới Pháp
 100. Giới Bản Tân Tu (Nam) - Làng Mai
 101. Giới Bản Tân Tu (Nữ) - Làng Mai
 102. Giới Đàn Tăng - HT Thích Thiện Hòa
 103. Giới Đàn Tăng - Nghi thức thọ Ngũ giới - HT Thích Thiện Hòa
 104. Giới Tướng - Thích Nhất Chân
 105. Hành trình đi tới giác ngộ - Thanh Liên dịch
 106. Hạnh phúc khắp quanh ta - Nguyên Minh
 107. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
 108. Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema
 109. Hộ niệm: Hướng dẫn - Khai thị - Cư sĩ Diệu Âm
 110. Hộ niệm: Khế lý - Khế cơ - Cư sĩ Diệu Âm
 111. Học Phật Hành Nghi - Thích Minh Thông
 112. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 113. Hương Quê Cực Lạc - HT Thích Thiền Tâm dịch
 114. Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch
 115. Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ
 116. Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch
 117. Kho tàng gia trì - Nghi quỹ đức Phật - Giới Hiền dịch
 118. Khóa Hư Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 119. Khuyên người niệm Phật - tập [1] [2] [3] [4] - Cư sĩ Diệu Âm
 120. Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch
 121. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 122. Kim Cang giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 123. Kim Cang Tông Thông - Thích Nhuận Châu dịch
 124. Kinh 42 Chương - HT Thích Tâm Châu dịch
 125. Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
 126. Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
 127. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Vạn Phật Thánh Thành
 128. Kinh A Di Đà [Đại Chánh 0366] - Nguyên Tánh
 129. Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 130. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 131. Kinh A Hàm (Hán Tạng)
  Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch
  1. Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  2. Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  3. Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ, Hiệu chú: HT Thích Thiện Siêu
  4. Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch
  5. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 132. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - Ngô Tằng Giao chuyển thơ
 133. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - NS Thích Nữ Như Huyền
 134. Kinh Bách Dụ [Đại Chánh 0209] - HT Thích Thiện Huệ giảng
 135. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch
 136. Kinh Bát Nê Hoàn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 137. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
 138. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao - Thích Nữ Tâm Thường dịch
 139. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch
 140. Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Nguyễn Minh Tiến dịch
 141. Kinh Bi Hoa - [Đại Chánh 0157] Thích Nữ Tâm Thường dịch
 142. Kinh Bồ Tát Bổn Duyên [Đại Chánh 0153] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 143. Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh [Đại Chánh 0155] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 144. Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện - HT Thích Chánh Lạc dịch
 145. Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Thích Thiện Thông dịch
 146. Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục - Thích Nguyên Xuân dịch
 147. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 148. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 149. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch
 150. Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch
 151. Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Kinh [Đại Chánh 0191] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 152. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch
 153. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - HT Tuyên Hóa
 154. Kinh Công Đức Tin Phật - HT Thích Chánh Lạc dịch
 155. Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 156. Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
 157. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch
 158. Kinh Di Giáo - HT Thích Trí Quang dịch
 159. Kinh Di Lặc Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 160. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 161. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa [Đại Chánh 0262] - HT Tuyên Hóa dịch
 162. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - HT Thích Chân Thường dịch
 163. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch
 164. Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 165. Kinh Duy Ma Cật Chú giải - Việt dịch: Hồng Đạo
 166. Kinh Duy Ma Cật giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 167. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - HT Thích Từ Thông
 168. Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt
 169. Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 170. Kinh Dược Sư - HT Tuyên Hóa giảng
 171. Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 172. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch
 173. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch
 174. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân - HT Thích Huyền Tôn dịch
 175. Kinh Đại Bảo Tích - Tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] HT Thích Trí Tịnh dịch
 176. Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục], Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - Việtdịch: Thích Nguyên Hùng
 177. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: HT Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: HT Thích Quảng Độ
 178. Kinh Đại Bát Niết Bàn - Tuệ Khai dịch
 179. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 180. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch
 181. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch
 182. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 183. Kinh Đại Bi - HT Thích Như Điển dịch
 184. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] - Chùa Châu Lâm dịch
 185. Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới - HT Thích Minh Lễ dịch
 186. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] - Nguyên Hồng dịch
 187. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] - Nguyên hồng dịch
 188. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch
 189. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 190. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - HT Thích Như Điển dịch
 191. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân [Đại Chánh 0156] - Thích Chính Tiến & Thích Quảng Độ dịch
 192. Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội - HT Thích Chánh Lạc dịch
 193. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển
 194. Kinh Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 195. Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi [Đại Chánh 0158] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 196. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận - NS Thích Nữ Huệ Thanh
 197. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch
 198. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già - Thích Nữ Trí Hải dịch
 199. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 200. Kinh Đế Thích Sở Vấn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 201. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Tịnh Trí dịch
 202. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 203. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch
 204. Kinh Hiền Ngu [Đại Chánh 0202] - Thích Trung Quán dịch
 205. Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch
 206. Kinh Hoa Thủ [Đại Chánh 0657] - HT Thích Bảo Lạc dịch
 207. Kinh Kim Cang - Dịch giả: HT Thích Huệ Hưng
 208. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Từ Thông dịch
 209. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch
 210. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0235] - Thích Giác Quả dịch
 211. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
 212. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 213. Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
 214. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch
 215. Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch
 216. Kinh Lăng Già Tâm Ấn - HT Thích Thanh Từ dịch
 217. Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông - Dịch giả: Thubten Osall Lama, Nhẫn Tế Thiền Sư
 218. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 219. Kinh Lời Vàng - HT Thích Trí Nghiêm dịch
 220. Kinh Lục Độ Tập [Đại Chánh 0152] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 221. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật - HT Thích Trí Tịnh dịch
 222. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch
 223. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch
 224. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch
 225. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch
 226. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch
 227. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch
 228. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch
 229. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 230. Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành
 231. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch
 232. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - HT Thích Từ Thông
 233. Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch
 234. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya)Kinh Phạm Võng - HT Thích Trí Tịnh dịch
  1. Kinh Tăng Chi Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  2. Kinh Trung Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  3. Kinh Trường Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
  4. Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - HT Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
  5. Kinh Tương Ưng Bộ - HT Thích Minh Châu dịch
 235. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
 236. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
 237. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Giới - Thích Thiện Hạnh
 238. Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 239. Kinh Pháp Cú - HT Thích Thiện Siêu dịch
 240. Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
 241. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái
 242. Kinh Pháp Hoa giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 243. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng
 244. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - HT Thích Thông Bửu
 245. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, HT Thích Chân Thường dịch
 246. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch
 247. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Chương - HT Thích Từ Thông giảng
 248. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch
 249. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch
 250. Kinh Phật Bổn Hành Tập [Đại Chánh 0190] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 251. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] - Nguyên Hông dịch
 252. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch
 253. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch
 254. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] - TN Chơn Tịnh dịch
 255. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] - TN Diệu Thuần dịch
 256. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] - Chùa Châu Lâm dịch
 257. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch
 258. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] - TN Liên Hương dịch
 259. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch
 260. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] - Thích Quang Chánh dịch
 261. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch
 262. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] - Nguyên Hồng dịch
 263. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] - TN Hương Trí dịch
 264. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch
 265. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] - TN Chơn Tịnh dịch
 266. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] - TN Diệu Thuần dịch
 267. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch
 268. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] - TN Hương Trí dịch
 269. Kinh Phật Thuyết Đại Tịnh Pháp Môn - NS Thích Nữ Tịnh Nguyên
 270. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] - TN Hương Trí dịch
 271. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch
 272. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] - Thanh Hương dịch
 273. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] - Minh Tấn dịch
 274. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch
 275. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch
 276. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] - Minh Tấn dịch
 277. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch
 278. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh
 279. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
 280. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch
 281. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch
 282. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] - Bùi Đức Huề dịch
 283. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 284. Kinh Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sanh - NS Thích Nữ Như Phúc dịch
 285. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] - Thích Quang Chánh dịch
 286. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch
 287. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] - Thích Phước Nghiêm dịch
 288. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 289. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch
 290. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch
 291. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch
 292. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch
 293. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch
 294. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch
 295. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch
 296. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] - TN Huệ Dung dịch
 297. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch
 298. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] - TN Diệu Thuần dịch
 299. Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 300. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm [Đại Chánh 0187] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 301. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả [Đại Chánh 0189] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 302. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] - TN Chơn Tịnh dịch
 303. Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch
 304. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch
 305. Kinh Sinh [Đại Chánh 0154] - Linh Sơn Pháp Bảo dịch
 306. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch
 307. Kinh Tăng Ca La Sát Sở Tập [Đại Chánh 0194] - HT Thích Chánh Lạc dịch
 308. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch
 309. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch
 310. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch
 311. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch
 312. Kinh Thắng Man - HT Thích Thanh Từ dịch
 313. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng
 314. Kinh Thắng Quân Hóa Thế Bách Luận Tụng [Đại Chánh 1692] - HT Thích Như Điển dịch
 315. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch
 316. Kinh Thập Thiện Giảng Giải - HT Thích Thanh Từ
 317. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch
 318. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm
 319. Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông
 320. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch
 321. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch
 322. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch
 323. Kinh Trung Bổn Khởi [Đại Chánh 0196] - HT Thích Chánh Lạc dịch
 324. Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni - Thích Thiện Thông dịch
 325. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch
 326. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch
 327. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch
 328. Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 329. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch
 330. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải
 331. Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
 332. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] - Minh Tấn dịch
 333. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] - Thích Quang Chánh dịch
 334. Kinh Viên Giác giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 335. Kinh Viên Giác Lược Thích - HT Thích Trung Quán dịch
 336. Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch
 337. Kinh Vô Lượng Nghĩa [Đại Chánh 0276] - Thích Mật Thể dịch
 338. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh
 339. Lâm Tế Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 340. LamrimĐạiLuận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - HồngNhư chuyển Việt ngữ
 341. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch
 342. Lịch sử truyền thừa thiền phái Chúc Thánh - Thích Như Tịnh
 343. Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn
 344. Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch
 345. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì - Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
 346. Lời Tựa Về Luận Duyên Sinh [Đại Chánh 1652-1653] - HT Thích Như Điển dịch
 347. Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche
 348. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
 349. Luận Đại Trượng Phu - HT Thích Trí Quang dịch
 350. Luận Đề Bà Bồ Tát [Đại Chánh 1640] - HT Thích Như Điển dịch
 351. Luận Khởi Tín Đại Thừa - Dịch giả: Tỳ kheo Thích Giác Quả
 352. Luận Phật Thừa Tông Yếu - HT Thích Nhật Quang
 353. Luận Phật Thừa Tông Yếu - Thích Thiện Hạnh dịch
 354. Luận Rõ Ràng Về Chỗ Biết [Đại Chánh 1645] - HT Thích Như Điển dịch
 355. Luận Tối Thượng Thừa - HT Thích Thanh Từ dịch
 356. Luận Về Con Đường Giải Thoát - HT Thích Như Điển dịch
 357. Luận Về Bốn Chân Lý [Đại Chánh 1647] - HT Thích Như Điển dịch
 358. Luận Giải Về Trung Luận - Tánh Khởi và Duyên Khởi - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 359. Luật Đại Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 360. Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn
 361. Luật Sa Di - Sa Di Ni (Bước Tới Thảnh Thơi) - Thích Nhất Hạnh
 362. Luật Tập Yếu [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 363. Luật Tiểu Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 364. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
 365. Luật Tứ Phần Tỳ-kheo Giới Tướng Biểu Ký - Thích Tâm Hạnh dịch
 366. Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] - Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch
 367. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán - Thích Đức Trí
 368. Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến
 369. Lược Giải Kinh A Di Đà - Thích Minh Điền
 370. Lược Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thích Trí Quảng
 371. Lược sử Phật giáo - Nguyễn Minh Tiến dịch
 372. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] - Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
 373. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải - Thích Linh Quang
 374. Mi Tiên Vấn Đáp - Dịch giả: HT Thích Giới Nghiêm
 375. Milarepa Con Người Siêu Việt - Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
 376. Milarepa Đại Thánh Sư Tây Tạng - Việt dịch: Viên Thông
 377. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu - Thích Phước Thái
 378. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi - HT Bích Liên
 379. Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 380. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
 381. Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái
 382. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
 383. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 384. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
 385. Mười bốn điều Phật dạy - Thích Nhật Từ
 386. Mười Bốn Giới Tiếp Hiện - HT Thích Nhất Hạnh
 387. Mười Giới Sa Di, Sa Di Ni - HT Thích Nhất Hạnh
 388. Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 389. Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN TP.HCM
 390. Nghi thức tụng giới Bồ tát - Thích Trí Tịnh dịch
 391. Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch
 392. Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch
 393. Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn
 394. Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn
 395. Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn
 396. Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn
 397. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Thích Trí Tịnh dịch
 398. Nghi Thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
 399. Nghi Thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ - HT Thích Nhất Hạnh
 400. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thanh
 401. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn
 402. Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ
 403. Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch
 404. Nguồn Thiền giảng giải - HT Thích Thanh Từ dịch
 405. Nhân quả đồng thời - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 406. Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
 407. Nhật Liên Tông Nhật Bản - Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
 408. Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
 409. Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 410. Những Điều Phật Đã Dạy - H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
 411. Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn
 412. Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn
 413. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
 414. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
 415. Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Phước Nhơn
 416. Niệm Phật Vô Tướng - Nguyên tác: Tiêu Bình Thật cư sĩ, Hạnh Cơ dịch
 417. Niết bàn - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
 418. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình - Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
 419. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 420. Pali Căn Bản - Thích Giác Hạnh chuyển dịch
 421. Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch
 422. Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch
 423. Phân Tích Đạo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 424. Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 425. Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tỳ kheo Indacanda
 426. Pháp Bảo Đàn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 427. Pháp Bảo của sự giải thoát - Nguyên tác: Jé Gampopa - Việt dịch: Thanh Liên
 428. Pháp Hoa Đề Cương - HT Thích Thanh Từ
 429. Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
 430. Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn
 431. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch
 432. Pháp Nhẫn Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 433. Pháp tu sơ khởi - Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
 434. Pháp tu Tây Tạng - Hồng Như dịch
 435. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - HT Thích Như Điển dịch
 436. Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
 437. Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
 438. Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ
 439. Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 440. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
 441. Phật Giáo nhập môn - Fabrice Midal - Hoang Phong chuyển ngữ
 442. Phật Giáo vấn đáp - Thích Trí Chơn dịch
 443. Phật Giáo Và Cuộc Sống - HT Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch
 444. Phật Học cấp I (Buddhist Studies - Stage 1) - Nguyêntác : Jing Yin Ken Hudson- Ngườidịch: Hoàng Phước Đại
 445. Phật Học Phổ Thông - HT Thích Thiện Hoa
 446. Phật Học Tinh Yếu - HT Thích Thiền Tâm - Tập [1][2][3]
 447. Phật Học Tinh Hoa - HT Thích Đức Nhuận
 448. Phật Học Tinh Hoa - Nguyễn Duy Cần
 449. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa - HT Thích Thanh Từ dịch
 450. Phật Nói Kinh A Na Luật Bát Niệm - HT Thích Chánh Lạc dịch
 451. Phật Nói Kinh A Nậu Phát - HT Thích Chánh Lạc dịch
 452. Phật Nói Kinh Anh Võ - HT Thích Chánh Lạc dịch
 453. Phật Nói Kinh Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 454. Phật Nói Kinh Bát Quan Trai - HT Thích Chánh Lạc dịch
 455. Phật Nói Kinh Bệ Ma Túc - HT Thích Chánh Lạc dịch
 456. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa - HT Thích Như Điển dịch
 457. Phật Nói Kinh Bổn Tương Ỷ Trí - HT Thích Chánh Lạc dịch
 458. Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội - HT Thích Chánh Lạc dịch
 459. Phật Nói Kinh Chư Pháp Bổn - HT Thích Chánh Lạc dịch
 460. Phật Nói Kinh Cổ Lai Thế Thời - HT Thích Chánh Lạc dịch
 461. Phật Nói Kinh Con Của Bà La Môn Mạng Chung Thương Nhớ Không Nguôi - HT Thích Chánh Lạc dịch
 462. Phật Nói Kinh Công Đức Của Tam Quy, Ngũ Giới, Từ Tâm và Yểm Ly - HT Thích Chánh Lạc dịch
 463. Phật Nói Kinh Cù Đàm Di Ký Quả - HT Thích Chánh Lạc dịch
 464. Phật Nói Kinh Đại Sanh Nghĩa - HT Thích Chánh Lạc dịch
 465. Phật Nói Kinh Đại Tam Ma Nhã - HT Thích Chánh Lạc dịch
 466. Phật Nói Kinh Đảnh Sanh Vương Cố Sự - HT Thích Chánh Lạc dịch
 467. Phật Nói Kinh "Đâu Điều" - HT Thích Chánh Lạc dịch
 468. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch
 469. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới - HT Thích Như Điển dịch
 470. Phật Sử và Hành Trạng - Nhiều Tác Giả
 471. Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng
 472. Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng
 473. Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc
 474. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 475. Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Biên soạnchuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 476. Phật Quang Đại Từ Điển - HT Thích Quảng Độ soạn dịch
 477. Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 478. Phật Thuyết Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp - NS Thích Nữ Thuần Hạnh dịch
 479. Phật Thuyết Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Trong Mười Phương - NS Thích Nữ Tâm Thường dịch
 480. Phật Thuyết Học Kinh Cho Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc - HT Thích Chánh Lạc dịch
 481. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh [Đại Chánh 0365] - Huyền Thanh dịch
 482. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh - HT Thích Như Điển dịch
 483. Phương Hội Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 484. Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát - Tịch Thiên (Santideva) - Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
 485. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản - Thuần Bạch dịch
 486. Quy Nguyên Trực Chỉ - Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 487. Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
 488. Quy Sơn Cảnh Sách nghĩa - HT Thích Nhất Hạnh dịch
 489. Quyển sách cho nhân loại - Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong dịch
 490. Rơi Tro Trên Thân Phật - Thiền sư Sùng Sơn
 491. Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 492. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] - Thích PhướcSơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
 493. Sen nở trời phương ngoại - HT Thích Nhất Hạnh
 494. Sống Và Chết - HT Thích Như Điển
 495. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch
 496. Sơn Cư Bách Vịnh - Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
 497. Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 498. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 499. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
 500. Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch
 501. Sự tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện, Diệu Xuân
 502. Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn (Anh-Việt-Hoa) - Nhiều Tác Giả
 503. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - HT Thích Tịnh Nghiêm dịch
 504. Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn
 505. Tám điều giác ngộ - Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 506. Tam Tạng Pháp Số - Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
 507. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 508. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa - HT Thích Trí Thủ dịch
 509. Tạng Ngữ Hiện Đại - Tập 1 - Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
 510. Tạng thư sống chết - Sogyal Rinpoche; Việt dịch: Ni sư Trí Hải
 511. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử - Trần Uyên Thi dịch
 512. Tập Chư Pháp Tối Thượng Nghĩa Luận (2 tập) [Đại Chánh 1638] - HT Thích Như Điển dịch
 513. Tào Động Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 514. Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch
 515. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 516. Tham Thiền Yếu Chỉ - HT Thích Thanh Từ dịch
 517. Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
 518. Thánh Đăng Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 519. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả
 520. Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ
 521. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải - HT Thích Thanh Từ
 522. Thập Nhị Môn Luận - HT Thích Thanh Từ
 523. Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
 524. Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
 525. Thế Giới Nhất Hoa - Thiền sư Sùng Sơn
 526. Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh - Huyền Thanh dịch
 527. Thiền - Minh Thiền biên soạn
 528. Thiền Căn Bản - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ
 529. Thiện căn, phước đức và nhân duyên - Cư sĩ Diệu Âm
 530. Thiền là gì - Thích Thông Huệ
 531. Thiền là gì - Thích Giác Nguyên
 532. Thiền Lâm Tế Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 533. Thiền Môn Khẩu Quyết - HT Thích Thanh Từ
 534. Thiền Quan Sách Tấn - HT Thích Thanh Từ dịch
 535. Thiền quán - Tiếng chuông vượt thời gian - Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
 536. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 537. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX - HT Thích Thanh Từ
 538. Thiền Trong Đời Sống 1 - Thiện Phúc
 539. Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ
 540. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
 541. Thiền Sư Ni - HT Thích Thanh Từ dịch
 542. Thiền Sư Thần Hội - HT Thích Thanh Từ
 543. Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] - HT Thích Thanh Từ dịch
 544. Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ
 545. Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
 546. Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch
 547. Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch
 548. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 549. Thích Bồ Đề Tâm Luận - Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
 550. Tích Truyện Pháp Cú - HT Thích Nhật Quang
 551. Tiểu sử chư vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử
 552. Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận - Hán dịch: Âu Dương Hãn Tồn; Việt dịch: Thích Quảng Độ
 553. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 554. Tiếng sáo thép - Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
 555. Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 556. Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận - Thích Nhuận Thịnh
 557. Tín tâm minh - Tăng Xán
 558. Tín Tâm Minh giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 559. Tịnh Độ vấn đáp - Thích Giác Nhàn sưu tập
 560. Tịnh Độ Thập Nghi Luận - Trí Giả Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm dịch
 561. Tịnh hóa hàng ngày - Lama Zopa Rinpoche - Việt dịch: Phúc Minh – nhómThuận Duyên
 562. Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
 563. Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 564. Tinh Yếu Lâm Tế Lục Bình Giảng - Nhất Hạnh
 565. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - HT Tịnh Không
 566. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ
 567. Tịnh Độ Tông Nhật Bản - HT Thích Như Điển dịch
 568. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký - HT Thích Thanh Từ
 569. Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Nguyễn Minh Tiến
 570. Tổng quát về Giới luật - Thích Nhất Chân
 571. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
 572. Trên Con Đường Thiền Tông - HT Thích Thanh Từ
 573. Triều Châu Ngữ Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 574. Trình tự tu Thiền - Hồng Như dịch
 575. Trọn Một Đời Tôi - HT Thích Thanh Từ
 576. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch
 577. Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch
 578. Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 579. Trung Quán Luận - TT Thích Nguyên Chơn dịch
 580. Truyện Cổ Phật Giáo - HT Thích Minh Chiếu sưu tập
 581. Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
 582. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 583. Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn
 584. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
 585. Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch
 586. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
 587. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
 588. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển biên soạn
 589. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí
 590. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
 591. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên
 592. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông
 593. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông
 594. Tư tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển
 595. Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
 596. Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như - Nguyên tác: Định Hy; Thích Đức Trí dịch
 597. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - HT Thích Thanh Từ
 598. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch giải - Lý Việt Dũng
 599. Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh
 600. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật - Nhiều tác giả
 601. Ưu Bà Tác Giới Kinh - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 602. Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ
 603. Vân Môn Lục - Dịch giả: Dương Đình Hỷ
 604. Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 605. Vi Diệu Pháp Toát Yếu - Nārada Mahā Thera, Phạm Kim Khánh dịch
 606. Viên Ngọc Như Ý - Liên Hoa dịch
 607. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) - D.T. Suzuki - Thuần Bạch biên dịch
 608. Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương
 609. Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ
  Reader's Comment
  Monday, December 10, 201822:54
  Guest
  Dạ Mô Phật, cpn chào Thầy.
  Con đang tìm sách npo về cuộc đời Đức Phật (đầy đủ ngất) và sách nói về Thập Đại Đệ Tử Phât (đầy đủ nhất)
  Con xin cám.ơn.
  Mô Phật
  Tuesday, August 29, 201702:57
  Guest
  xin chào các bạn. Mình đang tìm một cuốn sách về sự ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống xã hội Việt Nam. Nhưng mình không biết nên đọc sách nào. Vì vậy ai có thể cho mình một gợi ý không?
  Saturday, June 10, 201707:45
  Guest
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Con xin cám ơn thầy.
  Friday, April 14, 201706:48
  Guest
  Nam mo Adida Phat.
  Cảm tạ vi da share !
  Saturday, January 21, 201714:22
  Guest
  Con thành tâm xin cám ơn. Nam mô a di đà phật.
  Tuesday, August 9, 201608:22
  Guest
  Xin gửi lời tri ân tới quý Thầy, quý Cô , cùng các bạn đã góp tâm và sức lực tạo lên kho báu tủ sách phật học này. Kính chúc sức khoẻ , an lạc.
  Friday, March 25, 201609:38
  Guest
  một đóng góp tuyệt vời . hoan hỷ. Kính Mong Thầy luôn an lạc
  Thursday, March 3, 201608:04
  Guest
  Cảm tạ quý thầy, quý cô đã chia sẽ bộ sách quý này.
  Sunday, January 10, 201613:47
  Guest
  Xin chân thành cảm niệm công đức chia sẽ tài liệu Pháp Bảo nầy, niềm hoan hy vô hạn khi tôi tìm được tài liệu nầy và tôi đã lưu lại toàn bộ vào đĩa cứng ở ngoài để làm tài liệu nghiên cứu.
  Xin tuỳ hỷ công đức và kính chúc vô lượng an lạc.
  Sunday, January 10, 201611:04
  Guest
  Cảm ơn các bạn. Chính từ website này tôi đã viết cuốn "Hạt giống nảy mầm - Thiền" nhằm đóng góp chút ít về Phật.

  Các bạn tham khảo thêm về sách này tại đây, rất khoa học, thực tế, thiết thực, áp dụng được ngay lập tức: http://tinyurl.com/hatgiongnaymam-pdf
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  (View: 893)
  Kể từ ngày 22 tháng 2 năm 1972 khi tôi xa quê Mẹ Việt Nam đến hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2023 là 51 năm và gần hai tháng như thế. Một thời gian khá lâu hơn nửa thế kỷ và hơn nửa đời người có mặt tại Nhật Bản và Đức Quốc cũng như các quốc gia khác tại Âu, Á, Mỹ, Úc, Phi châu.
  (View: 1320)
  Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một bậc Thầy mô phạm về Văn, Thơ, chữ nghĩa trong thời gian từ tiền bán thế kỷ thứ 20 đến đầu thế kỷ thứ 21.
  (View: 1406)
  Những bản văn căn bản của PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ (A Di Đà) NHẬT BẢN Quellentext des japanischen Amida-Buddhismus Nguyên tác Đức Ngữ: Christian Steineck Thích Như Điển: dịch từ bản tiếng Đức ra tiếng Việt có so sánh với tiếng Nhật
  (View: 1416)
  Tuyển tập các khảo luận và sáng tác văn học nghệ thuật của nhiều tác giả.
  (View: 3838)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 5184)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 3735)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 3764)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 2791)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 3204)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 3120)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 2918)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 2404)
  Báo Viên Giác Xuân Canh Tý 2020
  (View: 6464)
  Ai trói buộc mình? Không biết có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó với chúng ta chưa? Đến chùa học pháp hay đi tu chỉ để cầu giải thoát. Mục đích tu hoặc xuất gia là cầu giải thoát sinh tử. Giải thoát có nghĩa là mở, mở trói ra. Cầu giải thoát là đang bị trói. Nhưng ai trói mình, cái gì trói mình? Khi biết mối manh mới mở được.
  (View: 4775)
  Kỷ yếu Mừng Chu Niên 30 Năm (1987-2017) GĐPTVN tại Canada - Huynh trưởng: Chơn Minh, Thị Nguyện
  (View: 12062)
  Từ Điển Hư Từ Hán Ngữ Cổ Đại Và Hiện Đại - Trần Văn Chánh
  (View: 159843)
  Sách Văn Học - Nhiều tác giả
  (View: 96470)
  Tuyển tập những tác phẩm về Lịch Sử - Do nhiều sử gia biên soạn
  (View: 32725)
  Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
  (View: 42254)
  Các sách khác dạng 3D - Nhiều tác giả
  (View: 46919)
  Tập hợp Những Bài Viết dạng PDF - Hoavouu.com
  (View: 88655)
  English PDF - Sách Tiếng Anh Phật Học - PDF
  Quảng Cáo Bảo Trợ
  Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
  Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant