Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tường Thuật Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần thứ 6

Monday, November 26, 201200:00(View: 11906)
Tường Thuật Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Lần thứ 6


Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 6)

tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu, thành tựu viên mãn
 


Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội
Vượt năm châu, bốn biển kéo nhau về
Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề
Tình pháp lữ không bao giờ suy suyễn. 

Trong không khí ấm áp của tiết trời cuối xuân Úc Đại Lợi, chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni khắp nơi vân tập về tổ đình Pháp Hoa, miền Nam nước Úc, để chứng minh tham dự Lễ Hiêp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 16, đến 18 tháng 11 năm 2012.

Khởi đi từ nhu cầu cấp bách của sinh hoạt Tăng Ni thuộc PGVN ở hải ngoại trong bối cảnh lịch sử hiện tạiTăng Ni cần có một sinh hoạt Tăng đoàn hòa hợp, tương kính, tương lân và mở rộng, không phân biệt Giáo hội, pháp phái, tông môn để hỗ trợ nhau nhiều mặt trong sứ mạng "trụ pháp vương gia, trì Như lai tạng", nhằm mang lại lợi lạc bản thân Tăng đoàn và góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này. 

Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không thể không đặt trên nền tảng bản thể hòa hợpthanh tịnh của Tăng đoàn, vì tăng đoàn là cội nguồn lưu xuất cho mọi sinh hoạt của đời sống người xuất gia qua phương châm " hoằng phápsự nghiệp, lợi sanh là lẽ sống". 

Trên tinh thần này, chư Tôn Đức thuộc 4 châu, gồm Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã quyết định thành lập tổ chức lấy tên là « Giáo Hội PGVNTN Liên Châu » hay "Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại" nhằm qui tụ và kết nối sinh hoạt của Tăng Ni Việt Nam ở khắp các châu lục. 

Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm một lầnTăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, để Tăng Ni nhiều thế hệ thuộc các giáo hội, tông môn, pháp phái có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm chung, nhằm khắc ghi và tán thán công đức truyền bá, và bảo vệ đạo pháp của chư vị Tổ Sư tiền bối; trong dịp lễ này, cũng là nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi trong bối cảnh ly hương, sống xa Thầy Tổ, có cơ hội ngồi lại với nhau trong thâm tình pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tậphành đạo, trình bày và chia sẻ những Phật sự cần thiết

Từ đó đến nay "Lễ Hiệp Kỵ, Ngày Về Nguồn" đã được luân phiên tổ chức như sau: lần thứ nhất, năm 2007, tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada; lần thứ 2, năm 2008, tại Chùa Bát Nhã, miền nam California, Hoa Kỳ; lần thứ 3, năm 2009, tại Tu Viện An Lạc, Ventura, Hoa Kỳ; lần thứ 4, năm 2010, tại Tu Viện Viên Đức, Ravenburg, Đức Quốc; lần thứ 5, năm 2011, tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc và năm nay, Lễ Hiệp Kỵ lần thứ 6, được long trọng tổ chức tại Tổ Đình Pháp Hoa, thành phố Adelaide, Nam Úc, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012. Về chứng minhtham dự lễ có chư Tôn Đức đến từ Hoa Kỳ như: Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Tịnh thất Viên Hạnh, California; HT. Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Viện chủ Tổ đình Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas, Texas; HT. Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm; HT. Nguyên An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, Viện chủ chùa Cổ Lâm, Seattle; HT. Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành, kiêm viện chủ chùa Bát Nhã, California; HT. Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành, Viện chủ Chùa Phật Đà, San Diego, California; HT. Thông Hải, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Viện chủ Tu Viện Chơn Không, Hawaii và Tu Viện An Lạc, California; TT Hạnh Tuấn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm, Chicago; TT Tâm Bình, Chùa Bát Nhã, California; TT Tâm Hải, Chùa Việt Nam, Houston, Texas; Ni Trưởng Như Nguyện, Vụ Trưởng Ni Bộ GHPGVNTNHK, Viện chủ Chùa Xá Lợi TP. Rosemead, California; Ni Sư Như Định, Phó Vụ Trưởng Ni Bộ GHPGVNTNHK, Viện chủ chùa Pháp Như, TP Garden Grove, California; Ni Sư Diệu Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh kiêm Thủ Quỹ Hội Đồng Điều hành, Thiền Tịnh Đạo Tràng, Cali; Ni Sư Tuệ Từ, Phó Thủ Quỹ GHPGVNTNHK, Trú xứ Chùa Khánh Hỷ, California; Ni Sư Viên Quang; Ni Sư Giới Hương, Trụ Trì Chùa Hương Sen, California; SC Như Ngọc, Ni Chúng chùa Pháp Như; SC Như Tín, Ni Chúng Chùa Xá Lợi…đến từ Canada có HT. Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Viện chủ Chùa Phổ Đà, Montreal…. đến từ Âu Châu có Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Viện Chủ chùa Khánh Anh, Pháp Quốc; HT. Tánh Thiệt, Phó Chủ Tích Hội Đồng Điều Hành, Trụ Trì chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp quốc; HT.Như Điển, Tổng Thư Ký Giáo Hội, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức quốc ; TT. Tâm Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Thụy Điển; TT. Thông Trí, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Phó Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan; TT. Nguyên Lộc, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa, Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Pháp quốc; TT. Quảng Đạo, Phụ tá văn phòng Tăng Sự, Tăng chúng chùa Khánh Anh, Pháp Quốc; NS Diệu Trạm, Phụ tá Vụ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông, Ni chúng chùa Khánh Anh, Pháp Quốc; NS.Như Quang, Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp quốc; SC.Huệ Lạc, Pháp quốc; SC. Đàm Thuận, Thụy Sĩ; SC.Tịnh Niệm, Pháp quốc; tại Úc Châuchư Tôn Đức: Hòa Thượng Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội, Phương Trượng Chùa Pháp Hoa, Nam Úc; HT. Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Điều Hành, Kiêm TVT Tổng Vụ Tăng Sự, Viện chủ Chùa Pháp Bảo, Sydney; HT. Quảng Ba, Phó Hội Chủ Ngoại Vụ, Viện Trưởng Tu viện Vạn Hạnh, Canberra; TT. Bổn Điền, Trụ Trì Chùa Huyền Quang, Sydney; TT. Nguyên Trực, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, Trụ Trì Chùa A Di Đà, Sydney; TT. Nhật Tân, Tổng Thư Ký Giáo Hội, Trụ Trì Chùa Pháp Quang, Queensland; TT. Như Định, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ, Trụ Trì Chùa Thiên Ấn, Sydney; TT. Tâm Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Sydney; TT.Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Viện chủ Tu viện Quảng Đức, Melbourne; TT. Thiện Hiền, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Phó Trụ Trì Chùa Huyền Quang, Sydney; TT. Phổ Hương, Trụ Trì Chùa Long Quang, Sydney; TT. Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội, Phó Trụ Trì Tu viện Quảng Đức, Melbourne; TT. Giác Tín, Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội, Trụ Trì Chùa Giác Hoàng, Melbourne; TT. Đạo Thông, Trụ Trì Chùa Hưng Long; ĐĐ.Đạo Hiển, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử, Trụ trì Tu viện Nguyên Thiều, Sydney; ĐĐ. Viên Trí, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Trụ trì Chùa Pháp Hoa, Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn 6; ĐĐ. Nhuận Chơn, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ, Trụ trì Chùa Kim Cang, Melbourne; ĐĐ.Hạnh Tri, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục, Trụ trì Chùa Minh Giác, Sydney; ĐĐ.Viên Tịnh, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ, Trụ trì Chùa Bảo Minh, Melbourne, ĐĐ. Đồng Thanh, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ, ĐĐ. Thông Hiếu, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ, Trụ trì Chùa Huệ Quang, Melbourne, ĐĐ.Thông Ánh, Thiền Viện vạn An, Sydney ; ĐĐ.Viên Từ, Tăng chúng Chùa Pháp Hoa, Nam Úc, Ni Trưởng Chơn Đạo, Vụ Phó Vụ Ni Bộ, Chùa Quán Thế Âm Ni Tự, Tây Úc ; NS Tâm Lạc, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh, Trụ trì Chùa Liên Hoa, Sydney ; NS Như Tuyết, Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội, Trụ trì Chùa Diệu Âm, Melbourne; NS. Viên Thông, Phó Thủ Quỹ Giáo Hội, Trụ trì Chùa Quán Âm, Adelaide ; SC Nguyên Khai, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Trụ trì Chùa An Lạc Hạnh, Melbourne ; SC Thảo Liên, Tịnh xá Minh Đăng Quang, Sydney ; SC Hạnh Nguyên, Trụ trì Chùa Pháp Hải, Melbourne ; SC Chúc Học, Như Lai Thiền Viện, Victoria ; SC Viên Thường, Chùa Pháp Hoa; SCTN Đạo An, TV Vạn Hạnh ; SC TN Huệ Nghiêm, Phó Trụ Trì Chùa Pháp Hải, Melbourne ; SC Huệ Khiết, Trụ Trì Chùa Báo Ân, Sydney ; SC Phổ Tuệ, Chùa Huyền Quang,Sydney ; SC Nhật Liên, Trụ Trì Chùa Bồ Đề, Melbourne ; SC Hạnh Hiếu…Chư Tôn Đức đến từ quốc nội có HT Thích Như Tín, HT. Giải Trọng, TT Như Thọ, ĐĐ Hạnh Minh, ĐĐ Thánh Bình….. Đồng thời có quý ACE thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi và Ban Huynh Trưởng GĐPT Long Hoa cùng hàng ngàn đồng hương Phật tử trong và ngoài tiểu bang South Australia cùng về tham dự lễ.

Chương trình Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 6) và khánh thành Tháp Tam Bảo chùa Pháp Hoa diễn ra trong ba ngày như sau: Ngày 16 tháng 11 năm 2012 (Thứ Sáu) : 11:00: Cung nghinh chư Tôn Đức, Tăng, Ni, quý Phật Tử và check in khách sạn; 12:00 : Ngọ trai; 14:00 - 15.30pm : Họp Giáo Hội Liên Châu-phúc trình Phật sự nhiệm kỳ 2 năm qua của Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Liên Châu (tại Tổ Đường chùa Pháp Hoa), trong phiên họp này, chư Tôn Đức đã tán thán công đức của HT Thích Như Huệ, Chánh Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu trong nhiệm kỳ 2011-2012, đã có những sinh hoạt tích cực để nối kết 4 Giáo Hội ở 4 châu lại với nhau, và nay chức vụ này được chuyển về Hoa Kỳ, do HT Thích Tín Nghĩa là đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ đảm trách từ nay đến 2014. Trong Phiên họp này cũng đã tìm được chủ nhân tổ chức Lễ Hiệp Kỵ cho hai năm kế tiếp. Được GHPGVNTN Hoa Kỳ thông qua, HT Thích Nguyên An và Chùa Cổ Lâm phát tâm nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ ( Về Nguồn 7) vào năm 2013 và Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn 8) do HT Thích Bảo Lạc và Tự Viện Pháp Bảo thuộc GHPGVNTNHải Ngoại tại UĐL-TTL đứng ra tổ chức vào năm 2014. Cũng trong thời gian này, 14:00 - 15.30pm: HT.Thông Hải chủ trì cuộc hội luận về chủ đề hoằng pháptu học (tại Hội Trường Chùa Pháp Hoa);

Đúng 16:00am: là Lễ Cung An Chức Sự; TT Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Ký thay mặt GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL phụ trách phần cung an chức sự trong Lễ Hiệp Kỵ và ĐĐ Viên Trí, Trụ Trì Chùa Pháp Hoa cung an chức sự cho lễ Khánh Thành Tháp Tam Bảo.

 18:00 : Dược thực; 19:30: Khoáng Đại I : "Cuộc đờisự nghiệp HT Thích Huyền Quang" do HT Thích Tánh Thiệt & HT Thích Quảng Ba phụ trách thuyết trình; buổi thuyết trình kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ trong bầu không khí sôi nổi với phần đặt câu hỏi và trả lời, xoay quanh cuộc đời của Đức Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, nhất là khúc quanh đau thương của Giáo HộiViện Hóa Đạo sau khi Giáo Chỉ số 9 ra đời, làm tan nát Giáo Hội từ trung ương đến địa phương, khiến cho Giáo Hộichư Tăng Ni rơi vào cảnh khủng hoảng nghiệt ngã khôn cùng kể từ năm 2007 đến nay, nhưng với sự kiên tâm trì chí bảo vệ Phật Pháp của chư Tôn Đức thuộc 4 Giáo Hội Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ đã hợp lực, nối kết lại với nhau để cố gắng lèo lái con thuyền Giáo Hội. Chính vì thế mà Lễ Hiệp Kỵ do 4 châu cùng tổ chức hằng năm như thế này một lần nữa đã khẳng định tinh thần phá tà hiển chánhbảo vệ giềng mối của các dòng truyền thừa xưa nay của chư Tổ Đức.

Bước sang ngày thứ hai của đại lễ, ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2012: 06:00 : Trì tụng tựa Thủ Lăng Nghiêm và kiểm giới Phật tử tại giaxuất gia tụng giới Bồ Tát (chủ trì lễ Trưởng tịnh: HT Thích Quảng Ba); 07:00: Điểm tâm; Đúng 10:00 giờ sáng là Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Điều hợp chương trình lễ: HT Thông Hải, TT Nguyên Tạng), ĐĐ Viên Trí, Trưởng Ban Tổ Chức đã ngỏ lời hân hoan chào mừng chư Tôn Đức gần xa về tham dự lễ: "Bản thân chúng con / chúng tôi, tự biết tài hèn đức mọn, khả năng hạn chế, sức lực hữu hạn. Nên chúng con luôn cầu nguyệnchân thành phụng hiến, vị pháp bất từ nan, và dốc lòng vì Đạo dù phải chịu muôn ngàn cực khổ hy sinh. Nhờ ân đức của Hòa Thượng, nhờ sự quan tâm đốc thúc của Chư Tôn Đức trong Giáo Hội, nhờ sự miệt mài tận tụy lao khổ của tứ chúng Pháp Hoa, mọi khó khăn rồi cũng đi qua, mọi ước nguyện rồi cũng tựu thành. Chúng con chân thành cung nghinh chào đón chư Tôn Thiền Đức hoan hỷ quang lâm từ khắp các châu lục Hoa Kỳ, Châu Âu, Gia Nã Đại, từ quốc nội và Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Chúng tôi kính chào mừng các Phái đoàn Phật tử tháp tùng cùng 4 Giáo Hộichư Tôn Đức Tăng Ni. Đương nhiên chúng tôi xin tán dương ghi nhận công đức toàn thể Đồng bào, Phật tử tại tiểu bang nhà và các nơi đã nhiệt tình hỗ trợ mọi Phật sự Chùa Pháp Hoa suốt 30 năm qua, và đặc biệt cho các Đại Lễ hôm nay".

HT Thích Như Huệ, Hội Chủ GHPGVNTNHN tại UĐL-TTL đã đọc diễn văn khai mạc, nói lên lý do tổ chức Lễ Hiệp Kỵ này, diễn văn có đoạn viết: " Suốt dọc chiều dài lịch sử truyền bá đạo Phật khắp Đông Tây, từ các bậc tôn giả thạc đức như Mã Minh, Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân… Tổ Bát Nhã Đa La, Bồ Đề Đạt Ma của Tây Vực đến Đông Độ như các Ngài Huệ Khả, Huệ Năng, Lâm Tế Nghĩa Huyền v.v…Khi truyền vào Việt Nam, đạo Phật cũng nhờ vóc dáng dung dị của hàng chúng Trung Tôn của Đức Phật như các Ngài Minh Hải – Pháp Bảo, Thiệt Diệu - Liễu Quán, Hoán Bích – Nguyên Thiều… và hàng trăm ngàn những nhà trí thức Phật tử đã hy sinh tâm lực, trí lực, tài đức và nhất là công hạnh tu trì để duy trì mạch nguồn Phật Giáo quyện tỏa trong tâm cảnh Việt Nam và tiếng pháp âm còn đồng vọng cho đến hôm nay, trải qua trên hai nghìn năm mà chúng ta đang thừa hưởng cái gia tài vô giá ấy. Vậy thì giờ đây mỗi một chúng ta phải học bài học từ quá khứ của những vị tiên phuông nên vững chí hăng hái trên đường hành hoạt. Những chướng duyên của hôm nay so với xưa cũng đâu khác gì; thế mà Thầy Tổ chúng ta đã vượt qua được, tại sao chúng ta còn e dè ngần ngại chưa chịu đem hết khả năng phục vụ đạo pháp? Chúng tôi mong rằng chư pháp lữ đồng song, là trưởng tử của Đức Phật hãy mạnh dạn nghiêng vai gánh vác cơ đồ Phật giáo đang đứng trước trận cuồng phong của thời kỳ đấu tranh kiên cố, như Đức Từ Phụ tiên liệu. Nên hoàn tất công việc Phật sự trước khi tuyên bố để thấy được giá trị thực tiễn sự đóng góp của mình vào sự nghiệp tuyên dương giáo pháp Phật Đànhân loại ngày nay đang kỳ vọng. Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Ngày Về Nguồn lần thứ 6 năm nay do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, tổ chức đã được chư Tôn trưởng lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư cùng chư Đại Đức Tăng Ni của Giáo Hội 4 Châu và quí thiện hữu tri thức, đồng bào Phật tử đã hiện diện trong đại lễ, đủ nói lên được đạo tình gắn bó của Tăng Già không có sự ngăn cách giữa địa vức, quốc gia; cũng như tình đồng hươngđạo pháp quí vị đã chung sức, chung lòng vượt qua mọi thử thách để cùng về phó hội hôm nay, tôi xin nhiệt liệt tán dương công đức của quí liệt vị".

Theo sau là lời đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Viện Chủ chùa Khánh Anh, Pháp Quốc, Ngài cũng là Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni VN Hải Ngoại, HT đã có lời tri ân HT Như Huệ và Giáo Hội Úc Châu đứng ra tổ chức đại lễ này, cũng như chư Tôn Đức đến từ Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu đã về tham dự lễ. Trong dịp này HT cũng giải thích thêm về nguyên nhân thành lập Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu mà lâu nay nhiều người vẫn không hiểu hết ý nghĩa của tổ chức này. HT nhắc lại rằng: " ở hải ngoại này, các Giáo hội đã và đang bị chia rẽ và bị chỉ trích không tuân thủ Giáo chỉ số 9. Sự chịu đựng của Giáo hội ở các Châu đến hồi cần phải tìm ra một giải pháp. Vì thế mà Văn phòng Điều hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu mới ra đời ngày 01-01-2009. Văn Phòng Điều Hợp Giáo hội PGVNTN Liên Châu, thực ra chỉ là một “Ban Liên Lạc” nhằm nối kết 4 Giáo Hội ở Úc, Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada trong công tác Phật sự, và là cơ hội để gặp gỡ, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu tậphoằng pháp, chứ tuyệt nhiên không phải là một Giáo hội mới, nên không có Nội Quy, không có Hiến Chương, và cũng không có Danh Xưng chính thức nào cả".

Tiếp đó là lời đạo từ của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN Hoa Kỳ, HT đã giải thíchý nghĩa của ngày Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, rằng hằng năm mỗi chùa đều có lễ cúng giỗ Tổ để tưởng nhớ đến các bậc Thầy, Tổ của mình, nên các Giáo Hội theo truyền thống này để cùng tổ chức chung một ngày cúng chung hết các vị Tổ Sư, (Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư), trong dịp này chư Tăng Ni từ các truyền thống, từ các tông môn, pháp phái khác nhau cùng ngồi lại với nhau trong thâm tình pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tậphành đạo, cùng ôn lại những cuộc đờihành trạng của chư Tổ Sư từ Ấn Độ, Trung Hoa cho đến Việt Nam, nên ý nghĩa về nguồn là tìm về cội nguồn Bồ Đề Đạo Tràng, Lộc Uyển, Linh Thứu Sơn, Núi Yên Tử… để mong gìn giữ lại dòng truyền thừa không gián đoạn hai ngàn năm trăm qua của người đệ tử Phật.

Theo sau là Bảy Pháp Bất Thối do Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Du Hành thuộc Trường Bộ Kinh, được HT Thích Bổn Đạt tuyên đọc: " 1- Các Tỷ-kheo cần phải thường xuyên tụ họp, và tụ họp đông đảo để giảng luận Chánh pháp, khiến cho có sự hòa hợp trên dưới của các Tỷ-kheo; 2- Các Tỷ-kheo phải tụ họp trong tinh thần hòa hiệp, giải tán trong tinh thần hòa hiệp, và chấp hành Tăng sự trong tinh thần đoàn kết; 3- Chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không thích hợp, những luật lệ không đáng được ban hành; và cũng không bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành từ trước; sống đúng những gì đã được quy định bởi cộng đồng Tăng lữ; 4- Các Tỷ-kheo luôn luôn phải kính trọng, phục vụ các Tỷ-kheo trưởng lão, những vị có nhiều kinh nghiệm tu tập trong Chánh Pháp Luật, sẵn sàng nghe theo những lời khuyên dạy của các bậc trưởng thượng như thế; 5- Các Tỷ-kheo sống không bị lôi cuốn bởi những tham ái; 6- Trú xứ cộng đồng các Tỷ-kheo luôn luôn là những trú xứ nhàn tịnh; 7- Các Tỷ-kheo sống an trú trên chánh niệm tạo thành một cộng đồng sinh động, khiến cho các bạn đồng tu từ những phương khác nếu chưa đến thì muốn đến, đã đến thì muốn cùng sống và cùng tu tập trong sự an lạc".

Cuối cùngnghi thức cung tiến Giác Linh Chư Lịch Đại Tổ Sư, (sám chủ: HT Tín Nghĩa, Duy Na:TT Tâm Minh; Duyệt chúng: TT Tâm Huệ); 12:00: Lễ cúng dường trai tăng; buổi chiều: 14:00 : Khoáng Đại II : HT Thiện Hoa và công cuộc chấn hưng PG (phụ trách HT Thích Thắng Hoan, HT Thích Bảo Lạc) buổi thuyết trình này các diễn giả đã nêu lên nhiều điểm nổi bật trong cuộc đời hoằng pháp của HT như mở lớp giáo lý hằng tuần, lớp đào tạo Như Lai sứ giả, nên cử tọa hăng say góp ý. 18:00 : Dược thực; 19:00 : Lễ Kỷ niệm 30 năm Tổ Đình Pháp Hoa, Khánh Tuế 80 tuổi Hòa Thượng Phương trượng Chùa Pháp Hoa Thích Như Huệ (Điều hợp chương trình:TT Thích Tâm Phương) ; 22:00 : Chỉ tịnh. Ngày 18 tháng 11 năm 2012 (Chủ Nhật): 06:00 : Trì tụng Thần Chú Lăng Nghiêm và lạy thù ân (chủ trì:HT Như Điển):07:30 : Điểm tâm; 08:10 : Hội luận Tăng Ni (chủ tọa: HT Thắng Hoan, HT Minh Tâm; HT Tín Nghĩa, HT Bảo Lạc; HT Bổn Đạt); 11:00 : Khánh thành tháp Tam Bảo; 12:30 : Ngọ trai, hoàn mãn; 15:30 : Chẩn tế thí thực cô hồn (Chủ sám đàn ngoại: TT Thích Tâm Minh, Kinh Sư: TT Như Định, ĐĐ Hạnh Minh, Đồng Thanh, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển) ; 18.00: Hoàn mãn.

Sau ba ngày lễ chư Tôn Đức đã đưa đến bản Quyết Nghị như sau: " Nhân ngày Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Về Nguồn lần thứ 6; Lễ Kỷ Niệm 30 năm hoằng pháp của chùa Pháp Hoa tại Nam Úc; Lễ Khánh Thành Bảo tháp Tam Bảo và Khánh Tuế thượng thọ bát tuần của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ, chư Tăng Ni của bốn Giáo Hội Thống Nhất tại các quốc gia, châu lục:- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan;- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu;- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ;- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada, Cùng các phái đoàn Phật Giáo của các Tự Viện tại địa phương và các vùng phụ cận, gồm có 120 chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử tham dự qua các buổi lễ từ ngày 16 đến 18 tháng 11 năm 2012, trong tinh thần thương cội nhớ nguồn mà Tổ Tiên ông bà, và chư vị Lịch Đại Tổ Sư của chúng ta đã dày công giáo dưỡng, sách tấn cho đàn hậu học ý thứcgiữ gìn nền văn hóa cao đẹp, đặc thù của dân tộc. Từ ý nghĩa đó mà chư Tôn đức Tăng Ni vân tập về đạo tràng chùa Pháp Hoa, thể hiện rõ nét tâm tình hoan hỷ, quý kính, sau những ngày tháng hành đạo tại các địa phương xa cách. Trong chương trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư- Về Nguồn lần thứ 6 có hai buổi thuyết trình, đề tài: “Hành Trạng Cuộc Đời Hành Đạo Của Trưởng Lão HT Thích Huyền Quang (1920-2008), Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN" và “Tổng Quan Về Hành Trạng Của HT Thích Thiện Hoa, Đệ II Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.”; Qua hai buổi thuyết trình chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã thảo luận, đóng góp ý kiến trong tinh thần hòa hợp, tương kính, để đưa đến những đề bạt, kế sách Phật sự trong tương lai, nhằm xây dựng sự bình an, hạnh phúc cho con người, cũng như gìn giữ tinh thần phụng sự, hoằng pháp của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Từ ý thức ấy đưa đến 3 nhận định rằng: 1. Muốn chấn hưng Phật Giáo Việt Nam thì quê hương Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải được tự chủ độc lập trên mọi lãnh vực, để người Phật tử Việt Nam cả hai giới xuất giatại gia có thể cống hiến hết khả năng của mình trên tinh thần hoằng dương chánh pháp. 2. Chư Tôn Đức Tăng Ni phải tinh tấn tu học nhằm thể hiện tinh thần “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” làm lợi ích cho mình và người trên con đường Bồ Tát Đạo. 3. Phải sống trên tinh thần lục hòa như Phật dạy, cũng như những quy tắc của Thiền môn như chư Tổ dạy, hòa hợp như nước với sữa, mới có sự lợi ích an vui trong cộng đồng Tăng già. Từ ba nhận định trên, tất cả Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng thanh quyết nghị: 1. Luôn hành trì tinh thần như Luật dạy, để phát huy bản thể của Tăng già, dựa trên Bảy Pháp Bất Thối. 2. Xây dựng, phát huy con đường hoằng pháp, văn hóa, giáo dục tại Hải ngoại đối với các thế hệ Tăng Ni kế thừa. 3. Khuyến thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni luôn tinh tấn tu tập, phát huy nội lực Tăng già để lấy đó làm hành trang trên con đường hoằng pháp nơi Hải ngoại. 4. Thân cận, chia sẻ đời sống tinh thần cũng như kinh nghiệm con đường hành đạo của hai thế hệ Thầy Tổ và hậu học, nhằm gắn bó, cảm thông qua các hoàn cảnh, thời gian nơi Hải ngoại. 5. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đảm nhận Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 7, ủy nhiệm cho Chùa Cổ Lâm tại Seattle, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên An tổ chức năm 2013. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan đảm nhận Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 8, ủy nhiệm cho Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc tổ chức vào năm 2014. 6. Trước sự văn minh tiến bộ của loài người, tiếng nói tự do tôn giáo, bình đẳng công lý, là điều cần phải được tôn trọng, do vậy, cực lực phản đối chính sách đàn áp của nhà nước cộng sản Việt Nam đối với các nhà tranh đấu tự do, dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam. 7. Để giữ vững nền độc lập, chủ quyền đất nước được xây dựng bằng xương núi, máu sông của các bậc Tiền nhân đã dày công mở nước và giữ nước, chúng tôi cực lực phản đối sự xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc. Bản Quyết Nghị này gồm có bảy điểm được thông qua Đại Tăng chứng minh. Làm tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Đại Lợi, ngày 17 tháng 11 năm 2012".

Tụ hội để rồi phân ly, đại lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 6) đã khép lại trong niềm luyến tiếc, tất cả chư Tôn Đức đều hẹn gặp lại nhau vào năm sau, 2013, ở Chùa Cổ Lâm, Seattle, trong lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 7). Chúc nguyện Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử gần xa vô lượng an lạc trong niềm tin yêu thương của Chánh Pháp./.

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Tịnh Tuệ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 10)
Ở Việt Nam cũng như cộng đồng Phật giáo Việt Nam hải ngoại, Phật giáo bắc truyền chiếm đa số, phần lớn tu sĩ và cư sĩ đều tu học theo truyền thống bắc tông.
(View: 106)
Phật pháp lớn như biển, tin là con người có khả năng, nghi là khả năng chướng ngại.
(View: 102)
Của báu thế gian chỉ tồn tại khi ta còn thở. Ngay khi chúng ta nằm xuống, chúng sẽ thuộc về người khác.
(View: 128)
Trong câu chuyện hằng ngày, thỉnh thoảng chúng tôi có nghe một vài thiền sinh nhắc đến cụm từ “Vạn pháp tùy duyên”,
(View: 137)
Hiện nay có một hiện tượng đáng ngại là một số tu sĩ thuyết pháp có một số tín đồ nghe theo, hoặc là ...
(View: 120)
Nhiều người hôm nay đang mạnh khỏe, rồi bỗng dưng ngã bệnh và chết ngay hôm sau.
(View: 242)
Con người thường sợ cái chết nên làm mọi cách để níu kéo sự sống, níu kéo bằng tiền bạc, bằng thuốc men, thức ăn, bằng các hoạt động thể chất.
(View: 142)
Vô sanh là một từ được nói trong kinh điển cả hệ Pali và hệ Sanskrit, và trong mọi tông phái, để chỉ giải thoát và giác ngộ.
(View: 136)
Sự sợ hãi là tập tính của con người khi mà những gì bất lợi xảy ra thì kéo theo sự sợ hãi bị ảnh hưởng liên lụy tác động đến mình.
(View: 132)
Trong cuộc sống thì sự vật hiện tượng luôn thay đổi không ngừng, trong sự biến chuyển vô thường không cố định thì bất cứ hiện tượng sự vật...
(View: 168)
Đức Phật dạy chúng ta phát triển giá trị nội tại bằng cách thiền quán về thiện ý, nhưng bạn phải có ý định thực hiện điều đó thì mới thực sự có kết quả
(View: 179)
Mục tiêu của Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka, Gandavyuha) là giúp ta có được cuộc sống an nhiên, tự tại, hạnh phúc ngay ở đây và bây giờ…
(View: 150)
Có hai loại Bồ Đề Tâm: Bồ Đề Tâm Nguyện và Bồ Đề Tâm Hạnh.
(View: 174)
Một thời đức Thế Tôn trú ở Nālandā, tại rừng Pāvārikaṁba. Lúc ấy, thôn trưởng Asibandhakaputta đến gặp Đức Thế Tôn;
(View: 157)
Quá nửa đời người rong ruổi giữa dòng đời, một ngày kia y soi kiếng chợt nhận thấy...
(View: 164)
Khi giác hạnh đã viên mãn thì thọ mệnh Đức Phật tuổi đã bát tuần (80).
(View: 200)
Giới luật là nền tảng căn bản của đạo giải thoát. Người tu nếu không tuân giữ đúng theo giới luật mà Phật đã răn cấm, thì ...
(View: 159)
Thông thường, người thực hành đạo Phật tìm cách tránh thoát cái vô thường, cái sanh diệt để chứng nhập cái không vô thường, cái không sanh không diệt.
(View: 149)
Ở đời có người quan niệm rằng, mình sống làm người, sau khi chết mình cũng sẽ tái sinh làm người ở một cõi nào đó, thậm chí có người còn nghĩ mình về sống dưới suối vàng.
(View: 356)
Con người thường có quan điểm: “mạng sống, sự sống của con ngườivô giá, là giá trị nhất so với sự sống của muôn ngàn loài khác”
(View: 224)
Khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng và nghe radio hoặc đọc báo, chúng ta phải đối mặt với những tin buồn: bạo lực, tội ác, chiến tranh và thiên tai.
(View: 169)
Tham luận “The Way to World Peace via an Integrated Kantian and Buddhist Perspective” được tác già trình bày tại Diễn Đàn Phật Giáo
(View: 183)
Xuyên qua các nguyên tắc để tạo điều kiện hưng thịnh cho một quốc giathiết lập một xã hội thanh bình, đức Phật cũng có những bài thuyết pháp rất rõ ràng về các lãnh vực chính trị, chiến tranh, hòa bình, điểm này đã được phổ cập hóa trong cộng đồng xã hội. Đức Phật luôn chủ trương bất bạo động, xóa bỏ hận thù, tái lập tình thươngkiến thiết hòa bình chân chánh.
(View: 246)
Bản Ngã Càng Lớn, Sĩ Diện Càng Nhiều, Càng Dễ Bị Tổn Thương.
(View: 311)
Thân mạng chúng tachúng ta không biết yêu thương thì làm sao chúng ta có đủ yêu thương để gửi đến người khác.
(View: 173)
Mỗ là quan chức thường thường bậc trung, tuy chưa phải là đại gia nhưng cũng có thể gọi là gìau sang có máu mặt.
(View: 206)
Trong rất nhiều phương pháp tu tập thì phòng hộ các căn (bảo vệ các giác quan) được Đức Phật giảng dạy rất chi tiết.
(View: 250)
Quán tưởngphương pháp Phật tử áp dụng hằng ngày, luyện cả thân tâm, đem lại sự hòa hợp giữa tinh thầnvật chất, giữa con ngườithiên nhiên.
(View: 604)
Hành động phản ánh được ý thức, tính cách của mỗi người, lời nói, suy nghĩ thế nào sẽ biểu hiện ra hành động như thế đó,
(View: 144)
Hôm ra mắt đợt đầu 29 cuốn của Thanh Văn Tạng trong công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội Đồng Hoằng PhápHội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời tổ chức tại Little Saigon, Miền Nam California, Hoa Kỳ, vào ngày 19 tháng 3 năm 2023
(View: 173)
Đạo Phật được biết đến như một tôn giáo hiền hòa nhất và điều đặc biệtcuộc đời vị lãnh đạo tinh thần tối cao của đạo Phật gắn liền với những cái cây.
(View: 216)
Là một tiến trình tự nhiên của con người và muôn loài, bệnh vốn là một giai đoạn của vòng luân hồi sanh tử, là một phần của quy luật thành - trụ - hoại - không.
(View: 239)
Dĩ nhiên là người phàm chúng ta không ai thấy được địa ngục, trừ Đức Phật và các bậc Thánh La-hán.
(View: 223)
ghiệp là tất cả những hành động có tác ý, biểu hiện thường xuyên bằng thân, khẩu, hay ý.
(View: 170)
Phật giáo không chỉ chủ trương từ bi đối với con người, tôn trọng đối với mọi sinh mệnh mà còn phải bảo vệ môi trường sống thiên nhiên,
(View: 231)
Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm, tìm đọc và tìm hiểu những lời Phật dạy thật sự là những lời dạy của đức Phật,
(View: 203)
Trước đây, vào thời niên thiếu, tôi chưa từng tín ngưỡng bất kỳ một tôn giáo nào. Tôi đang đứng giữa ngã tư đường, không Phật cũng không Đạo.
(View: 408)
Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một cái “Tôi” và tính chấp thủ, nhưng có người ý thứcquán chiếu được điều đó
(View: 240)
Cửa vào bất nhị, còn gọi là pháp môn bất nhị, từ xa xưa đã được truyền dạy từ thời Đức Phật, chứ không phải là hậu tác của chư tổ Bắc Tông,
(View: 204)
Nhưng giới khoa học vẫn còn hoang mang trong nhận định thế giới vật chất đời thường là ảo, không có thực thể.
(View: 213)
quan niệm rằng người có danh phận, giàu sang là do phước và cúng dường, hộ trì người có phước thì được phước nhiều hơn?
(View: 224)
Hai từ chiến tranh, không ai trong chúng ta là không nghe đến. Trong quá khứ đã có rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra trên quả địa cầu nầy,
(View: 318)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm có tên gọi đầy đủ là :"Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm",
(View: 296)
Tôi nhớ lần nào gặp Đại sư cũng thấy Ngài mặt mày hồng hào, tinh thần khang kiện.
(View: 237)
Trong rất nhiều phương pháp tu tập thì phương pháp phòng hộ các căn môn được Đức Phật giảng dạy rất chi tiết.
(View: 253)
Kể từ khi con người biết xử dụng tiền bạc làm đơn vị trao đổi mua sắm đến nay, thì không ai là không cần đến tiền!
(View: 309)
Đối trong nhà Phật thì thế gian gồm có khí thế gianchúng sanh thế gian.
(View: 255)
Đây là một trường hợpThiền sư Thích Nhất Hạnhcộng đồng của Thầy đã thay đổi cuộc đời của một người.
(View: 377)
Tam tam-muội là chỉ cho ba loại định, tức là ba loại pháp môn quán hành của Phật giáo, được xem như là nguyên lý thực tiễn của Thiền định. Định có nghĩa là tâm hành giả trụ vào một đối tượng nào đó khiến cho ý không bị tán loạn, dần dần tâm ý trở nên trong sáng và phát sinh trí tuệ.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM