Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phần Thứ Ba [C]

Tuesday, April 9, 201300:00(View: 5031)
Phần Thứ Ba [C]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

---oOo---

 

50 NĂM CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 Sa môn THÍCH THIỆN HOA soạn

flowerba

Tập II:

PHẬT GIÁO VIỆT NAM NGÀY NAY

hay là

50 NĂM CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 ------------


PHẦN THỨ III [C]


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

TỈNH GIÁO HỘI PHƯỚC LONG

(báo cáo ngày 28.11.1969)

Tỉnh Phước Long mới thành lập năm 1957 (xưa gọi là Bà Rá) thuộc về miền Nam Khánh Hoà ở vùng III, miền Đông Nam phần.

TOÀN TỈNH

I. Các Tôn Giáogiáo phái:

Toàn tỉnh Phước Long có 6 Tôn Giáogiáo phái:

1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2. Giáo hội Phật giáo Khất sĩ

Ngoài 2 Giáo phái thuộc Phật giáo, còn:

3. Đạo Cao Đài Tây Ninh

4. Đạo Thiên chúa

5. Đạo Tin lành

6. Đạo Tiên Thiên Thánh Mẫu và Đồng, bóng, bùa chú.

II. Cơ sở tín ngưỡng:

Toàn tỉnh Phước Long có 15 cơ sở tín ngưỡng Phật giáo:

13 ngôi Chùa và Niệm Phật Đường theo GHPGVNTN. Ngoài 15 cơ sở tín ngưỡng Phật giáo, còn có:

- 1 Thánh Thất Cao Đài

- 5 Nhà thờ Thiên chúa

- 3 Nhà thờ Tin Lành

- 1 Đình Thờ Thần

- 2 Miểu thờ Bà chúa xứ (Tiên Thiên Thánh Mẫu )

III. Dân số và Tín đồ Tôn Giáo:

Tỉnh Phước Long dân số có 44.373 người chia ra như sau:

1. Phật giáo

 

 

 

Phật giáo 

43 %

 

Đạo Ông bà (xu hướng PG ) 

10 %

 

Tỷ lệ 

53 %

2. Thần giáo (người Thượng theo ) 

30 %

3. Thiên chúa Giáo

 

21 %

4. Tin Lành giáo

 

1 %

5. Cao Đài giáo

 

1,5 %

IV. Số lượng Tăng Ni

Trong tỉnh Phước Long có 8 vị Tăng Ni (5 Tăng 3 Ni)

- 3 Vị theo GHPGVNTN

- 4 Vị theo Khất sĩ (2 tăng 2 Ni)

- 1 Vị theo Tịnh độ tông

Trong 8 vị có 7 Tỳ kheo và 1 Sa di

V. Số lượng Thanh Niên Phật tử:

Số lượng Đoàn sinh Phật tử, trướcTết Mậu Thân trên 2.000. Hiện nay còn từ 250 đến 300 Đoàn sinh.

VI. Số lượng học sinh Trường Bồ Đề:

- 2 học Tăng và 1 học Ni

VII. Số lượng học sinh Trường Bồ Đề:

Không có

VIII. Tổ chức cơ sở Giáo hội:

Đã tổ chức được 13 Ban đại diện

- 1 Ban Đại diện Xã Tỉnh Giáo hội

- 6 Ban Đại diệnGiáo hội

- 6 Ban Đại diện Ấp Giáo hội

IX. Hoằng Pháp:

Không có

 X. Cơ sở Văn hoá Giáo dục:

Không có

XI. Cơ sở từ thiện xã hội:

- 1 Cô nhi viện tại Chùa Huệ Lâm (trụ sở Tỉnh GH)

- 1 Cô nhi viện Tịnh xá Ngọc Phước (Ni bộ Khất sĩ)

XII. Tài sản Giáo hội:

Tài sản Giáo hội Phước Long gồm có:

1. Chùa Huệ Lâm ở Tỉnh Ly

2. Chùa Phước Huệ ở quận lỵ Phước

3. Chùa Phổ Quang ở quận lỵ Đức Phong

4. Chùa Quang Minh ở quận lỵ Đôn Luân

5. Chùa Quang Minh ở quận lỵ Bố Đức

Và 9 Niệm Phật Đường

XIII. Văn Mỹ nghệ:

Không có

XIV. Nghi lễ:

Tất cả đều theo nghi lễ Trung Ương

XV. Pháp môn tu:

Tất cả đều theo pháp môn Tịnh độ Tín đồ nặng về Tín ngưỡng một phần thích xã hội.

XVI. Bảo vệ Đạo pháp và Dân tộc:

Không có người tự thiêu, tù đày tra tấn hoặc bị thảm sát .

Phụ chú: Yêu cầu Đại đức Chánh Đại diện GH Tỉnh Phước Long xét lại kỷ lưỡng, nếu có chỗ nào thiếu xót xin cho chúng tôi biết gấp để kịp thời sửa lại và gởi cho chúng tôi hình vị Chánh Đại diện hoặc một ít hình ảnh sinh hoạt phạt sự đều cở 9x12 in vào tập sách nầy.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIÁO HỘI QUẬN 9

(báo cáo ngày 10.4.1970)

 

Quận 9 là một trong 11 quận Đô Thành ở về Thủ Thiêm thuộc miền Quảng Đức. Quận nầy dân số ít, phần đông người nghèo.

TOÀN QUẬN

I. Các Tôn giáogiáo phái:

Quận 9 có 4 tôn giáogiáo phái:

1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2. Giáo hội Phật giáo Lục Hoà Tăng

3. Thiên Chúa giáo

4. Cao Đài giáo

II. Cơ sở tín ngưỡng:

Trong quận 9 có 15 cơ sở tín ngưỡng:

- 4 ngôi Chùa theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

- 3 ngôi Chùa theo Lục Hoà Tăng

- 3 đền thờ Thần

- 1 Đền thờ đức Trần Hưng Đạo

- 4 Cái miếu

III. Dân số và tín đồ Phật giáo:

Trong quận 9, dân số được 17.000 người, chia theo ra như sau:

1. Phật giáo 7.500 tín đồ, tỷ lệ

2. Đạo Ông Bà (xu hướng Phật giáo) 4.000 nt

3. Thiên chúa giáo 4.000 nt

4. Cao Đài giáo 1.5000 nt

IV. Số lượng Tăng Ni:

Trong Quận 9 có 15 vị Tăng Ni

- 10 vị theo Phật giáo Việt Nam Thống nhất

- 5 vị theo Lục hoà Tăng

Trong 15 vị có 14 Tăng và 2 Ni (8 vị Tỳ kheo và 7 vị Sa di)

V. Số lượng Thanh Niên Phật tử:

- 1 gia đình Phật tử Chánh An (số lượng đoàn viên?)

VI. Số lượng học Tăng và học Ni:

Không có

VII. Số lượng học sinh Trường Bồ đề:

Bao nhiêu?

VIII. Tổ chức cơ sở Giáo hội:

Đã tổ chức được 3 Ban Đại diện

- 1 Ban Đại diện Quận 9

- 2 Ban Đại diện Phường An Khánh và Thủ Thiêm .

IX. Cơ sở Văn hoá Giáo dục:

- 1 Trường Trung tiểu học Bồ Đề dạy từ đệ Thất đến đệ Tứ

(mỗi lớp bao nhiêu hs và mấy lớp)

X. Cơ sở từ thiện xã hội:

Không có

XI. Hoằng Pháp:

Không có

XII. Tài sản Giáo hội chỉ có:

- 1 Chùa Liên Trì và 1 trường Bồ Đề (còn thiếu nợ 100.000$00)

XIII. Văn mỹ nghệ:

Không có

XIV. Nghi lễ:

Hầu hết các Chùa đều theo nghi lễ Giáo hội Trung Uơng. Chỉ có hai Chùa xưa còn giữ theo nghi thức cũ (trống đẩu)

XV. Pháp môn tu:

Tất cả đều tu theo pháp môn Tịnh độ.

XVI. Bảo vệ Đạo pháp và Dân tộc:

Tuy có nhiều lần tham gia vào cuộc tranh đấu bảo vệ Đạo pháp và dân tộc, nhưng không có người tự thiêu hoặc bị thẩm sát, chỉ có bắt bớ tra tấn, nhưng Giáo hội đã can thiệp trả tự do xong hết.

Phụ chú: Báo cáo quá sơ lược, xin báo cáo lại cho đầy đủ hơn và 1 tấm hình vị Chánh Đại diệnhình ảnh hoạt động Phật sự hoặc Chùa kiểu mẫu, tất cả đều cở 9x12 để in vào quyển sách nầy .


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

GIÁO HỘI QUẬN 3

(báo cáo ngày 20.11. 1971)

Giáo hội Quận 3 thuộc về miền Quảng Đức ở tại Thủ đô Sài gòn, sự sinh hoạt tương đối bình thường .

TOÀN QUẬN

 I. Các Tôn giáoGiáo phái:

Trong Quận 3 có 12 Tôn giáogiáo phái:

1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

2. Phật giáo Theravada (Nam tông, Miên)

3. Phật giáo Khất sĩ

4. Phật giáo Cổ Sơn Môn

5. Phật giáo Lục hoà Tăng

6. Phật giáo Hoà hảo

7. Thiền tịnh Đạo Tràng

8. Hội Phật Học Nam Việt

9. Tam Tông Miếu.

Ngoài 9 giáo phái thuộc Phật giáo, còn:

10. Đạo Thiên Chúa

11. Đạo tin Lành

12. Đạo Bahali

II. Cơ sở Tín ngưỡng:

Trong Quận 3 có 39 cơ sở tín ngưỡng Phật giáo:

- 26 ngôi Chùa Phật, 11 Niệm Phật Đường, 3 Tịnh xá. Ngoài 39 cơ sở tín ngưỡng Phật giáo, còn có:

- 1 Nhà thờ Thiên chúa giáo,

- 1 Nhà tin Lành,

- 1 Trụ sở Đạo Bahali,

- 4 Đình thờ Thần,

- 5 Miếu thờ Bà

III. Dân số và tín đồ tôn giáo:

Dân số đến 124 người, song tính theo cử tri thì tất cả 94.000 người, chia ra thành phần tín ngưỡng như sau:

1. Phật giáo

Giáo hội Việt Nam Thống nhất 70.500 tỷ lệ 75 %

Phật giáo cổ Sơn Môn, Lục Hoà, Khất sĩ v..v 2.820 tỷ lệ 3

Theo đạo Ông Bà (xu hướng PG ) 3.760 tỷ lệ 4

Tổng cộng 82 %

2. Thiên chúa và Tin Lành 16.920 tỷ lệ 18 %

IV. Số lượng Tăng Ni:

Trong quận 3 có tất cả 222vị, chia ra như sau:

- 130 chư Tăng Bắc tông

- 30 chư Tăng Nam tông

- 40 chư Ni

- 14 Chư Tăng và chư Ni Khất sĩ

- 7 vị Tăng vị Ni Lục Hoà Tăng và Cổ Sơn Môn

- 175 Tỳ kheo và 125 Sa di

V. Số lượng Thanh Niên Phật tử:

Số lượng Thanh Niên Phật tử 560 đoàn sinh, chia ra như sau:

- 120 đoàn sinh Gia đình Phật tử Chánh Đạt

- 130 nt Chánh Đạo

- 80 nt Vạn Hạnh

- 230 đoàn sinh Thanh Niên Phật tử Thiện Chí

VI. Số lượng học Tăng và học Ni:

Không thấy báo cáo?

VII. Số lượng học sinh Trương Bồ đề:

- 140 học sinh Trường Tiểu học Bồ Đề (ước lượng)

VIII.Tổ chức cơ sở Giáo hội:

Đã thành lập được 104 Ban đại diện Giáo hội:

- 1 Ban Đại diện Giáo hội quận

- 8 Ban đại diện Giáo hội Phường

- 95 Ban đại diện Giáo hội Khóm

IX. Cơ sở Văn hoá Giáo dục:

Trong Quận có 3 Trường Sơ cấp Tiểu học Bồ đề

X. Cơ sở từ thiện xã hội:

Không có sở từ thiện xã hội, nhưng đã nhiều lần tích cực cứu trợ nạn lụt miền Trung, miền Tây và hoả hoạn cầu Muối với số tiền học và phẩm vật đang kể.

XI. Hoằng Pháp:

Không thấy báo cáo?

XII. Tài sản Giáo hội:

- 9 Niệm Phật Đường thuộc tài sản Giáo hội cũng là trụ sở của Ban Đại diện Phường

XIII. Văn nỹ Nghệ:

Không thấy báo cáo?

XIV. Nghi lễ:

Không thấy báo cáo?

XV. Pháp môn tu:

Phần đông tu theo pháp môn Tịnh độ, một số ít tu thiền tôn và Thiên thai tôn.

XVI. Bảo vệ Đạo pháp và dân tộc:

Tích cực tham gia phong trào bảo vệ Đạo pháp và dân tộc trong các năm qua.

CÁC PHƯỜNG

I. Phường Cộng Hoà:

1. Chùa Linh Chưởng (tư sản)

2. Niệm Phật Đường Liên Trì (giáo sản) đường Nguyễn thiện Thuật

3. Niệm Phật Đường Đại Hạnh (giáo sản) Đường lý thái Tổ

4. Tịnh xá Pháp Hoa (tư sản) đường Nguyễn thiện Thuật .

 II. Phường Cư Xá Đô Thành:

1. Niệm Phật Đường Huệ Quang, trụ sở GH Quận 3 Đường Phan đình Phùng

2. Chùa Phật Đà (tư sản ) đường Lê Văn Duyệt

 III. Phường Lê Văn Duyệt:

1. Chùa Khánh Hưng (tư sản) đường Lê văn Duyệt

2. Chùa Giác Đạo (tư sản) đường Nguyễn Thông nối dài

3.Chùa Bửu Long (tư sản) nt

4. Chùa Phật Bửu (tư sản) nt

5. Chùa Viên Thông (tư sản) nt

6.Chùa Tịnh An (tư sản) nt

7. Chùa Noan Hoa (tư sản) nt

8. Chùa Phước Quang (giáo sản ) nt

9. Niệm Phật Đường Phường Lê vă Duyệt, trụ sở GH Phường.

IV. Phường Yên Đỗ:

1. Chùa Chantereaney (Nam tông) đường Trương minh Giảng

2. Chùa Vĩnh Nghiêm (Phật giáo Bắc việt ) đường Công lý

3. Chùa Minh Thiền (tư sản) đường Công lý

4. Tịnh Xá Huyền Trang (tư sản) nt

5. Niệm Phật Đường Minh Đạo trụ sở GH Phường 12/3bis Kỳ Đồng SG

6. Trung Tâm Quảng Đức (giáo sản) trụ sở Tổng vụ Thanh Niên

V. Phường Trương Minh Giảng:

1. Niệm Phật Đường Pháp Vân (giáo sản) đường Trần Quang Diệu

2 . Chùa Kim Cương (tư sản) nt

3. Thanh Minh Thiền Viện (tư sản) nt

4. Thích Ca Ni Tự (tư sản) nt

5.Chùa Long Vĩnh (tư sản) đường Trương minh Giảng 

6. Chùa Hải Tuệ (tư sản) nt

VI. Phường Phan Đình Phùng:

1. Chùa Phước Hoà (tư sản) đường Bàn cờ

2. Chùa Phước Trường (tư sản) đường Phan đình Phùng

3. Niệm Phật Đường Nguyên Hương (giáo sản) nt

VII. Phường Bàn Cờ:

1. Chùa Kỳ Viên (giáo sản Nam tông) đường Phan Phùng

2. Niệm Phật đường Quảng đức (giáo sản) đường bàn Cờ

3. Quan Âm Tịnh Xá (tư sản) đường Bàn cờ

VIII. Phường Đài Chiến Sĩ:

1. Niệm Phật đường Đài Chiến sĩ (giáo sản) đường Huỳnh Tịnh Của

Ngoài các Chùa theo Phật giáo Thống nhất, còn có:

2. Chùa Xá lợi của Hội Phật giáo N.V đường Bà Huyện Thanh Quang

3. Chùa Phật Bửu của Thiền Tịnh Đạo Tràng đường Cao Thắng

4. Chùa Phước Quang của Lục hoà Tăng đường Phan Thanh Giản

5. Chùa Tam Tông Miếu của Hội Tam tông Miếu, đường Cao Thắng .

Phụ chú: Yêu cầu Đại đức Chánh Đại diện gởi cho 1 tấm ảnh 9x12 hoặc một vài tấm ảnh sinh hoạt Phật sự để đăng vào quyển sách nầy. Và xin bổ túc vì báo cáo nầy có chỗ nào khuyết điểm .


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

GIÁO HỘI TỈNH VĨNH BÌNH

( báo cáo ngày 16.12.70 của quận Cầu Kè )

Tỉnh Vĩnh Bình thuộc miền Huệ Quang ở mền Tây Nam Phần, ở theo con sông Tiền Giang (Sông Mê Công).

Tỉnh Vĩnh Bình có các quận, nhưng mới có quận Cầu Kè báo cáo như sau:

Trong quận Cầu Kè có 7 xã, dân số 26.000 người theo Đạo Phật chiếm 80 phần trăm còn 20 phần trăm theo các tôn giáo khác. Và 45 cơ sở tín ngưỡng chia ra như sau:

- 4 Chùa Phật Việt Nam

- 24 Chùa Miên (chùa Phật)

- 2 Am Thờ Phật

- 1 Tịnh xá

- 2 Chùa tịnh độ cư sĩ

- 5 Thánh Thất Cao Đài

- 2 Nhà thờ thiên chúa

- 5 Chùa Ông Bổn

I. Hoà Ân có 17 cơ sở tín ngưỡng:

- 10 Chùa Miên (Chùa Phật)

- 1 Chùa Vạn Hoà Cổ Tự, ở 31 vị

- 1 Tịnh xá

- 1 Chùa Tịnh độ cư sĩ

- 2 Thánh Thất Cao Đài

- 2 Nhà thờ Thiên chúa

- 3 Chùa ông Bổn

II. Xã Châu Điền có cơ sở tín ngưỡng:

- 1 Chùa Hội Thắng

- 4 Chùa Miên

- 1 Thánh Thất Cao Đài

 III. Xã Phong Phú có 7 cơ sở tín ngưỡng:

- 1 Chùa Phước Tường

- 4 Chùa Miên

- 4 Chùa Ông Bổn

- 1 Chùa Bà

IV. Xã Phong Thanh có 6 cơ sở tín ngưỡng:

- 4 Chùa Miên

- 1 cái am thờ Phật

- 1 Thánh Thất Cao Đài

V. Xã Thông Hoà 1 cơ sở Tín ngưỡng:

- 1 Thánh Thất Cao Đài

IV. Xã Tam Ngãi có 6 cơ sở tín ngưỡng:

- 2 Chùa Miên (Chùa Phật)

- 2 Chùa Ông Bổn

- 2 Am thờ Phật (1 cái xung ướng về linh ứng)

VII. Xã An Phú Tôn 3 cơ sở tín ngưỡng:

- 1 Chùa Phật

- 1 Chùa Tịnh độ cư sĩ

- 1 Tịnh xá

- Quận Cầu Kè có 3 vị du học ngoại quốc (Nhựt Bổn Thầy Long Nguyệt, Ấn độ Thầy Thạch Tri và Phước Lộc-Nam tông)

- Quận Cầu kè có 18 vị học Tăng và học Ni

- 8 vị Ni học chùa Dược sư

- 3 vị Tăng ở Chùa Ấn Quang (Thắng Hoan, Long Nguyệt, Thắng Cường)

- 7 vị theo học Thượng Toạ Thanh Từ

MIỀN VẠN HẠNH

THÙA THIÊN chưa gởi báo cáo về Viện

QUẢNG NAM chưa gởi báo cáo về Viện

ĐÀ NẲNG chưa gởi báo cáo về Viện

QUẢNG TÍN chưa gởi báo cáo về Viện

Miền Vạn Hạnh còn có 4 Tỉnh Giáo hội trên chưa gởi báo cáo Phật sự về viện.

Đã gởi 4 văn thư, văn thư đầu tiên đề ngày 28.11.1969 đến nay (01.12.1971), Viện chờ trên hai năm vẫn chưa được báo cáo .

Vậy, yêu cầu quí Ban Đại diện 4 tỉnh Giáo hội trên hoan lỷ lưu ý gởi báo cáo Phật sự đầy đủ (theo mẫu các tỉnh báo cáo) về gấp, để giúp cho Viện đủ tài liệu viết thành quyển “ Phật giáo Việt Nam Ngày nay”, đồng thời quí tỉnh Giáo hội khỏi bị thiệt thòi vì khiếm diện trong quyển giáo sử này ./.

MIỀN LIỄU QUÁN

BÌNH ĐỊNH (Thị xã Qui Nhơn ) chưa gởi báo cáo về Viện

KHÁNH HOÀ (Thị xã Nha Trang) chưa gởi báo cáo về Viện

PHÚ YÊN chưa gởi báo cáo về Viện

CAM RANH (Thị xã ) chưa gởi báo cáo về Viện

BÌNH THUẬN (Phan Thiết ) chưa gởi báo cáo về Viện

Miền Liễu Quán còn 5 Tỉnh Giáo hội trên đây chưa gởi chưa gởi báo cáo Phật sự về Viện

Đã gởi 4 văn thư, văn thư đầu tiên đề ngày 28.11.1969 đến nay 01.12.1971) Viện chờ trên hai năm rồi mà vẫn chưa được báo cáo !

Vậy yêu cầu quí Ban đại diện 5 Tỉnh Giáo hội trên hoan hỷ lưu ý gởi báo cáo Phật sự đầy đủ (theo mẫu các tỉnh đã báo cáo ) về gấp, để giúp cho Viện đầy đủ tài liệu viết thành quyển: “ Phật giáo Việt Nam Ngày nay”, đồng thời quí tỉnh Giáo hội bi thiệt thòi vì sự khiếm diện trong quyển giáo sử này./.

MIỀN KHUÔNG VIỆT

LÂM ĐỒNG chưa gởi báo cáo về Viện

TUYÊN ĐỨC (Thị xã Đà lạt) chưa gởi báo cáo về Viện

QUẢNG ĐỨC chưa gởi báo cáo về Viện

PLEIKU chưa gởi báo cáo về Viện

KONTUM chưa gởi báo cáo về Viện

Miền Khuông Việt còn 5 Tỉnh Giáo hội trên đây chưa gởi chưa gởi báo cáo Phật sự về Viện

Đã gởi 4 văn thư, văn thư đầu tiên đề ngày 28.11.1969, đến nay (01.12.1071) Viện chờ hai năm rồi mà vẫn chưa được báo cáo !

Vậy yêu cầu quí Ban Đại diện 5 Tỉnh Giáo hội trên hoan hỷ lưu ý gởi báo cáo Phật sự đầy đủ (theo mẫu các tỉnh đã báo cáo ) về gấp, để giúp cho Viện đủ tài liệu viết quyển: “ Phật giáo Việt Nam Ngày nay”, đồng thời quí tỉnh Giáo hội khỏi bị thiệt thòi, vì khiếm diện trong giáo sử nầy ./.

MIỀN KHÁNH HOÀ

TÂY NINH chưa gởi báo cáo về Viện

HẬU NGHĨA chưa gởi báo cáo về Viện

BÌNH DƯƠNG chưa gởi báo cáo về Viện

BÌNH LONG chưa gởi báo cáo về Viện

BIÊN HOÀ chưa gởi báo cáo về Viện

LONG KHÁNH chưa gởi báo cáo về Viện

PHƯỚC TUY chưa gởi báo cáo về Viện

GIA ĐỊNH chưa gởi báo cáo về Viện

VŨNG TÀU (Thị xã) chưa gởi báo cáo về Viện

Miền Khánh Hoà còn có 9 tỉnh Giáo hội trên đây chưa gởi báo cáo Phật sự về Viện .

Đã gởi 4 văn thư, văn thư đầu tiên đề ngày 28.11.1969 đến nay (01.12.1971), viện chờ trên hia năm mà vẫn chưa được báo cáo !

Vậy yêu cầu quí Ban Đại diện 9 Tỉnh Giáo hội trên hoan hỷ lưu ý gởi báo cáo Phật sự đầy đủ (theo mẫu các tỉnh đã báo cáo ) về gấp, để giúp cho Viện đủ tài liệu viết quyển: “ Phật giáo Việt Nam Ngày nay”, đồng thời quí tỉnh Giáo hội khỏi bị thiệt thòi, vì khiếm diện trong giáo sử nầy ./.

MIỀN HUỆ QUANG

LONG AN chưa gởi báo cáo về Viện

ĐỊNH TƯỜNG (Thị xã Mỹ Tho ) chưa gởi báo cáo về Viện

KIẾN HOÀ (Thị xã Bến Tre) chưa gởi báo cáo về Viện

VĨNH BÌNH chưa gởi báo cáo về Viện

SAĐEC chưa gởi báo cáo về Viện

KIẾN PHONG chưa gởi báo cáo về Viện

CÔN SƠN chưa gởi báo cáo về Viện

Miền Huệ Quang còn có 7 tỉnh Giáo hội trên chưa gởi báo cáo Phật sự vềViện

Miền Khánh Hoà còn có 9 tỉnh Giáo hội trên đây chưa gởi báo cáo Phật sự về Viện .

Đã gởi 4 văn thư, văn thư đầu tiên đề ngày 28.11.1969 đến nay (01.12.1971), viện chờ trên hia năm mà vẫn chưa được báo cáo !

Vậy yêu cầu quí Ban Đại diện 7 Tỉnh Giáo hội trên hoan hỷ lưu ý gởi báo cáo Phật sự đầy đủ (theo mẫu các tỉnh đã báo cáo ) về gấp, để giúp cho Viện đủ tài liệu viết quyển: “ Phật giáo Việt Nam Ngày nay”, đồng thời quí tỉnh Giáo hội khỏi bị thiệt thòi, vì khiếm diện trong giáo sử nầy ./.

MIỀN KHÁNH ANH

CHÂU ĐỐC chưa gởi báo cáo về Viện

BẠC LIÊU chưa gởi báo cáo về Viện

KIÊN GIANG (Thị xã Rạch giá ) chưa gởi báo cáo về Viện

CHƯƠNG THIỆN chưa gởi báo cáo về Viện

Miền Khánh Anh còn có 4 Tỉnh trên đây chưa gởi báo cáo Phật sự về Viện .

Đã gởi 4 văn thư, văn thư đầu tiên đề ngày 28.11.1969 đến nay (01.12.1971), viện chờ trên hia năm mà vẫn chưa được báo cáo !

Vậy yêu cầu quí Ban Đại diện 4 Tỉnh Giáo hội trên hoan hỷ lưu ý gởi báo cáo Phật sự đầy đủ (theo mẫu các tỉnh đã báo cáo ) về gấp, để giúp cho Viện đủ tài liệu viết quyển: “Phật giáo Việt Nam Ngày nay”, đồng thời quí tỉnh Giáo hội khỏi bị thiệt thòi, vì khiếm diện trong giáo sử nầy ./.

MIỀN QUẢNG ĐỨC

QUẬN I chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN II chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN III chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN IV. chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN V chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN VI chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN VII chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN VIII chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN X chưa gởi báo cáo về Viện

QUẬN XI chưa gởi báo cáo về Viện

Miền Quảng Đức còn 8 quận Giáo hội trên đây chưa gởi báo cáo Phật sự về Viện

Đã gởi 4 văn thư, văn thư đầu tiên đề ngày 28.11.1969 đến nay (01.12.1971), viện chờ trên hia năm mà vẫn chưa được báo cáo !

Vậy yêu cầu quí Ban Đại diện 4 Tỉnh Giáo hội trên hoan hỷ lưu ý gởi báo cáo Phật sự đầy đủ (theo mẫu các tỉnh đã báo cáo ) về gấp, để giúp cho Viện đủ tài liệu viết quyển: “Phật giáo Việt Nam Ngày nay”, đồng thời quí tỉnh Giáo hội khỏi bị thiệt thòi, vì khiếm diện trong giáo sử nầy ./.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3167)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Ca Nguyễn Du - HT Thích Như Điển
(View: 2457)
Phật Giáo Việt Nam Tại Châu Âu - HT Thích Như Điển
(View: 5456)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Văn Học Thời Trần - Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 5010)
Emily Elizabeth Dickison là nhà thơ lớn của Mỹ trong thế kỷ thứ 19. Bà sống phần lớn cuộc đời trong cô độc.
(View: 3189)
Ni Giới Việt Nam Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ - Thích Nữ Giới Hương. Hồng Đức Publishing. 2020
(View: 2566)
Tác phẩm “Xây dựng hạnh phúc gia đình” của Hòa thượng Thích Thắng Hoan là cẩm nang hướng dẫn xây dựng hạnh phúc cho người Phật tử tại gia.
(View: 10366)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 4591)
Ai đã truyền Việt Nam Phật Giáo qua Trung Quốc: Khương Tăng Hội, người Việt Nam. Vào năm nào: năm 247 tây lịch.
(View: 3254)
Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý bản PDF - Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 7878)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 6077)
Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác - hồi ký về một ngôi chùa đã đi vào lịch sử Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Viên Giác Tùng Thư 2019 - Nhà xuất bản Liên Phật Hội
(View: 26276)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam
(View: 5229)
Tôi đặt bút bắt đầu viết "Lời Vào Sách" nầy đúng vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 1995 sau khi tụng một thời kinh Lăng Nghiêmtọa thiền tại Chánh điện.
(View: 4992)
Có lẽ đây cũng là một trong những viễn ảnh của tâm thức và mong rằng những trang sách tiếp theo sẽ phơi bày hết mọi khía cạnh của vấn đề, để độc giả có một cái nhìn tổng quát hơn.
(View: 5366)
Ai trói buộc mình? Không biết có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó với chúng ta chưa? Đến chùa học pháp hay đi tu chỉ để cầu giải thoát. Mục đích tu hoặc xuất gia là cầu giải thoát sinh tử. Giải thoát có nghĩa là mở, mở trói ra. Cầu giải thoát là đang bị trói. Nhưng ai trói mình, cái gì trói mình? Khi biết mối manh mới mở được.
(View: 4683)
Sống Trong Từng Sát Naphương pháp thực tập sống tỉnh thức, sống và ý thức về sự sống trong từng mỗi phút giây. Đây là phương thức tu tập dựa trên tinh thần Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm.
(View: 4659)
Nguyên bản: How to practice the way to a meaningful life. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(View: 6753)
Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa (Phóng tác lịch sử tiểu thuyết vào cuối đời Lý đầu đời Trần) HT Thích Như Điển
(View: 4315)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 84 Tháng 11/2018
(View: 11138)
Nhẫn nhục là thù diệu nhất vì người con Phật thực hành hạnh nhẫn nhục thành thục, thì có thể trừ được sân tâm và hại tâm, là nhân tố quan trọng để hành giả thành tựu từ tâm giải thoátbi tâm giải thoát.
(View: 21154)
Tác giả: Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm và kể chuyện, Nguyễn Minh Tiến hiệu đínhgiới thiệu
(View: 5957)
Cảm Đức Từ Bi - tác giả Huỳnh Kim Quang
(View: 6719)
Một bản dịch về Thiền Nhật Bản vừa ấn hành tuần này. Sách nhan đề “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả Matsubara Taidoo. Bản Việt dịch do Hòa Thượng Thích Như Điển thực hiện.
(View: 6006)
Tuyển tập “Bát Cơm Hương Tích” của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là một phần lớn của đời tác giả, ghi lại những gì Thầy mắt thấy tai nghe một thời và rồi nhớ lại...
(View: 5725)
Quyển sách "Hãy làm một cuộc cách mạng" trên đây của Đức Đạt-lai Lạt-ma khởi sự được thành hình từ một cuộc phỏng vấn mà Ngài đã dành riêng cho một đệ tử thân tín là bà Sofia Stril-Rever vào ngày 3 tháng giêng năm 2017.
(View: 7754)
THIỀN QUÁN VỀ SỐNG VÀ CHẾT - Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành - The Zen of Living and Dying A Practical and Spiritual Guide
(View: 5368)
Mùa An Cư Kiết Hạ năm 2016 nầy tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 67 để sang năm 2017 xuất bản với nhan đề là "Nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến"
(View: 5246)
Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa, Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng, Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa (Tuệ Sỹ)
(View: 13363)
TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông
(View: 18614)
Người học Phật có được một tài liệu đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu khi cần...
(View: 6124)
Tác phẩm nầy chỉ gởi đến những ai chưa một lần đến Mỹ; hoặc cho những ai đã ở Mỹ lâu năm; nhưng chưa một lần đến California...
(View: 6333)
Từ Mảnh Đất Tâm - Huỳnh Kim Quang
(View: 5920)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 5966)
Chung trà cuối năm uống qua ngày đầu năm. Sương lạnh buổi sớm len vào cửa sổ. Trầm hương lãng đãng quyện nơi thư phòng..
(View: 5548)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 6744)
Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, lại thêm nước từ đập thủy điện ồ ạt xả ra. Dân không được báo trước.
(View: 6735)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho...
(View: 7807)
Là người mới bắt đầu học Phật hoặc đã học Phật nhưng chưa thấm nhuần Phật pháp chân chính, chúng tôi biên soạn...
(View: 5934)
Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 65 của mình...
(View: 6293)
Bắt đầu vào hạ, trời nóng bức suốt mấy ngày liền. Bãi biển đông người, nhộn nhịp già trẻ lớn bé. Những chiếc...
(View: 9850)
Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại - Ấn Độ - và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông...
(View: 18800)
Trong tập sách nhỏ này tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của Đức Phật... Con Đường Thoát Khổ - Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
(View: 29337)
Tôi cảm động, vì sống trong đạo giải thoát tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng, trong sáng; một thứ tình êm nhẹ thanh thoát đượm ngát hương vị lý tưởng...
(View: 15227)
Tập sách do Minh Thiện và Diệu Xuân biên soạn
(View: 18749)
Phật GiáoVũ Trụ Quan (PDF) - Tác giả: Lê Huy Trứ
(View: 10524)
Hạnh Mong Cầu (sách PDF) - Lê Huy Trứ
(View: 13326)
Đọc “Dấu Thời Gian” không phải là đọc sự tư duy sáng tạo mà là đọc những chứng tích lịch sử thời đại, chứng nhân cùng những tâm tình được khơi dậy trong lòng tác giả xuyên qua những chặng đường thời gian...
(View: 7223)
Báo Chánh Pháp Số 48 Tháng 11/2015
(View: 9997)
Nguyệt san Chánh Pháp Tháng 10 năm 2015
(View: 7476)
Báo Chánh Pháp Số 46 Tháng 9/2015 - Chuyên đề Vu Lan - Mùa Báo Hiếu
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM