Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Birth of the Buddha

Friday, April 12, 201300:00(View: 46095)
Birth of the Buddha

 Lyrics/Music: Daniel Yeo

In the ancient land
A child is born
Once in a time so long
And the gods and men
So they said
Homage to the Lord

*Namo tassa bhagavato arahato
Samma-sambuddhassa.

Trong vùng đất cổ kính
Tất Đạt Đa được sinh ra
Một khi trong một thời gian quá lâu
 các vị thần  con người
Vì vậy, họ nói:
Tỏ lòng tôn kính với đức Phật


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM