Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

It's Great To Give

Friday, April 12, 201300:00(View: 37845)
It's Great To Give
It's Great To Give

Lyrics/Music: Daniel Yeo

It's great to give, it's a blessing to be able to give
It's better for you to give than to always receive
Just like the Buddha, He perfected the act of giving
I wish one day too, I'll be like Him

Đó là điều tuyệt vời để sẽ chia, đó là một phước lành khi biết giúp đỡ nhau
Điều đó sẽ tốt hơn cho bạn khi biết sẽ chia hơn là luôn luôn tiếp nhận
Cũng giống như Đức Phật, Ngài hoàn thiện trong những việc chia sẽ cho nhân loại
Con ước mong rồi có một ngày, con sẽ giống như đức Phật.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM