Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Pass It On

Friday, April 12, 201300:00(View: 38020)
Pass It On
Pass It On

Lyric: Daniel Yeo - Music: Imee Ooi

There is a gift from Lord Buddha
I like to share with my family
Share it with my friends
and take it round the world
and share it with all beings
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's wisdom stay on
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's love spread on
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's compassion flow on
Pass it on, pass it on
Let the Buddha's Teaching goes on and on

Có một món quà từ đức Phật Đức Phật
Tôi muốn chia sẻ với gia đình của tôi
Chia sẻ nó với bạn bè của tôi
và mang nó vòng quanh thế giới
và chia sẻ với tất cả chúng sinh
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa
Hãy thắp sáng lên trí tuệ của Đức Phật 
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa
Hãy trải rộng tình yêu thương của Đức Phật mọi nơi
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa
Hãy làm cho dòng sông từ bi của Đức Phật chảy mãi
Hãy thắp sáng lên, hãy truyền lan xa

Hãy làm cho lời dạy của Đức Phật sống mãi đời đời.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant