Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Đạo Tràng Tịnh Độ

Sunday, May 26, 201300:00(View: 29783)
Đạo Tràng Tịnh Độ

Đạo Tràng Tịnh Độ

Trình Bày: Trung Hậu

Môt đạo tràng trang nghiêm,
Một đạo tràng thanh tịnh.
Cùng niệm A Di Đà ,
Dù đi đứng nằm ngồi, đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà.
Cùng ngồi lại bên nhau, ta niệm A Di Đà.

Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện,
Cùng niệm A Di Đà.
đang lúc làm gì điều nhất tâm bất loạn,
Luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui
Trong niệm A Di Đà.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cho chúng con vươt qua ,
Thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền.
Gia quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác,
Sống trong niêm an lạc ngày đêm niệm A Di Đà.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM