Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Danh Sách Chư Tôn Đức & Phật Tử

Tuesday, August 6, 201300:00(View: 5159)
Danh Sách Chư Tôn Đức & Phật Tử

logo-for-web


Danh Sách
Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử

Chứng minh, tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ III
Được tổ chức tại San Diego, Califirnia
Từ ngày 8 đến 12/8/2013


Chư Tôn Đức Tăng Ni:

PHÁP DANH

TRÚ XỨ

HT Thích Thắng Hoan

California

HT Thích Tịnh Từ

Tu Viện Kim Sơn, San Franc., CA

HT Thích Tín Nghĩa

Từ Đàm Hải Ngoại, TX

HT Thích Chơn Thành

Chùa Liên Hoa

HT Thích Nguyên An

Chùa Cổ Lâm, Seatle

HT Thích Thái Siêu

Niệm Phật Đường, Freemont, CA

HT Thích Bổn Đạt

Phổ Đà Sơn, Ottawa, CAN

HT Thích Nguyên Trí

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

HT Thích Minh Tuyên

Minh Đăng Quang, Santa Ana, CA

HT Thích Minh Mẫn

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

HT Thích Minh Hồi

Như Lai Thiền Tự, San Diego, CA

HT Thích Thiện Long

Chùa Phật Tổ, Loang Beach

HT Thích Giác Sĩ

Tịnh Xá Giác Lý, CA

HT Thích Nguyên Hạnh

Chùa Việt Nam, Houston, TX

HT Thích Nguyên Siêu

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

HT Thích Thông Hải

Tu Viện An Lạc, Ventura, CA

TT Thích Minh Dung

Tu viện Sơn Tùng, Ontario, CA

TT Thích Tâm Hạnh

Tu Viện Đạo Tâm, Dallas, TX

TT Thích Tâm Hòa

Chùa Pháp Vân, Canada

TT Thích Tâm Tường

Tu Viện Pháp Vương, Escondido

TT Thích Minh Hạnh

Chùa Quang Minh - Chicago, Ill

TT Thích Giác Như

Chùa Từ Quang San Franc, CA

TT Thích Nhật Huệ

Chùa Duyên Giác, San Jose

TT Thích Nhật Trí

Chùa Pháp Vũ, Florida

TT Thích Tâm Hải

Chùa Việt Nam, TX

TT Thích Thánh Minh

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

TT Thích Hạnh Đức

Tu Viện Tây Phương, Minnessota

ĐĐ Thích Đạo Quảng

Louisiana, LA

ĐĐ Thích Hạnh Tuệ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Ven. E Nanda

Kentucky, KY

ĐĐ Thích Tâm Đạo (Eric)

Dallas, Texas

ĐĐ Thích Nguyên Huệ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

ĐĐ Thích Minh Hạnh

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Đồng Trực

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Minh Trọng

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

ĐĐ Thích Đồng Lực

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

ĐĐ Thích Chúc Thông

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Pháp Tín

Làng A Di Đà, California

ĐĐ Thích Lê Thọ

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Quảng Hành

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

ĐĐ Thích Trúc Thái Bảo

TuViện Chánh Pháp, Oklahoma, OK

ĐĐ Thích Vĩnh Tánh

Chùa Duyên Giác, San Jose , CA

ĐĐ Thích Quán Từ

Chùa Duyên Giác, San Jose , CA

ĐĐ Thích Giác Ngân

Giác An Tịnh xá, Garden Grove, CA

ĐĐ Thích Huệ Pháp

Murrieta, CA

ĐĐ Thích Quảng Định

Phật Học Quốc Tế, Los Angeles, CA

ĐĐ Thích Hạnh Nghĩa

Chùa Quang Minh, IL

ĐĐ Thích Quảng Thiện Tâm

Chùa Trấn Quốc, Sacramento, CA

ĐĐ Thich Đàm Thuận

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

ĐĐ Thích Tín Hòa

Chùa Viên Quang, Escondido , CA

ĐĐ Thích Chánh Trí

Chùa Việt Nam, Boston, MA

ĐĐ Thích Chúc Thông

 

ĐĐ Thích Quảng Minh Đạo

Tu Viện Kim Sơn, San Jose, CA

ĐĐ Thích Nguyên Bình

 

ĐĐ Thích Hạnh Kiên

Chùa Việt Nam, Arizona

ĐĐ Thích Quảng Thiện

NPĐ Freemont, San Jose, CA

ĐĐ Thích Nhật Thiện

NPĐ Freemont, San Jose, CA

ĐĐ Thích Tâm Chỉnh

 

ĐĐ Thích Linh Nhẫn

NPĐ Freemont, San Jose, CA

ĐĐ Thích Thiện Thái

 

ĐĐ Thích Tâm Son

 

ĐĐ Thích Mãn Từ

 

NS TN Giới Châu

Denver, CO

NS TN Giới Hương

 

NS Thích Nữ Diệu Tánh

Chùa Khánh Hỷ, CA

NS TN Hương Quang

 

NS TN Như Quang

 

NS TN Bảo Trân

 

NS TN Thảo Liên

 

NS TN Minh Dung

 

NS TN Hòa Quang

 

NS TN Minh Huệ

Tịnh Thất Thanh Lương, Sacramento

SC TN Huệ Trân

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

SC TN Nguyên Giác

 

SC TN Phước Quang

Tổng Hội Cư Sĩ

SC TN Như An

 

SC TN Lệ Ý

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

SC TN Giới Định

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Chơn Toàn

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Nguyên Huy

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Liên Ý

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Hải An

Chùa Bát Nhã, Santa Ana , CA

SC TN Như Trí

Long Beach

SC TN Thiền Tuệ

 

SC TN Trung Châu

 

SC TN Trí Hòa

 

SC TN Phước Mỹ

Tổng Hội Cư Sĩ

SC TN Như Niệm

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Lệ Ý

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Như Thành

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Diệu Thanh

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Học Liên

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Huệ Thảo

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Minh Hương

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Nguyên Tân

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Như Phước

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Lệ Nguyên

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Phước Nhẫn

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Pháp Hỷ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Diệu Hoa

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Tịnh Hoàng

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

SC TN Thanh Liên

Tịnh xá Giác Lý, Santa Ana, CA

SC TN Thông Hoa

Chùa Hải Ấn, Connecticut

SC TN Khánh An

TV Hoa Lâm, Garden Grove, CA

SC TN Trí Minh

TV Hoa Lâm, Garden Grove,CA

SC TN Diệu Âm

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Như Hải

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Liên Hân

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Hoa Liên

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Nghiêm Liên

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Bàn Liên

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Liên Thịnh

Minh Đăng Quang, Santa Ana , CA

SC TN Hiếu Liên

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Trí Nguyện

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Phúc Liên

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Dung Liên

Tịnh Xá Ngọc Đăng

SC TN Trung Thiện

TT Pháp Như, Garden Grove,CA

SC TN Thông Hoa

Chùa Phồ Quang, San Diego, CA

SC TN Thuần Tín

Chùa Phổ Từ, San Jose, CA

SC TN Hằng Lượng

Thiền Đường Từ Ân, Santa Ana , CA

SC TN Phước Từ

Thiền Đường Từ Ân, Santa Ana , CA

SDN TN Tâm Học

Thiền Đường Từ Ân, Santa Ana , CA

SC TN Như Khánh

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

NS TN Nhật Nhan

Chùa Xá Lợi, Rosemead, CA

SC TN Như Tín

Chùa Xá Lợi, Rosemead, CA

SC TN Đại Bi

Texas

SC TN Lệ Đoan

Michigan

SC TN Như An

 

SC TN Toàn Lạc

Kansas

SC TN Như Điển

 

SC TN Trung Châu

 

SC TN Đức Huy

 

SC TN Nguyên Giác

 

SC TN Hạnh Liên

Arizona

SC TN Diệu Hiền

Arizona

SC TN Diệu Từ

Arizona

SC TN Thanh Diệu Minh

Tu Viện Kim Sơn, San Jose , CA

SC TN Kiều Minh

 

SC TN Kiều Nguyện

 

SC TN Hạnh Hòa

 

SC TN Kiều Thuận

 

SC TN Thông Thành

 

SC TN Thanh Nguyên

Tu Viện Kim Sơn, San Jose , CA

SC TN Tịnh Thân

 

SC TN Diệu Nguyên

 Phật Tử


Họ và Tên Pháp Danh Nam/Nữ Trú Xứ

Nguyễn Thị Oanh

Tâm Yến

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Tuyết

Diệu Ngọc Trang

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Andy

Tịnh Tư

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Thị Huê

 Tâm Cầm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đỗ Thị Ta

Nguyên Xuân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hà Thị Cẩn

Nguyên Hậu

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Mỹ Phượng

Nguyên Hoàng

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Kim Liên

Nguyên Hương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thu Thủy

Diệu Trúc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Thanh

Diệu Vân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Ngô Thanh Thúy

Diệu Trang 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tạ Thị Ngọc

Diệu Trí

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Bạch Kim

Tường Vân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thị Hồng Vân

Nguyên Tâm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Huỳnh Thị Tân

Thị Hảo

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Thị Mai

Nhuận Tùng

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Thị Xuyến

Hòa Mẫn

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đoàn Thị Bạch Tuyết

Nguyên Hương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Ngọc Viên

Nguyên Phương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

 Nguyễn Janine

Diệu Đức

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đào Ngọc Trâm

Nguyên Chánh

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Huỳnh Lana

Diệu Liên

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Xuân Hồng

Tâm Liên

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Diệu Lan

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phan Thị Nở

Đức Hoa

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Huỳnh Nuôi

Huỳnh Ngọc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Roạt

Diệu Đức

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Bích Liên

Diệu Chi

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Quách Tư

Ngọc Chân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồ Đắc Tuấn

Thiện Hiền

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Võ Lan Thanh

Như Bạch

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồ Đắc Jenny

Như Thảo

Nử

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồ Đắc Michelle

Như Thanh

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hoàng Phú Tony

Chúc Quang

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trương Minh Tâm

Tâm Thông

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Gái

Nguyên Nghiêm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Triệu Tỷ

Nguyên Tín

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Đức Thụ

Trí Siêu

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thành Ca

Quảng Tâm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Dũng

Nguyên Đàm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thanh Loan

Tâm Tịnh 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Quang Tiến

Pháp Âm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Thị Loan

Pháp Xuân Ngọc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê (Thomas) Toàn

Pháp Chánh

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phan Nguyên Phương

Tâm Thuận

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn H Thanh Nhã

Quảng Lan 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hà Phương Nhã Ái

 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Thảo

Diệu Vân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Bích Huyền

Diệu Thảo

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Lê Văn Mỹ

Nguyên Bình

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Chánh

Nguyên Chân

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tưởng Toàn

 

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Phương

 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tưởng Tracy

 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Tưởng Timothy

 

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Bích Vân

Nguyên Anh

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Ngọc Huệ

Nguyên Cúc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Hải Đăng Mỹ

Nguyên Toàn

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyện Như Huệ

Nguyên Thục

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Đình Chính

Thiện Nghiêm

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Kim Nga

Diệu Mỹ

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thi Nam

Nguyên Lễ

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thiện Thông

Nguyên Thần

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Đặng Thị Ngọc Hảo

Tâm Hương

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Nga

 

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Lan

Nguyên Trúc

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Thanh Đăng

Nguyên Phố

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Dương Long

 

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Linh

 

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Kathy

Diệu Huệ

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Vũ Bảo Anh

Diệu Tuấn

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Nguyễn Thị Huệ

Thân Nguyệt Thủy

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Hồng Minh

Nguyên Thiện

Nam

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Trần Ngọc Nữ

Nguyên Tâm

Nữ

Chùa Phật Đà, San Diego, CA

Phạm Thị Lê Hiền

 

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Lâm Siêu Nghiêu

 

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Đỗ Tiến Giang

Chúc Bảo

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Hà Ngọc Anh

Nguyên Phúc

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Phan văn Hòa

Minh Hiệp

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Nguyễn Anh Tuấn

Tuệ Trung

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Lê Thị Dung

Diệu Nhẫn

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Phạm Thị Lệ

Nguyên Anh

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Trần Thị Phương

Nguyên Phụng

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Trần Tuấn An & gia đình

 

 

TV Pháp Vương, Escondido, CA

 

Như Huệ

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Nguyễn Thị Mai

Diệu Liên

Nữ

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Hứa Thông

 

Nam

TV Pháp Vương, Escondido, CA

Nguyễn Văn Pháp

Tâm Đăng

Nam

GĐPT, San Diego, CA

Hồ Nhung

Nguyên Hồng

Nữ

GĐPT, San Diego, CA

Phan Duy Chiêm

Tâm Duy

Nam

GĐPT, San Jose, CA

Nguyễn Thị Ngọc Đoan

Diệu Trang

Nữ

GĐPT, San Jose, CA

Lê Xuân Hậu

Tâm Khiết

Nam

GĐPT, Santa Ana, CA

Lê Minh Thi

Nguyên Thuyết

Nữ

GĐPT, Santa Ana, CA

Đặng Thị Hương

Nguyên Liên

Nữ

GĐPT, Santa Ana, CA

Trần Thị Ngọc

Bảo Diệu Châu

Nữ

GĐPT, Santa Ana, CA

Lê Quang Dật

Tâm Hòa

Nam

GĐPT, Santa Ana, CA

Sử Thành

Tâm Tựu

Nam

GĐPT, Michigan. MI

Nguyễn Quốc Hưng

Nguyên Từ

Nam

GĐPT, Los Angeles, CA

Nguyễn Quốc Văn

 

Nam

GĐPT, Los Angeles, CA

Nguyễn Quốc Đàm

 

Nam

GĐPT, Los Angeles, CA

Phan Trung Kiên

Quảng Hải

Nam

GĐPT, San Diego, CA

Hố Hoàng Chánh

Minh Tánh

Nam

GĐPT, San Diego, CA

Đỗ Hoàng Tuân

Tuệ Minh Pháp

Nam

GĐPT, Temecula, CA

Dương Tuyết Mai

Như Thủy

Nữ

GĐPT, Temecula, CA

Trương Michelle

Nguyên Thảo

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Mindy

Nguyên Chơn

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Harris

Nguyên An

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Nguyễn Cidy

Nguyên Thanh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Kimberly

 

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Nghiệp

Thiên Kiên

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Tuyết Nhi

Phương Tâm

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Judy

Phương Xuân

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Tatinan

Phương Anh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Vũ

Minh Lực

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trịnh Mỹ Siêu

Mỹ Ngọc

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Lý Ngọc Anh

Tịnh Anh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Hà Khiêm

Quảng Đức Thiện

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trịnh Mỹ Phong

Thanh Dinh

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trịnh Lena

Vân Hiếu

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Stepany Treul

Thanh Đức

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Quách Kim Hà

Từ Lâm

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Nguyễn Phi Long

 

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái VănThân

ĐứcMinh

Nam

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Gina

Đức Huê

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Thái Thiên Kim

Bồ Đề Tâm An

Nữ

Chùa Phật Tổ, Long Beach, CA

Trương Thị Toàn

 

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Lê Lâm Cẩm Vân

Nguyên Tường

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Tiêu Hàng

Diệu Mỹ

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Thị Xem

Vạn Tín

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Thị Cơ

 

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Lâm Đức

 

Nam

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Phan Yến-Vân Serina

 

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Trịnh Văn Nông

Quảng Nghiệp

Nam

Chùa Phật Ân, Minnesota

Ngô Phương Chi

Đồng Mỹ

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Nguyễn Michelle

 

Nữ

Chùa Phật Ân, Minnesota

Quách Anh Nhan

Đồng Hỷ

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Hưng Nam

Nguyên Thạnh

Nam

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Huỳnh Thị Hai

Diệu Hòa

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Lê Lang

 

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Thị Nga

Quảng Hạnh

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn D Nhựt

 

Nam

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Lê Thị Xa

 

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Vạn Thiên

 

Nam

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Cindy Hà Yến

Huệ Phương

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Phạm Thị Vui

 

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Lê Thị Phú

 

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Châu Diệp

Ngọc Mai

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Châu Hoàng

Diệu Ngộ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Ngọc Hạnh

Đồng Dung

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Liều Thị Dung

 

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Trần Kim Chi

Tâm Trang

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Huỳnh Lynn Sương

Nhật Liên

Nữ

Chùa Phật Bảo, Phila. PA

Nguyễn Ngọc Trinh

Diệu Nguyên

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Nguyễn Ngọc Trang

Diệu Nhã

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Trần Thị Bích Ngọc

Diệu Hắng

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Lê Thị Miễn

 

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Trương Thi Hà

Diệu Hồng

Nữ

Chùa Phổ Đà, Santa Ana, CA

Mai Kim Hạnh

Quảng Dung

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Mai Kim Hằng

Quảng Nguyện

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Mai Kim Hà

Quảng Vân

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Mai Kin Huyền

Quảng Hương

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Trần Thị Nhạn

Đức Thiện

Nữ

Chùa Phổ Quang, Utah

Huỳnh Kim Loan

 

Nữ

Chùa Phước Bình, Millersville, TN

Huỳnh Kim Liên

 

Nữ

Chùa Phước Bình, Millersville, TN

Vinh Thị Dinh

 

Nữ

Chùa Phước Bình, Millersville, TN

Đặng Đình Hòa

Tâm Hiếu

Nam

Chùa Quang Minh, Georgia

Dương Thi Mai

Hải Xuân

Nữ

Chùa Quang Minh, Georgia

Ngô Thị Minh Phương

Diệu Hoàng

Nữ

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Nguyễn Thị Hồng

Chơn Liên

Nữ

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Tăng Hảo

Trí Nhẫn

Nam

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Nguyễn Hiền

Tịnh Cần

Nam

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Huỳnh Phước

Quang Tuệ

Nam

Chùa Quang Thiện, Ontario, CA

Trương Huỳnh Nhung

Đồng Hạnh 

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Mỹ Hắng

Đồng Thuận

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Mỹ Lan

Đồng Hương

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Lan Anh Schoeller

Mãn Huệ Trí

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thành An

Đồng Lạc

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Hải Nhi Alisa

Đồng Thiện 

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Trần Le Anna

Đồng Châu 

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Trương Hannah

Đồng Ngọc

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thành Tuy

Đồng Thức

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Khang Travis

Đồng Ngộ 

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Trần Kevin

Đồng Tiến 

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Trương Ethan

Đồng Nguyên

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Bằng

Diệu Hồng Bạch

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Võ Thị Ngọc Hương

Mãn Huệ Hạnh

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Kim Tiffany

Thiện Hoa

Nữ

Tu Viện Tây Phương, MN

Trần Hữu Linh

Nhuận Minh 

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Ánh Nguyên

Thiện Chơn

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Quách Văn Ngọc

 

Nam

Tu Viện Tây Phương, MN

Nguyễn Thị Hoàng Vân

Quảng Duyên

Nữ

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Anh Tuấn

Minh Trí

Nam

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Minh Nhật

Quảng Xuân

Nam

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Hoàng Minh Thư

Quảng Xuân 

Nữ

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Hoàng Minh Ý

Quảng Như 

Nữ

Chùa Tịnh Tâm, Michigan

Nguyễn Thúc Vĩnh

Quảng Nghiêm

Nam

Chùa Từ Quang, Dallas, Texas

Nguyễn Thúc Marie Angele

Tâm Lạc

Nữ

Chùa Từ Quang, Dallas, Texas

Susan Su

Tâm Tịnh

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Hồ Thị Diệu Tuyết

Nhật Lương

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Dương Bích Thủy

Diệu Phát

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Đỗ Bích Liên

Nguyên Hoa

Nữ

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Nguyễn Văn Nam

Chúc Hương

Nam

Chùa Vạn Hạnh, San Diego, CA

Lý Thơ Du

Tâm Hồng

Nam

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Trịnh Như Bích

Tâm Ngọc

Nữ

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Trịnh Như Quyên

Tâm Mẫn

Nữ

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Đỗ Thị Hoa

Thân Phương Thảo

Nữ

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Hoàng Công Dư

Tâm Thừa

Nam

Chùa Viên Quang, Escondido, CA

Lê Thị Nhuần

Diệu Thuận

Nữ

Chùa Cổ Lâm, Seattle

Hồ Thị Năm

 Nhựt Khai

Nữ

Chùa Cổ Lâm, Seattle

Võ Thị Lệ Chi

Diệu Tâm 

Nữ

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Lưu Văn Hùng

Thiện Minh 

Nam

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Lưu Minh Ngọc

Phước Ngọc 

Nam

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Elizabeth Lee

Đồng Hoa 

Nữ

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Trương Thị Huyền Thanh

Nguyên Khiết 

Nữ

Chùa Bảo Tịnh, Gardena, CA

Nguyễn Thị Huệ

Chơn Toàn

Nữ

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA

Trần Ngọc Dung

Chơn Hiển Thảo

Nữ

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Nguyễn Tammie

Phương Thảo

Nữ

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Hồ Viết Hùng

Quang Minh

Nam

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Trần Thị Hai

Phương Hạnh

Nữ

TV Chánh Pháp, Oklahama City

Trần Bích Hoa

Diệu Liên

Nữ

Oklahoma

Cao Thị Thừa

Nguyên Kế

Nữ

Oklahoma

Đặng Khôi

Huệ Tịnh Quang

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Triệu Loan Diane

Diệu Phước

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Huỳnh Thu Thủy

Diệu Thúy

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Đổ Thị Yến Loan

Chơn Hân

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Trần Thanh Xuân

Diệu Đạo

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Nguyễn Ashley

Chơn Khánh

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Jenny L Chenle

Tịnh Tri

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Lê H. Tế

Thanh Trạch

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Castillo Lani

 

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

 

Nguyên Ngọc

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Hoàng T. Đông Quỳnh

Nguyên Anh

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Hồ Thị Hống

Diệu Hoa

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Nguyễn Quang Lợi

Nguyên Hậu

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Nguyễn Phan Hoàng Anh

Nguyên Trưởng

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Đỗ Thị Ngọc

Nguyên Khuê

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Trần Thị Đông

Nguyên Hương

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Từ Vân Liễu

Giác Thanh

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Mai Hoàng

Từ Bi Nguyện

Nữ

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

King William

Chánh Huyền Tuệ

Nam

Chùa Duyên Giác, San Jose, CA

Trần Tammy

Diệu Minh

Nữ

San Jose, CA

Lưu Thủy Trúc

 

Nữ

San Jose, CA

Hồ Quốc Văn

Đồng Chương

Nam

San Jose, CA

Nguyễn Thị Minh Trân

Nguyên Thuận

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Minh Huy

 

Nam

San Jose, CA

Hồ Thị Thuần Hậu

Đồng Hiếu

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Minh Thảo

 

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Minh Thái

 

Nam

San Jose, CA

Trương Thị Thanh

Tịnh Thiên

Nữ

San Jose, CA

Nguyễn Thị Lan Nhi

Thanh Thiên

Nữ

San Jose, CA

Phan Thị Hiền

Huệ Thiên

Nữ

San Jose, CA

Lê Dương Bảo Ngọc

Nhuận Phương

Nữ

San Jose, CA

Lưu Thủy Trúc

 

Nữ

San Jose, CA

Lâm Thanh Hùng

Nguyên Thịnh

Nam

Chùa Hải Đức, Iowa

Lang Tư Quyên

Nguyên Hiền

Nữ

Chùa Hải Đức, Iowa

Trương Ngọc Phú

Nguyên Tâm

Nữ

Chùa Hải Đức, Iowa

Nguyễn Thị Hoa

Tâm Hiếu

Nữ

Chùa Hải Đức, Iowa

Trần Duy Nhật

Đồng Thanh Quang

Nam

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Đăng Kim Phượng

Đồng Khánh Thiện

Nữ

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Châu Mỹ Hiệp

Chơn Hương Đức

Nữ

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Dương Thị Bích Ngọc

Nghiêm Minh

Nữ

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, CA

Trần Thu Liễu

Như Thuận

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

Lưu Thị Anh Đào

Tuệ Trì

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

 

Diệu Phước

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

Nguyễn Thị Mỹ Phương

Nguyên Bổn

Nữ

Chùa Khánh Hỷ, Santa Ana, CA

Lê Thị Niềm

Không Niệm

Nữ

Chùa Pháp Hoa, Wichita/Kansas

Trần Thị Cúc

Diệu Hồng

Nữ

Chùa Pháp Hoa, Wichita/Kansas

Phạm Thị Huệ

Tâm Hương

Nữ

Chùa Pháp Hoa, Wichita/Kansas

Đặng Thị Hồng Yến

Huệ Viên

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Thị Lũy

Diệu Cao

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Giang

Nguyên Trường

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Hạnh

Nguyên Phẩm

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Khánh Lan

Như Hà

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Thị Năm

Diệu Giác

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Danh Thị Đen

Diệu Thành

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Dương Mỹ Huyền

Diệu Trang

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Bùi Thị Hồng Ngọc

Nguyên Châu

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Bùi Ánh Nguyệt

 

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Đỗ Hồng Tau

Nguyên Diễm

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lưu Tú Oanh

Nguyên Phương

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Thị Yến

Nguyên Xuân

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Nguyễn Thị Phi

Nguyên An

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Đăng Thị Ngân

Nguyên Hà

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Âu Dung Lệ

Chiếu Hòa

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyên Xuân

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hương Thị Jesso

 

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Võ Thị Bích Vân

Diệu Bích

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Dương Thị Ngọc Diễm

Giác Lệ

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Thị Thanh

 

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Thị Thao

 

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Mai Kim Liên

Diệu Hoa

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Thị Phước

Thị Trang

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Hoàng Thị Hoàng Oanh

Nguyên Hân

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Le Nora Huỳnh

Nguyên Phương

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lynh Lee

Nguyên Tín

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Phùng TThanh Xuân

Nguyên Nga

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Lê Bảy

Nguyên Pháp

Nam

Chùa Pháp Vân, Canada

Hồ Đắc Nam

Quảng Châu

Nam

Chùa Pháp Vân, Canada

Đặng Sĩ Trường An

Huệ Đạo

Nam

Chùa Pháp Vân, Canada

Huỳnh Thị Sung

Diệu Từ

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Phan Thị Nga

 

Nữ

Chùa Pháp Vân, Canada

Trần Tú Linh

Tâm Thuận

Nữ

Canada

Nguyễn Anh Thư

 

Nữ

Canada

Trần Thị Đông

Nguyên Hướng

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Đỗ Thị Ngọc

Nguyên Khuê

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Từ Vân Liễu

Giác Thanh

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Hàng Thị Thảo

Viên Huệ

Nữ

NPĐ Freemont, CA

Trang Anh Tú

Thanh Nhản

Nam

NPĐ Freemont, CA

Nguyễn Báu Thanh

Diệu Tịnh

Nữ

Texas

Nguyễn Thị Hạnh

 

Nữ

Milwauki, WI

Nguyễn Thị Nga

 

Nữ

Milwauki, WI

Bùi Thị Ái

 

Nữ

Milwauki, WI

Trần Thị Xuân

 

Nữ

Milwauki, WI

Trương Bình

 

Nữ

Milwauki, WI

Nguyễn Thảo

 

Nam

Santa Ana, CA

Tony Phú

 

Nam

Santa Ana, CA

Huỳnh Thị Hai

 

Nữ

Santa Ana, CA

Lê Thị Mỹ

 

Nữ

Santa Ana, CA

Huỳnh Thị Mỹ Thanh

 

Nữ

Santa Ana, CA

Huỳnh Hừu Thuần

 

Nam

Santa Ana, CA

Nguyễn Đỗ Kim Anh

Thánh Thiện

Nữ

Santa Ana, CA

Nguyễn Thu Vân

Diệu Thanh

Nữ

Santa Ana, CA

Trần Loan

Huệ Ngọc

Nữ

Cupertino, CA

Nim Tea

 

Nam

Cupertino, CA

Stanley Tea

Tâm Ngô

Nữ

Cupertino, CA

Allison Tea

Tâm Hảo

Nữ

Cupertino, CA

Trương Bạch Tuyết

Thiện Thảo

Nữ

Baldwin Park, CA

Phạm Thị Thanh Lạc

Chân Hoa

Nữ

Temecula, CA

Giáng Kiết Tường

Viên Minh

Nữ

Texas

Lê Diễm

Từ Thiều

Nữ

Arizona

Phạm Tòng

Nguyên Lai

Nữ

Arizona

Nguyễn Hữu Phúc

Quảng Lộc

Nam

HuntBeach, CA

Đổ Thảo Trang

Tâm Viên Tường

Nữ

HuntBeach, CA

Nguyễn Andy

 

Nam

HunBeach,CA

Nguyễn Thanh

Châu Huệ Đạt

Nữ

HuntBeach, CA

Mai Diệp

Huệ Nhẫn

Nữ

HuntBeach,CA

Nguyễn Bích Thủy

Diệu Thủy

Nữ

Los Angeles

Nguyễn Thanh Tâm

Quảng Hiếu

Nữ

Los Angeles

Nguyễn Văn Quanh

Trường Thọ

Nam

Midway , CA

Võ Văn Hộ

Nguyên Khanh

Nam

Midway, CA

Trần Kim Nai

Thấn Chiếu

Nữ

Milpitas, CA

Nguyễn Ngọc Trực

Thân Trực

Nam

Milpitas, CA

Nguyễn Văn Lạc

Minh Hạnh

Nam

Rosemead, CA

Hầu Diệm Hoàng

Diệu Hoa

Nữ

Rosemead, CA

Nguyễn Vũ Nhựt

Lý Tâm

Nam

Washington State

Lê N Tiền

Thánh Tâm

Nữ

Washington State

Phạm Thị Tuyết Nga

Lý Hằng

Nữ

Washington State

Phạm Minh Phượng

Thiện Uyên

Nữ

 

Nguyễn Kiều Nga

Nghiêm Hiếu Phương

Nữ

 

Hà Thị Hống Có

 

Nữ

 

Nguyễn Thị Sang

Nguyên Đạt

Nữ

 

Phạm Thị Thanh Lạc

Chân Hoa

Nữ

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 610)
Pháp thoại: Hòa thượng Thích Thái Hòa giảng nhân lễ Phật đản PL.2567 tại chùa Phước Duyên – Huế
(View: 834)
Tôi từng nghe trong Kinh Du Hành của Trường A-hàm Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ-kheo rằng, “Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi Pháp, chớ nương tựa nơi khác.”
(View: 1158)
Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard.
(View: 1005)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
(View: 1356)
Trong pháp hội này, đầu tiên, hãy cho phép tôi được nói đôi lời về giáo chỉ tu Phật (được cho là) làm động cơ phát triển tâm thức; trước khi ta bàn luận đến bản chất tâm hay tôn giáo:
(View: 1442)
Đề tài thảo luận của chúng ta hôm nay là “Đạo Phật với Thanh niên”. Tiêu đề như thế thường gây ấn tượng rằng có nhiều hình thái đạo Phật khác nhau; và mỗi hình thái cho từng lứa tuổi, hay tùy theo thành phần xã hội khác nhau.
(View: 1333)
Kinh Pháp Hoa xuất hiện trong Tam tạng giáo điển Phật giáo ngoài những điểm chung, kinh còn có những điểm độc đáo và đặc biệt riêng, nên khiến kinh không phải chỉ là Pháp mà còn là Diệu pháp.
(View: 3372)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 11355)
Thông Báo và Ghi danh Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 14972)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 8010)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 4912)
Trường Hạ An Cư Năm 2019 tại Chùa Phật ĐàNhư Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ
(View: 8530)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 3147)
Thư Cung Thỉnh Đại Lễ Hiệp Kỵ Tổ Sư Về Nguồn kỳ 12, Mừng Chu Niên 30 Năm (1990-2020) Tu Viện Quảng Đức từ ngày 15 đến 18/10/2020
(View: 3260)
Lịch Hoằng Pháp Của Thầy Thích Hạnh Tuệ Năm 2019 (Updated ngày 6/3/2019) Kính mời Đại chúng tại các địa phương đến tham dự.
(View: 20280)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 02 đến 17 tháng 11 năm 2019
(View: 7328)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 18 của Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018
(View: 21023)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 04 đến 18 tháng 11 năm 2018
(View: 6889)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(View: 2805)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8 năm 2018 tại Khách sạn Ala Moana Holtel, Honolulu, Hawaii
(View: 15893)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(View: 12793)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(View: 2719)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 30 năm 2018 sẽ được khai diễn tại địa điểm: Gesamtschule an der Erft - Aurinstrasse 59 - 41466 Neuss - Đức quốc
(View: 4256)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 16/03/2018)
(View: 5524)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 - 2018 được tổ chức thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018
(View: 10068)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 11975)
Niềm tin của mỗi người con Phật là ai cũng muốn học hỏi Phật pháp để thiết lập cho mình một niềm tin kiên định...
(View: 17468)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 8776)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 4970)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 08/07/2017)
(View: 4253)
Khóa tu được tổ chức từ ngày 20 đến 30/7/2017 tại Tu Viện Kim Sơn, Tp. Morgan Hill, California
(View: 10764)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 3419)
Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017 (Ấn Độ, Népal, Thái Lan, Lào, Đại HànNhật Bản)
(View: 20332)
Chương Trình Tu HọcHành HươngẤn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 3449)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 17/03/2017)
(View: 4374)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 17, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017
(View: 6214)
Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ IV từ Thứ Sáu 14 Đến Chủ Nhật 16 tháng 10, 2016 tại Chùa Phật Ân Minnesota
(View: 6565)
Kính mời Quý đại chúng tại các địa phương đến tham dự các chương trình tu học... (updated ngày 6/9/2016)
(View: 9980)
Do HT Thích Tánh Thiệt làm trưởng Ban Tổ Chức từ ngày 25/07 - 03/08/2016
(View: 6378)
Khóa Tu Học Phật Pháp vào dịp Lễ Hội Quán Thế Âm từ ngày 20 đến 23 tháng 10/2016
(View: 29749)
Từ ngày 21 đến 24/7/2016 Tại Hilton Orange County, Costa Mesa - 3050 Bristol St. Costa Mesa, CA 92626
(View: 12480)
Khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Hè Lần II-2016 Tại San Jose, California do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(View: 9804)
Được tổ chức tại: Tu Viện Phổ Đà Sơn, Canada - Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2016
(View: 14550)
Được tổ chức tại: Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ - từ ngày 10 đến 12/6/2016
(View: 5176)
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 6 sẽ được tổ chức ngay tại Little Saigon, từ ngày 21/7 đến 24/7/2016.
(View: 17571)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại Hoa Kỳ Từ ngày 22.3.2016 đến ngày 16.5.2016
(View: 19288)
Kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Khánh Anh để cùng kiết giới cũng như an cư kiết đông từ ngày 04 đến 10/01/2016.
(View: 11892)
Thời gian: Từ thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015, đến thứ Bảy ngày 02/01/2016
(View: 11247)
Trưởng đoàn: HT Thích Như Điển - Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức quốc, cùng Chư Tôn Đức ở Hoa Kỳ và các nước Âu Châu
(View: 13918)
Hàng người dài bất tận, im lặng, chăm chú nhìn vào ngọn nến cầm trên tay và theo dõi từng bước chân, đi tới, đi tới mãi…, dưới bầu trời đêm vắng lặng...
(View: 13152)
Từ ngày 29/5 đến 02/6/2014 được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel; Do HT Thích Nguyên Siêu làm trưởng Ban Tổ Chức.
(View: 28425)
Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần V sẽ được tổ chức tại Town and Country Resort Hotel San Diego, CA 92108 từ Thứ Năm ngày 06/08 đến Thứ Hai ngày 10/08/2015.
(View: 11623)
Thiền học bằng Anh ngữ miễn phí mỗi Chủ Nhật, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật 26/7/2015 lúc 9:30AM đến 12:00PM
(View: 21842)
Giáo Hội chúng ta mượn trường học để tổ chức khóa tu kỳ nầy trong thời gian từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại địa phương Neuss.
(View: 8280)
Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan tổ chức PL.2559 - DL. 2015
(View: 20177)
Khóa tu học được tổ chức Từ 9:00 AM, Thứ Sáu, ngày 17 đến 6:00 PM, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 07/2015
(View: 16197)
Được tổ chức tại San Diego, CA, ngày 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2015
(View: 9095)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 27 tại Neuss (Đức quốc) từ ngày 20 - 30.07.2015
(View: 18519)
Đại Lễ Phật Đản năm nay vào hai ngày thứ bảy 16.5 và chủ nhật 17.5.2015
(View: 14787)
Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 03/05/2015 tại các tiểu bang Oklahoma, Philadelphia, Florida và Toronto Canada
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant