Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,800,752

Lục Tự Đại Minh Chú

Saturday, September 14, 201300:00(View: 36765)
Lục Tự Đại Minh Chú

Được trích từ Album Buddha Zheng
Nhạc Hòa Tấu Đàn Tranh Phật Giáo

1. Lục Tự Đại Minh Chú
2. Quê Hương
3. Sắc Tức Thị Không
4. Vấn Phật
5. Phật Thuyết
6. Thiên Trúc
7. Quán Âm Linh Cảm
8. Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú
9. Quy Y
10. Xá Lợi
11. Ngộ
12. Cầu Phật
13. Tâm Kinh

Reader's Comment
Sunday, June 7, 201502:57
Guest
Thần chú cần có lời mới phát sanh thần lực. Con có mp3 "OM MANI PAD ME HUM" vừa có nhạc vừa có lời của Tây Tạng. Nếu Thầy cần, xin Email cho con.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ