Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,806,111
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13)

Thursday, November 18, 201000:00(View: 103271)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13)
Reader's Comment
Wednesday, September 26, 201806:34
Guest
Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ tát Ma Ha Tát!
Friday, June 29, 201807:43
Guest
Xin hoan hi cho duoc nghe tiep tung kinh phap hoa tu 14 den pham 28 .Thay Thich Tri Thoat tung
Tuesday, January 17, 201723:04
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật.Thưa Thầy,con tên là duong cảnh long con rat thich đc nghe tụng,con muốn theo thầy học đạo Tràng,hoc cánh tu như Thầy.con phải làm cách nào thưa Thầy ?
Tuesday, January 17, 201722:55
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật.Con rất thich nghe Thầy tụng.
Monday, March 7, 201611:24
Guest
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả , đệ tử vâ chúng sanh đều trọn thành phật đạo. Xin quí Ngày hoan hỷ !
Thursday, October 29, 201503:04
Guest
Thầy ơi,sao con không tải về máy được.
Wednesday, October 28, 201515:08
Guest
Con xin cam on thay rat nhieu
Thursday, July 30, 201506:01
Guest
trang nay rat co ich cho chung toi moi biet ve dao phat
Tuesday, July 7, 201517:51
Guest
Nam Mo Bon Su Thich Cs Mau Ni Phat
Monday, June 22, 201516:10
Guest
Phẩm thứ 5 bị lỗi rồi. Các bạn vào đây nghe nè https://www.youtube.com/watch?v=tKlMxun9tiw
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 18144)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 1053)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 34060)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 5561)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 3629)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 5784)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 5208)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 10551)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11498)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 67997)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 44756)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 22906)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 42161)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 27100)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 58771)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 52827)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 102560)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 42033)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 29520)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 34475)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 52028)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 25161)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 209491)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 49417)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 49986)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 49868)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50260)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 29285)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 36134)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 28459)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 25433)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28184)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 25549)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 27334)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18047)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 40953)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50036)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 94636)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 39060)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 29145)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 79008)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 36686)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 24268)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 19755)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34800)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 103774)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27550)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 35289)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22515)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20996)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 17468)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 29026)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 16344)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 23666)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 22107)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 122984)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 31017)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 10507)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 41142)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 12913)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ