Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Chương Trình Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Như Lai Thiền Tự San Diego 2014

Tuesday, November 26, 201300:00(View: 10200)
Chương Trình Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Như Lai Thiền Tự San Diego 2014

VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF THE UNITED STATES

NHU LAI MEDITATION TEMPLE

Office: 3342 Central Avenue, San Diego, CA 92105Tel: (619) 563-5817

Email: nhulaithientu@yahoo.com
Website: nhulaithientu.net

 Chương Trình Từ 20 tháng 01 đến 10 tháng 02, 2014

------------

Ngày 20 tháng 01

 

Ngày 21 tháng 01

06:00a

07:30a

09:00a

11:00a

12:00p

02:00p

05:00p

10:00p

 

Ngày 22-24 tháng 01

06:00a

07:30a

08:00a

09:00a - 09:00p

12:00p

04:00p

05:30p

10:00p

 

Ngày 25 tháng 01

06:00a

07:30a

08:00a

10:00a

12:00p

01:00p

03:00p

05:00p

06:00p

through

10:00p

 

Ngày 26 tháng 01

06:00a

07:30a

08:30a

11:00a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

07:00p

10:00p

 

Ngày 27 - 29 tháng 01

06:00a

07:30a

08:30a

12:00p

02:00p

05:30p

07:00p

10:00p

 

Ngày 30 tháng 01

06:00a

07:30a

08:30a

11:00a

12:00p

02:00p

05:00p

06:00p

10:00p

03:00a

 

Ngày 31 tháng 01

06:00a

07:30a

09:00a

11:00a

12:00p

02:00p

04:00p

05:30p

06:00p

10:00p

 

Ngày 01 - 02 tháng 02

06:00a

07:30a

11:00a

12:00p

02:00p - 09:00p

04:00p

05:30p

10:00p

 

Ngày 03 - 06 tháng 02

06:00a

07:30a

08:30a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

05:30p

07:00p

10:00p

 

Ngày 07 tháng 02

06:00a

07:30a

08:30a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

05:30p

06:30p

10:00p

 

Ngày 08 tháng 02

06:00a

07:00a

08:00a

09:45a

12:00p

02:00p

03:00p

04:30p

05:00p

06:00p

10:00p

 

Ngày 09 tháng 02 

06:00a

07:00a

08:30a

09:30a

12:00p

01:00p

03:00p

10:00p

 

Ngày 10 tháng 02

06:00a

07:30a

08:30a

Xe Phật Ngọc đến San Diego

 

Lễ An Vị Phật Ngọc

Thiền tọacông phu sáng

Điểm tâm

Lễ thỉnh Phật ngự lễ đài

Lễ An Vị Phật

Thọ Trai

Trang trí

Dược thực

Chỉ tịnh

 

Thanh Tịnh Đạo Tràng

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Chư Tôn, quan khách Phật tử quang lâm

Trang trí

Thọ Trai

Lễ Sái Tịnh (24 tháng 01)

Dược thực

Chỉ tịnh

 

ĐẠI LỄ KHAI MẠC, Lễ Hoa Đăng

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Chư Tôn, quan khách Phật tử quang lâm

Đại Lễ Khai Mạc (chương trình riêng)

Lễ cúng dường Trai Tăng

Tụng niệm theo những ngôn ngữ khác

Thuyết Pháp

Dược thực

Lễ Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện Hoà Bình

Chương trình văn nghệ

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Thủy Sám

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Tụng Kinh Thủy Sám

Khóa lễ cầu siêu

Thọ Trai

Tụng Kinh Thủy Sám

Thí thực

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Tụng Kinh Thủy Sám

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Đại Bi

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Trì Chú Đại Bi

Thọ Trai

Trì Chú Đại Bi

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Trì Chú Đại Bi

Chỉ tịnh

 

GIAO THỪA VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Tụng Kinh Pháp Hoa

Cúng chư tiên linh thờ tại chùa

Thọ Trai

Tụng Kinh Pháp Hoa

Lễ Sám Hối/Dược thực

Văn nghệ mừng xuân

Đón giao thừa, phát lộc

Chỉ tịnh

 

Mừng Xuân Di Lặc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Múa lân

Khóa lễ cúng Phật cầu nguyện đầu năm

Thọ Trai

Văn nghệ

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)

Dược thực

Lễ hội hoa đăng cầu quốc thới dân an

Chỉ tịnh

 

Mừng Xuân Di Lặc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Khóa lễ cúng Phật, tiến linh

Thọ Trai

Văn nghệ

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)

Dược thực

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Dược Sư

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Khóa lễ Dược sư, tuyên sớ cầu an giải hạn

Thọ Trai

Tụng kinh Dược Sư

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Thí thực

Dược thực

Tụng kinh

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Dược Sư (tiếp theo)

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Tụng kinh Dược Sư

Thọ Trai

Tụng kinh

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật

Thí thực

Dược thực

Cúng sao

Chỉ tịnh

 

Khóa tu Bát Quan Trai

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Truyền giới Bát Quan Trai

Thuyết pháp

Thọ Trai

Sám hối

Thuyết pháp

 Xả giới Bát Quan Trai

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực 

Lễ hội Hoa đăng, văn nghệ

Chỉ tịnh

 

LỄ BẾ MẠC

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Thiền hành/Tụng Sám Trang Nghiêm

Lễ Quy Y Tam Bảo

Thọ trai

LỄ BẾ MẠC

Chương trình văn nghệ và Xổ số

Chỉ tịnh

 

Hoàn mãn Lễ hội Cung đón Phật Ngọc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Lễ Cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình

Thay Mặt Ban Tổ Chức Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngoc Vì Hòa Bình Thế Giới Tại San Diego

Trưởng Ban Tổ Chức,

Hòa Thượng Thích Minh Hồi


Xem thêm PDF:

Thư mời [Tiếng Việt] [Tiếng Anh]

Chương Trình [Tiếng Việt] [Tiếng Anh] [Lễ Khai Mạc]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2195)
Thầy Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Thời gian: 15 ngày, từ ngày 14/10 đến ngày 28/10/2023
(View: 420)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 260)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 2218)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 632)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 1746)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1030)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 3097)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 1795)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1757)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 2106)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 2373)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 1622)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 590)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 1064)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 1450)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 1418)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 2417)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3023)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 6948)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1912)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 2978)
Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527
(View: 2151)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 1487)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 1718)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 3794)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 3538)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 1727)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 6728)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 1881)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 2655)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 1656)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 1599)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 2566)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 1578)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 2752)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 3491)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 2607)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 1810)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 1885)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 3108)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 2186)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 1477)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 4510)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 4382)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 6139)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 2992)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 2182)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 1751)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 1980)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 5159)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 3008)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 2670)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Pakistan, Scotland, Cam Bốt, Hàn Quốc và Mã Lai
(View: 3454)
Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
(View: 1594)
Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Tăng già Liên Hữu Việt Mỹ đã diễn ra buổi lễ chính thức chương trình hoằng pháp có danh xưng là VI DIỆU PHÁP MEDIA
(View: 1825)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Cộng Hòa Kalmykia, Ấn Độ, Tích Lan, Hoa Kỳ và Ấn Độ
(View: 4013)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 4507)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 1622)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
(View: 2131)
Các em có đang học đại học và sinh hoạt tại Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn hãy mau chóng ghi danh
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM