Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
19,613,431

Chương Trình Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Như Lai Thiền Tự San Diego 2014

Tuesday, November 26, 201300:00(View: 7712)
Chương Trình Cung Nghinh Phật Ngọc Tại Như Lai Thiền Tự San Diego 2014

VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION OF THE UNITED STATES

NHU LAI MEDITATION TEMPLE

Office: 3342 Central Avenue, San Diego, CA 92105Tel: (619) 563-5817

Email: nhulaithientu@yahoo.com
Website: nhulaithientu.net

 Chương Trình Từ 20 tháng 01 đến 10 tháng 02, 2014

------------

Ngày 20 tháng 01

 

Ngày 21 tháng 01

06:00a

07:30a

09:00a

11:00a

12:00p

02:00p

05:00p

10:00p

 

Ngày 22-24 tháng 01

06:00a

07:30a

08:00a

09:00a - 09:00p

12:00p

04:00p

05:30p

10:00p

 

Ngày 25 tháng 01

06:00a

07:30a

08:00a

10:00a

12:00p

01:00p

03:00p

05:00p

06:00p

through

10:00p

 

Ngày 26 tháng 01

06:00a

07:30a

08:30a

11:00a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

07:00p

10:00p

 

Ngày 27 - 29 tháng 01

06:00a

07:30a

08:30a

12:00p

02:00p

05:30p

07:00p

10:00p

 

Ngày 30 tháng 01

06:00a

07:30a

08:30a

11:00a

12:00p

02:00p

05:00p

06:00p

10:00p

03:00a

 

Ngày 31 tháng 01

06:00a

07:30a

09:00a

11:00a

12:00p

02:00p

04:00p

05:30p

06:00p

10:00p

 

Ngày 01 - 02 tháng 02

06:00a

07:30a

11:00a

12:00p

02:00p - 09:00p

04:00p

05:30p

10:00p

 

Ngày 03 - 06 tháng 02

06:00a

07:30a

08:30a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

05:30p

07:00p

10:00p

 

Ngày 07 tháng 02

06:00a

07:30a

08:30a

12:00p

02:00p

04:00p

05:00p

05:30p

06:30p

10:00p

 

Ngày 08 tháng 02

06:00a

07:00a

08:00a

09:45a

12:00p

02:00p

03:00p

04:30p

05:00p

06:00p

10:00p

 

Ngày 09 tháng 02 

06:00a

07:00a

08:30a

09:30a

12:00p

01:00p

03:00p

10:00p

 

Ngày 10 tháng 02

06:00a

07:30a

08:30a

Xe Phật Ngọc đến San Diego

 

Lễ An Vị Phật Ngọc

Thiền tọacông phu sáng

Điểm tâm

Lễ thỉnh Phật ngự lễ đài

Lễ An Vị Phật

Thọ Trai

Trang trí

Dược thực

Chỉ tịnh

 

Thanh Tịnh Đạo Tràng

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Chư Tôn, quan khách Phật tử quang lâm

Trang trí

Thọ Trai

Lễ Sái Tịnh (24 tháng 01)

Dược thực

Chỉ tịnh

 

ĐẠI LỄ KHAI MẠC, Lễ Hoa Đăng

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Chư Tôn, quan khách Phật tử quang lâm

Đại Lễ Khai Mạc (chương trình riêng)

Lễ cúng dường Trai Tăng

Tụng niệm theo những ngôn ngữ khác

Thuyết Pháp

Dược thực

Lễ Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện Hoà Bình

Chương trình văn nghệ

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Thủy Sám

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Tụng Kinh Thủy Sám

Khóa lễ cầu siêu

Thọ Trai

Tụng Kinh Thủy Sám

Thí thực

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Tụng Kinh Thủy Sám

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Đại Bi

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Trì Chú Đại Bi

Thọ Trai

Trì Chú Đại Bi

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Trì Chú Đại Bi

Chỉ tịnh

 

GIAO THỪA VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Tụng Kinh Pháp Hoa

Cúng chư tiên linh thờ tại chùa

Thọ Trai

Tụng Kinh Pháp Hoa

Lễ Sám Hối/Dược thực

Văn nghệ mừng xuân

Đón giao thừa, phát lộc

Chỉ tịnh

 

Mừng Xuân Di Lặc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Múa lân

Khóa lễ cúng Phật cầu nguyện đầu năm

Thọ Trai

Văn nghệ

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)

Dược thực

Lễ hội hoa đăng cầu quốc thới dân an

Chỉ tịnh

 

Mừng Xuân Di Lặc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Khóa lễ cúng Phật, tiến linh

Thọ Trai

Văn nghệ

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)

Dược thực

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Dược Sư

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Khóa lễ Dược sư, tuyên sớ cầu an giải hạn

Thọ Trai

Tụng kinh Dược Sư

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực

Thí thực

Dược thực

Tụng kinh

Chỉ tịnh

 

Pháp Hội Dược Sư (tiếp theo)

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Tụng kinh Dược Sư

Thọ Trai

Tụng kinh

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật

Thí thực

Dược thực

Cúng sao

Chỉ tịnh

 

Khóa tu Bát Quan Trai

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Truyền giới Bát Quan Trai

Thuyết pháp

Thọ Trai

Sám hối

Thuyết pháp

 Xả giới Bát Quan Trai

Lễ Ban Phước (xá lợi Phật)/Dược thực 

Lễ hội Hoa đăng, văn nghệ

Chỉ tịnh

 

LỄ BẾ MẠC

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm (Chiêm bái liên tục)

Thiền hành/Tụng Sám Trang Nghiêm

Lễ Quy Y Tam Bảo

Thọ trai

LỄ BẾ MẠC

Chương trình văn nghệ và Xổ số

Chỉ tịnh

 

Hoàn mãn Lễ hội Cung đón Phật Ngọc

Thiền toạ và công phu sáng

Điểm tâm

Lễ Cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình

Thay Mặt Ban Tổ Chức Lễ Hội Cung Nghinh Phật Ngoc Vì Hòa Bình Thế Giới Tại San Diego

Trưởng Ban Tổ Chức,

Hòa Thượng Thích Minh Hồi


Xem thêm PDF:

Thư mời [Tiếng Việt] [Tiếng Anh]

Chương Trình [Tiếng Việt] [Tiếng Anh] [Lễ Khai Mạc]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 720)
Kính mời Đại chúng tham dự Ngày Hội Trồng Cây, vào lúc 8 giờ 00 sáng, thứ 7, ngày 06/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 584)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 86)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Afghanistan
(View: 463)
Các em có đang học đại học và sinh hoạt tại Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn hãy mau chóng ghi danh
(View: 407)
Chùa Phật Đà trân trọng kính mời Quí Phật tử ủng hộ. Số phone liên lạc order: Chùa Phật Đà 619 283 7655 (Gặp: Sư Cô Diệu Liên)
(View: 128)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 266)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Mã Lai, Tân Tây Lan, và Miến Điện
(View: 1190)
Dự kiến tặng 500 phần, mỗi phần 25$. HoaVoUu Foundation xin được tiếp nhận trong thời gian hai tuần từ nay đến hết ngày 31/01/2021.
(View: 279)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Tích Lan và Hàn Quốc
(View: 269)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 334)
Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ Xuân tươi tốt thu qua rụng rồi, sá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.
(View: 569)
Thư Xuân Tân Sửu 2021 của Chùa Phật Đà, Tu Viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn
(View: 684)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đông Nam Á, Ấn Độ, Tích Lan, Nhật Bản
(View: 380)
Chuẩn bị bước sang năm 2021 và Tết Tân Sửu, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, thăm hỏi kính viếng sức khoẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng Hương Đồng Bào Phật Tử trên toàn khắp lãnh thổ Âu Châu.
(View: 426)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Cam Bốt
(View: 514)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Uganda, Thái Lan, Bắc Hàn, Nepal, Hoa Kỳ
(View: 639)
Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 22/02/2021 vào mỗi tối thứ hai lúc 8:30 đến 10:00 (Central time)
(View: 463)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Bhutan, Tích Lan, Tây Ban Nha, Miến Điện
(View: 516)
Ngày họp mặt : Thứ 2, ngày 21/12/2020 (nhằm ngày Mồng 8 tháng 11 Â.L) Phương tiện kết nối: Zoom
(View: 808)
Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm hộ niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
(View: 867)
Lễ Nhập Quan: 10:00 sáng Thứ Năm 10 tháng 12 năm 2020. Lễ Cung Tống Kim Quan: 11:00 sáng-1:00 trưa Thứ Bảy 12 tháng 12 năm 2020
(View: 590)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Hoa Kỳ, Nepal, Trung Quốc
(View: 552)
Phật Việt TV - Lễ Cúng Dường Đại Tăng nhân Sinh nhật lần thứ 94 của Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan
(View: 695)
Thông Báo Lớp Học Phật Pháp Online Kinh Duy Ma Cật do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng vào lúc 7:00pm mỗi tối thứ 2 và thứ 7.
(View: 582)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 1465)
Thông Tư V/v Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
(View: 605)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Bangladesh, Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện
(View: 480)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Pakistan, Cam Bốt, Tây Tạng và Hàn Quốc
(View: 585)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Ấn Độ, Nepal, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi
(View: 716)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Liên Bang Nga, Ý, Nhật Bản, Pháp và Lào
(View: 1399)
Tâm Thư Kêu gọi Cứu trợ nạn lũ lụt Miền Trung Việt Nam năm 2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 624)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc
(View: 1403)
Chúng tôi nhận được Tâm Thư Kêu Gọi Dựng Xây Bảo Điện Chùa Viên Minh của Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, đây là một Phật sự vô cùng khó khăn trong thời gian dịch bệnh này.
(View: 626)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp
(View: 803)
Với chủ đề: ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI là chương trình tu học Online lần thứ hai hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý Phật tử khắp nơi trên thế giới.
(View: 516)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tích Lan
(View: 503)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Miến Điện, Ấn Độ, Nhật Bản
(View: 823)
Thư Khánh Tuế sau mùa An Cư Kiết Hạ của HT Thích Tuệ Sỹ từ Viện Tăng Thống GHPGVNTN
(View: 737)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Cam Bốt
(View: 929)
Chùa Ngàn Phật được thành lập để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho chư Tăng Ni, Phật tử và mọi loài chúng sanh có nhân duyên với Phật Pháp được chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường
(View: 1423)
Đức Đạt Lai Lạt Ma Đời Thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đã sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 khi chế độ Cộng Sản tại Trung Quốc xua quân xâm chiếm Tây Tạng...
(View: 1222)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Ấn Độ, Thái Lan, Vương Quốc Anh
(View: 1910)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2020 được tổ chức vào ngày chủ nhật, 30 tháng 8 năm 2020
(View: 847)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ
(View: 783)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Thái Lan, Pakistan, Cam Bốt, Anh Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ
(View: 2341)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 832)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Ấn Độ, Mông Cổ
(View: 2203)
Chùa Phật Đà – Tu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn kêu gọi Quí Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường mỗi người 5USD mỗi tháng để trang trải tiền bills.
(View: 909)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bhutan, Thái Lan
(View: 788)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Thụy Sĩ, Đài Loan và Ấn Độ
(View: 1444)
Lễ Phật Đản Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ONLINE vào lúc 10:00AM ngày 03/5/2020
(View: 965)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia như: Miến Điện, Hoa Kỳ, Thái Lan, Pakistan, Hàn Quốc
(View: 1037)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Nhật Bản, vatican, Ấn Độ, Cam Bốt, Acotland
(View: 1256)
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu quyết định đình chỉ Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 32 vào tuần lễ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2020 theo như đã quy định.
(View: 2132)
Tôi viết những giòng chữ này thể theo lời thỉnh nguyện của nhiều người trên thế giới. Hiện nay chúng ta đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn do nạn dịch Covid-19 bị bùng phát.
(View: 2399)
Tổng Hợp Hình Ảnh và Báo Cáo Các Hoạt Động Thông Qua Việc Kêu Gọi Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ V/v Quyên Góp Medical Suplies
(View: 1106)
Thông Bạch Phật Đản PL 2564-2020 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
(View: 1015)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Mã Lai, Tích Lan, Miến Điện, và Nhật Bản
(View: 1519)
With the meaning of the word SYNERGY, let’s pray together in response to corona virus pandemic.
(View: 2623)
Ngay tại Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh, với nền y tế hiện đại tối tân, mà cũng không thể tránh khỏi sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus.
Quảng Cáo Bảo Trợ