Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Tám Điều Từ Tâm

Sunday, November 21, 201000:00(View: 31234)
Kinh Tám Điều Từ Tâm
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng

Reader's Comment
Saturday, December 3, 201620:55
Guest
KINH TÁM ĐIỀU

Kinh tám điều người trên hiểu biết,
Con Phật thời nên hết đêm ngày,
Dốc lòng tụng niệm không ngơi,
Tám điều hiểu biết của người bậc trên.

Thứ nhất: Biết thế gian không chắc,
Hiểu rõ ràng cõi nước yếu nguy.
Thân này nào có ra chi,
Đất, nước, gió, lửa, hợp về lại tan,
Luống những chịu muôn ngàn đau khổ,
Ngũ ấm không còn có mình sao ?
Khác nào như cảnh chiêm bao,
Biến thiên sinh diệt ai nào chủ trương.
Lòng này chính là nguồn độc ác,
Đem thân ra gánh vác tội tình.
Nay đà xem xét cho rành,
Dần dần xa lánh tử sanh có ngày.

Điều thứ hai: Ta đây hiểu biết,
Ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi.
Chết đi sống lại bao đời,
Tham là gốc khổ mấy người tỉnh đâu.
Ham muốn ít, không cầu cạnh mấy,
Thân tâm đều tự tại tiêu dao.

Điều thứ ba: Rõ trước sau,
Lòng không chán đủ tham cầu không ngơi.
Gây nên tội tầy trời tầy bể.
Bồ tát không như thế bao giờ,
Biết vừa nên chẳng cầu dư.
Phận nghèo giữ đạo sớm trưa an nhàn,
Cốt sao cho trí khôn sáng tỏ.

Điều thứ tư: Cũng rõ gót đầu,
Biếng lười sa xuống vực sâu.
Nên cần tinh tấn để cầu tiến lên,
Phá sạch hết điều phiền não trước.
Bốn con ma dẹp hết là xong,
Ngục ngũ ấm thoát khỏi vòng.

Thứ năm: Biết rõ thủy chung muôn loài,
Thuần chỉ những sống say, chết ngủ.
Bồ tát thường lấy đó làm lo,
Học hành chẳng quản công phu,
Nghe nhiều học rộng cốt cho thành tài.
Trí tuệ lớn vẹn đầy sau trước,
Dạy muôn loài đều được an vui.

Sáu là: Hiểu rõ đầu đuôi,
Nghèo cùng khổ não lắm người thù riêng.
Thường mắc phải ác duyên hoạnh họa.
Bồ tát cho khắp cả muôn loài,
Một niềm bình đẳng không hai,
Oán thân như một, lòng đầy từ bi.
Điều xấu cũ không hề vướng vít,
Kẻ xấu xa chẳng ghét không chê.

Thứ bảy: Biết ngủ nghê, ăn uống,
Danh, sắc, tài ham muốn là nguy.
Dù chưa thay đổi hình nghi,
Còn là người tục chẳng mê thói đời.
Áo bát pháp đêm ngày tưởng nhớ,
Theo đạo mầu chỉ cố xuất gia.
Giữ gìn trong ngọc trắng ngà,
Nết thanh cao giữ thật là thanh cao,
Lòng từ bi lúc nào cũng đủ.

Thứ tám: Là biết rõ tử sanh,
Khác nào lửa cháy bên thành.
Chứa chan khổ não nghĩ tình xót thương,
Mở lòng rộng tìm đường cứu vớt,
Thay muôn loài chịu hết đắng cay,
Khiến cho hết thảy muôn loài,
Đều cùng giải thoát tháng ngày yên vui.
Tám việc trước là nơi chư Phật,
Cùng các ngài Bồ tát đại nhân,
Đều cùng hiểu rõ nguồn cơn,
Từ bi trí tuệ sửa tròn trước sau.
Làm việc đạo bấy lâu tinh tiến,
Thuyền Pháp thân chở đến Niết bàn,
Là nơi yên tĩnh an nhàn,
Lại về cõi khổ cưu mang muôn loài.
Tám việc trước ta đây hiểu biết,
Mở đường ra cho hết thảy đi,
Khiến bao loài trước ngu si,
Biết sống chết khổ, bỏ lìa muốn năm
Theo đạo chính tận tâm tu tập
Nếu quả là con Phật tụng đây,
Trong khi nghĩ tám việc này,
Bao nhiêu tội lỗi tức thời sạch ngay.
Đạo bồ đề thẳng tới nơi,
Lên ngôi chính giác chỉ giây phút thành.
Đoạn tuyệt hẳn đường sanh nẻo tử,
Đời đời thường ở chỗ yên vui.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Sunday, June 12, 201614:26
Guest
Chào ban quan trị..... ban quan trị có thể cho tôi xin lời bản kinh này được không. Mail của tôi hanhnv8174@gmail.com xin cảm ơn rất nhiều
Sunday, August 17, 201400:32
Guest
Chào Ban Quản trị. Cho tôi xin bản mp3 của bài này ạ. Tâm huyết tải về máy rồi phát ở chùa gần nhà cho các cụ phật giáo nghe ạ. Nếu được gửi Ban Quản Trị gửi vào mail: mobifone.huyhq@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7404)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 6894)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24497)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7039)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39579)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11825)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7737)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11469)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9360)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 13916)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16164)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73344)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 48928)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26757)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 51382)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30377)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62490)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 60103)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 108013)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46523)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33286)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38536)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 59870)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 28900)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 255216)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56543)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56601)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54539)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59384)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33557)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 40172)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 31923)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29297)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30657)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28728)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30727)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20953)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50689)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55401)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 101608)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 42954)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34732)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 92947)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41908)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28530)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22704)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39613)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 111278)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 31504)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41140)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25745)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24267)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 20973)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33599)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19921)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31549)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27822)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128355)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 38770)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 14147)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant