Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Vậy Xin Hỏi Ban Biên Tập Về Thiền Xuất Hồn Và Phật Giáo Có Loại Thiền Này Không?

Friday, August 27, 201000:00(View: 6109)
Vậy Xin Hỏi Ban Biên Tập Về Thiền Xuất Hồn Và Phật Giáo Có Loại Thiền Này Không?
Hỏi: Tôi có người bạn thường hay dậy vào lúc 2 giờ sáng ngồi thiền một tiếng rồi đi ngủ lại, đến 7 giờ sáng đi làm và buổi chiều sau khi ở sở về lại ngồi thiền từ 5 giờ đến 7 giờ, có khi đến nửa đêm. Được hỏi về mục đích, người bạn nói rằng "ngồi thiền để dùng màn hình ti vi xem anh em lu bu bên Việt Nam làm ăn ra sao". Vậy xin hỏi ban biên tập có phải đây là thiền Xuất Hồn và Phật giáo có loại thiền này không?

TRẢ LỜI: Đức Phật Thích Ca xưa kia do tu Thiềngiác ngộ giải thoát. Nhưng khi nói đến Thiền thì nhiều người hoang mang vì có cả một rừng Thiền nào là Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, Thiền Đốn Ngộ, Thiền xuất hồn, Thiền Yoga, Thiền Tây Tạng, Thiền Zen... không biết theo pháp môn thiền nào và theo ai chỉ dạy bây giờ? Vì không ai chỉ dạy nên người chán nản thì theo đại một phái Thiền nào đó. Nếu là Thiền Phật giáo như Tứ Niệm Xứ, Minh Sát Tuệ, thì còn đỡ, nhưng nếu chẳng may rơi vào Thiền ngoại đạo thì không những uổng một kiếp này mà còn uổng cả muôn ngàn kiếp sau, vì sai một ly đi một ngàn dặm. Cổ nhân có câu: "Thà đành ngàn năm không ngộ, còn hơn một phút sai lầm".

Như vậy làm sao phân biệt Thiền nào là Thiền Phật giáo và Thiền nào là Thiền Ngoại đạo. Câu trả lời nên là, tất cả các pháp Thiền nào chỉ rõ Tâm thể vốn Không, ngộ nhập bản Tánh Chân Tâm, là Thiền Phật giáo. Còn tất cả các pháp môn khác đều không phải là Thiền Phật giáo.

Một số người tập Thiền là mong cầu thần thông. Họ tin vào các môn phái thiền ngồi một thời gian ngắn là thấy được hào quang hoặc xuất hồn về Việt Nam hay đến các cung trời nào đó và sinh tâm nghi rằng pháp Thiền của Phật dạy ngồi hoài mà không thấy thần thông. Đây là sự sai lầm rất lớn. Tất cả các hiện tướng của Tâm do Thiền ngoại đạo, sau một thời gian ngắn ngồi thiền, mà thành đều không phải là thần thông hay cảm ứng gì hết. Đó chỉ là vọng tâm mong cầu biến hiện. Thiền Phật giáo, đơn cử như trong pháp Tổ Sư Thiền thì Tâm không còn chỗ nương tựa thì lấy chỗ nào cho các hiện tướng sinh khởi. Thần thông của Thiền Phật giáo không phải là nơi hay cái mà các pháp Thiền ngoại đạothể đạt tới được. Ngay khi Giác Ngộ, thấy suốt Tự Tánh, đắc Tứ Vô Ngại Biện Tài, chính là thần thông của Phật giáo. Các loại thần thông khác như bay trên không, đi trên nước, chui xuống đất hay xuất hồn, Đức Phật đều xem như những trò ảo thuậtĐức Phật khuyên học trò mình không nên làm.

Khi nói về Thiền Xuất Hồn, trong một quyển sách dạy tu thiền, Hoà thượng Thanh Từ có liệt kê loại thiền Xuất Hồn vào dạng thiền ngoại đạo mang danh nghĩa Phật giáoHoà thượng khuyên người Phật tử không nên tu theo loại thiền này.

Trong kinh Lăng Nghiêm đức Phật dạy chúng sanh phải trở về với thể tánh chân tâm thường trụ, đồng với ý nghĩa như trong kinh Pháp Hoa: "khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến".

Nguyên nhân Ngài nói kinh Lăng Nghiêm là do ngài A-Nan thị hiện mắc nạn, bị nàng Ma- đăng-Già bắt. Sau khi nhờ Phật cứu độ được thoát nạn rồi, ngài mới cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp nào mà mười phương các đức Phật tu hành đều được thành Đạo Quả...
........
Trước khi chỉ chân tâm, Phật gạn hỏi cái tâm theo thường tình của chúng sanh vọng chấp. Bảy đoạn hỏi tâm làm cho ngài A-Nan cùng đường tột lối; lúc bấy giờ Phật mới từ từ chỉ bày cái chân tâm đến sáu, bảy lần. Ban đầu Phật tạm chỉ các cảm giác về phần trực giác như thấy, nghe v.v..., là tâm (cũng như người kiếm trâu mới tìm được dấu) Khi ngài A-Nan và đại chúng đều hiểu rồi, Phật lại chỉ lên một tầng nữa là: "Các cảm giác tuy không phải vọng, nhưng chưa phải là chân tâm, nó cũng như mặt trăng thứ hai v.v... " Phật lại chỉ cái "Bản thể" sanh ra các cảm giác (hiện tượng), mới thật là chân tâm (dụ như người mới tìm gặp được trâu), tức là ở đoạn trong văn kinh chữ Hán nói: "Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến do ly kiến, kiến bất năng cập v,v..."

Phật dạy cho biết rằng:
- Vì các ông còn ở trong vòng mê, nên chỉ gọi là các cảm giác -- thấy, nghe, hay, biết-- của chúng sanh. Đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn đức Niết-bàn của Phật -- Thường, lạc, ngã, tịnh--.

Và Phật dạy:
- Tất cả các pháp đều từ tâm biến hiện, như năm ấm (còn gọi là năm uẩn), sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới và bảy đại đều do tâm sanh ra, rồi cũng trở về thể tánh chân tâm. Thế là Ngài dẫn các "tướng" quy về "Chân tánh".

Đến đoạn này ngài A-Nan mới "ngộ" được "chân tâm"....
....

- Phật dạy khi đối cảnh, không khởi vọng niệm phân biệt theo vọng trần, tức là câu "bất tùy phân biệt", nghĩa là , xoay các cảm giác như "thấy, nghe, hay, biết" đều trở về thể tánh chân tâm. Nếu vọng niệm không khởi thì chân tâm hiện bày . Đây là pháp tu trực chỉ của bậc thượng căn.

- Phật dạy trì giới: Nhân trì giới, tâm được thanh tịnh, nhờ tâm tịnh mới phát sanh ra trí huệ, để phá trừ vô minh. Vô minh hết, thì chân tâm tự hiện bày . Nhưng trong kinh này nói trì giới là chỉ cho "tâm giới", nghĩa là thân đã không sát, đạo, dâm, vọng, mà tâm cũng không nghĩ tưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng, cho đến cái "biết mình đã đoạn trừ" cũng không còn. Thật là cao siêu vô cùng và cũng khó khăn tột bực, vì nếu tâm còn móng một vọng niệm gì, thế là tâm chưa tịnh. Nếu tâm chưa tịnh, thì giới thể chưa viên...
.........
Trong khi tu thiền định, lại có thể gặp năm chục thứ "ngũ ấm ma", nó biến hiện đủ điều, nào là ma nội tâm, ma ngoại cảnh, đủ cách nhiễu hại hành giả...
..........
Sau mỗi đoạn ma hiện, Phật đều dạy rằng:

- Do hành giả dụng công tu thiền, nên mới có những biến hiện như vậy, không phải là đặng Đạo, hay chứng Thánh, nếu hành giả biết trước thì các cảnh ma kia lần lần tự tiêu diệt, không hại chi cả, còn nếu mê lầm không biết, tự cho rằng mình "đặng Đạo" hay "chứng Thánh", sanh tâm chấp trước, thì bị ma nó cám dỗ. rồi phải đọa vào đường tà, làm quyến thuộc của ma .

Bởi thế, người tu hành cần phải thận trọng, chớ nên gặp chi tin nấy, mà bị ma cám dỗ, rất nguy hiểm cho đời mình, về hiện tại, cũng như vị lai .

Phật nhắc đi, nói lại nhiều lần, bảo các đệ tử:

- Nên đem lời ta nói đây truyền dạy cho chúng sanh đời sau, khiến cho mọi người đều biết rõ, để tránh khỏi các ma nhiễu hại, trên đường tu hành được thẳng đến đạo Bồ Đề" (Trang 260) (Trích "Triết Lý Thủ Lăng Nghiêm"; Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa; Phật Học Viện Quốc Tế ấn hành)

Quý độc giả muốn biết thêm về Thiền Xuất Hồn, có thể đọc thêm bài viết phân tích về bản chất của đạo Xuất hồn của tác giả Phạm Bá. Bài viết này giúp những ai đang lạc vào đường hướng tu thiền này:

Những Sự Thật Về Đạo Xuất Hồn
http://www.lotuspro.net/suthat/suthat-5.htm
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant