Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Hạn Chế Sân Hận, Trải Rộng Tình Thương

Monday, November 1, 201000:00(View: 7151)
Hạn Chế Sân Hận, Trải Rộng Tình Thương

HẠN CHẾ SÂN HẬN TRẢI RỘNG TÌNH THƯƠNG

Tỳ Khưu VISUDDHÀCÀRA
Thầy: CHÍ TÍN Chùa: Long Sơn - Biếu sách
MINH TÂM Biên dịch - Nguyên Thịnh Đánh máy
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300