Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Trận Mưa Và Những Sự Ban Phước

Monday, January 3, 201100:00(View: 6326)
Trận Mưa Và Những Sự Ban Phước

TSIK DUN LADRUP

TRẬN MƯA VÀ NHỮNG SỰ BAN PHƯỚC
Sadhana Đạo Sư cô đọng Bảy Dòng, từ Tâm Yếu Bí mật của Đại Viên mãn
của Kyabje Kangyur Rinpoche – Thanh Liên Việt dịch

 Khi Guru Rinpoche ở Viện Lam ngọc tại Samye, Namkhai Nyingpo, Trisong Detsen và Landro Lotsa cầu thỉnh một sadhana nhấn mạnh tới thực hành Guru Yoga dẫn tới sự thiền định về Đại Viên mãn. Sau đó Guru Rinpoche tự biến hoá thành Hayagriva, ban nhập môn mạn đà la Sangwa Nyingtig, “Tâm Yếu Bí mật”. Sau đó, một lần nữa, Guru Rinpoche hiển lộ trong thân tướng của Tám Phương diện Chính yếu ban lễ nhập môn tuyệt đối.

 Về sau này, theo những chỉ dạy và tiên tri của Guru Rinpoche, Namkhai Nyingpo và Yeshe Tsogyel diễn đạt những giáo lý này thành terma.

 Khi Longchen Yeshe Dorje, Kangyur Rinpoche, lên bảy tuổi, Vị Bảo vệ Terma, vị nữ bảo vệ kho tàng, đã trao cho ngài một hộp nhỏ khảm ngọc chứa Terma Sangwa Nyingtig. Khi ngài mười một tuổi, sau khi thiền định trong một hang động, ngài có một linh kiến và đi tới Cõi Phật Sangdopelri (Núi Huy Hoàng Màu-Đồng Đỏ), ở đó một lần nữa ngài thọ nhận từ Guru Rinpoche toàn bộ giáo lý Sangwa Nyingtig.

 Sau này, khi ngài khoảng ba mươi tuổi, Kangyur Rinpoche đi tới hồ Tso Pema ở Ấn Độ và sống ba tuần trong một hang động. Mỗi ngày ngài nhìn thấy Guru Rinpoche trên mặt hồ, trên một hoa sen, được một nhóm Dakini vây quanh, và Guru Rinpoche lại nhắc nhở ngài về giáo lý Sangwa Nyingtig. Vào lúc này một ni cô, người có lòng tin lớn lao nơi ngài, có một biểu hiện trong giấc mơ bảo cô thỉnh cầu một sadhana của Guru Rinpoche trong thân tướng Guru Dewachenpo, Đạo sư Cực Lạc. Theo thỉnh cầu đã được thực hiện với lòng sùng mộ to lớn này, Kangyur Rinpoche đã chuyển sadhana này thành bản văn, nó tạo thành một phần của Sangwa Nyingtig.

 Lời Cầu nguyện Dòng Truyền thừa

 Emaho Kada mishi choku ontaye
 Emaho. Trước Pháp Thân vĩnh cửu, thuần tịnh nguyên thuỷ, Vô Lượng Quang,
 Solwa depso chi nang parché sol
 Con khẩn cầu, xin xua tan những chướng ngại ngoài và trong.
 Chinkyi lopshik maha guru jé
 Vị Thầy và Đạo Sư vĩ đại, xin ban phước cho con,
 Chotun ngodrup gekmé drup dzé sol
 Cầu mong con đạt được những thành tựu siêu việt và thông thường không chút chướng ngại.
 Longcho dzok ku pakcho nyingjé ter
 Trước Báo Thân, Kho tàng Bi mẫn siêu phàm,
 Solwa depso chi nang parché sol
 Con khẩn cầu, xin xua tan những chướng ngại ngoài và trong.
 Chinkyi lopshik maha guru jé
 Vị Thầy và Đạo Sư vĩ đại, xin ban phước cho con,
 Chotun ngodrup gekmé drup dzé sol
 Cầu mong con đạt được những thành tựu siêu việt và thông thường mà không chướng ngại.
 Kangdul trulku pema sambawar
 Trước Hóa Thân Liên Hoa Sanh, bậc làm lợi lạc tuỳ theo nhu cầu,
 Solwa depso chi nang parché sol
 Con khẩn cầu, xin xua tan những chướng ngại ngoài và trong.
 Chinkyi lopshik maha guru jé
 Vị Thầy và Đạo Sư vĩ đại, xin ban phước cho con,
 Chotun ngodrup gekmé drup dzé sol
 Cầu mong con đạt được những thành tựu siêu việt và thông thường mà không chướng ngại.
 Tuksé jé bang trinchen lama jé
 Trước những trưởng tử tâm yếu, đức vua cùng các thần dân, và Vị Thầy và Đạo Sư độ lượng
 Solwa depso chi nang parché sol
 Con khẩn cầu, xin xua tan những chướng ngại ngoài và trong.
 Chinkyi lopshik maha guru jé
 Vị Thầy và Đạo Sư vĩ đại, xin ban phước cho con,
 Chotun ngodrup gekmé drup dzé sol
 Cầu mong con đạt được những thành tựu siêu việt và thông thường mà không chướng ngại.
 Détar solwa tappé chinlap kyi
 Nhờ lời cầu nguyện này, cầu mong con được ban phước
 Rindzin namshi gompang déla dro
 Để dễ dàng vượt qua bốn cấp bậc Vidyadhara (Trì Minh Vương);
 Kada domé gongpa ngon gyur né
 Sau khi chứng ngộ tâm trí tuệ nguyên sơ, sự thuần tịnh nguyên thuỷ,
 Tayé dro kun trulpé drenpar shok
 Cầu mong con hiển lộ để dẫn dắt toàn thể vô lượng chúng sinh.
 Bởi Wakendra Dharma Tara liên tục thỉnh cầu một bài cầu nguyện dòng truyền Sadhana Đạo Sư Bảy Dòng, và bây giờ Punya Ratna và những thiền giả vĩ đại khác cần có nó để thực hành, nên Vajra Jnana soạn bài nguyện này tại Nojin Kangkyi Rawa.

 Shubam.

 Sadhana

 Nam mô Guru Padma Karaye

 Đạo Sư vĩ đại Pema Dewachenpo (Liên Hoa Cực Lạc) là hiện thân của Ba Gốc; nơi Ngài tích tụ ân phước của ba điều mật nhiệm của tất cả chư Phật khắp mười phương và mọi thời. Để thực hành sadhana của Ngài, hãy thiết lập một hình ảnh thiêng liêng của Đạo Sư hay bất kỳ hình vẽ hay pho tượng thích hợp nào khác. Trước mặt hình tượng đó hãy sắp xếp những món mà bạn sẽ cần tới – amrita, rakta và torma, những vật cúng dường ngoài, trong và bí mật, những vật cúng dường tsok, và v.v..

 Bây giờ hãy tụng sadhana trong khi thiền định về ý nghĩa của nó.

 Quy y:

 Namo Lama déshek dupé ku
 Nam mô Đạo Sư, hiện thân của tất cả các Đấng Thiện Thệ,
  Konchock sum kyi rangshin la
 Bản tánh của Tam Bảo,
 Da tang dro druk semchen nam
 Nơi Ngài con và tất cả chúng sinh trong sáu cõi
 Go sum kupé kyap su chi
 Quy y với lòng sùng mộ phát xuất từ ba cửa.

 Nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm:

 Ho Semkye drowa kun ton tu
 Ôi. Vì lợi ích của chúng sinh, con phát triển tâm giác ngộ,
 Lama sangyé drup né ni
 Để thành tựu Đạo sư giác ngộ,
 Kang la kang dul trinlé kyi
 
Và bằng hoạt động giác ngộ làm lợi lạc phù hợp với nhu cầu,
 Dro ton chépar semkyé to
 
Con thành tựu tâm giác ngộ để hoàn thành điều tốt lành của chúng sinh.

 Sau khi đọc những câu này ba lần, hãy tiếp tục:

 Ah Nangsi doné kada dang
 
Ah. Mọi sự hiện hữu là vẻ chói lọi của sự thuần tịnh nguyên sơ từ vô thuỷ,
 Rang nang yéshé takpé shing
 
Những tri giác của riêng ta là một cõi Phật trí tuệ thuần tịnh.
 Kacho omin trongkyer u
 
Nơi trung tâm của thành phố tuyệt vời, cõi “Vô Thượng”,
 Rangrik dorjé neljorma
 
Giác tánh của riêng ta an trụ như Vajra Yogini.
 Marsel pema raké dang
 
Sắc Bà đỏ chói lọi, màu của một viên hồng ngọc,
 Shel chik chanyi tri to dzin
 
Với một mặt và hai bàn tay, cầm một lưỡi dao cong và chén sọ người.
 Shabnyi kyang kum kar tap kyi
 
Một chân duỗi, chân kia gập lại, trong tư thế nhảy múa,
 Pényi pamroi teng tu gying
 
Bà đứng uy nghiêm trên một hoa sen, mặt trờitử thi,
 Shi chak kar kyi nyamgyé gek
 
Say đắm trong một trăm động tác nhảy múa, an bìnhđồng thời đầy nhục cảm,
 Tartang rinchen rupé gyen
 
Được tô điểm bằng lụa là, châu báu và những vật trang sức bằng xương,
 Trumor tap den katwanga
 
Với katwanga phương tiện thiện xảo trong khuỷu tay.
 Jazer tiklé trukpé long
 
Trong sự trải rộng lờ mờ của các vòng tròn và những tia sáng cầu vồng,
 Seltong yé dzok chenpor sel
 
Bà được quán tưởng rõ ràng và trống không, hoàn toàn viên mãn từ vô thuỷ.
 Chiwo pema nyi dé teng
 
Trên đỉnh đầu Bà – hay trong không gian trước mặt – trên một tòa sen, mặt trờimặt trăng,
 Gyel kun chipel dupé zuk
 
Trong hiện thân vinh quang của tất cả các Đấng Chiến Thắng,
 Maha guru dewaché
 
Đạo Sư vĩ đại Dewache,
 Karmar dang den shi shing dzum
 
Sắc trắng, hơi nhuốm đỏ, mỉm cười an bình,
 Tekgui ché dzok ur penshwa
 
Mặc tất cả những chiếc y của chín thừa, đầu đội mũ Học giả.
 Chanyi nyamshak dékyong ki
 
Trong hai bàn tay, duy trì sự Đại Lạc trong ấn Buông Xả,
 Dutsi toshel éwam tson
 
Ngài cầm một tách sọ người chứa đầy cam lồ, biểu tượng của Eh Wam (Như Thị).
 Kulé ozer tro du yi
 
Nhờ sự phóng ra và thâu rút lại những tia sáng từ thân Ngài
 Gyel kun shingkam ramjam tang
 
Tất cả các Đấng Chiến Thắng và vô vàn cõi Phật,
 Tsasum chokyong tro du gyé
 
Ba Gốc và những Hộ Pháp được hóa hiện, tụ hội và tái-hiện.
 Né sum dru sum ozer kyi
 
Ba chữ trong ba vị trí của Ngài phát ra những tia sáng:
 Ramjam shingkam gyamtso tang
 
Từ đại dương của vô vàn cõi Phật
 Ngayap takpé shingkam né
 
Và từ Cõi Tịnh độ Ngayab (Núi Huy Hoàng Màu-Đồng Đỏ)
 Séché gyelwé tukjé tsel
 
Sự phô diễn của lòng bi mẫn của chư Phật và Bồ Tát,
 Gurui sang sum chakgyar sé
 
Những biểu tượng của ba điều mật nhiệm của Đạo Sư được đánh thức;
 Char tar pabné nyimé tim
 
Trút xuống như mưa, chúng tan hoà bất khả phân vào hành giả.
 Hung Omin ramjam takpé shing
 
Hung. Từ cõi “Vô Thượng” và vô vàn cõi tịnh độ,
 Ngayab zangdo pelri né
 
Và từ Núi Huy Hoàng Màu-Đồng Đỏ Ngayab,
 Rindzin maha guru jé
 
Ôi Đức Trì Minh Vương, Vị Thầy và Đạo Sư Vĩ đại,
 Déwa chenpo ying né sheng
 
Cực Lạc, xuất hiện từ Pháp Giới tuyệt đối.
 Chi nang dungel kun shi shing
 
Xin làm an dịu mọi đau khổ ngoài và trong,
 Cho tun ngodrup kun tsol wé
 
ban tặng mọi thành tựu siêu việt và thông thường.
 Guru tsokor trul tsok ché
 
Đức Đạo Sư, với đoàn tuỳ tùng và tập hội các Hóa Thân,
 Né dir chendren shek su sol
 
Bởi con thỉnh cầu Ngài quang lâm nơi này, xin hãy tới!
 O Ah Hung Vajra Guru Padma Sambhava Sarwa Siddhi Phala Hung
 Vajra Samaya Dza
 Tishthalen
 Atipuho Pratitsha Ho
 Om Vajra Argham Padam Pushpe Dupe Aloke Gandhe Nivende Shapta
 Rupa Shapta Gandhe Rasa Sparsha Pratitsha Svaha
 Maha Pentsa Amrita Rakta Balingta
 Maha Sukkha Sarva Jnana Dharmadhatu Atman Kohan
 Hri Macho kada cho kyi ku

 Hri. Pháp Thân, sự thuần tịnh nguyên thuỷ không bị tạo tác,
 Mangak rang dang longcho dzok
 
Báo Thân, tự chói lọi và không bị chướng ngại,
 Mingyur tukjé trulpé ku
 
Hóa Thân, lòng bi mẫn bất biến
 Kusum déwa chenpor to
 
Con tán thán Cực Lạc, Ba Thân.

 Kế tiếp, với một thái độ hoàn toàn tin tưởng, hãy cầu nguyện bằng một giọng khát khao và nhất tâm vào những điểm cốt yếu của sự quán tưởng:

 Hung Orgyen yul kyi nub chang tsam
 
Hung. Sinh ở miền tây bắc xứ Uddiyana
 Pema késa dongpo la
 
Nơi nhuỵ của một cọng hoa sen,
 Yamtsen chok ki ngodrup nyé
 
Kỳ diệu thay, Ngài đã đạt được những thành tựu siêu việt
  Pema jungné shé su tra
 
Ngài lừng danh là Đức Liên Hoa Sanh,
 Kor du khandro mangpo kor
 
Được đoàn tuỳ tùng nhiều dakini vây quanh.
 Kyé kyi jésu da drup kyi
 
Noi gương Ngài, con sẽ hoàn thiện bản thân
 Chin kyi lob chir shek su sol
 
Con khẩn cầu Ngài hãy tới ban những ân phước.
 Guru Padma Siddhi Hung

  Hãy tích tập thật nhiều lời cầu nguyện này. Nếu hành giả thực hiện được một trăm ngàn lần thì chắc chắn người ấy sẽ đạt được thành tựu đầy hứa hẹn.
 Vào cuối thời khoá hãy đọc bài nguyện-tụng thông thường:

 Om Ah Hung Vajra Padma Thothrengtsal Vajra Samaya Dza Siddhi Phala Hung Ah

 Sau đó tụng thần chú:

 Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung

  Về những lợi ích và phẩm tính của việc trì tụng này, ta được cho biết rằng:
 “Như sự thành tựu, nếu hành giả trì tụng thần chú một triệu lần, hành giả sẽ được sinh vào cõi của các Trì Minh Vương”; và: “nếu tụng 700.000 lần ngay hành giả sẽ gặp Đức Pema Jungne trong đời này”; cũng có nói: “thần chú này là cốt tuỷ của mười hai nhánh Phật Pháp. Công đức của việc biên chép, tụng đọc, trì giữ, và giảng dạy cùng truyền bá nó sẽ xua tan những sợ hãi, đau khổchướng ngại trong đời này; và trong đời sau hành giả sẽ chuyển di tới Núi Huy Hoàng, cùng với tập hội các Trì Minh Vương. Samaya”.

 “Bởi lẽ đó, tôi yêu cầu quý vị, hãy thực hành tinh tấn!”

 Tsasum lhatsok chendren shek
 
Những Bổn Tôn của ba gốc, đáp lại lời kêu cầu của con, xin hãy đến!
 Chinang sangcho gyeshe la
 
Xin vui thích những vật cúng dường trong, ngoài và bí mật này,
 Kusung thugyon trinle’i to
 
Con tán thán Thân, Khẩu, Ý, những Phẩm tính và Hoạt động của các ngài.
 Tamkong choktun ngodrup sol
 
Xin chỉnh sửa samaya của con và ban cho những thành tựu siêu việt và thông thường.
 Maha pentsa amrita rakta balingta kahi

 Tuy vậy trong thực hành hàng ngày hành giả có thể bắt đầu từ đây bằng việc nhận bốn quán đảnh (xem phía dưới).

 Vào những ngày tốt lành, nếu hành giả ước muốn thực hiện cúng dường tsok, thì cùng những sự cúng dường nội, hành giả nên rải lượng phẩm vật samaya phương tiệntrí tuệ được tích tập:

 Ram Yam Kham Om Ah Hung
 Chino jikten torshong tu
 
Trên đĩa torma, bình chứa bên ngoài, Vũ trụ,
 Sichu yong drup tsok dzé sham
 
Được sắp xếp những nội dung, Sự Hiện hữu, những phẩm vật hoàn hảo của lễ cúng dường tsok.
 Nyidzin rétok kun sel té
 
Mọi sự bám chấp nhị nguyên, hy vọngsợ hãi bị xua tan
 Kada yéshé dutsir gyur
 
Và nó trở thành chất cam lồ trí tuệ thuần tịnh tự nguyên thuỷ.
 Tamtsik namdak gyé cho di
 
Sự cúng dường hỉ lạc samaya thuần tịnh viên mãn này
 Tsasum kundu pema jung
 
Được dâng lên Đức Pema Jungne, sự hợp nhất của Ba Gốc,
 Ramjam kyilkor lha la bul
 
Và dâng lên các Bổn Tôn của những mạn đà la vô tận.
 Chotun ngodrup tsel tu sol
 
Con khẩn cầu Ngài ban những thành tựu siêu việt và thông thường.
  Guru Deva Dakini Sarva Ganacakra Puja Khahi

 Tiếp đến là sự Cúng dường.
 Kế đó là sự hoàn thành samaya:


  Hri Gyel kun chizuk pema jung
 
 Hri Pema Jungne, hiện thân của tất cả các Đấng Chiến Thắng,
  Guru déwa chenpoi tsok
 
 Đạo Sư Cực Lạcquyến thuộc của Ngài,
  Chi nang sangwé chotrin kyi
 
 Với đám mây cúng dường ngoài, trong và bí mật này,
  Tukdam chokyi ying su kang
 
 Samaya Tâm được hoàn thành trong Pháp Giới Tuyệt đối.
  Lap sum nyé tung tra rak nam
 
 Mọi lỗi lầmsa sút liên quan tới Ba Tu tập, dù to lớn hay vi tế,
  Kada chonyi long tu shak
 
 Con sám hối trong phạm vi của thực tại tuyệt đối thuần tịnh tự nguyên thuỷ.
  Drip drel chotun ngo drup tsol
 
 
 Thoát khỏi những che chướng, xin ban cho con những thành tựu siêu việt và thông thường.
  Wong shi da gyu chin kyi lop
 
 Xin ban phước cho dòng tâm thức của con với bốn quán đảnh.
  Sarva Samaya Shuddhe Ah

 Bài Nguyện Cúng dường Tsok Ngắn gọn
 cho Sadhana Đạo Sư Bảy Dòng


 Ram Yam Kham Om Ah Hung
 Tsasum kundu lamé lha tsok shek
 
Những Bổn Tôn của mạn đà la của Đạo Sư, hiện thân cho Ba Gốc, xin đến đây.
 Chinang sangwé tsok bul nyamchak shak
 
Con thực hiện những lễ cúng dường tsok ngoài, trong và bí mật, và sám hối mọi sự vi phạm samaya.
 Nyi dzin ying drol kayi pambap shé
 
Cầu mong sự bám chấp nhị nguyên được giải thoát trong Pháp Giới Tuyệt đối. Xin chấp nhận phần của quý vị theo nghi lễ.
 Cho tang tunmong dogui ngodrup tsol
 Xin ban những thành tựu siêu việt và thông thường đáp ứng điều mong ước của chúng con.
 Om Vajrasattva Ah

 Theo thỉnh cầu của Dakini Champa Chokyi, vị trì giữ giáo lý bí mật, Mangala Shri Bhuti, một đệ tử của Đạo sư, đã biên soạn bài nguyện này khi ngài đang thực hiện một trăm ngàn lễ cúng dường tsok của Ranjung Pema’i Nyingtik.
 Cầu mong nó trở thành âm nhạc để làm vui lòng Ba Gốc.

 Bài Nguyện Cúng dường Tsok Ngắn gọn của
 dòng Longchen Nyingtik


 Ram Yam Kham Om Ah Hung
 Tsok dzé doyon yeshé rolpa’i gyen

 Những thành phần đáng ao ước của ganachakra là những vật trang sức của sự phô diễn trí tuệ.
 Tsok jé tsok dak rigzin la ma dang
 
Pháp Vương và các Đạo sư của tập hội, những bậc trì giữ giác tánh,
  Den sum kyilkhor ne yul nyershi’i dak
 
Các mạn đà la của Ba Ngai Tòa, các Đạo sư của hai mươi bốn thánh địa,
 Pawo kandro tamchen chokyong nam
 
Các Daka, Dakini, và những Hộ Pháp kết chặt-lời thệ nguyện,
 Dir shek longcho tsok kyi cho pa bul
 
Xin hãy tới! Con kính dâng quý ngài những vật cúng dường tráng lệ này,
  Galtrul nong dang tamtsik nyamchak shak
 
sám hối mọi sự vi phạm, lỗi lầm và khiếm khuyết, cùng những việc làm hư hỏng samaya của con.
  Chi nang barché cho kyi yingsu drol
 
 Xin giải thoát mọi chướng ngại bên trong và bên ngoài trong Pháp Giới tuyệt đối.
  Lhak tor shela trinlé druppar dzo
 
 Xin chấp nhận torma còn lại và thực hiện hoạt động của quý ngài.
  Guru dewa dakini ganachakra puja utsitta balingta kahi

 Hãy cúng dường phần đầu của tsok theo cách này, sau đó dâng lên và chấp nhận phần giữa với những điệu bộ và vui hưởng nó như thực hành bên trong của việc thiêu đốt và trút đổ.
 Sau khi thâu thập phần còn lại:


 Hring Pem Nangsi kada trodrel dang
 Hring Pem. Bản tánh của mọi sự hiện hữu thì thuần tịnh tự nguyên thuỷ, thoát khỏi sự hoạt động.
 Tap la rolpé tso tang kor
 Chúa Công và đoàn tuỳ tùng của ngài, những vị hỉ lạc trong phương tiện thiện xảo,
  Madun singshi lha tsok nam
 Tất cả các ngài, tập hội các Bổn Tôn của Bảy Bà Mẹ và Bốn Chị Em,
  Lhaktor di shé trinlé drup
 Xin chấp nhận torma còn dư này và thực hiện những hoạt động siêu việt của các ngài.
  Utsita Bhakka Khahi

 Sự Cúng dường Chetho (Nhắc lại Lời Hứa nguyện):

  Hung Jyo Pomé kada du kyi tsé
 Hung Bhyo. Từ thời điểm của sự thuần tịnh nguyênbất biến
 Rangrik domé rang dang kyi
 Các ngài, tập hội bao la những vị thị giả là sự tự-chói lọi của sự tự-tỉnh giác nguyên thuỷ
  Kor tsok gyamtsoi tatsik lé
 Khi đã thực hiện những hứa nguyện của các ngài:
 Drup chir torma bul kyi shé
 Xin chấp nhận sự cúng dường torma này để thực hiện những hoạt động của các ngài.
 Samaya Rakyentu

 Torma cho các Tenma:

 Jyo Ngon tsé pemé chen nga ru
 Bhyo. Vào thời xa xưa, trước sự hiện diện của Đức Pema (Liên Hoa Sanh),
 Shel shé po yul ten kyong té
 Các ngài đã hứa bảo vệ Giáo lý của Tây Tạng.
 Shel chui chotor di shé la
 Xin chấp nhận sự cúng dường nước rửa này
 Tatsik shintu trinlé drup
 Và thực hiện những hoạt động siêu việt phù hợp với hứa nguyện của các ngài.
 Samaya Ho

 Kế tiếp, để nhận lãnh quán đảnh, trước hết hãy cầu nguyện với lòng khao khát mãnh liệt:

  Kyé kyé jetsun lama
 Ôi Vị Thầy nhân từ,
 Nyikdu drowé kyap chik
 Nơi nương tựa duy nhất của chúng sinh trong những thời đại suy hoại này,
 Da sok tarpé lamken
 Người dẫn dắt của chúng con trên con đường giải thoát,
  Trinchen lama kyen no
 Vị Thầy tốt lành, ngài thấu suốt mọi sự!

 Lập đi lập lại lời cầu nguyện này, sau đó:

 Guru kandroi tsok ché kyi
 Ôi Đạo Sư, cùng với tập hội các dakini,
 Dacha mopé pu nam la
 Đối với tất cả chúng con, những đứa con sùng mộ
  Lu la ku yi chin kyi lop
 Xin ban cho thân chúng con Thân của ngài
 Nga la sung kyi chin kyi lop
 Xin ban cho ngữ của chúng con Ngữ của ngài
 Yi la tuk kyi chin kyi lop
 Xin ban cho tâm của con Tâm của ngài.
 Wong shi kur la chin kyi lop
 Xin ban cho chúng con sự ban tặng Bốn Quán đảnh,
 Gyu shi takpar chin kyi lop
 Xin ban phước để chúng con có thể tịnh hóa bốn dòng,
 Lam shi jongwar chin kyi lop
 Xin ban phưóc để chúng con có thể thành tựu trong Bốn Con Đường.
  Ku shi tobpar dzé tu sol
 Nhờ lời cầu nguyện này cầu mong chúng con đạt được Bốn Thân (Kaya).
 Om Ah Hung Vajra Guru Padma Dewa Dakini
 Kaya Siddhi Om

 Waka Siddhi Ah
 Chitta Siddhi Hung
 Sarwa Siddhi Hri

 Theo cách này hãy nhận Bốn Quán đảnh.

 Tsasum lha tsok orgyen lama tim
 
Tập hội những Bổn Tôn của Ba Gốc tan hoà vào Đạo Sư xứ Uddiyana,
  Orgyen lama o shu rang tang dré
 
Ngài tan thành ánh sáng và hòa lẫn vào bản thân hành giả.
  Rangrik macho sel tong ngang tu shak
 
Giác tánh của hành giả an trụ trong trạng thái không tạo tác của sự quang minhtánh Không,
  Lodé jomé choku déwa ché
 
 Cực Lạc, Pháp Thân không thể nghĩ bàn, không thể diễn tả.

  Bây giờ, hãy an trụ trong trạng thái không tạo tác.

 Nang trak tok tsok rang nang takpé shing
 Những hình tướng, âm thanhtư tưởnglãnh vực của sự thuần tịnh tự-hiển lộ
  Kusum lamé rang dang emaho
 
Đây là sự tự-chói sáng của ba Thân của Đạo Sưkỳ diệu thay!

  Theo cách này, hãy tiếp tục trên Con Đường.
 Sau đó hồi hướng công đứcước nguyện:

  Géwa di yi nyur tu dak
 
Nhờ công đức của việc tu tập này
  Orgyen lama drup gyur né
 
 Cầu mong con nhanh chóng thành tựu Đạo Sư xứ Uddiyana,
  Drowa chik kyang malupa
 
 Cầu mong tất cả chúng sinh không loại trừ ai
  Kyé kyi gongpang nyur top shok
 
 Nhanh chóng đạt được cấp độ của Ngài.
  Hri Gyusum lamé chinlap ka ying kyil
 
 Hri. Những sự ban phước của các Đạo sư của ba dòng truyền thừa đầy ngập bầu trời, trùm khắp không gian,
  Yidam kandro chonyi rang dang sé
 
 Những Yidam (Bổn Tôn) và Dakini đánh thức sự tự-chói sáng của thực tại tuyệt đối,
  Cho kyong sungmé chi chol lé drup té
 
 Những vị Bảo TrợHộ Pháp thực hiện niềm tin của họ,
  Tsé chik dzok sangyépé tashi shok
 
 Cầu mong tất cả được tốt lành để thành tựu Phật Quả viên mãn ngay trong đời này!

  Khi tụng bài nguyện này, từ bầu trời trút xuống một trận mưa hoa.
 Nghĩ rằng lời khẩn cầu của Tỳ khưu ni Bhadra, một ni cô xứ Kunu, là một dấu hiệu tốt lành, Longchen Yeshe Dorje, một hành giả xứ Dokham, đã viết bài nguyện này thành văn bản. Nhờ sự tu tập này cầu mong ánh sáng của đức hạnh và điều tuyệt hảo tràn ngập tới tận cùng thế giới.
 Shubhamastu Sarva Jatakam

  Trích “Tuyển Tập các Thực Hành”, dịch từ nguyên bản “Collection of Practices”
 by Padmakara Translation Group.

 Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant