Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Chương 4: Không Buông Lung

Thursday, December 2, 201000:00(View: 13353)
Chương 4: Không Buông Lung

Chương 4
Không Buông Lung

1. 

Đã phát tâm bồ đề kiên cố ,
Bồ tát nên nỗ lực cần tu .
Siêng năng mỏi nhọc không từ ,
Luật nghi thề c
hẳng bao giờ trái sai .

2-3. 

Việc nào do thiếu nghĩ suy ,
Hứa rồi có thể bỏ đi cũng đành .
Làm sao xả giới cao minh ,
Phật đà thấy rõ , chính mình cũng tin .

4-5. 

Bội thề lợi lạc chúng sinh ,
Dối lừa quả báo sẽ dành mai sau
Vật hèn đã hứa không trao ,
Còn sa quỷ đói , thể theo Kinh thường .

6-7. 

Huống mời chúng hưởng vui tối thượng ,
Dối gạt nhau cõi thiện nào lên .
Xả tâm mà vẫn chứng nên ,
Là điều khó hiểu, chỉ riêng Phật rành .

8-9. 

Xả bồ đề tội chẳng khinh ,
Làm cho tất cả chúng sinh mất nhờ . 
Nếu ai dù chỉ sát na
Ngại ngăn bồ tát , quả kia khôn lường .

10-11. 

Làm bất an một người đủ khốn ,
Huống muôn người cùng tận hư không
Thọ rồi xả giới như không ,
Thì quanh quẩn mãi trong vòng trầm luân .

12-13. 

Phải nên theo giới tu lần ,
Nếu không nỗ lực chắc đành đọa sa . 
Độ sanh nhiều Phật đã qua ,
Do ta chướng nặng , hóa ra vô phần .

14. 

Nay nếu chẳng tu tâm sửa tính ,
Sẽ sa vào những cảnh khổ đau .
Bệnh nhiều , trăn trói , xẻ cưa ,
Và bao tai họa đón chờ ác nhân .

15. 

Khó thay Phật xuất thế gian ,
Làm người tin Phật, tu hành đủ duyên .
Những điều không hẹn mà nên ,
Biết sau có được như trên vẹn toàn .

16. 

Nay ta được ổn an vô bệnh , 
Không não phiền , hạnh phúc lắm thay .
Mạng căn suy giảm từng giây ,
Hình hài như bọt tan ngay mấy hồi .

17-18. 

Nếu ta vẫn cứ buông trôi ,
Đọa sa ác đạo khó thời ăn năn
Đủ duyên làm thiện không hăng ,
Đến khi khổ bức còn toan nỗi gì .

19. 

Khi ấy đã không sao hành thiện ,
Lại tích nhiều bất thiện càng tăng .
Trải qua vô tận thời gian ,
Đến tên của sự tốt lành chẳng nghe .

20. 

Thân người khó được lắm thay ,
Phật từng ví dụ duyên may rùa mù .
Lênh đênh trên biển Thần phù ,
Ván kia hồ dễ cùng rùa gặp nhau.

21-22. 

Phạm tội nặng sát na cũng đọa ,
Huống gì qua vô thỉ luân hồi .
Ở trong ác thú không thôi ,
Khó bề giải thoát còn khơi tội nhiều .

23-24. 

Ở trong nhàn cảnh không tu ,
Tự coi thường thế còn ngu nào bằng . 
Biết mà vẫn cứ trôi lăn ,
Thì khi sắp chết trăm phần khổ ưu .

25-26. 

Lửa địa ngục thiêu thân khó nhẫn ,
Lửa ăn năn càng ngấm tâm can .
Được thân người thực khó khăn ,
Lại thêm có trí biện phân dữ lành .

27. 

Mà nay vẫn đọa hỏa khanh ,
Khác nào như thể tâm mình hôn mê .
Chẳng hay mắc phải bùa chi ,
Mà sinh lú lẫn, lương tri không còn .

28-29. 

Kẻ thù ta tham sân vô dạng ,
Không chân tay cũng chẳng thông minh .
Hại ta điêu đứng mặc tình ,
Khuất thân chịu nhục, hổ mình lắm thay .

30. 

chư thiên chúng , tu la ,
Cùng nhau hợp sức bắt ta đọa đày .
Vào trong hỏa ngục a tỳ ,
Cũng không thể được, nói gì tha nhân .

31. 

Nhưng phiền não công năng ghê thực ,
Ném ta vào lửa ngục như chơi .
Dù cho cả núi Tu di ,
Cũng ra tro bụi chẳng chi sót chừa .

32. 

Thế gian tất cả kẻ thù ,
Không như phiền não kẻ thù trong tâm .
Dằng dai vô thủy vô chung ,
Hại ta đến mức khốn cùng mới thôi .

33-34. 

Thuận kẻ địch ở đời còn lợi ,
Theo não phiền chỉ hại mà thôi .
Làm sao sống được an vui ,
Giặc thù phiền não không lui , cứ lì .

35. 

Khi còn phiền não sân si ,
Những tên ngục tốt bảo trì tử sinh .
Đồ đao hành hạ tâm linh ,
Làm sao có được an bình trong tâm .

36. 

Kẻ cừu địch tham sân chưa dứt ,
Thì sao đành bỏ mất công phu .
Thế nhân hăm hở diệt thù ,
Còn quên ăn ngủ khi thù chưa tan .

37. 

Dù thân trúng phải tên đao ,
Chưa phân thắng bại ai nào thối lui .
Mặc dù những địch thù kia ,
Trước sau cũng chết theo lề tự nhiên .

38-39. 

Nay ta muốn dẹp yên phiền não ,
Dù trăm nguy ngàn khó không sờn .
Thương binh còn thấy vẻ vang ,
Nên vì đạo cả xem thường khổ đau .

40. 

Kẻ chài , đồ tể , nông phu ,
Vì cơm áo chịu gian nguy cực hình .
Ta vì an lạc quần sinh ,
Sao không nhẫn nại trăm nghìn chướng duyên .

41-42. 

Đã nguyền độ vô biên phiền não ,
bản tâm rốt ráo chưa yên .
Sao không khéo lượng sức mình ,
Từ nay ta quyết đinh ninh diệt thù .

43. 

Nâng niu kiếm báu trừ ma ,
Sân si thề diệt như là cừu nhân .
Ngộ, mê năng lực tương đương ,
Mới mong đoạn dứt thâm căn não phiền . 

44-45. 

Thà chịu khổ bị thiêu bị chặt ,
Thề quyết không khuất giặc si mê .
Giặc thường kéo đến rút đi ,
Giặc phiền não ấy một đi không về .

46. 

Tuệ quang chiếu phá si mê ,
Trục ra khỏi khối tâm kia một lần .
Còn đâu tông tích tham sân ,
Chớ nên nhu nhược không cần gắng tu .

47. 

Phiền não không ngoài , trong , giữa ,
Không ở đâu , xuất xứ huyễn hư .
Hãy vì tuệ giác tiến tu ,
Sao ta luống chịu ngục tù khổ đau .

48. 

Tư duy lẽ ấy cho sâu ,
Luật nghi Phật chế nên mau tuân hành .
Y vương lời dặn đinh ninh ,
Không theo toa thuốc sao lành bệnh đây.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29047)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5442)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 9373)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 29083)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 29203)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7075)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 10521)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 11076)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 10295)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 10475)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 31228)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8632)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 50674)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 9350)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 9375)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9579)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 9341)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11561)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 14394)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 20316)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8422)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 6224)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 9381)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 10506)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 11576)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 15030)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 15222)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12522)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 13691)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10622)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12464)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 13350)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 8255)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10829)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 10301)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14835)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12633)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14751)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11502)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10899)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 10517)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14620)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 10143)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12892)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10830)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 11258)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13667)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11088)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11536)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 13140)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 19035)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11993)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10036)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 19042)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 13022)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 18491)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15779)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 12589)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 30634)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10914)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM