Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Phụ Lục 2 Giải Trừ Tư Tưởng

Wednesday, August 4, 201000:00(View: 3888)
Phụ Lục 2 Giải Trừ Tư Tưởng
NGUYÊN NGUYÊN
GÓP NHẶT LÁ RỪNG

Phụ lục 2

GIẢI TRỪ TƯ TƯỞNG

 “Góp Nhặt Lá Rừng” thuộc thể loại “luận”, tức là “tư tưởng”.Tư tưởng giống như một thứ lao xao sóng gợn. Sóng gợn làm hiện lên vô số hình dạng xôn xao của nước, trong khi nước thì không có dạng hình riêng. Có nước tất có sóng. Cũng thế, có tâm tất có tưởng. Tư tưởng do đó là điều bình thường vậy!

 Tuy vậy, sóng thường khiến người ta chỉ thấy sóng mà không thấy nước. Cũng thế, tư tưởng xôn xao cũng thường che lấp mất bản tâm. Do đó mà có vấn đề “giải trừ tư tưởng”. Ấy là sau khi tư tưởng trải qua nhiều trăn trở mà một sớm ngộ ra cái ở ngoài văn tựtư tưởng . Ấy là vượt lên trên tư tưởng, không phải là khước từ tư tưởng.

 Có một hình tượng khá đắc cách để diễn tả việc “giải trừ tư tưởng”. Ấy là hình tượng phi cơ cất cánh. Một phi cơ muốn rời đường băng mà cất cánh trước hẳn phải chạy một quảng trên đường băng. Phải chạy bao xa trên đường băng thì phi cơ mới cất cánh? Tương tự là câu hỏi: Khi nào thì hành giả có khả năng vượt lên trên tư tưởng?

 Về câu hỏi trước xin để cho người lái phi cơ trả lời. Trả lời cho câu hỏi sau: Ấy là khi hành giả ngộ ra cái ở ngoài tư tưởng , hoặc như Thiền thường nói: “ngoài văn tự”. Đó cũng là lúc hành giả thấy cái tâm quy phục: cái tâm tư tưởng quy phục trước cái vượt lên trên tư tưởng. Bài thơ “Nếu” sau đây gợi tả sự quy phục đó ở tâm một cư sĩ thực hành pháp môn niệm Phật. Chữ “bạn” trong bài thơ có thể hiểu là tác giả nói với chính mình.

 

NẾU

Nếu như bạn muốn biết
Niệm lục tự thế nào
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu như bạn muốn biết
Niệm Phật để làm chi
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu như bạn muốn biết
Khi nào nên niệm Phật
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu như bạn muốn biết
Nơi nào nên niệm Phật
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu bạn vẫn băn khoăn
Pháp nầy hoặc pháp khác
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu bạn mãi hoài nghi
Về chuyện đời chuyện đạo
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant